Методи локальної терапії у хворих на ревматоїдний артрит

Ревматоїдний артрит (РА) — одне з основних ревматичних захворювань за поширеністю і соціальною значущістю. Тому фармакотерапія при РА — актуальне питання ревматології (Коваленко В.Н. и соавт., 1994; Насонова В.А., 1995). У фармакотерапії хворих на РА, основними засобами якої є нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), вирізняється метод локальної терапії із застосуванням НПЗП (Насонов Е.Л., Лебедева О.В., 1996; Солиев Т.С., 1996). Завдяки впровадженню останнім часом нових лікарських форм НПЗП цей метод все більш активно використовують в ревматології (Коваленко В.Н. и соавт., 1994; Насонова В.А., 1995; Муравйов Ю.В., 1996; Солиев Т.С., 1996).

Нами вивчено ефективність локальної терапії ДОЛГІТ КРЕМОМ в комплексному лікуванні хворих на РА. ДОЛГІТ КРЕМ створений німецькою фірмою «Dolorgiet» і представлений в Україні чеською фірмою «Pro Med. CS Praha a.s.». Препарат містить активну речовину ібупрофен, яка завдяки оригінальній основі — водно-масляній емульсії проникає в навколосуглобові тканини і синовіальну рідину в достатніх терапевтичних концентраціях.

Нами обстежені 54 хворих з РА І–ІІ ступеня активності, переважно ІІ рентгенологічної стадії (за Штейнброкером). Жінок було 46, чоловіків — 8. Вік хворих — від 16 до 48 років, тривалість захворювання становила від 1 до 9 років. Залежно від методу терапії пацієнти розподілені на 3 групи, співставні за віком хворих, травалістю захворювання, ступенем активності та стадією захворювання, характером змін в суглобах. Усім хворим призначали адекватне медикаментозне лікування, обов’язково — НПЗП per os. Дозу НПЗП протягом всього курсу лікування не змінювали.

До контрольної групи (КГ) включені 24 хворих, яким проводили традиційну терапію. Хворим Д-групи (n=15) призначали НПЗП per os та аплікації ДОЛГІТ КРЕМУ на ділянку уражених суглобів; ДФ-групи (n=15) — НПЗП per os, аплікації ДОЛГІТ КРЕМУ, одночасно впливаючи низькочастотним ультразвуком (фонофорез) на ділянку уражених суглобів. ДОЛГІТ КРЕМ наносили на шкіру і втирали в ділянці уражених суглобів тричі на добу. Кількість препарату залежала від розміру ураженого суглоба. Тривалість фонофорезу залежала від розміру суглоба, індивідуальної чутливості хворого і становила 2–10 хв на суглоб.

Нами вивчені клінічні та лабораторні показники (швидкість осідання еритроцитів, ревмопроби, білкові фракції). Особливо враховували показники, що відображають не тільки загальний стан хворого, а й ефективність локальної дії на запалення. Вивчали динаміку больового синдрому, суглобового, запального і больового індексів, а також скутість суглобів вранці, кистьової сили та швидкості проходження стандартної дистанції (15 м). Загальну ефективність лікування оцінювали за сумою всіх вивчених показників через 3 тиж від його початку.

Позитивний ефект лікування відзначено у всіх хворих: поліпшувався їх загальний стан, збільшувалась рухливість суглобів, знижувались інтенсивність больового синдрому і вираженість локальних змін, стабілізувались лабораторні показники запалення. Вираженість цих змін у хворих різних груп була не однакова, що свідчить про різну ефективність лікування (табл. 1).

Таблиця 1

ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ХВОРИХ


Група хворих


Після лікування, %


р

КГ

+34

<0,05

Д

+50

<0,01

ДФ

+67

<0,01

Встановлено, що використання ДОЛГІТ КРЕМУ суттєво покращує результати лікування в порівнянні з традиційною терапією, а в поєднанні з фонофорезом — сприяє досягненню максимальної ефективності. Позитивна динаміка показників підтверджує ці висновки (табл. 2).

Таблиця 2

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА РА ПРОТЯГОМ ЛІКУВАННЯ


Показник


До лікування


Група хворих


КГ


Д


ДФ

Суглобовий індекс

100

+45

+50

+57

Запальний індекс

100

+49

+57

+61

Больовий індекс

100

+56

+69

+76

Скутість суглобів вранці

100

+54

+59

+64

Швидкість проходження стандартної дистанції (15 м)

100

+33

+45

+50

Кистьова сила

100

+60

+81

+119

Середній приріст

100

+49,5

+60,2

+71,2

Після закінчення лікування відзначено поліпшення показників у всіх хворих, проте у пацієнтів КГ — менш виражене, ніж у пацієнтів Д- та ДФ-груп. Так, ефективність лікування пацієнтів КГ була менше 50%, Д-групи — 60,2% (р<0,05), ДФ-групи — понад 70% (р<0,01). Більш вираженою була позитивна динаміка больового індексу: під впливом ультразвуку проникання ДОЛГІТ КРЕМУ в навколосуглобові тканини збільшується, значно підвищується концентрація діючої речовини в ділянці ураження, що призводить до зниження активності запалення і різкого зменшення болю. Аналогічно змінювалась і кистьова сила.

Порівняльна ефективність лікування хворих залежно від виду терапії наведена в табл. 3.

Таблиця 3

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РА


Група хворих


КГ


Д-група


ДФ-група


%


Приріст


%


Приріст


%


Приріст

100

0%

147

р<0,05

+47%

р<0,05

197

р<0,01

+97%

р<0,01

Отже, максимальний ефект досягається завдяки поєднаному використанню локальної терапії ДОЛГІТ КРЕМОМ з фонофорезом. Фонофорез сприяє більш вираженому підвищенню концентрації діючої речовини шляхом підвищення проникності шкіри незалежно від її вікових змін і порушень, зумовлених давністю захворювання.

Отримані результати свідчать про високу ефективність застосування ДОЛГІТ КРЕМУ в комплексному лікуванні хворих на РА, яка значно підвищується при поєднанні аплікацій ДОЛГІТ КРЕМУ і фонофорезу.

Побічних дій ДОЛГІТ КРЕМУ не відзначено. У 2 хворих ДФ-групи виникли петехіальні висипання, зумовлені неточно визначеною дозою ультразвуку. В 1 хворого лікування було продовжено після зниження дози ультразвуку, ще в 1 — фонофорез було відмінено і лікування продовжено тільки з використанням ДОЛГІТ КРЕМУ.

ВИСНОВКИ

1. ДОЛГІТ КРЕМ — високоефективний лікарський засіб для локальної терапії з вираженою протизапальною і знеболювальною дією.

2. ДОЛГІТ КРЕМ можна використовувати в комплексній терапії хворих на РА, що суттєво підвищує її ефективність.

3. Під час використання ДОЛГІТ КРЕМУ не виявлено побічних ефектів.

4. Ефективність терапії значно підвищується при поєднаному використанні ДОЛГІТ КРЕМУ і фонофорезу.

5. Локальна терапія ДОЛГІТ КРЕМОМ може бути використана як на госпітальному, так і на амбулаторному етапі лікування.

А.І. Дейкун, Н.К. Кремінська
Інститут кардіології
ім. М.Д. Стражеска АМН України, Київ

ЛИТЕРАТУРА

Коваленко В.Н., Коваленко Л.Л., Мальцев В.И. и др. (1994) Избранные вопросы ревматологии в клинике внутренних болезней. Киев, т. 1, 208 с.

Муравйов Ю.В. (1996) Оценка эффективности и переносимости различных доз Долгит крема при остеоартрозе и ревматоидном артрите. Тез. докл. 3-го Рос. науч. конгр. «Человек и  лекарства», Москва, с. 328.

Насонов Е.Л., Лебедева О.В. (1996) Нестероидные противовоспалительные препараты: механизм действия и клиническое применение в  ревматологии. Новости фармации и медицины, 1: 3–9.

Насонова В.А. (1995) Локальная терапия кремом Долгит больных ревматоидным артритом и  остеоартрозом. Клин. ревматология, 1: 20–23.

Солиев Т.С. (1996) Локальная терапия ревматических заболеваний. Тез. докл. 3-го Рос. науч. конгр. «Человек и лекарства», Москва, с. 211.

Качественные генерики по «честной» цене от достойной компании

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті