Приложение к «Еженедельнику Аптека» № 1 (322)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ
№ 480/294 від 03.12.2001
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІМПОРТНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЦІНИ НА ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННЮ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2001 р. за № 1045/6236

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Перелік вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, що додається.

2. Контроль за дотриманням державної дисципліни цін у сфері реалізації (продажу) вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, здійснюється Державною інспекцією з контролю за цінами, Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства охорони здоров’я та Міністерства економіки від 01.08.97 № 265/101 «Про затвердження Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають регулюванню», зареєстрований в Міністерстві юстиції 09.10.97 за № 466/2270;

наказ Міністерства охорони здоров’я та Міністерства економіки від 27.09.99 № 236/117 «Про внесення доповнень до Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають регулюванню, затвердженого наказом МОЗ і Мінекономіки України від 01.08.97 № 265/101», зареєстрований в Міністерстві юстиції 25.10.99 за № 723/4016.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра охорони здоров’я та Міністра економіки та з питань європейської інтеграції.

Міністр охорони здоров’я України

В.Ф. Москаленко

Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України

О.В. Шлапак

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
03.12.2001 № 480/294

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2001 р. за № 1045/6236

ПЕРЕЛІК
ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІМПОРТНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ЦІНИ НА ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННЮ

Перелік складено за міжнародними непатентованими назвами. При користуванні Переліком необхідно враховувати, поряд з міжнародною непатентованою назвою, всі торговельні назви препаратів.

* A ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02 АНТАЦИДНІ, ПРОТИВИРАЗКОВІ ТА ВІТРОГОННІ ЗАСОБИ

A02B Засоби для лікування пептичної виразки

A02B A Антагоністи Н2-рецепторів

 A02B A02 Ранітидин

A03 СПАЗМОЛІТИКИ, АНТИХОЛІНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ І ЗАСОБИ, ЩО СТИМУЛЮЮТЬ ПЕРИСТАЛЬТИКУ

A03A Синтетичні спазмолітики та антихолінергічні засоби

A03А D Папаверін та його похідні

 A03A D02 Дротаверин

A05 ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

A05A Засоби, що застосовуються у разі біліарної патології

A05А Х Інші препарати, що застосовуються у разі біліарної патології

 A05A X10 Інші препарати, що застосовуються у разі біліарної патології (препарати, що не мають міжнародної непатентованої назви, включаючи комбінації)

A06 ПРОНОСНІ ЗАСОБИ

A06A Проносні засоби

A06А В Контактні проносні засоби

 A06A B07 Жостір

A07 АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ

A07B Ентеросорбенти

A07B A Препарати активованого вугілля

 A07B A01 Вугілля медичне активоване

A07D Засоби, що пригнічують перистальтику (антиперистальтичні)

A07D A Антиперистальтичні засоби

 A07D A03 Лоперамід

A10 АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ

A10A Інсулін та його аналоги

A10A B Інсуліни та аналоги короткої дії

A10A C Інсуліни та аналоги середньої тривалості дії

A10A D Комбінації інсулінів короткої та середньої тривалості дії

A10A E Інсуліни та аналоги тривалої дії

A10B Пероральні гіпоглікемізуючі препарати

A10B A Бігуаніди

 A10B A02 Метформін

 A10B A03 Буформін

A10B B Похідні сульфонілсечовини

 A10B B01 Глібенкламід

 A10B B02 Хлорпропамід

 A10B B03 Толбутамід

 A10B B06 Карбутамід

 A10B B07 Гліпізид

 A10B B08 Гліквідон

 A10B B09 Гліклазид

 A10B B12 Глімепірид

A10B F Інгібітори альфа-глюкозидази

 A10B F01 Акарбоза

A10X Інші препарати, що застосовуються для лікування цукрового діабету

A10X A Інгібітори алодозоредуктази

 A10X A02 Ізодибут

A11 ВІТАМІНИ

A11G Препарати аскорбінової кислоти (вітаміну C) та комбіновані препарати, що її містять

A11G A Прості препарати аскорбінової кислоти

  A11G A01 Кислота аскорбінова

A12 МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ

A12C Інші мінеральні добавки

 A12C C55 Магній аспартат, комбінації

* B ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05 КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ

B05A Кров та споріднені препарати

B05A A Кровозамінники та білкові фракції плазми крові

 B05A A01 Альбумін

 B05A A02 Інші білкові фракції плазми

 B05A A03 Фторвуглецеві

 B05A A05 Декстран

 B05A A06 Препарати желатину

 B05A A07 Препарати крохмалю

 B05A A08 Препарати полівідону

B05B Розчини для внутрішньовенного введення

B05B A Розчини для парентерального харчування

 B05B A01 Амінокислоти

 B05B A03 Вуглеводи

B05B B Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу

 B05B B01 Електроліти

B05B C Розчини осмотичних діуретиків

 B05B C01 Маннітол

* C ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01 КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ

C01D Вазодилатори, що застосовуються в  кардіології

C01D A Органічні нітрати

 C01D A02 Гліцерил тринітрат

 C01D A08 Ізосорбіт динітрат

C01E Інші кардіологічні препарати

C01E X Різні комбіновані кардіологічні препарати

C02 ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ

C02A Антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії

 C02A A04 Сума алкалоїдів із коріння раувольфії

C08 АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ

C08C Селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини

С08С A Похідні дигідропіридину

 C08C A05 Ніфедипін

* H ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ)

H03 ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ

H03A Тиреотропні препарати

H03A A Тиреоїдні гормони

 H03A A01 Левотироксин натрій

 H03A A02 Ліотиронін натрій

 H03A A05 Препарати щитовидних залоз

H03B Антитиреоїдні засоби

H03B B Сірковмісні похідні імідазолу

 H03B B02 Тіамазол

* J ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01 АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01C Бета-лактамні антибіотики, пеніциліни

J01C A Пеніциліни широкого спектра дії

 J01C A01 Ампіцилін

J04 ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ

J04A Протитуберкульозні засоби

J04A B Антибіотики

 J04A B02 Рифампіцин

 J04A B03 Рифаміцин

 J04A B04 Рифабутин

J04A C Гідразиди

 J04A C01 Ізоніазид

 J04A C03 Фтивазид

J04A D Похідні тіокарбаміду

 J04A D01 Протіонамід

 J04A D03 Етіонамід

J04A K Інші протитуберкульозні препарати

 J04A K01 Піразинамід

 J04A K02 Етамбутол

J04A M Комбіновані протитуберкульозні препарати

 J04A M02 Рифампіцин, комбінації

J 07 ВАКЦИНИ

J07A Бактеріальні вакцини

J07B Вірусні вакцини

J07C Комбіновані бактеріальні та вірусні вакцини

J07X Інші вакцини

* L АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ

L01 АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ

L01A Алкілувальні сполуки

L01A A Аналоги азотистого іприту

 L01A A01 Циклофосфамід

 L01A A02 Хлорамбуцил

 L01A A03 Мелфалан

 L01A A06 Іфосфамід

L01A B Алкілсульфонати

 L01A B01 Бусульфан

L01A D Похідні нітрозосечовини

 L01A D02 Ломустин

L01A X Інші алкілувальні сполуки

 L01A X04 Дакарбазин

L01B Антиметаболіти

L01B A Структурні аналоги фолієвої кислоти

 L01B A01 Метотрексат

L01B B Структурні аналоги пурину

 L01B B02 Меркаптопурин

 L01B B03 Тіогуанін

 L01B B05 Флударабін

L01B C Структурні аналоги піримідину

 L01B C01 Цитарабін

 L01B C02 Флуороурацил

 L01B C03 Тегафур

 L01B C05 Гемцитабін

L01C Алкалоїди рослинного походження та інші препарати природного походження

L01C A Алкалоїди барвінку та їх аналоги

 L01C A01 Вінбластин

 L01C A02 Вінкристин

L01C B Похідні подофілотоксину

 L01C B01 Етопозид

 L01C B02 Теніпозид

L01C D Таксани

 L01C D01 Паклітаксел

 L01C D02 Доцетаксел

L01D Протипухлинні антибіотики та споріднені препарати

L01D B Антрацикліни та споріднені сполуки

 L01D B01 Доксорубіцин

 L01D B02 Даунорубіцин

 L01D B03 Епірубіцин

 L01D B06 Ідарубіцин

L01D C Інші протипухлинні антибіотики

 L01D C01 Блеоміцин

 L01D C03 Мітоміцин

L01X Інші антинеопластичні засоби

L01X A Сполуки платини

 L01X A01 Цисплатин

 L01X A02 Карбоплатин

 L01X A03 Оксаліплатин

L01X X Інші антинеопластичні препарати

 L01X X02 Аспарагіназа

 L01X X05 Гідроксикарбамід

 L01X X11 Естрамустин

 L01X X19 Іринотекан

 L01X X20 Дибунол

 L01X X21 Хлофіден

 L01X X23 Мітотан

L02 ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

L02A Гормони та споріднені речовини

L02A A Естрогени

 L02A A02 Поліестрадіол фосфат

 L02A A04 Фосфестрол

L02A B Гестагени

 L02A B01 Мегестрол

 L02A B02 Медроксипрогестерон

 L02A B03 Гестонорон

L02A E Аналоги гонадотропін-рилізинг гормону

 L02A E01 Бусерелін

 L02A E03 Гозерелін

 L02A E04 Трипторелін

L02A X Інші гормони

L02B Антагоністи гормонів та аналогічні засоби

L 02B A Антиестрогенні засоби

 L02B A01 Тамоксифен

 L02B A02 Тореміфен

L02B B Антиандрогенні засоби

 L02B B01 Флутамід

 L02B B03 Бікалутамід

L03 ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ

L03A Цитокіни та імуномодулятори

L03A B Інтерферони

 L03A B01 Природний інтерферон альфа

 L03A B05 Інтерферон альфа-2б

 L03A B08 Інтерферон бета-1б

* N ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02 АНАЛЬГЕТИКИ

N02В Інші анальгетики та антипіретики

N02B A Саліцилова кислота та її похідні

 N02B A01 Кислота ацетилсаліцилова (крім ін’єкцій)

N02B B Піразолони

 N02B B02 Метамізол натрій (крім ін’єкцій)

 N02B B72 Метамізол натрій, комбінації з психолептиками

N03 ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ

N03A Протиепілептичні засоби

N03A A Барбітурати та їх похідні

 N03A A02 Фенобарбітал

N03A B Похідні гідантоїну

 N03A B02 Фенітоїн

N03A E Похідні бензодіазепіну

 N03A E01 Клоназепам

N03A F Похідні карбоксаміду

 N03A F01 Карбамазепін

N03A G Похідні жирних кислот

 N03A G01 Кислота валпройєва

N04 ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ

N04A Антихолінергічні засоби

N04A A Третинні аміни

 N04A A01 Тригексифенідил

N04B Дофамінергічні засоби

N04B A Дофа та його похідні

 N04B A02 Леводопа з інгібітором декарбоксилази

N04B B Похідні адамантану

 N04B B01 Амантадин

N04B D Інгібітори моноаміноксидази типу B

 N04B D01 Селегілін

N05 ПРОТИЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ

N05A Антипсихотичні засоби

N05A A Фенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгом

 N05A A01 Хлорпромазин

 N05A A02 Левомепромазин

N05A B Піперазинові похідні фенотіазину

 N05A B02 Флуфеназин

 N05A B03 Перфеназин

 N05A B04 Прохлорперазин

 N05A B06 Трифлуоперазин

N05A D Похідні бутирофенолу

 N05A D01 Галоперидол

 N05A D08 Дроперидол

N05C Снодійні та седативні препарати

N05C B Комбіновані препарати барбітуратів

 N05C B02 Барбітурати в комбінації з препаратами інших груп

N05C M Інші снодійні та седативні засоби

 N05C M09 Валеріана

* R ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01 ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА

R01A Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування у разі захворювань порожнини носа

R01A A Симпатоміметики, прості препарати

 R01A A08 Нафазолін

R03 ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ

R03A Адренергічні препарати для інгаляційного застосування

R03A C Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів

 R03A C02 Сальбутамол

 R03A C04 Фенотерол

R03A K Адренергічні засоби в  комбінації з іншими протиастматичними препаратами

 R03A K03 Фенотерол та інші протиастматичні засоби

 R03A K04 Сальбутамол та інші протиастматичні засоби

R03B Інші протиастматичні засоби, що застосовуються інгаляційно

R03B A Глюкокортикоїди

 R03B A01 Беклометазон

R03B B Антихолінергічні засоби

 R03B B01 Іпратропій бромід

R03D Інші протиастматичні засоби для системного застосування

R03D A Ксантини

 R03D A04 Теофілін

 R03D A05 Амінофілін

 R03D A74 Теофілін, комбінації з психолептиками

R05 ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

R05C Відхаркувальні засоби, за винятком комбінованих препаратів, що містять протикашльові засоби

R05C A Відхаркувальні засоби

 R05C A05 Корінь алтея

 R05C A10 Відхаркувальні засоби, комбінації

R06 АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

R06А Антигістамінні засоби для системного застосування

R06A X Інші антигістамінні засоби для системного застосування

 R06A X15 Мебгідролін

V РІЗНІ ЗАСОБИ

V07 ВСІ ІНШІ ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

V07А Різні засоби (вата, бинт, шприци 5 мл).

Начальник управління забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Н.Ю. Павелко

ПЕРЕЛІК
ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІМПОРТНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЦІНИ НА ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННЮ ЗА ТОРГОВЕЛЬНИМИ НАЗВАМИ З УРАХУВАННЯМ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ЗА СТАНОМ НА 08.01.2002 р.

5-ФТОРУРАЦИЛ “ЕБЕВЕ”

FLUOROURACILUM L01B C02

Ебеве, Австрія

концент. д/п інф. р-ну 250 мг фл. 5 мл, № 1

концент. д/п інф. р-ну 250 мг амп. 5 мл, № 5

концент. д/п інф. р-ну 500 мг фл. 10 мл, № 1

концент. д/п інф. р-ну 500 мг амп. 10 мл, № 5

концент. д/п інф. р-ну 1000 мг фл. 20 мл, № 1

концент. д/п інф. р-ну 1000 мг амп. 20 мл, № 5

концент. д/п інф. р-ну 5000 мг фл. 100 мл, № 1

ASS-500 CТАДА®

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Стада, Німеччина

табл. 500 мг, № 10, № 30, № 100

L-АСПАРАГІНАЗА

ASPARAGINASUM* L01X X02

Гріндекс, Латвія

ліофіл. пор. д/ін. 10000 МО фл., № 1

L-ТИРОКСИН 100 БЕРЛІН-ХЕМІ

LEVOTHYROXINUM NATRICUM H03A A01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

табл. 100 мкг, № 50

L-ТИРОКСИН 25 БЕРЛІН-ХЕМІ

LEVOTHYROXINUM NATRICUM H03A A01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

табл. 25 мкг, № 50

L-ТИРОКСИН 50 БЕРЛІН-ХЕМІ

LEVOTHYROXINUM NATRICUM H03A A01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

табл. 50 мкг, № 50

L-ТИРОКСИН-ФАРМАК®

LEVOTHYROXINUM NATRICUM H03A A01

Фармак, Україна

табл. 25 мкг контурн. чарунк. уп., № 10, № 50, № 100

табл. 25 мкг фл., № 50, № 100

табл. 50 мкг контурн. чарунк. уп., № 10, № 50, № 100

табл. 50 мкг фл., № 50, № 100

табл. 100 мкг контурн. чарунк. уп., № 10, № 50, № 100

табл. 100 мкг фл., № 50, № 100

АБІТАКСЕЛ

PACLITAXELUM L01C D01

ТЕВА, Ізраїль

концент. д/ін. фл. 5 мл

концент. д/ін. фл. 16,7 мл

АВАКСИМ

Авентіс Пастер, Франція J07B C02

АД-М-АНАТОКСИН

Біолік (Харків), Україна J07A F01

АДАЛАТ СЛ

NIFEDIPINUM C08C A05

Байєр, Німеччина

табл. рапід-ретард 20 мг, № 30

АДДИТИВА ВІТАМІН С 

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Натур Продукт Фарма, Польща

табл. шип. 1 г, з лимонним смаком, № 10, № 20

АДЕБІТ

BUFORMINUM A10B A03

Хіноїн, Угорщина

табл. 50 мг, № 40

АДЕРИСАЛ-КМП

Київмедпрепарат, Україна C01E X

ліофіл. пор. фл. 0,7 г

АДП-АНАТОКСИН

Біолік (Харків), Україна J07A M51

АДП-АНАТОКСИН

Імунопрепарат, Росія J07A M51

АДП-М-АНАТОКСИН

Біолік (Харків), Україна J07A M51

АДРИБЛАСТИН® ШВИДКОРОЗЧИННИЙ

DOXORUBICINUM L01D B01

Фармація і Апджон, Італія

ліофіл. пор. д/інф. 10 мг фл., з розчин. в амп. 5 мл, № 1

ліофіл. пор. д/інф. 50 мг фл., № 1

АЕРОБЕК 100 мкг АУТОХАЛЕР

BECLOMETASONUM R03B A01

3М Медіка, Німеччина

аер. 100 мкг/доза 100 доз, № 1

аер. 100 мкг/доза 200 доз, № 1

АЕРОБЕК 100 мкг ІНХАЛЕР

BECLOMETASONUM R03B A01

3М Медіка, Німеччина

аер. 100 мкг/доза 100 доз, № 1

аер. 100 мкг/доза 200 доз, № 1

АЕРОБЕК 50 мкг АУТОХАЛЕР

BECLOMETASONUM R03B A01

3М Медіка, Німеччина

аер. 50 мкг/доза 100 доз, № 1

аер. 50 мкг/доза 200 доз, № 1

АЕРОБЕК 50 мкг ІНХАЛЕР

BECLOMETASONUM R03B A01

3М Медіка, Німеччина

аер. 50 мкг/доза 100 доз, № 1

аер. 50 мкг/доза 200 доз, № 1

АЗОЛІН

MEBHYDROLINUM R06A X15

Вітаміни, Україна

др. 0,1 г банка, № 20

др. 0,1 г баночка, № 20

АКДП

Біолік (Харків), Україна J07A X

АКДП

Біомед ім. Мечникова, Росія J07A X

АКДП

Імунопрепарат, Росія J07A X

АКТ-3

Люпін, Індія J04A M02

комбі-уп., № 15

АКТ-4

Люпін, Індія J04A M02

комбі-уп., № 30

Акт-ХІБ

Авентіс Пастер, Франція J07A G01

АКТРАПІД® HM

INSULINUM HUMANUM A10A B01

Ново Нордіск, Данія

р-н д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл

АКТРАПІД® MC

INSULINI INJECTIO NEUTRALIS A10A B03

Ново Нордіск, Данія

р-н д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл

АКТРАПІД® НМ ПЕНФІЛ®

INSULINUM HUMANUM A10A B01

Ново Нордіск, Данія

р-н 100 МО/мл картридж 1,5 мл, № 5

р-н д/ін. 100 МО/мл картридж 3 мл, № 5

АЛЕКСАН

CYTARABINUM L01B C01

Генрих Мак, Німеччина

р-н д/ін. 100 мг фл. 5 мл, № 10

АЛІТЕРА

Біогал, Угорщина C01E X

капс. 250 мг + 250 мг, № 30, № 100

АЛКА-ЗЕЛЬЦЕР

Байєр, Німеччина N02B A51

табл. шип., № 20, № 40

АЛКЕРАН

MELPHALANUM L01A A03

Глаксо Веллком, Великобританія

табл. 2 мг, № 25

табл. 5 мг, № 25

пор. д/п ін. р-ну 50 мг фл., + розч. фл. 10 мл, № 1

АЛОХОЛ

Борщагівський ХФЗ, Україна A05A X10**

табл., в/о контурн. чарунк. уп., № 10, № 50

АЛТЕЇ КОРЕНЯ ЕКСТРАКТ СУХИЙ

ALTHAEA OFFICINALIS*& R05C A05

Галичфарм, Україна

пор. банка 150 г

АЛЬБУМІН ЛЮДСЬКИЙ 5%

ALBUMINUM HUMANUM* B05A A01

Біомед, Польща

амп. 50 мл

амп. 100 мл

амп. 250 мл

АЛЬДЕЦИН®

BECLOMETASONUM R03B A01

Шерінг-Плау Лабо, Бельгія

аер. 50 мкг/доза балон 200 доз, з аплікатором для носа та рота

АМАРИЛ®

GLIMEPIRIDUM A10B B12

Авентіс Фарма Дойчланд, Німеччина

табл. 1 мг, № 15, № 30

табл. 2 мг, № 15, № 30

табл. 3 мг, № 15, № 30

табл. 4 мг, № 15, № 30

табл. 6 мг, № 15, № 30

АМІНАЗИН

CHLORPROMAZINUM N05A A01

Галичфарм, Україна

р-н д/ін. амп. 2 мл, № 10

АМІНАЗИН

CHLORPROMAZINUM N05A A01

Здоров’я народу, Україна

р-н д/ін. 2,5% амп. 2 мл, № 10

АМІНАЗИН

CHLORPROMAZINUM N05A A01

Здоров’я, Україна

табл., в/о 0,025 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 20, № 30

табл., в/о 0,025 г банка, № 20, № 30

табл., в/о 0,05 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 20

табл., в/о 0,05 г банка, № 10, № 20

табл., в/о 0,1 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 20

табл., в/о 0,1 г банка, № 10, № 20

АМІНОПЛАЗМАЛЬ 10% Е

Б. Браун, Німеччина B05B A01

р-н інф. фл. 500 мл, № 10

р-н інф. фл. 1000 мл, № 6

АМІНОПЛАЗМАЛЬ® ГЕПА-10%

Б. Браун, Німеччина B05B A01

р-н інф. в/в фл. 500 мл, № 10

р-н інф. в/в фл. 1000 мл, № 6

АМІНОРОЗТОК НЕО 4%

Інфузія, Чеська Республіка B05B A01

р-н інф. фл. 250 мл

р-н інф. фл. 500 мл

АМІНОРОЗТОК НЕО SX 4%

Інфузія, Чеська Республіка B05B A01

р-н інф. фл. 250 мл

р-н інф. фл. 500 мл

АМІНОСТЕРИЛ N-ГEПA 8%

Фрезеніус, Німеччина B05B A01

р-н фл. 500 мл, № 10

АМІНОСТЕРИЛ КЕ 10% БЕЗВУГЛЕВОДНИЙ

Фрезеніус, Німеччина B05B A01

р-н фл. 500 мл, № 10

АМІНОФІЛІН

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Краківський ФЗ, Польща

табл. ретард 350 мг, № 20

АМПІЦИЛ

AMPICILLINUM J01C A01

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія

капс. 250 мг, № 1000

пор. д/п ін. р-ну 500 мг фл., № 100

АМПІЦИЛІН

AMPICILLINUM J01C A01

Алембік Кемікал Воркс, Індія

пор. д/п ін. р-ну 0,5 г фл., № 10

пор. д/п ін. р-ну 1 г фл., № 10

АМПІЦИЛІН

AMPICILLINUM J01C A01

Алкалоїд, Македонія

суха реч. д/п сусп. 250 мг/5 мл фл. 100 мл, № 1

АМПІЦИЛІН

AMPICILLINUM J01C A01

Львівтехнофарм, Україна

капс. 250 мг контурн. чарунк. уп., № 10, № 20

капс. 500 мг контурн. чарунк. уп., № 10, № 20

капс. 250 мг контейнер пластм., № 30

капс. 500 мг контейнер пластм., № 30

АМПІЦИЛІН 125

AMPICILLINUM J01C A01

Новофарм 2000, Україна

гран. 1,5 г контейнер 24 г

АМПІЦИЛІН 125 БЕРЛІН-ХЕМІ

AMPICILLINUM J01C A01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

гран. д/п сусп. 125 мг/5 мл 18 г, фл. 60 мл

гран. д/п сусп. 125 мг/5 мл 30 г, фл. 100 мл

АМПІЦИЛІН 125 мг

AMPICILLINUM J01C A01

Відродження, Україна

гран. 1,5 г фл. 24 г

АМПІЦИЛІН 250

AMPICILLINUM J01C A01

Новофарм 2000, Україна

гран. 3 г контейнер 30 г

АМПІЦИЛІН 250 БЕРЛІН-ХЕМІ

AMPICILLINUM J01C A01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

гран. д/п сусп. 250 мг/5 мл 18 г, фл. 60 мл

гран. д/п сусп. 250 мг/5 мл 30 г, фл. 100 мл

АМПІЦИЛІН 250 мг

AMPICILLINUM J01C A01

Відродження, Україна

гран. 3 г фл. 30 г

АМПІЦИЛІН-КМП

AMPICILLINUM J01C A01

Київмедпрепарат, Україна

табл. 0,25 г контурн. чарунк. уп., № 10

пор. д/п ін. р-ну 0,25 г фл., № 1

пор. д/п ін. р-ну 0,5 г фл., № 1

пор. д/п ін. р-ну 1 г фл., № 1

АМПІЦИЛІНУ НАТРІЄВА СІЛЬ

AMPICILLINUM J01C A01

Борщагівський ХФЗ, Україна

пор. д/п ін. р-ну 0,25 г фл.

пор. д/п ін. р-ну 0,5 г фл.

АМПІЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ

AMPICILLINUM J01C A01

Бєлмедпрепарати, Білорусь

табл. 0,25 г, № 10, № 24

АМПІЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ

AMPICILLINUM J01C A01

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл. 0,25 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 20

АМПІЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ

AMPICILLINUM J01C A01

Вітаміни, Україна

табл. 0,25 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,25 г контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. 0,25 г банка, № 24

АМПІЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ

AMPICILLINUM J01C A01

Здоров’я, Україна

табл. 0,25 г контурн. чарунк. уп., № 24

АМПІЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ

AMPICILLINUM J01C A01

Київський вітамінний завод, Україна

табл. 0,25 г контурн. чарунк. уп., № 10

АМПІЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ

AMPICILLINUM J01C A01

Лубнифарм, Україна

табл. 0,25 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,25 г банка, № 24

АМПІЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ

AMPICILLINUM J01C A01

Монфарм, Україна

табл. 0,25 г пенал п/е, № 24

АМПІЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ

AMPICILLINUM J01C A01

Стома, Україна

табл. 0,25 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,25 г банка, № 24

АМПІЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ

AMPICILLINUM J01C A01

Фармак, Україна

табл. 0,25 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 20

табл. 0,25 г фл., № 24

АМПІЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ-ДАРНИЦЯ

AMPICILLINUM J01C A01

Дарниця, Україна

табл. 0,25 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 20

АНАЛЬГІН

METAMIZOLUM NATRICUM N02B B02

Біостимулятор, Україна

табл. 0,5 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

АНАЛЬГІН

METAMIZOLUM NATRICUM N02B B02

Київський вітамінний завод, Україна

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

АНАЛЬГІН

METAMIZOLUM NATRICUM N02B B02

Лубнифарм, Україна

табл. 0,5 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

АНАЛЬГІН

METAMIZOLUM NATRICUM N02B B02

Тернопільська ФФ, Україна

табл. 500 мг контурн. безчарунк. уп., № 10

АНАЛЬГІН

METAMIZOLUM NATRICUM N02B B02

Фітофарм, Україна

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

АНАЛЬГІН

METAMIZOLUM NATRICUM N02B B02

Червона Зірка, Україна

табл. 0,5 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ

METAMIZOLUM NATRICUM N02B B02

Дарниця, Україна

табл. 0,5 г контурн. чарунк. уп., № 10

АНАЛЬГІН-КМП

METAMIZOLUM NATRICUM N02B B02

Київмедпрепарат, Україна

табл. 0,5 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

АНАТОКСИН СТАФІЛОКОКОВИЙ ОЧИЩЕНИЙ АДСОРБОВАНИЙ

НДІ ім. акад. Гамалеї, Росія J07A X

АНАТОКСИН СТАФІЛОКОКОВИЙ ОЧИЩЕНИЙ РІДКИЙ

НДІ ім. акад. Гамалеї, Росія J07A X

АНГІО-ІН’ЄЛЬ

Хеель, Німеччина C01E X

р-н д/ін. амп. 1,1 мл, № 5

АНІФЕД

NIFEDIPINUM C08C A05

Джорджіо Дзоя, Італія

капс. 10 мг, № 40

табл. ретард 20 мг, № 50

АНОПІРИН

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Словакофарма, Словацька Республіка

табл. 400 мг блістер, № 10

АНОПІРИН

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

У Фарма, Україна

табл. 0,4 г контурн. чарунк. уп., № 10

АНТЕЛЕПСИН®-0,25

CLONAZEPAMUM N03A E01

АВД, Німеччина

табл. 0,25 мг, № 50

АНТЕЛЕПСИН®-1

CLONAZEPAMUM N03A E01

АВД, Німеччина

табл. 1 мг, № 50

АП-АНАТОКСИН

Біолік (Харків), Україна J07A M01

АП-АНАТОКСИН

Біомед ім. Мечникова, Росія J07A M01

АП-АНАТОКСИН

Імунопрепарат, Росія J07A M01

АПБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Юнік, Індія

табл. 200 мг стрип алюм., № 100

табл. 400 мг стрип алюм., № 100

АПО-ГАЛОПЕРИДОЛ

HALOPERIDOLUM N05A D01

Авант, Україна

табл. 5 мг контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 5 мг фл. п/е, № 20, № 50

АПО-ГАЛОПЕРИДОЛ

HALOPERIDOLUM N05A D01

Апотекс, Канада

табл. 1 мг, № 100

табл. 5 мг, № 100

АСАФЕН

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Фармасайнс, Канада

табл. 80 мг фл., № 30, № 90

АСАЦИЛ-А

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл. 0,325 г контурн. чарунк. уп., № 20

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА З ГЛЮКОЗОЮ

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Борисовський ЗМП, Білорусь

табл. 0,1 г, № 6, № 10

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА З ГЛЮКОЗОЮ

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

УфаВіта, Росія

табл., № 10

АСПАРАГІНАЗА 10000 МЕДАК

ASPARAGINASUM* L01X X02

Медак, Німеччина

ліофіл. пор. д/ін. 10000 МО фл., № 5

АСПАРАГІНАЗА 5000 МЕДАК

ASPARAGINASUM* L01X X02

Медак, Німеччина

ліофіл. пор. д/ін. 5000 МО фл., № 5

АСПАРКАМ

Галичфарм, Україна A12C C55**

р-н д/ін. амп. 5 мл, № 10

табл. контурн. чарунк. уп., № 50

АСПАРКАМ

Дніпрофарм, Україна A12C C55**

р-н амп. 5 мл, № 10

АСПАРКАМ

Здоров’я, Україна A12C C55**

табл. контурн. чарунк. уп., № 10, № 50

АСПАРКАМ

Луганський ХФЗ, Україна A12C C55**

табл. контурн. чарунк. уп., № 10, № 50

АСПАРКАМ

Фармак, Україна A12C C55**

р-н д/ін. амп. 5 мл, № 10

р-н д/ін. амп. 10 мл, № 10

р-н д/ін. амп. 20 мл, № 10

АСПАРКАМ ТАБЛЕТКИ

Червона Зірка, Україна A12C C55**

табл. контурн. чарунк. уп., № 10, № 20

табл. баночка полімерн., № 50

табл. контурн. чарунк. уп., № 50

АСПІРИН®

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Байєр, Німеччина

табл. 100 мг, № 20

табл. 500 мг, № 10, № 20, № 100

АТРОВЕНТ

IPRATROPII BROMIDUM R03B B01

Берінгер Інгельхайм Італія, Італія

аер. 0,025% фл. 20 мл, № 1

АТРОВЕНТ

IPRATROPII BROMIDUM R01A X03

Берінгер Інгельхайм, Німеччина R03B B01

аер. 15 мл, № 1

аер. назал. 0,03% фл. 15 мл, № 1

аер. назал. 0,03% фл. 30 мл, № 1

р-н д/інг. 0,26 мг/2 мл фл., № 20, № 60

р-н д/інг. 0,522 мг/2 мл фл., № 20, № 60

АТРОВЕНТ®

IPRATROPII BROMIDUM R03B B01

Берінгер Інгельхайм Італія, Італія

аер. назал. 0,06% фл. 15 мл, № 1

АУРОКАРД

НГС, Німеччина C01E X

крап. д/внутр. заст. фл. 30 мл, № 1

АФОНІЛУМ SR

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Кнолль, Німеччина

капс. 250 мг, № 20, № 50, № 100

капс. 375 мг, № 20, № 50, № 100

АЦЕСАЛ

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Оранієнбургер, Німеччина

табл. 500 мг, № 20

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Борисовський ЗМП, Білорусь

табл. 0,5 г, № 6, № 10

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Монфарм, Україна

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Фармасайнс, Канада

табл. 325 мг, № 100

АЦИДЕКС

RANITIDINUM A02B A02

Сан, Індія

табл. 150 мг, № 100

АЦИЛПІРИН

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Словакофарма, Словацька Республіка

табл. 500 мг блістер, № 10

табл. шип. розч. 500 мг, № 15

Б-ІНСУЛІН S.C. БЕРЛІН-ХЕМІ

INSULINUM AMINOQUINURIDUM* A10A C03

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

р-н д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1, № 5

БАРБОВАЛ

Фармак, Україна N05C B02

р-н фл.-крапельн. 25 мл

БЕКЛАЗОН

BECLOMETASONUM R03B A01

Галена, Чеська Республіка

аер. д/інг. 50 мкг/доза фл. 200 доз

аер. д/інг. 100 мкг/доза фл. 200 доз

аер. д/інг. 250 мкг/доза фл. 200 доз

БЕКЛАЗОН

BECLOMETASONUM R03B A01

Нортон Хелскеа, Великобританія

аер. д/інг. 50 мкг/доза фл. 200 доз

аер. д/інг. 100 мкг/доза фл. 200 доз

аер. д/інг. 250 мкг/доза фл. 200 доз

БЕКЛАЗОН ЛЕГКЕ ДИХАННЯ

BECLOMETASONUM R03B A01

Галена, Чеська Республіка

аер. д/інг. 100 мкг/доза фл. 200 доз, № 3

аер. д/інг. 250 мкг/доза фл. 200 доз, № 3

БЕКЛОКОРТ™ ФОРТЕ

BECLOMETASONUM R03B A01

Глаксо Веллком, Польща

аер. дозов. балончик 10 мл, 200 доз, № 1

БЕКЛОМЕТ ІЗІХЕЙЛЕР

BECLOMETASONUM R03B A01

Оріон, Фінляндія

пор. д/інг. 200 мкг/доза 200 доз

БЕКЛОФОРТ

BECLOMETASONUM R03B A01

Глаксо Веллком, Великобританія

аер. 250 мкг/доза 200 доз

БЕКОТИД

BECLOMETASONUM R03B A01

Глаксо Веллком, Великобританія

аер. 50 мкг/доза інгалятор 200 доз

БЕРЕШ C-ВІТАМІН

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Береш, Угорщина

табл. 50 мг, № 120

БЕРЛІНСУЛІН Н 10/90 U-40

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1, № 5

БЕРЛІНСУЛІН Н 10/90 ПЕН

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 1,5 мл, № 5

БЕРЛІНСУЛІН Н 20/80 U-40

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1, № 5

БЕРЛІНСУЛІН Н 20/80 ПЕН

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 1,5 мл, № 5

БЕРЛІНСУЛІН Н 30/70 U-40

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1, № 5

БЕРЛІНСУЛІН Н 30/70 ПЕН

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 1,5 мл, № 5

БЕРЛІНСУЛІН Н 40/60 U-40

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1, № 5

БЕРЛІНСУЛІН Н 40/60 ПЕН

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 1,5 мл, № 5

БЕРЛІНСУЛІН Н БАЗАЛЬ U-40

INSULINUM HUMANUM A10A C01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1, № 5

БЕРЛІНСУЛІН Н БАЗАЛЬ ПЕН

INSULINUM HUMANUM A10A C01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 1,5 мл, № 5

БЕРЛІНСУЛІН Н НОРМАЛЬ U-40

INSULINUM HUMANUM A10A B01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

р-н д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1, № 5

БЕРЛІНСУЛІН Н НОРМАЛЬ ПЕН

INSULINUM HUMANUM A10A B01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

р-н д/ін. 100 ОД/мл картридж 1,5 мл, № 5

БЕРОВЕНТ-МФ

FENOTEROLUM R03A C04

Мікрофарм, Україна

аер. 100 мкг/доза балон 15 мл

аер. 200 мкг/доза балон 15 мл

БЕРОДУАЛ®

Берінгер Інгельхайм Італія, Італія R03A K03

аер. фл. 15 мл, № 1

р-н д/інг. фл. 20 мл, № 1

БЕРОДУАЛ® Н

Берінгер Інгельхайм Фарма,
Німеччина
R03A K03

аер. дозов. фл. 10 мл, 200 доз, № 1

БЕРОТЕК®

FENOTEROLUM R03A C04

Берінгер Інгельхайм Італія, Італія

р-н д/інг. 0,1% фл. 20 мл, № 1

БЕРОТЕК®

FENOTEROLUM R03A C04

Берінгер Інгельхайм Лтд, Великобританія

р-н д/інг. 0,5 мг/2 мл фл., № 10, № 60

р-н д/інг. 1,25 мг/2 мл фл., № 10, № 60

БЕРОТЕК®

FENOTEROLUM R03A C04

Берінгер Інгельхайм Фарма, Німеччина

аер. 100 мкг/доза фл. 15 мл, № 1

аер. 200 мкг/доза фл. 15 мл, № 1

БЕРОТЕК® 200

FENOTEROLUM R03A C04

Берінгер Інгельхайм Фарма, Німеччина

аер. 200 мкг/доза фл. 10 мл, № 1

БЕРОТЕК® H

FENOTEROLUM R03A C04

Берінгер Інгельхайм Фарма, Німеччина

аер. фл. 10 мл, 200 доз, № 1

БЕТАФЕРОН (інтерферон бета 1б)

INTERFERONUM BETA L03A B08

Шерінг, Німеччина

ліофіл. пор. 0,3 мг фл. 9 600 000 МО, + розч. фл. 1 мл, № 15

БІОКРИСТИН

VINCRISTINUM L01C A02

Біохем, Індія

ліофіл. пор. д/ін. 1 мг фл., з розчин. в амп. 10 мл, № 1

БІОПОЗИД

ETOPOSIDUM L01C B01

Біохем, Індія

р-н д/ін. 100 мг фл. 5 мл, № 1

БІОФЕРОН (РЕКОМБІНАНТНИЙ ЛЮДСЬКИЙ ІНТЕРФЕРОН АЛЬФА2b)

INTERFERONUM ALFA L03A B05

Сідус-Біо Сідус, Аргентина

ліофіл. пор. д/ін. 3 000 000 МО фл., № 1

ліофіл. пор. д/ін. 5 000 000 МО фл., № 1

БЛАСТОЛЕМ

CISPLATINUM L01X A01

Лемері, Мексика

ліофіл. пор. д/ін. 10 мг фл., з розчин. в амп. 10 мл, № 1

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл., № 1

БЛЕНАМАКС

BLEOMYCINUM L01D C01

ФХГ ТЕВА Груп, Нідерланди

ліофіл. пор. д/ін. 15 МО фл., № 1

БЛЕОЛЕМ

BLEOMYCINUM L01D C01

Лемері, Мексика

ліофіл. пор. д/ін. 15 ОД фл., з розчин. в амп. 5 мл, № 1

БЛЕОМІЦЕТИНУ ГІДРОХЛОРИД 0,005 г ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

BLEOMYCINUM L01D C01

НДІ вакцин та сироваток, Росія

пор. д/п ін. р-ну 0,005 г амп., № 10

БЛЕОХЕМ

BLEOMYCINUM L01D C01

Біохем, Індія

ліофіл. пор. д/ін. 15 мг фл., з розчин. в амп. 5 мл, № 1

БЛЕОЦИН

BLEOMYCINUM L01D C01

Ніппон Каяку, Японія

пор. д/п ін. р-ну 15 мг амп., № 1

БРОНХІКУМ® ЧАЙ ВІД КАШЛЮ

Наттерманн, Німеччина R05C A10

розч. чай фл. 150 мл, № 1

БРОНХО-МУНАЛ®

Лек, Словенія J07A X

капс. 7 мг, № 10

БРОНХО-МУНАЛ® П

Лек, Словенія J07A X

капс. 3,5 мг, № 10

БРОНХОФІТ

Ейм, Україна R05C A10

збір пачка 100 г

БУКАРБАН

CARBUTAMIDUM A10B B06

Хіноїн, Угорщина

табл. 500 мг, № 50

ВАКСІГРИП

Авентіс Пастер, Франція J07B B01

ВАКСІГРИП-ОДЕСА

Одесабакпрепарати, Україна J07B B01

ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА КУЛЬТУРАЛЬНА ІНАКТИВОВАНА СУХА ДЛЯ ІМУНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ (РАБІВАК ВНУКОВО-32)

Одесабакпрепарати, Україна J07B G01

ВАКЦИНА ГОНОКОКОВА

Біолік (Харків), Україна J07A X

ВАКЦИНА ГОНОКОКОВА

Біомед, Росія J07A X

ВАКЦИНА ЖОВТОЇ ЛИХОМАНКИ ЖИВА СУХА

Підприємство ім. Чумакова РАМН, Росія J07B L01

ВАКЦИНА ПОЛІОМІЄЛІТНА
ПЕРОРАЛЬНА 1, 2, 3 ТИПІВ

Підприємство ім. Чумакова РАМН, Росія J07B F02

ВАКЦИНА ПРОТИ ГЕПАТИТУ B ДНК РЕКОМБІНАНТНА

Віріон, Росія J07B C01

ВАКЦИНА ПРОТИ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТУ ТА МНОЖИННОГО СКЛЕРОЗУ ЛЮДИНИ

Біолік (Харків), Україна J07X

ВАКЦИНА СТАФІЛОКОКОВА

Біолік (Харків), Україна J07A X

ВАЛЕРІАНА

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Медіка, Болгарія

табл., в/о 30 мг, № 20, № 100

ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Лубнифарм, Україна

настоянка 25 мл фл.

настоянка 30 мл фл.

ВАЛІДОЛ

Лубнифарм, Україна C01E X

табл. 0,06 г контурн. чарунк. уп., № 6

ВАЛІДОЛ

Луганський ХФЗ, Україна C01E X

табл. 0,06 г контурн. чарунк. уп., № 6, № 10

ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ

Дарниця, Україна C01E X

табл. 0,06 г контурн. чарунк. уп., № 6, № 10

табл. 0,06 г пробірка метал., № 10

ВАЛІДОЛ®

Фармак, Україна C01E X

р-н фл.-крапельн. 5 мл

табл. 0,06 г контурн. чарунк. уп., № 6, № 10, № 12, № 20

?

ВАЛІКОР

Червона Зірка, Україна C01E X

табл. 0,06 г контурн. чарунк. уп., № 6, № 10

ВАЛОКОРДИН®

Кревель Мойзельбах, Німеччина N05C B02

крап. фл.-крапельн. 20 мл, № 1

крап. фл.-крапельн. 50 мл, № 1

ВЕНТОЛІН

SALBUTAMOLUM R03A C02

Глаксо Веллком, Великобританія

аер. 100 мкг/доза інгалятор 200 доз

ВЕНТОЛІН™ ЕВОХАЛЕР™

SALBUTAMOLUM R03A C02

Глаксо Веллком, Польща

аер. дозов. 100 мкг/доза балон 200 доз, № 1

ВЕПЕЗИД

ETOPOSIDUM L01C B01

Брістол-Майєрс Сквібб, Італія

капс. 50 мг, № 20

капс. 100 мг, № 10

р-н інф. 100 мг амп. 5 мл, № 10

р-н інф. 100 мг фл. 5 мл, № 1, № 10

ВІАФЕРОН

INTERFERONUM ALFA L03A B01

Ензим, Україна

ВІНБЛАСТИН

VINBLASTINUM L01C A01

Терабель Фарма, Бельгія

ліофіл. пор. д/ін. 10 мг фл., № 1, № 100

ВІНБЛАСТИН ЛІКВІД-РІХТЕР

VINBLASTINUM L01C A01

Гедеон Ріхтер, Угорщина

р-н д/ін. 5 мг фл. 5 мл, № 1, № 5, № 25

р-н д/ін. 10 мг фл. 5 мл, № 1, № 5, № 25

ВІНБЛАСТИН СУЛЬФАТ

VINBLASTINUM L01C A01

ФХГ ТЕВА Груп, Нідерланди

ліофіл. пор. д/ін. 10 мг фл., + розч. фл. 10 мл, № 1

ВІНБЛАСТИН-РІХТЕР

VINBLASTINUM L01C A01

Гедеон Ріхтер, Угорщина

ліофіл. пор. д/ін. 5 мг фл., № 10

ВІНКРИСТИН ЛІКВІД-РІХТЕР

VINCRISTINUM L01C A02

Гедеон Ріхтер, Угорщина

р-н д/ін. 1 мг фл. 1 мл, № 1, № 5, № 25

ВІНКРИСТИН РІХТЕР ІН’ЄКЦІЇ 1 мг

VINCRISTINUM L01C A02

Гедеон Ріхтер, Угорщина

ліофіл. пор. д/ін. 1 мг фл., № 10

ВІНКРИСТИН-ЛЕНС

VINCRISTINUM L01C A02

Ленс-Фарм, Росія

ліофіл. пор. д/ін. 0,0005 г фл., № 1

ліофіл. пор. д/ін. 0,001 г фл., № 1

ВІНКРИСТИНУ СУЛЬФАТ

VINCRISTINUM L01C A02

ФХГ ТЕВА Груп, Нідерланди

ліофіл. пор. д/ін. 1 мг фл., з розчин. 10 мл, № 1

р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, № 1

ВІТАМІН C

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Авант, Україна

табл. 100 мг контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 100 мг фл. п/е, № 20, № 50

ВІТАМІН C

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Гродзиський ФЗ “Польфа”, Польща

табл., в/о 100 мг, № 30, № 50

ВІТАМІН C

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Кутнівський ФЗ, Польща

табл. 200 мг, № 50

ВІТАМІН C

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Пліва Краків, Польща

р-н д/ін. 100 мг амп. 2 мл, № 10

р-н д/ін. 500 мг амп. 5 мл, № 10

ВІТАМІН C (АПЕЛЬСИН)

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Фармасайнс, Канада

табл. жув. 250 мг, № 100

ВІТАМІН C 100 мг

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

У Фарма, Україна

табл. 100 мг контурн. чарунк. уп., № 10

ВІТАМІН C 200 мг

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

У Фарма, Україна

табл. 200 мг контурн. чарунк. уп., № 10

ВІТАМІН С 0,1 г

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Кутнівський ФЗ, Польща

табл., в/о 0,1 г, № 25

ВІТАМІН С 0,2 г

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Кутнівський ФЗ, Польща

табл., в/о 0,2 г, № 50

ВНУТРІШНЬОВЕННА ІНФУЗІЯ ГЛЮКОЗИ Б.Ф.

DEXTROSUM* B05B A03

Селайн, Бангладеш

р-н інф. 5% фл. 250 мл, № 1

р-н інф. 5% фл. 500 мл, № 1

р-н інф. 10% фл. 250 мл, № 1

р-н інф. 10% фл. 500 мл, № 1

ВНУТРІШНЬОВЕННА ІНФУЗІЯ НАТРІЮ ЛАКТАТУ СКЛАДНОГО Б.Ф.

Селайн, Бангладеш B05B B01

р-н інф. фл. 250 мл, № 1

р-н інф. фл. 500 мл, № 1

ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ

CARBO ACTIVATUS MEDICINALIS* A07B A01

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл. 0,25 г контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. 0,25 г пакет

ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ

CARBO ACTIVATUS MEDICINALIS* A07B A01

Стома, Україна

табл. 250 мг контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 250 мг банка, № 20

ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ-ДАРНИЦЯ

CARBO ACTIVATUS MEDICINALIS* A07B A01

Дарниця, Україна

табл. 0,25 г контурн. безчарунк. уп., № 6, № 10

табл. 0,25 г контурн. чарунк. уп., № 10

ГАЛОПЕР

HALOPERIDOLUM N05A D01

Сі Ті Ес, Ізраїль

табл. 1,5 мг, № 30, № 50, № 1000

табл. 5 мг, № 30, № 50, № 1000

табл. 10 мг, № 30, № 50, № 1000

ГАЛОПЕРИДОЛ

HALOPERIDOLUM N05A D01

Варшавський ФЗ, Польща

табл. 1 мг, № 40

р-н д/ін. 5 мг/мл амп., № 10

ГАЛОПЕРИДОЛ

HALOPERIDOLUM N05A D01

Гедеон Ріхтер, Угорщина

табл. 1,5 мг, № 50

р-н д/ін. 5 мг амп. 1 мл, № 5

крап. д/внутр. заст. 20 мг фл. 10 мл, № 1

ГАЛОПЕРИДОЛ

HALOPERIDOLUM N05A D01

Елегант Індія, Індія

табл. 1,5 мг, № 50

табл. 5 мг, № 50

р-н д/ін. 5 мг/мл амп. 1 мл, № 10

ГАЛОПЕРИДОЛ

HALOPERIDOLUM N05A D01

Нортон Хелскеа, Великобританія

табл. 1,5 мг, № 250

табл. 10 мг, № 50

ГАЛОПЕРИДОЛ ФОРТЕ

HALOPERIDOLUM N05A D01

Гедеон Ріхтер, Угорщина

табл. 5 мг, № 50

ГАЛОПЕРИДОЛУ ДЕКАНОАТ

HALOPERIDOLUM N05A D01

Гедеон Ріхтер, Угорщина

р-н ол. д/ін. 50 мг амп. 1 мл, № 5

ГЕМЗАР

GEMCITABINUM L01B C05

Лілі Франція, Франція

пор. д/п ін. р-ну 200 мг фл., № 1

пор. д/п ін. р-ну 1 г фл., № 1

ГЕМОДЕЗ-Н

Дніпрофарм, Україна B05A A09**

р-н інф. пляшка 200 мл

р-н інф. пляшка 400 мл

ГЕПАТОФІТ

Ейм, Україна A05A X10**

збір пачка 100 г

ГЕРБІОН КРАПЛІ ЖОВЧОГІННІ

КРКА, Словенія A05A X10**

крап. д/внутр. заст. фл. 30 мл, № 1

ГЕРБІОН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ

КРКА, Словенія C01E X

крап. д/внутр. заст. фл. 30 мл, № 1

ГЕРТОКАЛМ

RANITIDINUM A02B A02

Фаран, Греція

табл., в/о 150 мг, № 20

табл., в/о 300 мг, № 10

ГІДРЕА

HYDROXYCARBAMIDUM L01X X05

Брістол-Майєрс Сквібб, Італія

капс. 500 мг, № 100

ГІДРОКСІУРЕА

HYDROXYCARBAMIDUM L01X X05

Пліва Краків, Польща

капс. 500 мг, № 100, № 500

ГІСТАК

RANITIDINUM A02B A02

Ранбаксі, Індія

р-н д/ін. 50 мг амп. 2 мл, № 10

табл. розч. 150 мг, № 10

табл. 150 мг, № 20, № 100

ГЛІБАМІД

GLIBENCLAMIDUM A10B B01

Технолог, Україна

табл. 5 мг баночка, № 30

ГЛІБЕНКЛАМІД

GLIBENCLAMIDUM A10B B01

Здоров’я, Україна

табл. 0,005 г банка, № 50

табл. 0,005 г контейнер пластм., № 50

ГЛІБЕНКЛАМІД-РІВО

GLIBENCLAMIDUM A10B B01

Рівофарм, Швейцарія-Нідерланди

табл. 5 мг, № 30, № 60

ГЛІЗИД

GLICLAZIDUM A10B B09

Панацея Біотек, Індія

табл. 40 мг, № 60

табл. 80 мг, № 60

ГЛІОРАЛ

GLICLAZIDUM A10B B09

Ай-Сі-Ен Югославія, Югославія

табл. 80 мг, № 30, № 60

ГЛІТРИН СПРЕЙ

NITROGLICERINUM* C01D A02

Біоглан, Великобританія

аер. 0,4 мг/1 доза балон 200 доз, № 1

ГЛЮКОБАЙ®

ACARBOSUM A10B F01

Байєр, Німеччина

табл. 50 мг, № 30

табл. 100 мг, № 30

ГЛЮКОБЕНЕ®

GLIBENCLAMIDUM A10B B01

Меркле, Німеччина

табл. 3,5 мг, № 30, № 120

ГЛЮКОЗА

DEXTROSUM* B05B A03

Вокхард, Індія

р-н інф. 5% фл. 500 мл, № 1

р-н інф. 10% фл. 500 мл, № 1

р-н інф. 20% фл. 500 мл, № 1

ГЛЮКОЗА

DEXTROSUM* B05B A03

Дніпрофарм, Україна

р-н інф. 5% фл. 200 мл

р-н інф. 5% фл. 400 мл

ГЛЮКОЗА

DEXTROSUM* B05B A03

ІНДАР, Україна

р-н д/ін. 5% фл. 200 мл

р-н д/ін. 5% фл. 400 мл

ГЛЮКОЗА

DEXTROSUM* B05B A03

Ісланта, Литва

р-н інф. 5% пакет п/п 250 мл

р-н інф. 5% пакет п/п 500 мл

р-н інф. 5% пакет п/п 1000 мл

р-н інф. 10% пакет п/п 250 мл

р-н інф. 10% пакет п/п 500 мл

р-н інф. 10% пакет п/п 1000 мл

ГЛЮКОЗА

DEXTROSUM* B05B A03

Луганська ФФ, Україна

р-н інф. 5% пакет 250 мл

р-н інф. 5% пакет 500 мл

р-н інф. 10% пакет 250 мл

р-н інф. 10% пакет 500 мл

ГЛЮКОЗА

DEXTROSUM* B05B A03

Ніко, Україна

р-н д/ін. 5% пляшка 200 мл

р-н д/ін. 5% пляшка 400 мл

ГЛЮКОЗА

DEXTROSUM* B05B A03

Фармак, Україна

р-н д/ін. 40% амп. 20 мл, № 10

ГЛЮКОЗА

DEXTROSUM* B05B A03

ЧПК, Україна

р-н інф. 5% фл. 200 мл

р-н інф. 5% фл. 400 мл

ГЛЮКОЗА

DEXTROSUM* B05B A03

Юрія-Фарм, Україна

р-н д/ін. 5% пляшка 200 мл

р-н д/ін. 5% пляшка 400 мл

ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5% ДЛЯ ІНФУЗІЙ

DEXTROSUM* B05B A03

Грамед, Україна

р-н інф. 5% контейнер пвх 100 мл

р-н інф. 5% контейнер пвх 250 мл

р-н інф. 5% контейнер пвх 500 мл

р-н інф. 5% контейнер пвх 1000 мл

ГЛЮКОСТЕРИЛ 10%

DEXTROSUM* B05B A03

Фрезеніус, Німеччина

р-н інф. 10% фл. 500 мл

ГЛЮРЕНОРМ®

GLIQUIDONUM A10B B08

Берінгер Інгельхайм Еллас, Греція

табл. 30 мг, № 30, № 60, № 120

ГРИПФЕРОН, КРАПЛІ В НІС

INTERFERONUM ALFA L03A B05

Фірн-М, Росія

ГРУДНИЙ ЕЛІКСИР

Борщагівський ХФЗ, Україна R05C A10

еліксир фл. 25 мл

ГРУДНИЙ ЕЛІКСИР

Луганська ФФ, Україна R05C A10

рідина фл. 25 мл

ГРУДНИЙ ЕЛІКСИР

Тернопільська ФФ, Україна R05C A10

рідина фл. 25 мл

рідина фл. 500 мл

Д-ВАКЦИНА БЕРІНГ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Хірон Берінг, Німеччина J07A F01

Д.Т.КОК

Авентіс Пастер, Франція J07A X

ДАКАРБАЗИН

DACARBAZINUM L01A X04

Терабель Фарма, Бельгія

ліофіл. пор. 100 мг фл., № 1, № 10

ліофіл. пор. 200 мг фл., № 1, № 10

ДАКАРБАЗИН ЛАХЕМА 100

DACARBAZINUM L01A X04

Лахема, Чеська Республіка

ліофіл. пор. д/ін. 100 мг фл., № 10

ДАКАРБАЗИН ЛАХЕМА 200

DACARBAZINUM L01A X04

Лахема, Чеська Республіка

ліофіл. пор. д/ін. 200 мг фл., № 10

ДАОНІЛ

GLIBENCLAMIDUM A10B B01

Хьохст Лтд, Індія

табл. 5 мг, № 50

ДЕКАПЕПТИЛ 0,1 мг (ЛГ-РГ-аналог)

TRIPTORELINUM L02A E04

Ферринг, Німеччина

р-н д/ін. шприц 1 мл, № 7, № 28

ДЕКАПЕПТИЛ 0,5 мг (ЛГ-РГ-аналог)

TRIPTORELINUM L02A E04

Ферринг, Німеччина

р-н д/ін. шприц 1 мл, № 7, № 28

ДЕКАПЕПТИЛ-ДЕПО

TRIPTORELINUM L02A E04

Ферринг, Німеччина

ліофіл. пор. д/ін. 3,75 мг шприц, з розч. у фл. 1 мл

ДЕКСТРАН 40 000

Кутнівський ФЗ, Польща B05A A05

р-н фл. 250 мл

р-н фл. 500 мл

ДЕКСТРОЗА 5%

DEXTROSUM* B05B A03

Ахлкон Парентералз, Індія

р-н інф. 5% фл. 500 мл, № 1

ДЕПАКІН

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

Санофі Вінтроп Індастріа, Франція

ліофіл. пор. д/ін. 400 мг фл., з розч. в амп. 4 мл, № 4

ДЕПАКІН ЕНТЕРІК (Вальпроат натрію)

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

Санофі, Франція

табл., в/о 300 мг, № 100

ДЕПАКІН®

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

Санофі Вінтроп Індастріа, Франція

сироп 5,764 г/100 мл фл. 150 мл, № 1

ДЕПАКІН® ХРОНО 300

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

Санофі Вінтроп Індастріа, Франція

табл. ділим. пролонг. дії, в/о 300 мг, № 100

ДЕПАКІН® ХРОНО 500

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

Санофі Вінтроп Індастріа, Франція

табл. ділим. пролонг. дії, в/о 500 мг, № 30

ДЕПО-ПРОВЕРА

MEDROXYPROGESTERONUM G03A C06

Фармація і Апджон, Бельгія L02A B02

сусп. д/ін. 500 мг фл. 3,3 мл, № 1

сусп. д/ін. 1000 мг фл. 6,7 мл, № 1

сусп. стерильн. водна 150 мг фл. 1 мл, № 1

сусп. стерильн. водна 150 мг шприц 1 мл, № 1

ДЕПОСТАТ

GESTONORONI CAPROAS L02A B03

Шерінг, Німеччина

р-н ол. 200 мг амп. 2 мл, № 5

ДІАБЕТОН

GLICLAZIDUM A10B B09

Серв’є, Франція

табл. 80 мг, № 60

ДІАБЕТОН MR

GLICLAZIDUM A10B B09

Серв’є, Франція

табл. з модіф. вивільн. 30 мг, № 60

ДІАБРЕЗИД

GLICLAZIDUM A10B B09

Мольтені, Італія

табл. 80 мг, № 40

ДІАЗОЛІН

MEBHYDROLINUM R06A X15

Борщагівський ХФЗ, Україна

др. 0,05 г контурн. чарунк. уп., № 20

ДІАЗОЛІН

MEBHYDROLINUM R06A X15

Вітаміни, Україна

др. 0,1 г контурн. чарунк. уп., № 10

др. 0,1 г банка 500 г

ДІАЗОЛІН

MEBHYDROLINUM R06A X15

ДЗ ДНЦЛЗ, Україна

гран. банка 9 г

ДІАЗОЛІН

MEBHYDROLINUM R06A X15

Технолог, Україна

др. 0,05 г контурн. чарунк. уп., № 10

др. 0,05 г банка, № 20

др. 0,05 г банка 500 г

др. 0,1 г контурн. чарунк. уп., № 10

др. 0,1 г банка, № 20

др. 0,1 г банка 500 г

ДІАЗОЛІН

MEBHYDROLINUM R06A X15

Фармак, Україна

др. 0,05 г контурн. чарунк. уп., № 10

др. 0,05 г банка, № 20

др. 0,1 г контурн. чарунк. уп., № 10

др. 0,1 г банка, № 20

табл. 0,1 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,1 г контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. 0,1 г фл., № 20

ДІАНОРМ РЕТАРД

GLICLAZIDUM A10B B09

Мікро Лабс., Індія

табл. з модіф. вивільн. 80 мг, № 30

ДІАНОРМЕТ®

METFORMINUM A10B A02

Фармак, Україна

табл. 500 мг контурн. чарунк. уп., № 10, № 30

ДІАНОРМЕТ® 850

METFORMINUM A10B A02

Кутнівський ФЗ, Польща

табл. 850 мг, № 30

ДІАРОЛ

LOPERAMIDUM A07D A03

Фоур Вентурез, США

каплети 2 мг, № 6

ДІАСОРБ

LOPERAMIDUM A07D A03

Нортон Хелскеа, Великобританія

капс. 2 мг, № 10

ДИНАЛЬГІН

Здоров’я народу, Україна N02B B72

р-н д/ін. амп. 2 мл, № 10

ДИТЕК®

Берінгер Інгельхайм Фарма,
Німеччина
R03A K03

аер. фл. 200 доз, № 1

ДИФЕНІН

PHENYTOINUM N03A B02

Луганський ХФЗ, Україна

табл. 0,117 г контурн. безчарунк. уп., № 10

ДИФЕНІН®

PHENYTOINUM N03A B02

Київський вітамінний завод, Україна

табл. 0,117 г контурн. безчарунк. уп., № 10

ДИФЕРЕЛІН

TRIPTORELINUM L02A E04

Бофур Іпсен, Франція

пор. д/п ін. р-ну 3,75 мг амп., з розчин. та шприцем, № 1

ДИФЕРЕЛІН

TRIPTORELINUM L02A E04

Фарма Біотек, Франція

ліофіл. пор. д/ін. 0,1 мг фл., з розчин. в амп. 1 мл, № 7

ДОКСОЛЕМ

DOXORUBICINUM L01D B01

Лемері, Мексика

ліофіл. пор. д/ін. 10 мг фл.

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл.

ДОКСОРУБІЦИН “ЕБЕВЕ”

DOXORUBICINUM L01D B01

Ебеве, Австрія

р-н д/ін. 10 мг фл. 5 мл, № 1

р-н д/ін. 50 мг фл. 25 мл, № 1

ДОКСОРУБІЦИН-КМП

DOXORUBICINUM L01D B01

Київмедпрепарат, Україна

ліофіл. пор. д/ін. 0,01 г фл., № 40

ДОКСОРУБІЦИН-ТЕВА

DOXORUBICINUM L01D B01

ТЕВА, Ізраїль

ліофіл. пор. д/ін. 10 мг фл., № 1

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл., № 1

ДРОПЕРИДОЛ

DROPERIDOLUM N05A D08

Гедеон Ріхтер, Угорщина

р-н д/ін. 25 мг амп. 10 мл, № 50

ДРОПЕРИДОЛ

DROPERIDOLUM N05A D08

Гриндекс, Латвія

р-н д/ін. 0,25% амп. 2 мл, № 10

р-н д/ін. 0,25% амп. 5 мл, № 10

ДУРОФІЛІН РЕТАРД

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Здравлє, Югославія

капс. ретард 125 мг, № 40

капс. ретард 250 мг, № 40

ЕБЕРОН АЛЬФА Р

INTERFERONUM ALFA L03A B05

Ебер Біотек, Куба

ЕВЕРИДЕН

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

Словакофарма, Словацька Республіка

табл. 300 мг фл., № 100

ЕВКАЛІПТОВИЙ БАЛЬЗАМ ВІД ЗАСТУДИ ДР. ТАЙСС

Натурварен, Німеччина R05C A10

мазь баночка 50 г

ЕКСТРАКТ ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Борисовський ЗМП, Білорусь

табл., в/о 20 мг фл., № 50

ЕКСТРАКТ ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл., в/о 0,02 г контурн. чарунк. уп., № 10

ЕКСТРАКТ ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Галичфарм, Україна

табл., в/о 0,02 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 50

табл., в/о 0,02 г банка, № 50, № 100

ЕКСТРАКТ ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Елегант Індія, Індія

табл., № 50

ЕКСТРАКТ ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Фітофарм, Україна

табл., в/о 0,02 г фл., № 50

ЕКСТРАКТ ВАЛЕРІАНИ ГУСТИЙ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Галичфарм, Україна

табл., в/о 0,02 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл., в/о 0,02 г банка, № 50

ЕКСТРАКТ КУКУРУДЗЯНИХ ПРИЙМОЧОК РІДКИЙ

ZEA MAYS*& A05A X10**

Віола, Україна

екстракт рідкий 25 мл фл.

ЕЛБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Юфарма, Індія

табл. 400 мг, № 100

ЕЛКАПІН

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Ай Ес Ай Фармасьютикалс, США

табл. 325 мг, № 36

ЕЛОКСАТИН® 100 мг

OXALIPLATINUM L01X A03

Лабораторія ТІССЕН, Бельгія

ліофіл. пор. д/інф. 100 мг фл. 50 мл, № 1

ЕЛОКСАТИН® 50 мг

OXALIPLATINUM L01X A03

Лабораторія ТІССЕН, Бельгія

ліофіл. пор. д/інф. 50 мг фл. 36 мл, № 1

ЕЛТРОКСИН

LEVOTHYROXINUM NATRICUM H03A A01

Глаксо Веллком, Великобританія

табл. 0,1 мг, № 100

ЕНБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Маріон Біотек, Індія

табл. 200 мг, № 10, № 100

табл. 400 мг, № 10, № 100

табл. 800 мг, № 10, № 100

ЕНДЖЕРИКС-В 

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07B C01

ЕНДОКСАН®

CYCLOPHOSPHAMIDUM L01A A01

Аста Медіка, Німеччина

др. 50 мг, № 50, № 100

ЕНДОКСАН® 1 г

CYCLOPHOSPHAMIDUM L01A A01

Аста Медіка, Німеччина

пор. д/п ін. р-ну 1 г фл., № 1

ЕНДОКСАН® 200 мг

CYCLOPHOSPHAMIDUM L01A A01

Аста Медіка, Німеччина

пор. д/п ін. р-ну 200 мг фл., № 1, № 10

ЕНДОКСАН® 500 мг

CYCLOPHOSPHAMIDUM L01A A01

Аста Медіка, Німеччина

пор. д/п ін. р-ну 500 мг фл., № 1

ЕНЦЕПУР

Хірон Берінг, Німеччина J07B A01

ЕПАК® ДОЗОВАНИЙ АЕРОЗОЛЬ

SALBUTAMOLUM R03A C02

3М Медіка, Німеччина

аер. 200 доз, № 1

ЕПІРУБІЦИН “ЕБЕВЕ”

EPIRUBICINUM L01D B03

Ебеве, Австрія

концент. д/п інф. р-ну 10 мг фл. 5 мл, № 1

концент. д/п інф. р-ну 50 мг фл. 25 мл, № 1

концент. д/п інф. р-ну 100 мг фл. 50 мл, № 1

концент. д/п інф. р-ну 200 мг фл. 100 мл, № 1

ЕРВЕВАКС™

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07B J01

ЕСТРАДУРИН

POLYESTRADIOLI PHOSPHAS L02A A02

Фармація і Апджон, Італія

пор. д/п ін. р-ну 80 мг фл., з розчин. в амп. 2 мл, № 10

ЕСТРАЦИТ®

ESTRAMUSTINUM L01X X11

Фармація і Апджон, Італія

капс. 140 мг, № 100

лиофіл. пор. для в/в ін. 300 мг фл., + розч. амп. 8 мл, № 10

ЕТАМБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Алкалоїд, Македонія

табл. 100 мг, № 100

табл. 400 мг, № 100

ЕТАМБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Біостимулятор, Україна

табл. 0,4 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,4 г контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. 0,4 г пенал, № 400

табл. 0,4 г банка, № 1000

ЕТАМБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл. 0,1 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 20, № 50

табл. 0,1 г банка, № 50, № 100

табл. 0,2 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 20, № 50

табл. 0,2 г банка, № 50, № 100

табл. 0,4 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 20, № 50

табл. 0,4 г банка, № 50, № 100

ЕТАМБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Дженом Біотек, Індія

табл. 400 мг, № 1000

ЕТАМБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Елегант Індія, Індія

табл. 200 мг, № 10, № 100

табл. 400 мг, № 10, № 100

ЕТАМБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Іпка, Індія

табл. 200 мг, № 100

табл. 400 мг, № 100

ЕТАМБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Пліва Краків, Польща

капс. 250 мг, № 250, № 500

ЕТАМБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Хіноїн, Угорщина

табл. 100 мг, № 100

табл. 400 мг, № 100

ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Монфарм, Україна

суп. ректал. 0,4 г контурн. чарунк. уп., № 5, № 10

ЕТІОМІД

ETHIONAMIDUM J04A D03

Маклеодс Фармасевтикалс, Індія

табл. 250 мг, № 100

ЕТІОНАМІД

ETHIONAMIDUM J04A D03

Дженом Біотек, Індія

табл. 250 мг, № 100

ЕТІОНАМІД ДРАЖЕ

ETHIONAMIDUM J04A D03

Гедеон Ріхтер, Угорщина

др. 250 мг, № 50

ЕТИБІ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Джорджіо Дзоя, Італія

табл. 250 мг, № 50

табл. 500 мг, № 25

ЕТОПОЗИД

ETOPOSIDUM L01C B01

Фармація і Апджон (Перт), Австралія

р-н д/ін. 20 мг/мл фл. 5 мл, № 1, № 10

ЕТОПОЗИД

ETOPOSIDUM L01C B01

ФХГ ТЕВА Груп, Нідерланди

р-н д/ін. 20 мг/мл фл. 5 мл, № 1

р-н д/ін. 20 мг/мл фл. 10 мл, № 1

ЕТОПОЗИД “ЕБЕВЕ”

ETOPOSIDUM L01C B01

Ебеве, Австрія

концент. д/п інф. р-ну 50 мг/2,5 мл фл., № 1

концент. д/п інф. р-ну 100 мг/5 мл фл., № 1

концент. д/п інф. р-ну 200 мг/10 мл фл., № 1

концент. д/п інф. р-ну 400 мг/20 мл фл., № 1

ЕТОПОЗИД-ЛЕНС

ETOPOSIDUM L01C B01

Ленс-Фарм, Росія

р-н д/ін. 2% фл. 5 мл, № 1

ЕУВАКС-В 

ЕлДжі Кемікал, Корея J07B C01

ЕУТІРОКС®

LEVOTHYROXINUM NATRICUM H03A A01

Мерк КГаА, Німеччина

табл. 50 мкг, № 50, № 100

табл. 100 мкг, № 50, № 100

табл. 150 мкг, № 50, № 100

ЕУФІЛІН

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл. 0,15 г контурн. чарунк. уп., № 20

ЕУФІЛІН

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Галичфарм, Україна

р-н д/ін. 2,4% амп. 5 мл, № 10

р-н д/ін. 2,4% амп. 10 мл, № 10

ЕУФІЛІН

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Дніпрофарм, Україна

р-н д/ін. 2,4% амп. 5 мл, № 10

ЕУФІЛІН

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Здоров’я народу, Україна

р-н д/ін. 24% амп. 1 мл, № 10

ЕУФІЛІН

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Здоров’я, Україна

р-н д/ін. 2,4% амп. 5 мл, № 10

ЕУФІЛІН

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Лубнифарм, Україна

табл. 0,15 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,15 г банка, № 30

ЕУФІЛІН

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Луганський ХФЗ, Україна

табл. 0,15 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,15 г контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. 0,15 г банка, № 30

ЕУФІЛІН

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Монфарм, Україна

табл. 0,15 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,15 г контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. 0,15 г пенал, № 30

ЕУФІЛІН

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Тернопільська ФФ, Україна

табл. 0,15 г банка, № 30

ЕУФІЛІН

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Фітофарм, Україна

табл. 0,15 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,15 г банка, № 30

ЕУФІЛІН 200

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Бік Гульден, Німеччина

р-н д/ін. 200 мг амп. 10 мл, № 5

ЕУФІЛІН 200-ДАРНИЦЯ

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Дарниця, Україна

р-н д/ін. 2% амп. 5 мл, № 10

ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ

AMINOPHYLLINUM R03D A05

Дарниця, Україна

р-н д/ін. 2,4% амп. 5 мл, № 10

р-н д/ін. 24% амп. 1 мл, № 10

табл. 0,15 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,15 г банка, № 30

ЕУФІЛІН-Н 200 для ін’єкцій

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Фармак, Україна

р-н д/ін. 2% амп. 5 мл, № 5, № 10

р-н д/ін. 2% амп. 10 мл, № 5, № 10

ЗАВЕДОС

IDARUBICINUM L01D B06

Фармація і Апджон, Італія

капс. 5 мг, № 1

капс. 10 мг, № 1

капс. 25 мг, № 1

ЗАВЕДОС®

IDARUBICINUM L01D B06

Фармація і Апджон, Італія

ліофіл. пор. д/ін. 5 мг фл., № 1

ЗАНТАК 75

RANITIDINUM A02B A02

Глаксо Веллком, Великобританія

табл., в/о 75 мг, № 12

ЗБІР ГРУДНИЙ № 1

Віола, Україна R05C A10

збір пакет 100 г

ЗБІР ГРУДНИЙ № 1

Ліктрави, Україна R05C A10

збір пакет 50 г

збір пакет 75 г

збір пакет 100 г

ЗБІР ГРУДНИЙ № 2

Віола, Україна R05C A10

збір пакет 100 г

ЗБІР ГРУДНИЙ № 2

Київська ФФ, Україна R05C A10

збір пакет 50 г

збір пакет 100 г

ЗБІР ГРУДНИЙ № 2

Ліктрави, Україна R05C A10

збір пакет 50 г

збір пакет 100 г

ЗБІР ЖОВЧОГІННИЙ

Віола, Україна A05A X10**

збір пакет 100 г

ЗБІР ЖОВЧОГІННИЙ № 2

Київська ФФ, Україна A05A X10**

збір пакет 50 г

збір пачка 100 г

ЗБІР ЖОВЧОГІННИЙ № 2

Ліктрави, Україна A05A X10**

збір пачка 50 г

збір пакет 50 г

збір пачка 100 г

ЗЕКСАТ

METHOTREXATUM L01B A01

Дабур, Індія

р-н д/ін. 15 мг фл. 3 мл, № 1

р-н д/ін. 50 мг фл. 2 мл, № 1

ЗЕНУСИН-10

NIFEDIPINUM C08C A05

Мефа, Швейцарія

солюкапс 10 мг, № 30

ЗЕНУСИН-20

NIFEDIPINUM C08C A05

Мефа, Швейцарія

депокапс. 20 мг, № 30

ЗЕНУСИН-5

NIFEDIPINUM C08C A05

Мефа, Швейцарія

солюкапс 5 мг, № 30

ЗЕПТОЛ

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Сан, Індія

табл. 0,2 г, № 10, № 100

ЗІТАЗОНІУМ

TAMOXIFENUM L02B A01

Егіс, Угорщина

табл. 10 мг, № 30, № 60

ЗИМОКС

Фаран, Греція N04B A02

табл. 250 мг + 25 мг, № 30

ЗОЛАДЕКС

GOSERELINUM L02A E03

Зенека, Великобританія

депокапс. 3,6 мг шприц-аплікатор, № 1

ЗОРАН

RANITIDINUM A02B A02

Д-р Реддіс, Індія

табл., в/о 150 мг, № 10, № 100

ЗУКОКС®

Лазор Лабораторієс, Індія J04A M02

набір табл., № 15

ЗУКОКС® Е

Лазор Лабораторієс, Індія J04A M02

набір табл., № 15

ЗУКОКС® ПЛЮС

Лазор Лабораторієс, Індія J04A M02

табл., в/о, № 100

І.Р.С.-19

Солвей Фарма, Франція J07A X

аер. фл. 20 мл

ІЗО МАК РЕТАРД

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Генрих Мак, Німеччина

капс. ретард 20 мг, № 30, № 50

капс. ретард 40 мг, № 30, № 50

ІЗО МАК® СПРЕЙ

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Генрих Мак, Німеччина

р-н 2% фл. 20 мл

ІЗО-МІК

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

МІКРОХІМ, Україна

аер. 0,375 г балон 15 мл

аер. 0,5 г балон 20 мл

аер. 0,625 г балон 25 мл

ІЗОДИБУТ

ISODIBUTUM* A10X A02**

Фармак, Україна

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. 0,5 г фл., № 50

ІЗОКЕТ

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Шварц Фарма, Німеччина

аер. 1,25 мг/1 доза фл. 300 доз

р-н інф. 0,1% амп. 10 мл, № 10

ІЗОЛОНГ

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Сі Ті Ес, Ізраїль

капс. подовж. дії 20 мг, № 20, № 1000

капс. подовж. дії 40 мг, № 20, № 1000

ІЗОНІАЗИД

ISONIAZIDUM J04A C01

Акрихін, Росія

табл. 0,2 г, № 10, № 100

табл. 0,3 г, № 10, № 100

ІЗОНІАЗИД

ISONIAZIDUM J04A C01

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл. 0,1 г банка, № 100

табл. 0,2 г банка, № 100, № 500, № 1000

ІЗОНІАЗИД

ISONIAZIDUM J04A C01

Луганський ХФЗ, Україна

табл. 100 мг контурн. чарунк. уп., № 20

табл. 0,1 г банка, № 100

табл. 300 мг контурн. чарунк. уп., № 50

табл. 0,3 г банка, № 100, № 2500

ІЗОНІАЗИД-ДАРНИЦЯ

ISONIAZIDUM J04A C01

Дарниця, Україна

р-н д/ін. 10% амп. 5 мл, № 10

табл. 0,3 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 500, № 1000, № 1500, № 2000, № 2500

ІЗОСОРБ РЕТАРД

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Здравлє, Югославія

капс. 20 мг, № 60

ІЗОСОРБІДУ ДИНІТРАТ

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Авант, Україна

капс. подовж. дії 20 мг контурн. чарунк. уп., № 10, № 30

капс. подовж. дії 20 мг фл. п/е, № 50, № 100

капс. подовж. дії 40 мг контурн. чарунк. уп., № 10, № 30

капс. подовж. дії 40 мг фл. п/е, № 50, № 100

ІЛЕТИН II Л

INSULINI CUM ZINCO SUSPENSIO COMPOSITA A10A C03

Хуман Серум Продакшин, Угорщина

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ІЛЕТИН II НПХ

ISOPHANUM INSULINUM A10A C03

Хуман Серум Продакшин, Угорщина

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ІЛЕТИН II РЕГУЛЯР

INSULINI INJECTIO NEUTRALIS A10A B03

Хуман Серум Продакшин, Угорщина

р-н д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ІМОВАКС Д.Т. АДЮЛЬТ

Авентіс Пастер, Франція J07A M51

ІМОВАКС ОРЕЙОН

Авентіс Пастер, Франція J07B E01

ІМОВАКС ПОЛІО

Авентіс Пастер, Франція J07B F03

ІМОДІУМ®

LOPERAMIDUM A07D A03

Янссен, Бельгія

капс. 2 мг, № 6, № 20

ІНСУЛІН-СЕМИЛОНГ СМК

INSULINI CUM ZINCO (AMORPHI) SUSPENZIO A10A C03

Ендокринні препарати, Литва

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ІНТАКСЕЛ

PACLITAXELUM L01C D01

Dabur Ltd, Індія

концент. д/ін. 30 мг фл. 5 мл, № 1

концент. д/ін. 100 мг фл. 17 мл, № 1

ІНТАЛ® ПЛЮС

Файзонс, Великобританія R03A K04

аер. фл. 200 доз, № 1

ІНТЕРФЕРОН ЛЕЙКОЦИТАРНИЙ ЛЮДИНИ, СУХИЙ

INTERFERONUM ALFA L03A B01

Біолік (Харків), Україна

ІНТЕРФЕРОН ЛЕЙКОЦИТАРНИЙ ЛЮДИНИ, СУХИЙ

INTERFERONUM ALFA L03A B01

Біомед, Росія

ІНТЕРФЕРОН ЛЮДИНИ ЛЕЙКОЦИТАРНИЙ СУХИЙ

INTERFERONUM ALFA L03A B01

Біофарма, Україна

ІНТРОН-А

INTERFERONUM ALFA L03A B05

Шерінг-Плау, США

ліофіл. пор. 3 000 000 МО фл., № 1

ліофіл. пор. 5 000 000 МО фл., № 1

ІНФАНРІКС™

СКБ, Бельгія J07A X

ІНФАНРИКС™ ГепВ

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07C A05

ІНФЛУВАК

Солвей Фармацеутікалз, Нідерланди J07B B01

ЙОНОСТЕРИЛ

Фрезеніус, Німеччина B05B B01

р-н фл. 500 мл, № 10

КАЛІЮ І МАГНІЮ АСПАРАГІНАТ

Львівдіалік, Україна A12C C55**

р-н інф. фл. 200 мл

р-н інф. фл. 400 мл

КАМПТО®

IRINOTECANUM L01X X19

Рон-Пуленк Рорер, Великобританія

р-н інф. 40 мг фл. 2 мл, № 1

р-н інф. 100 мг фл. 5 мл, № 1

КАРБАМАЗЕПІН

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Здоров’я, Україна

табл. 0,2 г контурн. чарунк. уп., № 20, № 30

табл. 0,2 г банка, № 50

табл. 0,2 г пенал, № 50

КАРБАМАЗЕПІН

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Нікомед Дак, Данія

табл. 100 мг, № 50

табл. 200 мг, № 50

КАРБАМАЗЕПІН

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Рівофарм, Швейцарія-Нідерланди

табл. 200 мг, № 50

КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Дарниця, Україна

табл. 0,2 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,2 г банка, № 50

КАРБАПІН

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Технолог, Україна

табл. 200 мг контурн. чарунк. уп., № 50

КАРБАПІН

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Хемофарм, Югославія

табл. 200 мг, № 50, № 1000

КАРБАСАН (Карбамазепін)

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Катвік Фарм, Нідерланди

табл. 200 мг, № 50

КАРБАСАН РЕТАРД (Карбамазепін)

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Катвік Фарм, Нідерланди

табл. 400 мг, № 50

КАРБОЛОНГ

CARBO ACTIVATUS MEDICINALIS* A07B A01

Екосорб, Україна

пор. 5 г пакет, № 30

пор. 10 г пакет

пор. 100 г пакет

пор. 150 г пакет

КАРБОПЛАТИН

CARBOPLATINUM L01X A02

Фармація і Апджон (Перт), Австралія

р-н д/ін. 50 мг фл. 5 мл, № 1

р-н д/ін. 150 мг фл. 15 мл, № 1

р-н д/ін. 450 мг фл. 45 мл, № 1

КАРБОПЛАТИН

CARBOPLATINUM L01X A02

ФХГ ТЕВА Груп, Нідерланди

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл.

ліофіл. пор. д/ін. 150 мг фл.

ліофіл. пор. д/ін. 450 мг фл.

КАРБОПЛАТИН “ЕБЕВЕ”

CARBOPLATINUM L01X A02

Ебеве, Австрія

концент. д/п інф. р-ну 50 мг фл. 5 мл

концент. д/п інф. р-ну 150 мг фл. 15 мл

концент. д/п інф. р-ну 450 мг фл. 45 мл

КАРДІО-ГРАН

НГС, Україна C01E X

гран. гомеопат. пенал 10 г

КАРДІОІКА

Матеріа Медика, Росія C01E X

гран. гомеопат. пакет 10 г, № 1

КАРДІОФІТ

Ейм, Україна C01E X

рідина фл. 100 мл

КАРДИКЕТ®

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Шварц Фарма, Німеччина

табл. ретард 20 мг, № 50

табл. ретард 40 мг, № 50

табл. ретард 60 мг, № 50

КАРДОНІТ®

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Варшавський ФЗ, Польща

табл. пролонг. дії 40 мг, № 30

табл. пролонг. дії 60 мг, № 30

табл. пролонг. дії 80 мг, № 30

КАСОДЕКС

BICALUTAMIDUM L02B B03

Зенека, Німеччина

табл., в/о 50 мг, № 28

КВІТКИ ЦМИНУ ПІЩАНОГО

HELICHRYSUM ARENARIUM*& A05A X10**

Борщагівський ХФЗ, Україна

квітки 50 г пакет

квітки 100 г пакет

квітки 100 г пачка

КВІТКИ ЦМИНУ ПІЩАНОГО

HELICHRYSUM ARENARIUM*& A05A X10**

Віола, Україна

квітки 50 г пачка

КВІТКИ ЦМИНУ ПІЩАНОГО

HELICHRYSUM ARENARIUM*& A05A X10**

Гінзура, Україна

квітки 50 г пакет

КВІТКИ ЦМИНУ ПІЩАНОГО

HELICHRYSUM ARENARIUM*& A05A X10**

Київська ФФ, Україна

квітки 50 г пачка

КВІТКИ ЦМИНУ ПІЩАНОГО

HELICHRYSUM ARENARIUM*& A05A X10**

Ліктрави, Україна

квітки 50 г пачка

КВІТКИ ЦМИНУ ПІЩАНОГО

HELICHRYSUM ARENARIUM*& A05A X10**

Лубнифарм, Україна

квітки 25 г пачка

КВІТКИ ЦМИНУ ПІЩАНОГО

HELICHRYSUM ARENARIUM*& A05A X10**

Луганська ФФ, Україна

квітки 50 г пачка

КВІТКИ ЦМИНУ ПІЩАНОГО

HELICHRYSUM ARENARIUM*& A05A X10**

Сімферопольська ФФ, Україна

квітки 50 г пакет

квітки 50 г пачка

КЕЛИКС®

DOXORUBICINUM L01D B01

Шерінг-Плау Сентрал Іст, Швейцарія

концент. д/п інф. р-ну 2 мг/мл фл. 10 мл, № 1

КЕМОКАРБ

CARBOPLATINUM L01X A02

Дабур, Індія

р-н д/ін. 150 мг фл. 15 мл, № 1

р-н д/ін. 450 мг фл. 45 мл, № 1

КЕМОПЛАТ

CISPLATINUM L01X A01

Дабур, Індія

р-н д/ін. 10 мг фл. 20 мл, № 1

р-н д/ін. 50 мг фл. 100 мл, № 1

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Вітаміни, Україна

табл. 0,025 г банка, № 100

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Галичфарм, Україна

р-н д/ін. 5% амп. 1 мл, № 10

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

ДЗ ДНЦЛЗ, Україна

р-н д/ін. 5% амп. 1 мл, № 10

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Львівдіалік, Україна

р-н д/ін. 5% амп. 1 мл, № 10

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Технолог, Україна

табл. 0,025 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,025 г банка, № 50, № 100

др. 0,05 г банка, № 50

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Фармак, Україна

р-н д/ін. 5% амп. 2 мл, № 10

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА (ВІТАМІН С)

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Київський вітамінний завод, Україна

др. 0,05 г контурн. чарунк. уп., № 50

др. 0,05 г баночка, № 160

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА (ВІТАМІН С)

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Лубнифарм, Україна

табл. 0,05 г контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. 0,05 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 50

табл. 0,05 г банка, № 50, № 100

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА-ДАРНИЦЯ

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Дарниця, Україна

р-н д/ін. 5% амп. 1 мл, № 10

р-н д/ін. 5% амп. 2 мл, № 10

р-н д/ін. 10% амп. 1 мл, № 10

р-н д/ін. 10% амп. 2 мл, № 10

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА-КВ

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Київський вітамінний завод, Україна

табл. 0,5 г контурн. чарунк. уп., № 10

КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Галичфарм, Україна

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Луганський ХФЗ, Україна

табл. 0,25 г контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Межиріцький вітамінний завод, Україна

табл. 500 мг контурн. безчарунк. уп., № 10

КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Стома, Україна

табл. 0,5 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,5 г банка, № 20

КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА-ДАРНИЦЯ

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Дарниця, Україна

табл. 0,25 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,5 г контурн. чарунк. уп., № 6, № 10

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

КЛОНАЗЕПАМ

CLONAZEPAMUM N03A E01

Тархомінський ФЗ, Польща

табл. 2 мг, № 30

КОГНІТИВ

SELEGILINUM N04B D01

Ебеве, Австрія

табл. 5 мг, № 50, № 100

табл. 10 мг, № 50, № 100

КоКАВ

Підприємство ім. Чумакова РАМН, Росія J07B G01

КОКСАЙД

RIFAMPICINUM J04A B02

Маріон Біотек, Індія

капс. 150 мг, № 10, № 100

капс. 300 мг, № 10, № 100

капс. 450 мг, № 10, № 100

КОМБІВЕНТ

Берінгер Інгельхайм, Німеччина R03A K04

аер. фл. 10 мл, № 1

КОМБІВЕНТ®

Берінгер Інгельхайм Лтд, Великобританія R03A K04

р-н д/інг. фл., з одиничною дозою, № 10, № 60

КОМБУТОЛ

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Люпін, Індія

табл. 400 мг, № 100, № 1000

КОНВУЛЬСОФІН

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

АВД, Німеччина

табл. 300 мг, № 100

КОР КОМПОЗИТУМ

Хеель, Німеччина C01E X

р-н д/ін. амп. 2,2 мл, № 5

КОРА КРУШИНИ

FRANGULA ALNUS* A06A B07

Віола, Україна

кора 100 г пачка

КОРА КРУШИНИ

FRANGULA ALNUS* A06A B07

Київська ФФ, Україна

кора 50 г пачка

кора 100 г пачка

КОРА КРУШИНИ

FRANGULA ALNUS* A06A B07

Ліктрави, Україна

трава 100 г пачка

КОРА КРУШИНИ

FRANGULA ALNUS* A06A B07

Луганська ФФ, Україна

кора 100 г пачка

КОРА КРУШИНИ

FRANGULA ALNUS* A06A B07

Фітолік, Україна

кора 100 г пачка

КОРВАЛДИН

Фармак, Україна N05C B02

р-н фл.-крапельн. 25 мл

КОРВАЛМЕНТ

Київський вітамінний завод, Україна C01E X

капс. 0,1 г контурн. чарунк. уп., № 10

КОРВАЛОЛ

Фармак, Україна N05C B02

р-н фл.-крапельн. 25 мл

КОРДАФЕН

NIFEDIPINUM C08C A05

Польфарма, Польща

табл., в/о 10 мг, № 50

КОРДИПІН XL

NIFEDIPINUM C08C A05

КРКА, Словенія

табл. 40 мг, № 20

КОРДИПІН®

NIFEDIPINUM C08C A05

КРКА, Словенія

табл. 10 мг, № 50

КОРДИПІН® РЕТАРД

NIFEDIPINUM C08C A05

КРКА, Словенія

табл. пролонг. дії 20 мг, № 30

КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Галичфарм, Україна

кореневища з коренями 50 г пачка

КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Київська ФФ, Україна

кореневища з коренями 50 г пакет

кореневища з коренями 100 г пакет

КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Ліктрави, Україна

кореневища з коренями 15 г пакет

кореневища з коренями 50 г пакет

кореневища з коренями 100 г пакет

КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Лубнифарм, Україна

кореневища з коренями 50 г пачка

кореневища з коренями 75 г пачка

КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Фітолік, Україна

кореневища з коренями 100 г пакет

КОРЕНЕВИЩА ТА КОРЕНІ ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Віола, Україна

кореневища та корені 100 г пакет

КОРИНФАР

NIFEDIPINUM C08C A05

Фармак, Україна

др. фл., № 100

КОРИНФАР®

NIFEDIPINUM C08C A05

АВД, Німеччина

табл., в/о 10 мг, № 30, № 50, № 100

табл., в/о 10 мг фл., № 100

КОРИНФАР®

NIFEDIPINUM C08C A05

Фармак, Україна

табл., в/о 10 мг фл., № 30, № 50, № 100

КОРИНФАР® РЕТАРД

NIFEDIPINUM C08C A05

АВД, Німеччина

табл. ретард 20 мг, № 30, № 50, № 100

табл. ретард 20 мг фл., № 100

КОРИНФАР® УНО

NIFEDIPINUM C08C A05

АВД, Німеччина

табл. ретард 50 мг, № 30, № 100, № 50

КРАЛОНІН

Хеель, Німеччина C01E X

крап. д/внутр. заст. фл. 30 мл

КРАПЛІ ЗЕЛЕНІНА

Борщагівський ХФЗ, Україна C01E X

крап. фл. 25 мл

крап. фл.-крапельн. 25 мл

КРАПЛІ КОНВАЛІЄВО-ВАЛЕРІАНОВІ

Чернігівська ФФ, Україна C01E X

крап. фл.-крапельн. 30 мл

КРАПЛІ КОНВАЛІЇ ТА КРОПИВИ СОБАЧОЇ

Тернопільська ФФ, Україна C01E X

крап. фл. 25 мл

крап. фл.-крапельн. 25 мл

КРАПЛІ КОНВАЛІЇ ТА СОБАЧОЇ КРОПИВИ

Луганська ФФ, Україна C01E X

крап. фл. 25 мл

крап. фл.-крапельн. 25 мл

КРАПЛІ КОНВАЛІЇ ТА СОБАЧОЇ КРОПИВИ

Фітофарм, Україна C01E X

крап. фл. 25 мл

крап. фл.-крапельн. 25 мл

КРАПЛІ КОНВАЛІЙНО-ВАЛЕРІАНОВІ

Київська ФФ, Україна C01E X

крап. фл.-крапельн. 30 мл

КРАПЛІ КОНВАЛІЙНО-ВАЛЕРІАНОВІ

Луганська ФФ, Україна C01E X

крап. фл.-крапельн. 30 мл

КРАПЛІ КОНВАЛІЙНО-ВАЛЕРІАНОВІ

Тернопільська ФФ, Україна C01E X

крап. фл.-крапельн. 30 мл

КРАПЛІ КОНВАЛІЙНО-ВАЛЕРІАНОВІ

Фітофарм, Україна C01E X

крап. фл.-крапельн. 30 мл

КРАТАЛ

Борщагівський ХФЗ, Україна C01E X

табл. контурн. чарунк. уп., № 10, № 20

ЛАНВІС

TIOGUANINUM L01B B03

Глаксо Веллком, Великобританія

табл. 40 мг, № 25

ЛАСТЕТ

ETOPOSIDUM L01C B01

Ніппон Каяку, Японія

р-н д/ін. 100 мг амп. 5 мл, № 10

ЛАФЕРОН

INTERFERONUM ALFA L03A B05

Біолік (Харків), Україна

ЛАФЕРОН (ІНТРАНАЗАЛЬНЕ ВВЕДЕННЯ)

INTERFERONUM ALFA L03A B05

Біофарма, Україна

ЛАФЕРОН ЛІОФІЛІЗОВАНИЙ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

INTERFERONUM ALFA L03A B05

Біофарма, Україна

пор. д/п ін. р-ну 1 000 000 МО амп. 1 мл, № 10

пор. д/п ін. р-ну 3 000 000 МО амп. 1 мл, № 10

ЛЕЙКЕРАН™

CHLORAMBUCILUM L01A A02

Глаксо Веллком, Великобританія

табл., в/о 2 мг, № 25

ЛІОФІЛІЗАТ “СОЛКОТРИХОВАК”

Солко Базель АГ, Швейцарія J07X

ЛІПОДОКС

DOXORUBICINUM L01D B01

Біолік (Харків), Україна

ліофіл. пор. 0,01 г фл., № 1

ЛОПЕДІУМ

LOPERAMIDUM A07D A03

Гексал АГ, Німеччина

капс. 2 мг, № 10, № 20, № 50

ЛОПЕРАМІД

LOPERAMIDUM A07D A03

Варшавський ФЗ, Польща

табл. 2 мг, № 10, № 30, № 90

ЛОПЕРАМІД

LOPERAMIDUM A07D A03

Елегант Індія, Індія

табл. 2 мг, № 10, № 400

ЛОПЕРАМІД

LOPERAMIDUM A07D A03

Концерн Стирол, Україна

капс. 0,002 г контурн. чарунк. уп., № 6, № 12

капс. 0,002 г контейнер, № 30

ЛОПЕРАМІД-КМП

LOPERAMIDUM A07D A03

Київмедпрепарат, Україна

табл. 0,002 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,002 г банка, № 20

ЛОПЕРАМІД-ФС

LOPERAMIDUM A07D A03

Фарма Старт, Україна

табл. 0,002 г контурн. чарунк. уп., № 6

ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД

LOPERAMIDUM A07D A03

Магік, Україна

капс. 0,002 г пенал, № 20

ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД

LOPERAMIDUM A07D A03

Сагмел, США

каплети 2 мг, № 18

ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД “ЛХ”

LOPERAMIDUM A07D A03

ДЗ ДНЦЛЗ, Україна

табл. 0,002 г банка, № 20

табл. 0,002 г пенал, № 20, № 30, № 100

МАДОПАР

Рош, Швейцарія N04B A02

табл. 200 мг + 50 мг, № 100

МАЙРИН

Ледерле, Пакистан J04A M02

табл., № 80

МАЙРИН-П

Ледерле, Пакистан J04A M02

табл., № 100

МАКОКС ZH

Маклеодс Фармасевтикалс, Індія J04A M02

табл., № 100, № 100

МАКОКС ПЛЮС

Маклеодс Фармасевтикалс, Індія J04A M02

табл. 150 мг + 100 мг, № 100

табл. 450 мг + 300 мг, № 100

МАНІЛ

GLIBENCLAMIDUM A10B B01

Елегант Індія, Індія

табл. 5 мг, № 10, № 400

МАНІНІЛ® 1,75

GLIBENCLAMIDUM A10B B01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

табл. 1,75 мг, № 30, № 60, № 120

МАНІНІЛ® 3,5

GLIBENCLAMIDUM A10B B01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

табл. 3,5 мг, № 30, № 60, № 120

МАНІНІЛ® 5

GLIBENCLAMIDUM A10B B01

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

табл. 5 мг, № 120

МАНІТ

MANNITOLI HEXANITRAS B05B C01

Бєлмедпрепарати, Білорусь

р-н д/ін. 15% пляшка 400 мл, № 1

МАНІТ

MANNITOLI HEXANITRAS B05B C01

Дніпрофарм, Україна

р-н інф. 15% пляшка 200 мл

р-н інф. 15% пляшка 400 мл

МАНІТОЛ РОЗЧИН 20%

MANNITOLI HEXANITRAS B05B C01

Інфузія, Чеська Республіка

р-н інф. 20% фл. 250 мл, № 1

МАННІТОЛ 20%

MANNITOLI HEXANITRAS B05B C01

Кутнівський ФЗ, Польща

р-н інф. 20% фл. 250 мл, № 1

МЕБГІДРОЛІН-КВ

MEBHYDROLINUM R06A X15

Київський вітамінний завод, Україна

др. 0,05 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 50

др. 0,1 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 50

МЕГЕЙС

MEGESTROLUM L02A B01

Брістол-Майєрс Сквібб, Німеччина

табл. 40 мг, № 100

табл. 160 мг, № 100

МЕНІНГО А + С 

Авентіс Пастер, Франція J07A H03

МЕРКАЗОЛІЛ

THIAMAZOLUM H03B B02

Здоров’я, Україна

табл. 0,005 г банка, № 50, № 100

табл. 0,005 г контейнер пластм., № 50, № 100

МЕРКАПТОПУРИН

MERCAPTOPURINUM L01B B02

Акрихін, Росія

табл. 50 мг, № 50

МЕТИЗОЛ

THIAMAZOLUM H03B B02

Ай-Сі-Ен Польфа Жешув, Польща

табл. 5 мг, № 50

МЕТОТРЕКСАТ

METHOTREXATUM L01B A01

Фармація і Апджон (Перт), Австралія

р-н д/ін. 50 мг фл. 2 мл, № 5

р-н д/ін. 500 мг фл. 20 мл, № 1

МЕТОТРЕКСАТ “ЕБЕВЕ”

METHOTREXATUM L01B A01

Ебеве, Австрія

табл. 2,5 мг, № 50

табл. 5 мг, № 50

табл. 10 мг, № 50

концент. д/п інф. р-ну 10 мг/1мл фл., № 1

концент. д/п інф. р-ну 10 мг/1мл амп., № 10

концент. д/п інф. р-ну 50 мг/5 мл фл., № 1

концент. д/п інф. р-ну 50 мг/5 мл амп., № 5

концент. д/п інф. р-ну 500 мг/5 мл фл., № 1

концент. д/п інф. р-ну 500 мг/5 мл амп., № 5

концент. д/п інф. р-ну 1000 мг/10 мл фл., № 1

концент. д/п інф. р-ну 1000 мг/10 мл амп., № 1

концент. д/п інф. р-ну 5000 мг/50 мл фл., № 1

МЕТОТРЕКСАТ ЛАХЕМА

METHOTREXATUM L01B A01

Лахема, Чеська Республіка

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл., № 10

МЕТОТРЕКСАТ-ЛЕНС

METHOTREXATUM L01B A01

Ленс-Фарм, Росія

ліофіл. пор. д/ін. 10 мг фл., з розчин. в амп. 2 мл, № 5

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл., з розчин. в амп. 2 мл, № 5

ліофіл. пор. д/ін. 500 мг фл., № 1

МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА

METHOTREXATUM L01B A01

ТЕВА, Ізраїль

р-н д/ін. 50 мг амп. 2 мл, № 5

МЕТФОРМІН

METFORMINUM A10B A02

Кутнівський ФЗ, Польща

табл. 0,5 г, № 30

МІЄЛОСАН

BUSULFANUM L01A B01

ДЗ ДНЦЛЗ, Україна

табл. 0,002 г пенал, № 10

МІКОБУТИН

RIFABUTINUM J04A B04

Фармація і Апджон, Італія

капс. 150 мг, № 30

МІКСТАРД® 30 НМ

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Ново Нордіск, Данія

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

МІКСТАРД® 30 НМ ПЕНФІЛ®

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Ново Нордіск, Данія

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 3 мл, № 5

МІЛЕРАН

BUSULFANUM L01A B01

Глаксо Веллком, Великобританія

табл. 2 мг, № 100

МІНІДІАБ®

GLIPIZIDUM A10B B07

Фармація і Апджон, Італія

табл. 5 мг, № 30

МІНІТРАНС-10

NITROGLICERINUM* C01D A02

3М Медіка, Німеччина

ТТС 36 мг, № 10, № 30, № 100

МІНІТРАНС-5

NITROGLICERINUM* C01D A02

3М Медіка, Німеччина

ТТС 18 мг, № 10, № 30, № 100

МІТОЛЕМ

MITOMYCINUM L01D C03

Лемері, Мексика

ліофіл. пор. д/ін. 2 мг фл., з розчин. в амп. 5 мл, № 1

ліофіл. пор. д/ін. 5 мг фл., з розчин. в амп. 10 мл, № 1

ліофіл. пор. д/ін. 10 мг фл., з розчин. в амп. 10 мл, № 1

МІТОМІЦИН-C КІОВА

MITOMYCINUM L01D C03

Кіова Хакко Когіо, Японія

пор. д/п ін. р-ну 2 мг фл., № 10

пор. д/п ін. р-ну 10 мг фл., № 5

пор. д/п ін. р-ну 20 мг фл., № 5

МІТОТАКС

PACLITAXELUM L01C D01

Д-р Реддіс, Індія

р-н д/ін. 30 мг фл. 5 мл, № 1

р-н д/ін. 100 мг фл. 16,7 мл, № 1

р-н д/ін. 250 мг фл. 41,7 мл, № 1

МК СУІНСУЛІН-ЛОНГ

INSULINI CUM ZINCO SUSPENSIO COMPOSITA A10A C03

ІНДАР, Україна

сусп. д/ін. 40 МО/мл фл. 10 мл, № 1

МК СУІНСУЛІН-УЛЬТРАЛОНГ

INSULINI CUM ZINCO (CRYSTALLISATI)
SUSPENSIO
A10A E03

ІНДАР, Україна

сусп. д/ін. 40 МО/мл фл. 10 мл, № 1

МОДИТЕН ДЕПО

FLUPHENAZINUM N05A B02

Брістол-Майєрс Сквібб, Італія

р-н д/ін. 25 мг/мл амп. 1 мл, № 5

МОДИТЕН®-ДЕПО

FLUPHENAZINUM N05A B02

КРКА, Словенія

р-н д/ін. 25 мг/1мл амп. 1 мл, № 5

МОНОДАР

ІНДАР, Україна A10A B03

р-н д/ін. 400 МО фл. 10 мл

МОНОДАР Б

ISOPHANUM INSULINUM A10A C03

ІНДАР, Україна

сусп. д/ін. 40 МО/мл фл. 10 мл, № 1

МОНОДАР К15

ІНДАР, Україна A10A D03

сусп. д/ін. 400 МО фл. 10 мл

МОНОДАР К30

ІНДАР, Україна A10A D03

сусп. д/ін. 400 МО фл. 10 мл

МОНОДАР К50

ІНДАР, Україна A10A D03

сусп. д/ін. 400 МО фл. 10 мл

МОНОСУІНСУЛІН МК

INSULINI INJECTIO NEUTRALIS A10A B03

Ендокринні препарати, Литва

р-н д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

МОНОТАРД® HM

INSULINUM HUMANUM A10A C01

Ново Нордіск, Данія

сусп. 40 ОД/мл фл. 10 мл

МОНОТАРД® MC

INSULINI CUM ZINCO SUSPENSIO COMPOSITA A10A C03

Ново Нордіск, Данія

сусп. 40 ОД/мл фл. 10 мл

МУКАЛТИН

Галичфарм, Україна R05C A05

табл. 0,05 г контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. 0,05 г банка, № 30

МУКАЛТИН

ДЗ ДНЦЛЗ, Україна R05C A05

табл. 0,05 г банка, № 30

табл. 0,05 г пенал, № 30

МУКАЛТИН

Фітофарм, Україна R05C A05

табл. 0,05 г банка, № 30

табл. 0,05 г пенал, № 30

МУТАМІЦИН

MITOMYCINUM L01D C03

Брістол-Майєрс Сквібб, США

пор. д/п ін. р-ну 5 мг фл., № 1

пор. д/п ін. р-ну 20 мг фл., № 1

пор. д/п ін. р-ну 40 мг фл., № 1

НАКОМ

Лек, Словенія N04B A02

табл. 25 мг + 250 мг, № 100

НАСТОЙКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Вінницьке ФВ, Україна

настоянка 25 мл фл.

настоянка 40 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Біостимулятор, Україна

настоянка 30 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Борщагівський ХФЗ, Україна

настоянка 25 мл фл.

настоянка 25 мл фл.-крапельн.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Віола, Україна

настоянка 25 мл фл.

настоянка 25 мл фл.-крапельн.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Галичфарм, Україна

настоянка 25 мл фл.-крапельн.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

ДЕЗМП, Україна

настоянка 30 мл фл.

настоянка 50 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Ефект, Україна

настоянка 20 мл фл.

настоянка 20 мл фл.-крапельн.

настоянка 25 мл фл.

настоянка 25 мл фл.-крапельн.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Житомирська ФФ, Україна

настоянка 25 мл фл.-крапельн.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Кіровоградська ФФ, Україна

настоянка 25 мл фл.

настоянка 25 мл фл.-крапельн.

настоянка 30 мл фл.

настоянка 20 мл фл.-крапельн.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Київська ФФ, Україна

настоянка 30 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Луганська ФФ, Україна

настоянка 20 мл фл.

настоянка 30 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Львівська ФФ, Україна

настоянка 25 мл фл.

настоянка 25 мл фл.-крапельн.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Маріупольська ФФ, Україна

настоянка 30 мл фл.

настоянка 40 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Миколаївська ФФ, Україна

настоянка 25 мл фл.

настоянка 40 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Сімферопольська ФФ, Україна

настоянка 25 мл фл.

настоянка 25 мл фл.-крапельн.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Тернопільська ФФ, Україна

настоянка 30 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Фармнатур, Україна

настоянка 25 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Фітофарм, Україна

настоянка 25 мл фл.-крапельн.

настоянка 30 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Харківська ФФ, Україна

настоянка 25 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Червона Зірка, Україна

настоянка 30 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Черкаське ОДКП “Фармація”, Україна

настоянка 20 мл фл.-крапельн.

настоянка 25 мл фл.

настоянка 25 мл фл.-крапельн.

настоянка 30 мл фл.

НАСТОЯНКА ВАЛЕРІАНИ

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Чернігівська ФФ, Україна

настоянка 25 мл фл.

настоянка 25 мл фл.-крапельн.

настоянка 30 мл фл.

НАСТОЯНКИ БЕЛАДОНИ 10 мл, НАСТОЯНКИ ВАЛЕРІАНИ 20 мл, МЕНТОЛУ 0,2 г

Фітофарм, Україна C01E X

крап. фл.-крапельн. 25 мл

НАСТОЯНКИ БЕЛАДОНИ — 5 мл, НАСТОЯНКИ КОНВАЛІЇ — 10 мл, НАСТОЯНКИ ВАЛЕРІАНИ — 10 мл, МЕНТОЛУ — 0,2 г

Сімферопольська ФФ, Україна C01E X

крап. фл. 25 мл

НАСТОЯНКИ БЕЛАДОНИ — 5 мл, НАСТОЯНКИ КОНВАЛІЇ — 10 мл, НАСТОЯНКИ ВАЛЕРІАНИ — 10 мл, МЕНТОЛУ — 0,2 г

Тернопільська ФФ, Україна C01E X

крап. фл. 25 мл

НАСТОЯНКИ БЕЛАДОНИ — 5 мл, НАСТОЯНКИ КОНВАЛІЇ — 10 мл, НАСТОЯНКИ ВАЛЕРІАНИ — 10 мл, МЕНТОЛУ — 0,2 г

Фітофарм, Україна C01E X

крап. фл. 25 мл

НАСТОЯНКИ БЕЛАДОНИ — 5 мл, НАСТОЯНКИ КОНВАЛІЇ — 10 мл, НАСТОЯНКИ ВАЛЕРІАНИ — 10 мл, МЕНТОЛУ — 0,2 г (КРАПЛІ ЗЕЛЕНІНА)

Галичфарм, Україна C01E X

крап. фл.-крапельн. 25 мл

НАСТОЯНКИ КРАСАВКИ — 5 мл, НАСТОЯНКИ КОНВАЛІЇ — 10 мл, НАСТОЯНКИ ВАЛЕРІАНИ — 10 мл, МЕНТОЛУ — 0,2 г

Луганська ФФ, Україна C01E X

крап. фл. 25 мл

крап. фл.-крапельн. 25 мл

НАСТОЯНКИ КРАСАВКИ — 5 мл, НАСТОЯНКИ КОНВАЛІЇ — 10 мл, НАСТОЯНКИ ВАЛЕРІАНИ — 10 мл, МЕНТОЛУ — 0,2 г

Харківська ФФ, Україна C01E X

крап. фл. 20 мл

крап. фл.-крапельн. 20 мл

крап. фл. 25 мл

крап. фл.-крапельн. 25 мл

НАФТИЗИН

NAPHAZOLINUM R01A A08

Фармак, Україна

р-н 0,05% фл. п/е 5 мл

р-н 0,05% фл. 10 мл

р-н 0,05% фл. п/е 10 мл

р-н 0,1% фл. п/е 5 мл

р-н 0,1% фл. 10 мл

р-н 0,1% фл. п/е 10 мл

НАШАТИРНО-АНІСОВІ КРАПЛІ

Віола, Україна R05C A10

крап. фл. 25 мл

НАШАТИРНО-АНІСОВІ КРАПЛІ

Кіровоградська ФФ, Україна R05C A10

крап. фл. 25 мл

крап. фл.-крапельн. 25 мл

НАШАТИРНО-АНІСОВІ КРАПЛІ

Київська ФФ, Україна R05C A10

крап. фл.-крапельн. 25 мл

НАШАТИРНО-АНІСОВІ КРАПЛІ

Луганська ФФ, Україна R05C A10

крап. фл. 25 мл

крап. фл.-крапельн. 25 мл

НАШАТИРНО-АНІСОВІ КРАПЛІ

Тернопільська ФФ, Україна R05C A10

крап. фл. 25 мл

НАШАТИРНО-АНІСОВІ КРАПЛІ

Харківська ФФ, Україна R05C A10

крап. фл. 25 мл

НАШАТИРНО-ГАНУСОВІ КРАПЛІ

Львівська ФФ, Україна R05C A10

крап. фл.-крапельн. 10 мл

крап. фл. 25 мл

НЕОГЕМОДЕЗ

ІНДАР, Україна B05A A09**

р-н інф. фл. 100 мл

р-н інф. фл. 200 мл

р-н інф. фл. 400 мл

НЕОГЕМОДЕЗ

Інфузія, Україна B05A A09**

р-н інф. пляшка 200 мл

р-н інф. пляшка 250 мл

р-н інф. пляшка 400 мл

р-н інф. пляшка 500 мл

НЕОГЕМОДЕЗ

Конотопм’ясо, Україна B05A A09**

р-н інф. пляшка 200 мл

р-н інф. пляшка 400 мл

НЕОГЕМОДЕЗ

Новофарм-Біосинтез, Україна B05A A09**

р-н інф. пляшка 200 мл

р-н інф. пляшка 400 мл

НЕОГЕМОДЕЗ

ЧПК, Україна B05A A09**

р-н інф. пляшка 200 мл

р-н інф. пляшка 400 мл

НЕОГЕМОДЕЗ

Юрія-Фарм, Україна B05A A09**

р-н інф. пляшка 200 мл

р-н інф. пляшка 400 мл

НІКАРДІЯ® РЕТАРД

NIFEDIPINUM C08C A05

Юнік, Індія

табл. пролонг. дії, в/о 20 мг стрип алюм., № 100, № 30

НІТ-РЕТ СЛОВАКОФАРМА

NITROGLICERINUM* C01D A02

Словакофарма, Словацька Республіка

табл. пролонг. дії 2,5 мг, № 50

НІТРО

NITROGLICERINUM* C01D A02

Оріон, Фінляндія

концент. д/п інф. р-ну 5 мг/мл амп. 2 мл, № 5

концент. д/п інф. р-ну 5 мг/мл амп. 5 мл, № 5

НІТРО МАК РЕТАРД

NITROGLICERINUM* C01D A02

Генрих Мак, Німеччина

капс. ретард 2,5 мг, № 50

НІТРО МАК РЕТАРД

NITROGLICERINUM* C01D A02

Словакофарма, Словацька Республіка

капс. 2,5 мг фл., № 30

НІТРО-ДУР

NITROGLICERINUM* C01D A02

Шерінг-Плау, Іспанія-США

ТТС 0,2 мг/год, № 28

ТТС 0,4 мг/год, № 28

ТТС 0,6 мг/год, № 28

НІТРО-МІК

NITROGLICERINUM* C01D A02

МІКРОХІМ, Україна

аер. 0,12 г балон 15 мл

аер. 0,16 г балон 20 мл

аер. 0,2 г балон 25 мл

НІТРО-ТАЙМ

NITROGLICERINUM* C01D A02

Сагмел, США

капс. 6,5 мг, № 100

НІТРОГЛІЦЕРИН

NITROGLICERINUM* C01D A02

Ай Сі Ен Октябрь, Росія

р-н ол. 1% капс. 0,0005 г, № 20

табл. 0,0005 г, № 40

НІТРОГЛІЦЕРИН

NITROGLICERINUM* C01D A02

Дженом Біотек, Індія

табл. 500 мкг, № 40

НІТРОГЛІЦЕРИН

NITROGLICERINUM* C01D A02

ДЗ ДНЦЛЗ, Україна

концент. д/п інф. р-ну 1% амп. 2 мл, № 10

НІТРОГЛІЦЕРИН-АЕРОЗОЛЬ

NITROGLICERINUM* C01D A02

Стома, Україна

аер. 0,018 г балон 12 г

аер. 0,045 г балон 30 г

НІТРОГРАНУЛОНГ

NITROGLICERINUM* C01D A02

Вітаміни, Україна

табл., в/о 0,0029 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл., в/о 0,0052 г контурн. чарунк. уп., № 10

НІТРОМІНТ

NITROGLICERINUM* C01D A02

Егіс, Угорщина

аер. 1% балон 10 г, № 1

табл. ретард 2,6 мг, № 60

НІТРОНГ® ФОРТЕ

NITROGLICERINUM* C01D A02

КРКА, Словенія

табл. 6,5 мг, № 25, № 100

НІТРОСОРБІД

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл. 0,01 г контурн. чарунк. уп., № 20

табл. 0,01 г банка, № 25

табл. 0,01 г пробірка, № 25

НІТРОСОРБІД

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Монфарм, Україна

табл. 0,01 г пенал, № 50

НІТРОСОРБІД

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Оріон, Фінляндія

табл. 20 мг, № 100, № 30

НІТРОСОРБІД

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

УфаВіта, Росія

табл. 0,01 г, № 50

НІТРОСОРБІТ

ISOSORBIDI DINITRAS C01D A08

Елегант Індія, Індія

табл. 10 мг, № 10, № 50

НІФЕДИКОР

NIFEDIPINUM C08C A05

Альфа Вассерманн, Італія

капс. 10 мг, № 50

табл. ретард 20 мг, № 50

крап. д/внутр. заст. 2% фл. 30 мл, № 1

НІФЕДИПІН

NIFEDIPINUM C08C A05

Балканфарма-Дупниця, Болгарія

табл., в/о 10 мг, № 30

НІФЕДИПІН

NIFEDIPINUM C08C A05

Гродзиський ФЗ “Польфа”, Польща

табл., в/о 10 мг, № 50

НІФЕДИПІН

NIFEDIPINUM C08C A05

Елегант Індія, Індія

табл. 10 мг, № 10, № 400

НІФЕДИПІН

NIFEDIPINUM C08C A05

Магік, Україна

капс. 0,01 г пенал, № 50

НІФЕДИПІН-РАТІОФАРМ®

NIFEDIPINUM C08C A05

Меркле, Німеччина

капс. ретард 20 мг, № 20, № 50

НІФЕДИПІН-ФС

NIFEDIPINUM C08C A05

Фарма Старт, Україна

табл., в/о 0,01 г контурн. чарунк. уп., № 10

НІФЕДИПІН-ФС РЕТАРД

NIFEDIPINUM C08C A05

Фарма Старт, Україна

табл., в/о 0,01 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл., в/о 0,02 г контурн. чарунк. уп., № 10

НІФЕКАРД

NIFEDIPINUM C08C A05

Лек, Словенія

табл., в/о 10 мг, № 50

НІФЕКАРД® XL

NIFEDIPINUM C08C A05

Лек, Словенія

табл., в/о 30 мг, № 20, № 30, № 100

табл., в/о 60 мг, № 30

НІФЕЛАТ

NIFEDIPINUM C08C A05

Здравлє, Югославія

табл., в/о 10 мг, № 50

табл. ретард, в/о 20 мг, № 30

НІФІКАРД

NIFEDIPINUM C08C A05

Ранбаксі, Індія

капс. 10 мг, № 30

НО-КРУ-ША

DROTAVERINUM A03A D02

Червона Зірка, Україна

табл. 0,04 г контурн. чарунк. уп., № 20

табл. 0,04 г банка п/п, № 20, № 30, № 50

НО-Х-ША

DROTAVERINUM A03A D02

ДЗ ДНЦЛЗ, Україна

р-н д/ін. 2% амп. 2 мл, № 5

НО-Х-ША

DROTAVERINUM A03A D02

Лекхім-Харків, Україна

суп. ректал. 0,04 г контурн. чарунк. уп., № 5, № 10

табл. 0,04 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 25, № 30, № 50, № 100

табл. 0,04 г контейнер пластм., № 90, № 100

табл. 0,08 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 25, № 30

табл. 0,08 г контейнер пластм., № 90, № 100

НО-ШПА

DROTAVERINUM A03A D02

Хіноїн, Угорщина

табл. 40 мг, № 20, № 100

р-н д/ін. 40 мг амп. 2 мл, № 5, № 25

НО-ШПА® форте

DROTAVERINUM A03A D02

Хіноїн, Угорщина

табл. 80 мг, № 10, № 20

р-н д/ін. 80 мг амп. 4 мл, № 5, № 25

НОВОРАПІД™ 100 ОД/мл

Ново Нордіск, Данія A10A B05

р-н д/ін. 100 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

НОВОРАПІД™ ПЕНФІЛ® 100 ОД/мл

Ново Нордіск, Данія A10A B05

р-н д/ін. 100 ОД/мл картридж 3 мл, № 5

НОЛВАДЕКС

TAMOXIFENUM L02B A01

Зенека, Великобританія

табл., в/о 10 мг, № 30

ОНКАСПАР

ASPARAGINASUM* L01X X02

Медак, Німеччина

р-н д/ін. 3,75 МО фл. 5 мл, № 1

ОРФІРИЛ® СИРОП

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

Деситин, Німеччина

р-н 300 мг/5 мл фл. 250 мл, № 1

ОРФІРИЛ®-150

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

Деситин, Німеччина

табл. 150 мг, № 50, № 100, № 200

ОРФІРИЛ®-300

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

Деситин, Німеччина

табл. 300 мг, № 50, № 100, № 200

ОРФІРИЛ®-300 РЕТАРД

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

Деситин, Німеччина

табл. 300 мг, № 50, № 100, № 200

ОРФІРИЛ®-600

ACIDUM VALPROICUM N03A G01

Деситин, Німеччина

табл. 600 мг, № 50, № 100, № 200

ОСМО-АДАЛАТ

NIFEDIPINUM C08C A05

Байєр, Німеччина

табл. 20 мг, № 28

табл. 30 мг, № 28

табл. 60 мг, № 28

ПАКЛІТАКСЕЛ “ЕБЕВЕ”

PACLITAXELUM L01C D01

Ебеве, Австрія

концент. д/ін. 30 мг фл. 5 мл, № 1

концент. д/ін. 210 мг фл. 35 мл, № 1

ПАНАНГІН

Гедеон Ріхтер, Угорщина A12C C55**

табл., в/плівк. оболонкою, № 50

р-н д/ін. амп. 10 мл, № 5

ПАРКОПАН 2

TRIHEXYPHENIDYLUM N04A A01

Салутас Фальберг-Ліст, Німеччина

табл. 2 мг, № 100

ПАРКОПАН 5

TRIHEXYPHENIDYLUM N04A A01

Салутас Фальберг-Ліст, Німеччина

табл. 5 мг, № 100

ПЕКТОСОЛ

Гербаполь, Польща R05C A10

екстракт рідкий фл. 25 мл

екстракт рідкий фл. 30 мл

ПЕКТОСОЛ

Фармак, Україна R05C A10

екстракт фл.-крапельн. 25 мл

ПЕНІБРИН® (АМПІЦИЛІН)

AMPICILLINUM J01C A01

Біогал, Угорщина

капс. 500 мг, № 10, № 20

пор. д/п сусп. 250 мг/5 мл фл. 60 мл, № 1

ПЕНТАЛГІН-Б

Біостимулятор, Україна N02B B72

табл. контурн. чарунк. уп., № 10

табл. контурн. безчарунк. уп., № 10

ПЕРЛІНГАНІТ

NITROGLICERINUM* C01D A02

Шварц Фарма, Німеччина

р-н інф. 0,1% амп. 10 мл, № 10

ПЕРОЗОН ВАЛЕРІАНА

VALERIANA OFFICINALIS*& N05C M09

Шпітцнер, Німеччина

концент. фл. 190 мл

концент. фл. 1000 мл

концент. каністра 12 л

ПЕРТУСИН

Борщагівський ХФЗ, Україна R05C A10

сироп фл. 100 г

ПЕРТУСИН

Віола, Україна R05C A10

рідина фл. 100 г

ПЕРТУСИН

Галичфарм, Україна R05C A10

сироп фл. 50 г

сироп фл. 100 г

ПЕРТУСИН

ДЕЗМП, Україна R05C A10

рідина фл. 100 г

ПЕРТУСИН

Кіровоградська ФФ, Україна R05C A10

сироп фл. 50 мл

сироп фл. 100 мл

ПЕРТУСИН

Київська ФФ, Україна R05C A10

рідина фл. 50 г

рідина фл. 100 г

ПЕРТУСИН

Луганська ФФ, Україна R05C A10

рідина фл. 100 г

рідина фл. 50 мл

ПЕРТУСИН

Тернопільська ФФ, Україна R05C A10

рідина 50 г

рідина 100 г

рідина 125 г

ПЕРТУСИН

Фітофарм, Україна R05C A10

рідина фл. 50 г

рідина фл. 100 г

ПЕРТУСИН

Чернігівська ФФ, Україна R05C A10

рідина фл. 100 г

рідина фл. 125 г

ПЕРФТОРАН

Перфторан, Росія B05A A03

емул. 10% фл. 100 мл, №1

емул. 10% фл. 200 мл, №1

емул. 10% фл. 400 мл, №1

ПІ-КОКС

PYRAZINAMIDUM J04A K01

Маріон Біотек, Індія

табл. 500 мг, № 10, № 100

табл. 750 мг, № 10, № 100

ПІЗИНА

PYRAZINAMIDUM J04A K01

Люпін, Індія

табл. 500 мг, № 100, № 1000

ПІНІМЕНТОЛ

Шпітцнер, Німеччина R05C A10

концент. фл. 190 мл

концент. фл. 1000 мл

концент. каністра 12 л

ПІРАЗИНАМІД

PYRAZINAMIDUM J04A K01

Біостимулятор, Україна

табл. 0,5 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,5 г контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. 0,5 г пенал, № 400

табл. 0,5 г банка, № 1200

ПІРАЗИНАМІД

PYRAZINAMIDUM J04A K01

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл. 0,5 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,5 г банка, № 100, № 250, № 500

ПІРАЗИНАМІД

PYRAZINAMIDUM J04A K01

Дженом Біотек, Індія

табл. 500 мг, № 1000

ПІРАЗИНАМІД

PYRAZINAMIDUM J04A K01

Іпка, Індія

табл. 500 мг, № 100, № 500

ПІРАЗИНАМІД

PYRAZINAMIDUM J04A K01

КРКА, Словенія

табл. 500 мг, № 100

ПІРАЗИНАМІД

PYRAZINAMIDUM J04A K01

Юмедіка, Індія

табл. 500 мг, № 10, № 100, № 1000

ПІРАЗИНАМІД

PYRAZINAMIDUM J04A K01

Юфарма, Індія

табл. 500 мг, № 100

ПК-МЕРЦ®

AMANTADINUM N04B B01

Мерц і Ко., Німеччина

табл. 100 мг, № 30, № 100

р-н інф. 200 мг фл. 500 мл, № 1

ПЛАТАМІН

CISPLATINUM L01X A01

Фармація і Апджон, Італія

ліофіл. пор. д/ін. 10 мг фл., № 1

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл., № 1

ПЛАТИДІАМ

CISPLATINUM L01X A01

Лахема, Чеська Республіка

ліофіл. пор. д/ін. 10 мг фл., № 10

ліофіл. пор. д/ін. 25 мг фл., № 5

ПЛАТИДІАМ 50

CISPLATINUM L01X A01

Лахема, Чеська Республіка

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл., № 1

ПЛАТИНОЛ

CISPLATINUM L01X A01

Брістол-Майєрс Сквібб, Італія

р-н д/ін. 10 мг фл. 20 мл, № 1

р-н д/ін. 25 мг фл. 50 мл, № 1

р-н д/ін. 50 мг фл. 100 мл, № 1

ПЛОДИ ЖОСТЕРУ ПРОНОСНОГО

RHAMNUS CATHARTICA* A06A B07

Віола, Україна

плоди 100 г пачка

плоди 100 г пакет

ПНЕВМО 23

Авентіс Пастер, Франція J07A L01

ПОЛІО САБІН™

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07B F02

ПОЛІО СЕБІН ВЕРО

Авентіс Пастер, Франція J07B F02

ПРІОРИКС™

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07B D52

ПРОВЕРА

MEDROXYPROGESTERONUM L02A B02

Фармація і Апджон, Італія

табл. 100 мг фл., № 100

табл. 500 мг блістер, № 30

ПРОТАФАН® MC 40 МО/мл

ISOPHANUM INSULINUM A10A C03

Ново Нордіск, Данія

сусп. д/ін. фл. 10 мл, № 1

ПРОТАФАН® НМ

INSULINUM HUMANUM A10A C01

Ново Нордіск, Данія

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ПРОТАФАН® НМ ПЕНФІЛ®

INSULINUM HUMANUM A10A C01

Ново Нордіск, Данія

сусп. д/ін. 100 МО/мл картридж 1,5 мл, № 5

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 3 мл, № 5

ПРОТІОНАМІД

PROTIONAMIDUM J04A D01

Дженом Біотек, Індія

табл., в/плівк. оболонкою 250 мг, № 100

ПРОТОМІД

PROTIONAMIDUM J04A D01

Маклеодс Фармасевтикалс, Індія

табл. 250 мг, № 100

ПУЛМЕКС®

Новартіс Консьюмер Хелс, Швейцарія R05X

мазь туба 40 г

ПУЛМЕКС® БЕБІ

Новартіс Консьюмер Хелс, Швейцарія R05X

мазь туба 20 г

ПУМПАН

Біттнер, Австрія C01E X

крап. д/внутр. заст. фл. 20 мл, № 1

крап. д/внутр. заст. фл. 50 мл, № 1

крап. д/внутр. заст. фл. 100 мл, № 1

ПУРИ-НЕТОЛ

MERCAPTOPURINUM L01B B02

Глаксо Веллком, Великобританія

табл. 50 мг, № 25

Р-БУТИН

RIFABUTINUM J04A B04

Русан Фарма, Індія

капс. 150 мг, № 15, № 30

Р-ЦИН

RIFAMPICINUM J04A B02

Люпін, Індія

капс. 150 мг, № 80, № 100, № 1000

капс. 300 мг, № 80, № 100, № 1000

капс. 450 мг, № 100

Р-ЦИНЕКС

Люпін, Індія J04A M02

капс., № 80

Р-ЦИНЕКС Z

Люпін, Індія J04A M02

табл., № 100

РАНІБЕРЛ®-150

RANITIDINUM A02B A02

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

табл., в/о 150 мг, № 20, № 50, № 100

РАНІСАН

RANITIDINUM A02B A02

Здравлє, Югославія

табл. 150 мг, № 20

р-н д/ін. 50 мг амп. 5 мл, № 5

РАНІСАН®

RANITIDINUM A02B A02

Про. Мед. ЦС Прага, Чеська Республіка

табл., в/о 150 мг, № 20

РАНІТИДИН

RANITIDINUM A02B A02

Елегант Індія, Індія

табл. 150 мг, № 10, № 100

р-н д/ін. 25 мг/мл амп. 2 мл, № 10

РАНІТИДИН

RANITIDINUM A02B A02

Здоров’я, Україна

табл., в/о 0,15 г контурн. чарунк. уп., № 10

РАНІТИДИН

RANITIDINUM A02B A02

КРКА, Словенія

табл., в/о 150 мг, № 20

табл., в/о 300 мг, № 30

РАНІТИДИН

RANITIDINUM A02B A02

Олайнфарм, Латвія

табл., в/о 150 мг, № 20

РАНІТИДИН

RANITIDINUM A02B A02

Софарма, Болгарія

табл., в/о 150 мг, № 10, № 60

РАНІТИДИН

RANITIDINUM A02B A02

Хемофарм, Югославія

табл. 150 мг, № 30, № 1000

табл. 300 мг, № 30, № 1000

РАНІТИДИН-ДАРНИЦЯ

RANITIDINUM A02B A02

Дарниця, Україна

табл. 0,15 г контурн. чарунк. уп., № 10

РАНІТИДИН-РАТІОФАРМ®

RANITIDINUM A02B A02

Ратіофарм, Німеччина

табл., в/о 150 мг, № 20, № 50, № 100

табл., в/о 300 мг, № 20, № 50, № 100

РАНТАК®

RANITIDINUM A02B A02

Юнік, Індія

табл., в/плівк. оболонкою 150 мг, № 20, № 50

табл., в/плівк. оболонкою 300 мг, № 20, № 50

р-н д/ін. 50 мг амп. 2 мл, № 10

РАУНАТИН

Борщагівський ХФЗ, Україна C02A A04

табл., в/о 0,002 г контурн. чарунк. уп., № 10

РАУНАТИН

Здоров’я, Україна C02A A04

табл., в/о 0,002 г контурн. чарунк. уп., № 20

РЕАЛЬДИРОН

INTERFERONUM ALFA L03A B05

Біотехна, Литва

ліофіл. пор. д/ін. 1 000 000 МО фл., № 5

ліофіл. пор. д/ін. 3 000 000 МО амп., № 5

ліофіл. пор. д/ін. 3 000 000 МО фл., № 5

ліофіл. пор. д/ін. 6 000 000 МО фл., № 5

ліофіл. пор. д/ін. 9 000 000 МО фл., № 5

ліофіл. пор. д/ін. 18 000 000 МО амп., № 5

РЕБІФ™

INTERFERONUM BETA L03A B02

Арес-Сероно, Швейцарія

р-н д/ін. 22 мкг/0,5 мл шприц, № 3

РЕКОМБІНАНТНИЙ HBs-АНТИГЕН ВІРУСУ ГЕПАТИТУ В ОЧИЩЕНИЙ РІДКИЙ

Біо Топ, Україна J07B C01

РЕЛАДОРМ

Тархомінський ФЗ, Польща N05C B02

табл., № 10

РЕОПОЛІГЛЮКІН

Біолік (Харків), Україна B05A A05

р-н д/ін. пляшка 200 мл

р-н д/ін. пляшка 400 мл

РЕОПОЛІГЛЮКІН

Біофарма, Україна B05A A05

р-н інф. фл. 200 мл

р-н інф. фл. 400 мл

РЕОПОЛІГЛЮКІН

Дніпрофарм, Україна B05A A05

р-н інф. пляшка 200 мл

р-н інф. пляшка 400 мл

РЕОПОЛІГЛЮКІН

ІНДАР, Україна B05A A05

р-н інф. фл. 100 мл

р-н інф. фл. 200 мл

р-н інф. фл. 400 мл

РЕОПОЛІГЛЮКІН

Інфузія, Україна B05A A05

р-н інф. пляшка 200 мл

р-н інф. пляшка 250 мл

р-н інф. пляшка 400 мл

р-н інф. пляшка 500 мл

РЕОПОЛІГЛЮКІН

Конотопм’ясо, Україна B05A A05

рідина фл. 200 мл

рідина фл. 400 мл

РЕОПОЛІГЛЮКІН

Луганська ФФ, Україна B05A A05

р-н інф. пакет пвх 250 мл

р-н інф. пакет пвх 500 мл

РЕОПОЛІГЛЮКІН

Львівдіалік, Україна B05A A05

р-н фл. 200 мл

р-н фл. 400 мл

РЕОПОЛІГЛЮКІН

Сумська ОСПК, Україна B05A A05

рідина фл. 100 мл

рідина фл. 200 мл

рідина фл. 400 мл

РЕОПОЛІГЛЮКІН

Фіто, Україна B05A A05

рідина фл. 200 мл

рідина фл. 400 мл

РЕОПОЛІГЛЮКІН

ЧПК-ФАРМА, Україна B05A A05

р-н пляшка 200 мл

р-н пляшка 400 мл

РЕОПОЛІГЛЮКІН

Юрія-Фарм, Україна B05A A05

р-н пляшка 200 мл

р-н пляшка 400 мл

РЕТАФІЛ

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Оріон, Фінляндія

табл. 200 мг, № 30, № 100

табл. 300 мг, № 30, № 100

РЕФОРТАН

AMYLUM HYDROXYAETHYLICUM* B05A A07

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

р-н інф. 6% фл. 250 мл, № 10

р-н інф. 6% фл. 500 мл, № 10

РЕФОРТАН ПЛЮС

AMYLUM HYDROXYAETHYLICUM* B05A A07

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

р-н інф. 10% фл. 250 мл, № 10

р-н інф. 10% фл. 500 мл, № 10

РІМЕВАКС™

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07B D01

РИБОМУНІЛ

П’єр Фабр, Франція J07A X

табл., № 12

РИМАКТАЗИД® 150/100

Новартіс Ентерпрайзіс, Індія J04A M02

табл., № 10

РИНІЗИД ФОРТЕ ДТ

Люпін, Індія J04A M02

табл., № 60

РИНІТ-150

RANITIDINUM A02B A02

Нью Лайф Фармасьютикалс, Індія

табл., в/о 150 мг, № 10, № 100

РИФАБУТИН

RIFABUTINUM J04A B04

Люпін, Індія

капс. 150 мг, № 10, № 30

РИФАМПІЦИН

RIFAMPICINUM J04A B02

Алкалоїд, Македонія

капс. 300 мг, № 100

РИФАМПІЦИН

RIFAMPICINUM J04A B02

Бєлмедпрепарати, Білорусь

капс. 0,15 г, № 20

РИФАМПІЦИН

RIFAMPICINUM J04A B02

Борщагівський ХФЗ, Україна

капс. 0,15 г контурн. чарунк. уп., № 10

капс. 0,15 г банка, № 20, № 30

капс. 0,15 г пакет, № 1000

РИФАМПІЦИН

RIFAMPICINUM J04A B02

Дженом Біотек, Індія

капс. 150 мг, № 1000

капс. 300 мг, № 1000

РИФАМПІЦИН

RIFAMPICINUM J04A B02

Елегант Індія, Індія

капс. 150 мг, № 10, № 100

РИФАМПІЦИН

RIFAMPICINUM J04A B02

Іпка, Індія

капс. 150 мг, № 100

капс. 300 мг, № 100

РИФАМПІЦИН + ІЗОНІАЗИД + ПІРАЗИНАМІД

Елегант Індія, Індія J04A M02

табл., № 10, № 100

РИФАТЕР

Група Лепетит, Італія J04A M02

табл., № 100

РИФАЦИН

RIFAMPICINUM J04A B02

Юмедіка, Індія

капс. 150 мг, № 10, № 100, № 1000

капс. 300 мг, № 10, № 100, № 1000

РИФАЦИН

RIFAMPICINUM J04A B02

Юфарма, Індія

капс. 150 мг, № 100

капс. 300 мг, № 100

РИФІНАХ® 150

Меріон Меррель Лтд, Великобританія J04A M02

табл., в/цукров. оболонкою, № 84

РИФІНАХ® 300

Меріон Меррель Лтд, Великобританія J04A M02

табл., в/цукров. оболонкою, № 56

РОЗЧИН “ГАЛОПРИЛ”

HALOPERIDOLUM N05A D01

Здоров’я народу, Україна

р-н д/ін. амп. 1 мл, № 10

РОЗЧИН “ТРИСОЛЬ”

Луганська ФФ, Україна B05B B01

р-н д/ін. пакет пвх 250 мл

р-н д/ін. пакет пвх 500 мл

РОЗЧИН “ТРИСОЛЬ”

Ніко, Україна B05B B01

р-н д/ін. пляшка 200 мл

РОЗЧИН “ТРИСОЛЬ” ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

Біофарма, Україна B05B B01

р-н д/ін. фл. 200 мл

РОЗЧИН АЛЬБУМІНУ 10%

ALBUMINUM HUMANUM* B05A A01

Біофарма, Україна

РОЗЧИН АЛЬБУМІНУ ПЛАЦЕНТАРНОГО 10%

ALBUMINUM HUMANUM* B05A A01

Біофарма, Україна

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ

DEXTROSUM* B05B A03

Біофарма, Україна

р-н д/ін. 5% пляшка 200 мл

р-н д/ін. 5% пляшка 400 мл

р-н д/ін. 10% пляшка 200 мл

р-н д/ін. 10% пляшка 400 мл

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ

DEXTROSUM* B05B A03

Хемофарм, Югославія

р-н інф. 5% фл. 500 мл, № 1

р-н інф. 10% фл. 500 мл, № 1

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ 10%

DEXTROSUM* B05B A03

Інфузія, Чеська Республіка

р-н інф. 10% фл. 100 мл, № 1

р-н інф. 10% фл. 250 мл, № 1

р-н інф. 10% фл. 500 мл, № 1

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ 10%

DEXTROSUM* B05B A03

ЧПК-ФАРМА, Україна

р-н д/ін. 10% пляшка 200 мл

р-н д/ін. 10% пляшка 400 мл

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ 10% ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

DEXTROSUM* B05B A03

Юрфарм, Україна

р-н д/ін. 10% контейнер пвх 100 мл

р-н д/ін. 10% контейнер пвх 250 мл

р-н д/ін. 10% контейнер пвх 500 мл

р-н д/ін. 10% контейнер пвх 1000 мл

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ 5%

DEXTROSUM* B05B A03

Інфузія, Чеська Республіка

р-н інф. 5% фл., № 1

р-н інф. 5% фл. 250 мл, № 1

р-н інф. 5% фл. 500 мл, № 1

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ 5%

DEXTROSUM* B05B A03

Кор, Індія

р-н інф. 5% фл. 500 мл, № 1

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ 5% ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

DEXTROSUM* B05B A03

Львівдіалік, Україна

р-н д/ін. 5% фл. 200 мл

р-н д/ін. 5% фл. 400 мл

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ 5% ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

DEXTROSUM* B05B A03

Терполь, Польща

р-н д/ін. 5% фл. 250 мл, № 1

р-н д/ін. 5% фл. 500 мл, № 1

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ 5% ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

DEXTROSUM* B05B A03

Юрфарм, Україна

р-н д/ін. 5% контейнер пвх 100 мл

р-н д/ін. 5% контейнер пвх 250 мл

р-н д/ін. 5% контейнер пвх 500 мл

р-н д/ін. 5% контейнер пвх 1000 мл

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

DEXTROSUM* B05B A03

Люблінський ФЗ, Польща

р-н д/ін. 5% фл. 500 мл, № 1

РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ 5%

DEXTROSUM* B05B A03

Кутнівський ФЗ, Польща

р-н д/ін. 5% фл. 100 мл, № 1

р-н д/ін. 5% фл. 250 мл, № 1

РОЗЧИН РІНГЕРА

Віта, Україна B05B B01

р-н інф. пляшка 100 мл

р-н інф. пляшка 200 мл

р-н інф. пляшка 400 мл

РОЗЧИН РІНГЕРА

Хемофарм, Югославія B05B B01

р-н інф. фл. 500 мл, № 1

РОЗЧИН РІНГЕРА

Юрія-Фарм, Україна B05B B01

р-н інф. пляшка 200 мл

р-н інф. пляшка 400 мл

РОЗЧИН РІНГЕРА З ЛАКТАТОМ

Кутнівський ФЗ, Польща B05B B01

р-н інф. фл. 250 мл, № 1

р-н інф. фл. 500 мл, № 1

РОЗЧИН РІНГЕРА—ЛОККА

Медфарм, Україна B05B B01

р-н д/ін. пляшка 100 мл

р-н д/ін. пляшка 200 мл

р-н д/ін. пляшка 400 мл

РОФЕРОН-А

INTERFERONUM ALFA L03A B04

Рош, Швейцарія

р-н д/ін. 3 000 000 МО шприц-тюбик 0,5 мл, № 1

р-н д/ін. 6 000 000 МО шприц-тюбик 0,5 мл, № 1

р-н д/ін. 9 000 000 МО шприц-тюбик 0,5 мл, № 1

р-н д/ін. 3 000 000 МО фл. 1 мл, № 1

р-н д/ін. 6 000 000 МО фл. 1 мл, № 1

р-н д/ін. 9 000 000 МО фл. 1 мл, № 1

РУВАКС

Авентіс Пастер, Франція J07B D01

РУДИВАКС

Авентіс Пастер, Франція J07B J01

РУКОКС-4

Русан Фарма, Індія J04A M02

табл., в/о, № 10, № 100

САЛАМОЛ

SALBUTAMOLUM R03A C02

Галена, Чеська Республіка

аер. д/інг. 100 мкг/доза фл. 200 доз

САЛАМОЛ

SALBUTAMOLUM R03A C02

Нортон Хелскеа, Великобританія

аер. д/інг. 100 мкг/доза балончик алюм. 200 доз, № 1

САЛАМОЛ ЛЕГКЕ ДИХАННЯ

SALBUTAMOLUM R03A C02

Галена, Чеська Республіка

аер. д/інг. 100 мкг/доза фл. 200 доз, № 3

САЛЬБУТАМОЛ

SALBUTAMOLUM R03A C02

Глаксо Веллком Познань, Польща

аер. 0,1 мг/1 доза фл. 10 мл, 200 доз, № 1

САНОРИН

NAPHAZOLINUM R01A A08

Галена, Чеська Республіка

спрей назал. 0,1% фл. 10 мл, № 1

САНОРИН®

Галена, Чеська Республіка R01A A08

емул. фл. 10 мл, № 1

крап. у ніс 0,05% фл. 10 мл, № 1

крап. у ніс 0,1% фл. 10 мл, № 1

САНФІДИПІН (ніфедипін)

NIFEDIPINUM C08C A05

Санофі, Франція

капс. 5 мг, № 100

капс. 10 мг, № 100

СВІЧКИ РЕКТАЛЬНІ З АНАЛЬГІНОМ

METAMIZOLUM NATRICUM N02B B02

Лекхім-Харків, Україна

суп. 0,1 г контурн. уп., № 5

суп. 0,25 г контурн. уп., № 5

СЕДАЛГІН-НЕО®

Балканфарма-Дупниця, Болгарія N02B B72

табл., № 10

СЕНОРМ

HALOPERIDOLUM N05A D01

Сан, Індія

табл. 1,5 мг, № 100

табл. 5 мг, № 100

СііНУ

LOMUSTINUM L01A D02

Брістол-Майєрс Сквібб, США

капс. 10 мг, № 20

капс. 40 мг, № 20

капс. 100 мг, № 20

СІНДОПА 275

Сан, Індія N04B A02

табл., № 50

СІОФОР® 500

METFORMINUM A10B A02

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

табл., в/о 500 мг, № 30, № 60, № 120

СІОФОР® 850

METFORMINUM A10B A02

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

табл., в/о 850 мг, № 30, № 60, № 120

СИНЕМЕТ-СР®

Мерк Шарп енд Доум, Нідерланди N04B A02

табл. 50 мг + 200 мг, № 100

СИНЕМЕТ®

Мерк Шарп енд Доум, Нідерланди N04B A02

табл., № 100

СИРОП КРУШИНИ

Луганський ХФЗ, Україна A06A B07

сироп фл. 50 мл

сироп фл. 100 мл

СОЛАРЕН

CURCUMA LONGA*& A05A X10**

Фармак, Україна

екстракт 25 мл фл.-крапельн.

СПАКОВІН

DROTAVERINUM A03A D02

Шрея Хелскер, Індія

р-н д/ін. 40 мг амп. 2 мл, № 5, № 25

СПОНІФ 10

NIFEDIPINUM C08C A05

Словакофарма, Словацька Республіка

табл., № 50

СПОФІЛІН РЕТАРД

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Словакофарма, Словацька Республіка

табл. 100 мг, № 50

табл. 250 мг, № 50

СТАБІЗОЛ

AMYLUM HYDROXYAETHYLICUM* B05A A07

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

р-н інф. 6% фл. 500 мл, № 10

СТАЗЕПІН

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Польфарма, Польща

табл. 200 мг, № 50

СТАМАРИЛ

Авентіс Пастер, Франція J07B L01

СТОВПЧИКИ ІЗ ПРИЙМОЧКАМИ КУКУРУДЗИ

ZEA MAYS*& A05A X10**

Віола, Україна

стовпчики із приймочками 50 г пачка

СТОВПЧИКИ ІЗ ПРИЙМОЧКАМИ КУКУРУДЗИ

ZEA MAYS*& A05A X10**

Київська ФФ, Україна

стовпчики із приймочками 50 г пачка

СТОВПЧИКИ ІЗ ПРИЙМОЧКАМИ КУКУРУДЗИ

ZEA MAYS*& A05A X10**

Ліктрави, Україна

стовпчики із приймочками 50 г пачка

СТОВПЧИКИ ІЗ ПРИЙМОЧКАМИ КУКУРУДЗИ

ZEA MAYS*& A05A X10**

Лубнифарм, Україна

стовпчики із приймочками 30 г пачка

СТОВПЧИКИ ІЗ ПРИЙМОЧКАМИ КУКУРУДЗИ

ZEA MAYS*& A05A X10**

Луганська ФФ, Україна

стовпчики із приймочками 50 г пачка

СТОВПЧИКИ ІЗ ПРИЙМОЧКАМИ КУКУРУДЗИ

ZEA MAYS*& A05A X10**

Сімферопольська ФФ, Україна

стовпчики із приймочками 50 г пачка

стовпчики із приймочками 50 г пакет

СТОВПЧИКИ ІЗ ПРИЙМОЧКАМИ КУКУРУДЗИ РІЗАНО-ПРЕСОВАНІ

ZEA MAYS*& A05A X10**

Ліктрави, Україна

стовпчики із приймочками 100 г пачка

СУПРЕФАКТ® ІН’ЄКЦІЙНИЙ

BUSERELINUM L02A E01

Хьохст, Німеччина

р-н д/ін. 1 мг/мл фл. 5,5 мл, № 2

СУСТАК® МІТЕ

NITROGLICERINUM* C01D A02

КРКА, Словенія

табл. 2,6 мг, № 25

СУСТАК® ФОРТЕ

NITROGLICERINUM* C01D A02

КРКА, Словенія

табл. 6,4 мг, № 25

СУСТОНІТ

NITROGLICERINUM* C01D A02

Варшавський ФЗ, Польща

табл. 15 мг, № 30

табл. пролонг. дії 2,6 мг, № 25, № 30

табл. пролонг. дії 6,5 мг, № 25, № 30

СУХА МІКСТУРА ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ

Луганська ФФ, Україна R05C A10

мікстура пляшка 19,55 г

СУХА МІКСТУРА ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ

Тернопільська ФФ, Україна R05C A10

пор. пляшка 19,55 г

ТАБЛЕТКИ “АНДИПАЛ B”

Монфарм, Україна N02B B72

табл. контурн. чарунк. уп., № 10

табл. контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. пенал, № 20

ТАБЛЕТКИ “АСПАРКАМ”

Лубнифарм, Україна A12C C55**

табл. контурн. чарунк. уп., № 50

табл. банка, № 50

ТАБЛЕТКИ “АСПІРИН 325 мг”

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Концерн Стирол, Україна

табл. 325 мг контурн. чарунк. уп., № 6, № 12

табл. 325 мг контейнер, № 30, № 50, № 100

ТАБЛЕТКИ “ВІТАМІН С 500 мг АПЕЛЬСИНОВИЙ”

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

Концерн Стирол, Україна

табл. 500 мг контурн. чарунк. уп., № 6, № 12

табл. 500 мг контейнер, № 30, № 50, № 100

ТАБЛЕТКИ “ДРОТАВЕРИН-КМП”

DROTAVERINUM A03A D02

Київмедпрепарат, Україна

табл. контурн. чарунк. уп., № 10

табл. банка, № 30, № 50

ТАБЛЕТКИ “КАРДАЦЕТ”

Здоров’я, Україна C01E X

табл. контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. контурн. чарунк. уп., № 10, № 20

табл. банка, № 20

ТАБЛЕТКИ “ТЕОПЕК”

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл. 0,3 г контурн. чарунк. уп., № 10

ТАБЛЕТКИ “ТЕОФЕДРИН-НЕО”

Борщагівський ХФЗ, Україна R03D A74

табл. контурн. безчарунк. уп., № 10

табл. контурн. чарунк. уп., № 10

ТАБЛЕТКИ “ФРАНГУЛАН”

Борщагівський ХФЗ, Україна A06A B07

табл., в/о контурн. чарунк. уп., № 10

табл., в/о банка, № 30, № 50

ТАБЛЕТКИ “ХОЛЕНЗИМ”

Донецький м’ясокомбінат, Україна A05A X10**

табл., в/о, № 10, № 50

ТАБЛЕТКИ “ХОЛЕНЗИМ”

Київський м’ясокомбінат, Україна A05A X10**

табл., в/о банка, № 50

табл., в/о контурн. чарунк. уп., № 10

ТАБЛЕТКИ ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНОГО

CARBO ACTIVATUS MEDICINALIS* A07B A01

Екосорб, Україна

табл. 0,25 г контурн. безчарунк. уп., № 6, № 10

табл. 0,25 г тара з п/п 3 кг

табл. 0,25 г тара з п/п 6 кг

ТАБЛЕТКИ НІТРОГРАНУЛОНГУ

NITROGLICERINUM* C01D A02

Технолог, Україна

табл., в/о 0,0029 г банка, № 50

табл., в/о 0,0052 г банка, № 50

ТАБЛЕТКИ ТЕРПІНГІДРАТУ ТА НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТУ ПО 0,25 г

Фітофарм, Україна R05C A10

табл., № 10

ТАКСОЛ

PACLITAXELUM L01C D01

Брістол-Майєрс Сквібб, Італія

р-н інф. в/в фл. 5 мл, № 1

р-н інф. в/в фл. 16,7 мл, № 1

ТАКСОТЕР®

DOCETAXELUM L01C D02

Рон-Пуленк Рорер, Великобританія

концент. д/п інф. р-ну 20 мг фл., + розч. фл 1,5 мл, № 1

концент. д/п інф. р-ну 80 мг фл., + розч. фл 6 мл, № 1

ТАМОКСИФЕН

TAMOXIFENUM L02B A01

Гексал АГ, Німеччина

табл., в/о 20 мг, № 30

ТАМОКСИФЕН

TAMOXIFENUM L02B A01

Здоров’я, Україна

табл. 0,01 г контурн. чарунк. уп., № 20, № 30

табл. 0,01 г пенал, № 60

табл. 0,02 г контурн. чарунк. уп., № 30

табл. 0,02 г пенал, № 30

ТАМОКСИФЕН “ЕБЕВЕ”

TAMOXIFENUM L02B A01

Ебеве, Австрія

табл. 10 мг, № 30

табл. 20 мг, № 30

табл. 30 мг, № 30

табл. 40 мг, № 30

ТАМОКСИФЕН-РАТІОФАРМ®

TAMOXIFENUM L02B A01

Меркле, Німеччина

табл. 10 мг, № 30

ТАМОФЕН®

TAMOXIFENUM L02B A01

Лейрас, Фінляндія

табл. 10 мг фл., № 30, № 100

табл. 10 мг блістер, № 10, № 30, № 100

табл. 20 мг фл., № 30, № 100

табл. 20 мг блістер, № 10, № 30, № 100

ТВІНРИКС™ ДЛЯ ДІТЕЙ

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07B C20

ТВІНРИКС™ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07B C20

ТД-ВАКЦИНА БЕРІНГ

Хірон Берінг, Німеччина J07A M51

ТЕГРЕТОЛ

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Новартіс Фарма, Італія

табл. 200 мг, № 50

ТЕМПАЛГІН

Львівтехнофарм, Україна N02B B72

табл., в/о контурн. чарунк. уп., № 10, № 20

табл., в/о контейнер пластм., № 30

ТЕМПАЛГІН

Медіка, Болгарія N02B B72

табл., в/о, № 6, № 10

ТЕМПАЛГІН

Софарма, Болгарія N02B B72

табл., в/о, № 10

ТЕМПАЛГІН

Фармація АД, Болгарія N02B B72

табл., в/о, № 10

ТЕМПАНАЛ-КМП

Київмедпрепарат, Україна N02B B72

табл. контурн. чарунк. уп., № 10

ТЕО-БРОС

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Брос, Греція

табл. 300 мг, № 30

ТЕОТАРД

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Сі Ті Ес, Ізраїль

капс. подовж. дії 100 мг, № 30, № 1000

капс. подовж. дії 200 мг, № 30, № 1000

капс. подовж. дії 300 мг, № 30, № 1000

ТЕОТАРД

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Юніфарм, Болгарія

табл. пролонг. дії 300 мг, № 50

ТЕОТАРД С.Р.

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Технолог, Україна

капс. 100 мг контурн. чарунк. уп., № 10

капс. 100 мг банка, № 30

капс. 200 мг контурн. чарунк. уп., № 10

капс. 200 мг банка, № 30

ТЕОТАРД®

THEOPHYLLINUM* R03D A04

КРКА, Словенія

капс. уповільн. вивільн. 200 мг, № 40

капс. уповільн. вивільн. 350 мг, № 40

ТЕОФІЛІН ПРОЛОНГАТУМ

THEOPHYLLINUM* R03D A04

Краківський ФЗ, Польща

табл. 250 мг, № 20

ТЕРАПІН

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Сагмел, США

табл. 325 мг, № 100

ТЕРАПІН ЖУВАЛЬНИЙ

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

Сагмел, США

табл. 81 мг, № 36

ТЕРПОН

Лаб. Роза-Фітофарма, Франція R05C A10

суп., № 8

сироп фл. 180 мл, № 1

ТЕТРАКОК

Авентіс Пастер, Франція J07C A02

ТІВОРАЛ

LEVOTHYROXINUM NATRICUM H03A A01

Ай-Сі-Ен Югославія, Югославія

табл. 100 мкг, № 50

ТИЗЕРЦИН

LEVOMEPROMAZINUM N05A A02

Егіс, Угорщина

табл., в/о 25 мг, № 50

р-н д/ін. 25 мг амп. 1 мл, № 10

ТИМОНІЛ® 150 РЕТАРД

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Деситин, Німеччина

табл. пролонг. дії 150 мг, № 50, № 100

ТИМОНІЛ® 200

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Деситин, Німеччина

табл. 200 мг, № 50, № 100

ТИМОНІЛ® 300 РЕТАРД

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Деситин, Німеччина

табл. пролонг. дії 300 мг, № 50, № 100

ТИМОНІЛ® 600 РЕТАРД

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Деситин, Німеччина

табл. пролонг. дії 600 мг, № 50, № 100

ТИРО-4

LEVOTHYROXINUM NATRICUM H03A A01

Фаран, Греція

табл. 0,1 мг, № 100

табл. 0,2 мг, № 100

ТИРОЗОЛ® 5

THIAMAZOLUM H03B B02

Мерк КГаА, Німеччина

табл., в/о 5 мг, № 20, № 50, № 100

ТИФІМ Ві

Авентіс Пастер, Франція J07A R01

ТРАНСПУЛЬМІН ДИТЯЧИЙ БАЛЬЗАМ С 

Аста Медіка, Німеччина R05C A10

крем туба 20 г

крем туба 40 г

крем туба 100 г

ТРИЙОДТИРОНІН БХ N

LIOTHYRONINUM H03A A02

Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина

табл. 50 мкг, № 50, № 100

ТРИМОВАКС

Авентіс Пастер, Франція J07B D52

ТРИСОЛЬ

Біолік (Харків), Україна B05B B01

р-н д/ін. пляшка 200 мл

р-н д/ін. пляшка 400 мл

ТРИТАНРИКС ГепВ

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07C A05

ТРИФТАЗИН

TRIFLUOPERAZINUM N05A B06

Здоров’я, Україна

табл., в/о 0,005 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 50

ТРИФТАЗИН-ДАРНИЦЯ

TRIFLUOPERAZINUM N05A B06

Дарниця, Україна

р-н д/ін. 0,2% амп. 1 мл, № 10

ТУБОЦИН

RIFAMPICINUM J04A B02

Авант, Україна

капс. 150 мг контурн. чарунк. уп., № 10

капс. 150 мг фл. п/е, № 20, № 50

капс. 300 мг контурн. чарунк. уп., № 10

капс. 300 мг фл. п/е, № 20, № 50

УЛЬКОСАН

RANITIDINUM A02B A02

Галена, Чеська Республіка

табл. 150 мг, № 10, № 30

УЛЬТРАТАРД® HM

INSULINUM HUMANUM A10A E01

Ново Нордіск, Данія

сусп. 40 ОД/мл фл. 10 мл

УМАН АЛЬБУМІН 20%

ALBUMINUM HUMANUM* B05A A01

Фарма-Біаджіні, Італія

УМАН АЛЬБУМІН 5%

ALBUMINUM HUMANUM* B05A A01

Фарма-Біаджіні, Італія

УМЕТАК

RANITIDINUM A02B A02

Юмедіка, Індія

табл. 150 мг, № 100

табл. 300 мг, № 100

УМІТОЛ

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Юмедіка, Індія

табл. 200 мг, № 100

УНІЛЕР-200

THEOPHYLLINUM* R03D A04

3М Медіка, Німеччина

капс. ретард 200 мг, № 20, № 50, № 100

УНІЛЕР-300

THEOPHYLLINUM* R03D A04

3М Медіка, Німеччина

капс. ретард 300 мг, № 20, № 50, № 100

УНІЛЕР-450

THEOPHYLLINUM* R03D A04

3М Медіка, Німеччина

капс. ретард 450 мг, № 20, № 50, № 100

УПСАВІТ ВІТАМІН С 

ACIDUM ASCORBICUM A11G A01

УПСА, Франція

табл. шип. розч. 1000 мг, № 10

табл. жув. 500 мг, № 15, № 30

УПСАРИН УПСА 500 мг

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM* N02B A01

УПСА, Франція

табл. шип. розч. 500 мг, № 16, № 100

ФАРЕСТОН

TOREMIFENUM L02B A02

Оріон, Фінляндія

табл. 20 мг, № 30

табл. 60 мг, № 30

ФАРМАДИПІН

NIFEDIPINUM C08C A05

Фармак, Україна

р-н 2% фл.-крапельн. 25 мл

ФАРМАСУЛІН H

INSULINUM HUMANUM A10A B01

Фармак, Україна

р-н д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ФАРМАСУЛІН H 30/70

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Фармак, Україна

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ФАРМАСУЛІН H L

INSULINUM HUMANUM A10A C01

Фармак, Україна

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ФАРМАСУЛІН H NP

INSULINUM HUMANUM A10A C01

Фармак, Україна

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ФАРМАСУЛІН МК

INSULINI INJECTIO NEUTRALIS A10A B03

Фармак, Україна

р-н д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл

ФАРМАСУЛІН СЕМІЛОНГ МК

INSULINI CUM ZINCO (AMORPHI) SUSPENZIO A10A C03

Фармак, Україна

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл

ФАРМОРУБІЦИН® ШВИДКОРОЗЧИННИЙ

EPIRUBICINUM L01D B03

Фармація і Апджон, Італія

ліофіл. пор. д/інф. 10 мг фл., з розчин. в амп. 5 мл, № 1

ліофіл. пор. д/інф. 50 мг фл., № 1

ФЕБІХОЛ

FENIPENTOLUM A05A X10**

Словакофарма, Словацька Республіка

капс. 100 мг, № 50

ФЕНГИДАН® КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ІНФУЗІЙ

PHENYTOINUM N03A B02

Деситин, Німеччина

р-н інф. амп. 50 мл, № 5

ФЕНГИДАН® РОЗЧИН ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

PHENYTOINUM N03A B02

Деситин, Німеччина

р-н амп. 5 мл, № 5

ФЕНІГІДИН

NIFEDIPINUM C08C A05

Бєлмедпрепарати, Білорусь

табл. 0,01 г, № 20, № 40

ФЕНІГІДИН

NIFEDIPINUM C08C A05

Вітаміни, Україна

табл., в/о 0,01 г контурн. чарунк. уп., № 10

ФЕНІГІДИН

NIFEDIPINUM C08C A05

Здоров’я, Україна

табл. 0,01 г банка, № 50

табл. 0,01 г пенал, № 50

ФЕНІГІДИН

NIFEDIPINUM C08C A05

Луганський ХФЗ, Україна

табл. 0,01 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 25

табл. 0,01 г банка, № 50

ФЕНІГІДИН

NIFEDIPINUM C08C A05

Технолог, Україна

табл. 0,01 г контурн. чарунк. уп., № 10

табл. 0,01 г банка, № 50

табл. 0,01 г баночка, № 50

ФЕНОБАРБІТОН

PHENOBARBITALUM N03A A02

Дженом Біотек, Індія

табл. 10 мг, № 6, № 120

табл. 100 мг, № 6, № 120

ФЕНОБАРБІТОН

PHENOBARBITALUM N03A A02

Елегант Індія, Індія

табл. 100 мг, № 10, № 400

ФІНЛЕПСИН

CARBAMAZEPINUM N03A F01

АВД, Німеччина

табл. 200 мг, № 50

ФІНЛЕПСИН®-200 РЕТАРД

CARBAMAZEPINUM N03A F01

АВД, Німеччина

табл. ретард 200 мг, № 50, № 100, № 200

ФІНЛЕПСИН®-400 РЕТАРД

CARBAMAZEPINUM N03A F01

АВД, Німеччина

табл. ретард 400 мг, № 50, № 100, № 200

ФІНЛЕПСОЛ

CARBAMAZEPINUM N03A F01

Елегант Індія, Індія

табл. 100 мг, № 10, № 100, № 400

табл. 200 мг, № 10, № 100, № 400

ФІТОЗИД

ETOPOSIDUM L01C B01

Дабур, Індія

р-н д/ін. 100 мг фл. 5 мл, № 1

ФЛАМІН

HELICHRYSUM ARENARIUM*& A05A X10**

Здоров’я, Україна

табл. контурн. чарунк. уп., № 10, № 30

табл. контейнер пластм., № 30

табл. банка, № 30

гран. д/дітей пакет спарений однодоз. 0,9 г, № 10, № 20

гран. д/дітей пакет спарений однодоз. 1,8 г, № 10, № 20

ФЛАМІН®

HELICHRYSUM ARENARIUM*& A05A X10**

Галичфарм, Україна

табл. 0,05 г банка, № 30

ФЛУДАРА

FLUDARABINUM L01B B05

Шерінг, Німеччина

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл., № 5

ФЛУТАМІД

FLUTAMIDUM L02B B01

Оріон, Фінляндія

табл. 250 мг, № 84

ФЛУТАН

FLUTAMIDUM L02B B01

Медокемі, Кіпр

табл. 250 мг, № 20, № 100

ФЛУЦИНОМ®

FLUTAMIDUM L02B B01

Шерінг-Плау Лабо, Бельгія

табл. 250 мг, № 100

ФЛЮАРИКС™

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07B B01

ФРУГІЛ

FLUTAMIDUM L02B B01

Русан Фарма, Індія

табл. 250 мг, № 20

ФТИВАЗИД

FTIVAZIDUM J04A C03**

Акрихін, Росія

табл. 0,5 г, № 10

ФТИВАЗИД

FTIVAZIDUM J04A C03**

Стома, Україна

табл. 0,5 г банка полімерн., № 20, № 100

ФТОРАФУР

TEGAFURUM L01B C03

Гриндекс, Латвія

капс. 0,4 г, № 100

ФТОРУРАЦИЛ-ДАРНИЦЯ

FLUOROURACILUM L01B C02

Дарниця, Україна

р-н д/ін. 5% амп. 5 мл, № 10

ХАВРИКС™-1440

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07B C02

сусп. д/ін. фл. 1 мл

сусп. д/ін. шприц 1 мл

ХАВРИКС™-720 монодоза для дітей

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07B C02

сусп. д/ін. фл. 0,5 мл

сусп. д/ін. шприц 0,5 мл

ХАЕС-СТЕРИЛ 10%

Фрезеніус, Німеччина B05A A07

р-н фл. 500 мл, № 10

ХІБЕРИКС™

СмітКляйн Бічем Фарма, Великобританія J07A G51

ХЛОФІДЕН

CHLOFIDENUM* L01X X21**

Київмедпрепарат, Україна

ліофіл. пор. д/ін. 0,25 г фл.

ХОЛАГОГУМ N НАТТЕРМАНН®

Наттерманн, Німеччина A05A X10**

капс., № 30, № 50

ХОЛАГОЛ

Галена, Чеська Республіка A05A X10**

крап. фл. 10 мл, № 1

ХОЛАФЛУКС® ЧАЙ ДЛЯ ЖОВЧНОГО МІХУРА І ПЕЧІНКИ

Наттерманн, Німеччина A05A X10**

розч. чай фл. 150 мл, № 1

ХОЛЕ-ГРАН

НГС, Україна A05A X10**

гран. гомеопат. пенал 10 г

ХОЛЕГРАН

Гербаполь, Польща A05A X10**

гран. пакет 80 г

ХОЛЕГРАН

Фармак, Україна A05A X10**

гран. пакет 80 г

ХОЛЕНЗИМ

Бєлмедпрепарати, Білорусь A05A X10**

табл., в/о, № 50

ХОЛЕНЗИМ

Лугафарм, Україна A05A X10**

табл. блістер, № 10

табл. банка, № 50

ХОЛОКСАН® 1 г

IFOSFAMIDUM L01A A06

Аста Медіка, Німеччина

пор. д/п ін. р-ну 1 г фл., № 1

ХОЛОКСАН® 2 г

IFOSFAMIDUM L01A A06

Аста Медіка, Німеччина

пор. д/п ін. р-ну 2 г фл., № 1

ХОЛОКСАН® 500 мг

IFOSFAMIDUM L01A A06

Аста Медіка, Німеччина

пор. д/п ін. р-ну 500 мг фл., № 1

ХОЛОСАС

Біостимулятор, Україна A05A X10**

сироп фл. 120 г

сироп фл. 300 г

ХОЛОСАС

ROSA L.*& A05A X10**

Вітаміни, Україна

сироп фл. 130 г

сироп фл. 300 г

ХОМВІОКОРИН®-N

Хомвіора Арцнайміттель, Німеччина C01E X

крап. д/внутр. заст. фл. 50 мл, № 1

ХОНВАН®

FOSFESTROLUM L02A A04

Аста Медіка, Німеччина

табл., в/о 120 мг, № 50

р-н д/ін. 300 мг амп. 5 мл, № 10

ХОФІТОЛ

CYNARA SCOLYMUS*& A05A X10**

Лаб. Роза-Фітофарма, Франція

табл., в/о, № 60

р-н д/внутр. заст. фл. 120 мл, № 1

р-н д/ін. 0,1 г амп. 5 мл, № 12

ХУМАЛОГ

INSULINUM LISPRUM A10A B04

Лілі Франція, Франція

р-н д/ін. 100 ОД/мл картридж 3 мл, № 5

ХУМОДАР Б

INSULINUM HUMANUM A10A C01

ІНДАР, Україна

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ХУМОДАР К 25

INSULINUM HUMANUM A10A D01

ІНДАР, Україна

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ХУМОДАР К15

INSULINUM HUMANUM A10A D01

ІНДАР, Україна

сусп д/інъєкц 400 МО фл. 10 мл

ХУМОДАР Р

INSULINUM HUMANUM A10A B01

ІНДАР, Україна

р-н д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ХУМУЛІН Л

INSULINUM HUMANUM A10A C01

Лілі Франція, Франція

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

ХУМУЛІН М2 (20/80)

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Лілі Франція, Франція

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 1,5 мл, № 5

ХУМУЛІН М3 (30/70)

INSULINUM HUMANUM A10A D01

Лілі Франція, Франція

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 1,5 мл, № 5

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 3 мл, № 5

ХУМУЛІН НПХ

INSULINUM HUMANUM A10A C01

Лілі Франція, Франція

сусп. д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 1,5 мл, № 5

сусп. д/ін. 100 ОД/мл картридж 3 мл, № 5

ХУМУЛІН РЕГУЛЯР

INSULINUM HUMANUM A10A B01

Лілі Франція, Франція

р-н д/ін. 40 ОД/мл фл. 10 мл, № 1

р-н д/ін. 100 ОД/мл картридж 1,5 мл, № 5

р-н д/ін. 100 ОД/мл картридж 3 мл, № 5

ЦИКЛОДОЛ

TRIHEXYPHENIDYLUM N04A A01

Борщагівський ХФЗ, Україна

табл. 0,002 г контурн. чарунк. уп., № 10, № 20, № 40

ЦИКЛОПЛАТИН 50

CARBOPLATINUM L01X A02

Лахема, Чеська Республіка

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл., № 10

ЦИКЛОФОСФАМІД-ТЕВА

CYCLOPHOSPHAMIDUM L01A A01

Таро Фармацеутикал, Ізраїль

пор. д/п ін. р-ну 200 мг фл., № 10

ЦИКЛОФОСФАН

CYCLOPHOSPHAMIDUM L01A A01

Авант, Україна

пор. д/п ін. р-ну 0,2 г фл., № 1, № 50

ЦИКЛОФОСФАН

CYCLOPHOSPHAMIDUM L01A A01

Біохімік, Росія

пор. д/п ін. р-ну 0,2 г фл., № 1

ЦИКЛОФОСФАН

CYCLOPHOSPHAMIDUM L01A A01

Львівтехнофарм, Україна

пор. д/п ін. р-ну 0,2 г фл., № 1, № 50

ЦИКЛОФОСФАН НЕО-КМП

CYCLOPHOSPHAMIDUM L01A A01

Київмедпрепарат, Україна

ліофіл. пор. д/ін. 0,1 г фл.

ЦИКЛОФОСФАН-КМП

CYCLOPHOSPHAMIDUM L01A A01

Київмедпрепарат, Україна

пор. д/п ін. р-ну 0,1 г фл.

пор. д/п ін. р-ну 0,2 г фл.

ЦИСАНПЛАТ (Цисплатін)

CISPLATINUM L01X A01

Дакота Фарм, Франція

ліофіл. пор. д/ін. 10 мг фл., № 10

ліофіл. пор. д/ін. 25 мг фл., № 10

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл., № 5

ЦИСПЛАТ

CISPLATINUM L01X A01

Біохем, Індія

р-н д/ін. 50 мг фл. 50 мл, № 1

ЦИСПЛАТИН

CISPLATINUM L01X A01

Фармація і Апджон (Перт), Австралія

р-н д/ін. 10 мг фл. 10 мл, № 5

р-н д/ін. 50 мг фл. 50 мл, № 1

р-н д/ін. 100 мг фл. 100 мл, № 1

ЦИСПЛАТИН

CISPLATINUM L01X A01

ФХГ ТЕВА Груп, Нідерланди

р-н д/ін. 0,5 мг/1мл фл. 20 мл, № 1

р-н д/ін. 0,5 мг/1мл фл. 50 мл, № 1

р-н д/ін. 1 мг/1мл фл. 100 мл, № 1

ліофіл. пор. д/ін. 10 мг фл., № 1

ліофіл. пор. д/ін. 50 мг фл., № 1

ЦИСПЛАТИН “ЕБЕВЕ”

CISPLATINUM L01X A01

Ебеве, Австрія

концент. д/п інф. р-ну 10 мг фл. 20 мл, № 1

концент. д/п інф. р-ну 25 мг фл. 50 мл, № 1

концент. д/п інф. р-ну 50 мг фл. 100 мл, № 1

ЦИСПЛАТИН-ЛЕНС

CISPLATINUM L01X A01

Ленс-Фарм, Росія

р-н д/ін. 0,05% фл. 20 мл, № 1

р-н д/ін. 0,05% фл. 100 мл, № 1

ЦИТАРАБІН

CYTARABINUM L01B C01

Гріндекс, Латвія

ліофіл. пор. д/ін. 0,1 г амп., № 10

ЦИТАРАБІН

CYTARABINUM L01B C01

Терабель Фарма, Бельгія

р-н д/ін. 100 мг фл. 5 мл, № 1, № 10

ЦИТОЗАР

CYTARABINUM L01B C01

Фармація і Апджон, Бельгія

ліофіл. пор. д/ін. 100 мг фл., + розч. амп. 5 мл, № 1

ліофіл. пор. д/ін. 500 мг фл., + розч. фл. 10 мл, № 1

ліофіл. пор. д/ін. 1000 мг фл., № 1

ЦИТОМІД

VINCRISTINUM L01C A02

Лемері, Мексика

ліофіл. пор. д/ін. 1 мг фл., + розч. амп. 5 мл, № 1

ліофіл. пор. д/ін. 2 мг фл., + розч. амп. 5 мл, № 1

ліофіл. пор. д/ін. 5 мг фл., + розч. амп. 10 мл, № 1

ЧЕСТ РАБ

Сагмел, США R05C A10

мазь склянка 85 г, № 1

ЮМЕБУТОЛ 400

ETHAMBUTOLUM J04A K02

Юмедіка, Індія

табл. 400 мг, № 10, № 100, № 1000

ЮМЕКС®

SELEGILINUM N04B D01

Хіноїн, Угорщина

табл. 5 мг, № 50

табл. 10 мг, № 30


Примітки:

Державному регулюванню підлягають також ціни на вироби медичного призначення (вата, бинти, шприци 5 мл) всіх торговельних назв, зареєстрованих в Україні.

Ціни на всі вакцини підлягають державному регулюванню.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*