Кабінет міністрів України.Постанова від 7 лютого 2001 р. № 106

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ПРЕКУРСОРІВ У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ

Відповідно до статті 10 закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах (додається).

Перший віце-прем’єр-міністр України

Ю. Єхануров


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 106

ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ

1. Цей Порядок визначає загальні умови та основні вимоги до провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, зазначених у таблицях II, III, і прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (далі — перелік), у лікувально-профілактичних закладах і установах охорони здоров’я (далі — лікувальні заклади) усіх форм власності.

2. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин (за винятком психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці III переліку) і прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV переліку, здійснюється лише лікувальними закладами державної та комунальної форм власності за наявності у них ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

3. Обіг психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці III переліку (крім роздрібної реалізації громадянам), а також обіг комбінованих лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, включені до списку № 1 таблиці III переліку, психотропні речовини і прекурсори, включені до списку № 1 таблиці IV переліку, які не можуть бути добуті легкодоступним способом у кількості, достатній для зловживання ними, здійснюється лікувальними закладами всіх форм власності за наявності у них ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

Перелік таких лікарських засобів визначається Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ (далі — Комітет).

4. Роздрібна реалізація громадянам наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV переліку (далі — наркотичні засоби), дозволених до застосування у медичній практиці, здійснюється через аптечні заклади державної та комунальної форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.

5. Ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, видаються за погодженням з МВС Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення у встановленому законодавством порядку за наявності у лікувальних закладах відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, умов для ведення обліку та забезпечення схоронності наркотичних засобів.

6. У разі експорту-імпорту наркотичних засобів лікувальні заклади зобов’язані мати сертифікат на кожну окрему операцію, який видається Комітетом у встановленому порядку.

7. Рекламування наркотичних засобів у лікувальних закладах усіх форм власності забороняється. Інформація про лікарські засоби, до складу яких входять наркотичні засоби, може надаватися тільки в спеціальних медичних виданнях.

8. Лікувальні заклади одержують наркотичні засоби в аптечних закладах на підставі договору, в якому зазначається найменування Сторін, назва наркотичного засобу, його кількість (словами), умови і термін вивезення (наявність автотранспортного засобу та зобов’язання щодо охорони вантажу під час перевезення).

За згодою Сторін у договорі можуть бути передбачені також інші умови.

9. Керівники лікувальних закладів зобов’язані забезпечувати конфіденційність інформації про здійснення операцій, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, у тому числі про одержання і транспортування цих засобів з аптечних закладів.

10. Для придбання наркотичних засобів у визначений договором термін керівником лікувального закладу надсилається замовлення за формою, встановленою МОЗ, яке підписується цим керівником та скріплюється печаткою лікувального закладу.

Замовлення на наркотичні засоби оформлюється окремо від інших лікарських засобів і товарів медичного призначення.

У замовленні обов’язково вказується найменування відділення (кабінету) лікувального закладу та призначення наркотичного засобу, номер історії хвороби, прізвище, ім’я та по батькові хворого, якому виписані наркотичні засоби за призначеннями лікарів, назва, кількість (словами) і дозування цих засобів, а також призначення (для ін’єкцій, зовнішнього застосування, внутрішнього вживання, очні краплі тощо).

11. Наркотичні засоби одержує матеріально відповідальна особа лікувального закладу за наявності доручення, оформленого в установленому порядку, та накладної, яка складається у присутності цієї особи під час одержання наркотичних засобів.

12. Фельдшерсько-акушерські пункти, медичні пункти промислових підприємств забезпечуються наркотичними засобами лікувальними закладами, до яких вони належать як структурні підрозділи, у порядку, встановленому керівником цього закладу.

Лікувальні заклади, в тому числі фельдшерсько-акушерські пункти та медичні пункти промислових підприємств, придбавають (одержують) наркотичні засоби лише у вигляді готових лікарських форм, виготовлених підприємствами фармацевтичної промисловості або аптечними закладами.

Виготовлені в аптечних закладах ліки, що містять наркотичні засоби, повинні мати такі реквізити:

найменування і номер аптечного закладу, в якому виготовлені лікарські форми;

точне і якісне позначення на сигнатурі або етикетці «Внутрішнє», «Мазь», «Для ін’єкцій», «Очні краплі» тощо;

найменування відділення (кабінету), для якого призначені виготовлені лікарські форми;

склад лікарської форми, що відповідає припису, зазначеному у вимогах, поданих до аптечного закладу;

дата виготовлення лікарської форми;

підписи осіб, які виготовили, перевірили і видали з аптечного закладу лікарську форму.

Якщо на упаковці лікарської форми відсутні зазначені реквізити, її зберігання і застосування у лікувальних закладах не дозволяється.

13. Перевезення наркотичних засобів може здійснюватися лікувальними закладами самостійно або із залученням у встановленому порядку підприємств, установ та організацій всіх форм власності за наявності ліцензії на провадження цього виду діяльності.

Перевезення наркотичних засобів здійснюється лише на підставі документів суворої звітності та за умови збереження схоронності вантажу. Забезпечення охорони та схоронності наркотичних засобів під час їх перевезення покладається на матеріально відповідальну особу, яка їх отримала.

У разі перевезення наркотичних засобів вагою більш як 200 кілограмів або за межі населеного пункту, в якому знаходиться аптечний заклад, за зверненням керівника лікувального закладу вантаж може супроводжувати представник територіального органу внутрішніх справ.

14. Лікувальні заклади, в яких застосовуються наркотичні засоби, зобов’язані забезпечити належні умови для зберігання цих засобів.

Наркотичні засоби повинні зберігатися у вогнетривких сейфах або металевих шафах, в окремих приміщеннях (кімнатах), обладнаних відповідно до Типових вимог по техніці укріплення та оснащення засобами охоронно-пожежної сигналізації приміщень, де зберігаються наркотичні засоби, затверджених МОЗ.

Наркотичні засоби залежно від їх фізико-хімічних і токсикологічних властивостей зберігаються відповідно до Інструкції з організації зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів і предметів медичного призначення, затвердженої МОЗ.

Доступ до сейфів, металевих шаф і кімнат аптечних закладів, де зберігаються наркотичні засоби, мають лише особи, які провадять діяльність, пов’язану з обігом цих речовин. Порядок доступу і перебування в кімнатах, у яких зберігаються наркотичні засоби, та перелік осіб, які мають право доступу до цих кімнат, визначається керівником лікувального закладу.

Зберігання не дозволених до застосування в медичній практиці наркотичних засобів забороняється.

15. Відпуск наркотичних засобів аптечними закладами здійснюється лише для медичних цілей.

Наркотичні засоби, виготовлені у порошках, таблетках чи драже (ангро), відпускаються аптечними закладами в опечатаних упаковках, які мають етикетку з їх найменуванням, назвою засобу, номером і датою фасування та підписом особи, яка розфасувала цей засіб.

Відпуск аптечними закладами наркотичних засобів, упакованих лише в папір чи целофан, забороняється.

Громадянам наркотичні засоби відпускаються лише за рецептами, виданими в межах адміністративного району. Форма бланків цих рецептів, порядок їх заповнення, правила їх обліку і зберігання встановлюються МОЗ.

Кількість наркотичних засобів, що можуть бути виписані в рецепті, та максимальний термін їх призначення визначаються МОЗ.

Забороняється відпускати наркотичні засоби з аптечних пунктів та кіосків.

16. У лікувальних закладах дозволяється використовувати лише наркотичні засоби, зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку.

Використання наркотичних засобів без призначення лікаря, а також використання наркотичних засобів, які за експертним висновком лабораторії аналізу якості не придатні до застосування, забороняється.

Не придатні до застосування наркотичні засоби підлягають знищенню у встановленому законодавством порядку.

Наркотичні засоби призначаються лікарями лікувальних закладів відповідно до медичних показань з обов’язковим записом про це в історії хвороби чи амбулаторних картках.

Онкологічні хворі, яким надано право лікуватися вдома, забезпечуються наркотичними засобами безпосередньо лікувальними закладами за місцем проживання.

У разі вживання наркотичних засобів більше ніж 3 дні подальше застосування їх вирішує комісія з доцільності призначення наркотичних засобів відповідного лікувального закладу. Рішення комісії оформляється протоколом, який складається у двох примірниках і затверджується керівником лікувального закладу.

На підставі зазначеного рішення лікар лікувального закладу призначає хворому наркотичні засоби, що зазначається у листку призначення, який ведеться за формою, встановленою МОЗ. Листок призначення зберігається в історії хвороби чи в амбулаторній картці.

Використані у разі надання медичної допомоги наркотичні засоби підлягають документальному оформленню і списанню.

У лікувальних закладах забороняється:

розфасовувати, пересипати, пересівати і перекладати в іншу тару наркотичні засоби;

здійснювати заміну етикеток на упаковках з наркотичними засобами, виготовленими в аптечних закладах або на підприємстві.

17. У лікувальних закладах, їх відділеннях, кабінетах і постах, амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, в яких дозволяється зберігання і використання наркотичних засобів, їх предметно-кількісний облік ведеться у спеціальних журналах (книгах).

Журнали (книги), що ведуться в лікувальних та аптечних закладах, нумеруються, шнуруються і підписуються керівником закладу та скріплюються печаткою.

Журнали (книги), що ведуться в амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, нумеруються, шнуруються, підписуються керівником закладу, якому вони підпорядковуються, і скріплюються печаткою.

Порядок ведення предметно-кількісного обліку наркотичних засобів установлюється законодавством.


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті