Підсумки економічного розвитку України в IV кварталі 2000 р.

У «Щотижневику АПТЕКА», № 4 (275) від 29 січня 2001 р. були опубліковані підсумки економічного розвитку України за 2000 р. Редакція має намір започаткувати рубрику «Макроекономіка». Сподіваємося, що матеріали, які публікуватимуться під цією рубрикою, стануть у пригоді менеджерам і маркетологам фармацевтичних компаній, адже досвідчені керівники завжди враховують у своїх планах економічні умови, в яких працює підприємство.

У запропонованому матеріалі «Щотижневик АПТЕКА» знайомить читачів з підсумками економічного розвитку України в IV кварталі 2000 р.

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП)

Номінальний ВВП за орієнтовною оцінкою за січень–березень 2001 p. становив 42 865 млн грн. Протягом останніх місяців зберігалася позитивна динаміка зростання виробництва за провідними видами економічної діяльності, що сприяло приросту реального ВВП у січні–березні поточного року на 7,7% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Найзначніший приріст валової доданої вартості у січні-березні поточного року спостерігався в обробній промисловості — 23,7%, оптовій і роздрібній торгівлі — 9, будівництві — 8,6, сільському господарстві — 5,1 та добувній промисловості — 3,2%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяги промислового виробництва України за січень–березень 2001 р. зросли проти відповідного періоду минулого року на 17,4%. Приріст продукції досягнуто на підприємствах усіх основних видів промислової діяльності. Збільшилось промислове виробництво у 26 регіонах, у Рівненській області його обсяги відповідають рівню січня–березня 2000 р.

У добувній промисловості приріст продукції за період з початку року становив 3,3%.

В обробній промисловості, продукція якої становить дві третини всього промислового виробництва країни, у січні–березні 2001 р. порівняно з січнем–березнем минулого року досягнуто приросту 23,8%.

У харчовій промисловості та переробці сільськогосподарських продуктів минулорічні обсяги виробництва перевищено на 22,7%.

У легкій промисловості обсяги продукції у січні–березні поточного року зросли проти відповідного періоду минулого року на 27,4%.

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії за І квартал 2001 р. вироблено 48,1 млрд кВт год електроенергії, що на 1,6% менше, ніж за відповідний період минулого року.

За січень-лютий 2001 р. промисловими підприємствами України відвантажено продукції (надано послуг) на 23,5 млрд грн., у тому числі на 2,2 млрд грн. (9,6%) — на бартерних умовах, 15,9 млрд грн. (67,6%) становили грошові надходження. В січні-лютому 2000 р. питома вага бартеру та грошової оплати становила відповідно 19,4 та 50,9%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг сільськогосподарської продукції за І квартал 2001 р. в усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом 2000 р. зріс на 6,1%.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Позитивна тенденція зростання інвестицій в основний капітал, що склалась у минулому році, набула подальшого розвитку у І кварталі поточного року. За звітний період порівняно з І кварталом 2000 р. їх обсяги збільшились на 23,7% (у І кварталі 2000 р. відповідно на 26,2%, за рік в цілому — на 11,2%).

За січень–березень 2001 р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3,9 млрд грн. інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень). Власні кошти підприємств залишаються основним джерелом інвестицій в основний капітал — 67,6% загального обсягу вкладень.

ТРАНСПОРТ

З початку року підприємствами транспорту перевезено 170,5 млн тонн вантажів, що на 0,8% менше, ніж за І квартал минулого року, вантажообіг зменшився на 3,7% і становив 90,8 млрд тонно-кілометрів.

ФІНАНСИ

Доходи Зведеного бюджету за січень-лютий 2001 р. (за даними Державного казначейства) становили 8 млрд грн. (29,3% до ВВП), або 15,1% від річних призначень.

Видатки Зведеного бюджету становили 6,2 млрд грн. (22,6% до ВВП), що становить 11,7% від річних призначень. Видатки по обслуговуванню державного боргу становили 0,5 млрд грн. (1,8% до ВВП), або 7,8% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього державного боргу витрачено 0,2 млрд грн. (0,7% до ВВП), або 3% — відповідно.

Профіцит Зведеного бюджету за січень-лютий 2001 р. становив 1,8 млрд грн. (6,7% до ВВП).

Державний бюджет за доходами виконано у сумі 5,9 млрд грн. (14,1% річних призначень), або 21,7% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 55,7% сформовано за рахунок податкових надходжень. У видатках Державного бюджету, що становили 4,4 млрд грн. (10,5% від річних призначень), або 16,2% до ВВП, значну частку займали видатки на фінансування соціально-культурних заходів — 22,5% (1 млрд грн.), на обслуговування державного боргу — 10,9% (0,5 млрд грн.), витрати на підтримку галузей економіки — 8,6% (0,4 млрд грн.).

Державний бюджет України зведено з профіцитом 1,5 млрд грн. (5,5% до ВВП).

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-лютий 2001 р. становив 2,2 млрд грн. (загальна сума прибутку становила 4,9 млрд грн., збитків — 2,7 млрд грн.). Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 березня цього року становила відповідно 190,9 та 261,9 млрд грн.

Залишки вкладів населення в національній та іноземній валюті у комерційних банках України за лютий збільшились на 4,8% і становили на 1 березня 7 млрд грн.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обіг зовнішньої торгівлі України товарами за січень-лютий 2001 р. становив 4595,4 млн дол. США і проти січня-лютого 2000 р. збільшився на 4,2%. При цьому обсяги експорту збільшились на 21,7%, імпорту зменшились на 9,6% і становили відповідно 2367,9 та 2227,5 млн дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 140,4 млн дол. проти негативного 517 млн дол. у січні-лютому 2000 р.

Частка поставок, що здійснювались за умови товарообмінних (бартерних) операцій, становила 0,8% (за січень-лютий 2000 р.— 2,8%) від загального обсягу експорту та 0,3% (за січень-лютий 2000 р.— 1,6%) від загального обсягу імпорту.

ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

Обіг підприємств оптової торгівлі за І квартал 2001 р. становив 37,2 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообігу порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 10,4%.

Обіг роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями — фізичними особами) за цей період становив 11,8 млрд грн., або на 5,9% більше, ніж у І кварталі 2000 р.

У І кварталі 2001 р. загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становив 7,2 млрд грн., що у порівнянних цінах на 8% більше, ніж у відповідний період 2000 р.

ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2001 р. становив 102,7% (у відповідний період попереднього року — 110,2%). На споживчому ринку протягом І кварталу поточного року ціни (тарифи) на продовольчі товари зростали швидше, ніж на послуги та непродовольчі товари (відповідно на 3,6; 1,6 та 0,3%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–березні 2001 р. становив 100,9% (у відповідний період попереднього року — 107,9%).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Номінальні грошові доходи населення за січень-лютий 2001 р. порівняно з аналогічним періодом 2000 р. збільшились на 32,1% і становили 13 579 млн грн., а реальні грошові доходи, визначені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на 8,6%.

Середньомісячний грошовий доход у розрахунку на душу населення у січні-лютому 2001 р. становив 137,2 грн. проти 103 грн. за аналогічний період 2000 р. Грошові витрати та заощадження населення у січні-лютому 2001 р. становили 14 055 млн грн., що на 29,8% більше порівняно з відповідним періодом 2000 р.

Номінальна заробітна плата одного працівника у лютому становила 263,66 грн., що на 4,1% більше, ніж у попередньому місяці та на 38,3% більше, ніж у лютому 2000 р.

У січні-лютому поточного року зберігалася тенденція до підвищення ефективності використання робочої сили, що намітилась у 2000 р. Так, рівень повної зайнятості на середніх та великих підприємствах досяг 88,5% усіх працівників, які перебували у трудових відносинах, проти 85,9% у січні-лютому минулого року, у промисловості відповідно 83,9%, проти 77,9%. Реальна заробітна плата (з урахуванням росту споживчих цін) за перші два місяці цього року порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 13,1%. У лютому порівняно з січнем цього року її приріст становив 3%, а порівняно з лютим 2000 р.— 14,2%.

Постійно скорочується кількість працівників, яким вчасно не виплачується заробітна плата. На 10 березня їх налічувалося 5,9 млн, або 45,6% працівників, зайнятих у галузях економіки, проти 9,1 млн осіб, або 65,5%, на цю дату минулого року. При цьому кожному з них в середньому не виплачено 808 грн., що перевищує тримісячний розмір середньої заробітної плати, що склався у 2000 р.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000 р. у наступні періоди не виникала.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 березня 2001 р. становила 6437,9 млн грн. Термін заборгованості населення за всі послуги становив у лютому 2001 р. 9,6 місяця.

РИНОК ПРАЦІ І ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На зареєстрованому ринку праці у березні поточного року порівняно з попереднім місяцем спостерігалось зниження активності незайнятого населення, яке зверталося по допомогу у працевлаштуванні до державних служб зайнятості. Так, у пошуках роботи до цих установ за означений місяць звернулося 122 тис. незайнятих громадян, що на 5,2 тис. осіб (4,1%) менше, ніж у лютому 2001 р. Аналогічна тенденція спостерігалася у березні минулого року.

Чисельність громадян, яким надано статус безробітного, порівняно з початком року скоротилася на 6 тис. осіб і становила на початок квітня 1149,2 тис. осіб, або 97,2% усіх незайнятих громадян, які зареєстровані в державній службі зайнятості на цю дату (на 1 квітня 2000 р. відповідно 1229,4 тис. осіб, або 97%). Рівень зареєстрованого безробіття впродовж останніх 8 місяців не змінювався і становив на 1 квітня поточного року 4,2% працездатного населення працездатного віку.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад зросла і становила на початок квітня поточного року 85,1 тис. проти 58,1 тис. на відповідну дату минулого року та 68,2 тис. на початок поточного року. Приріст кількості вільних робочих місць по відношенню до 1 квітня 2000 р. обумовив зменшення навантаження незайнятих громадян на одну вакансію загалом по країні з 22 до 14 осіб.

З фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на допомогу по безробіттю протягом березня поточного року було витрачено 53,9 млн грн. Середній її розмір за місяць складав 67,84 грн., що становить половину законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати.

За матеріалами
газети «Урядовий кур’єр»


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті