Удосконалення програми «Доступні ліки»: чи корелює бачення МОЗ з баченням ринку?

15 листопада 2017 р. на громадське обговорення винесено проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яким пропонується внести зміни до низки урядових постанов, що регулюють питання реалізації державної програми «Доступні ліки».

ЩО ПРОПОНУЄ МОЗ УКРАЇНИ?

Проектом документа, серед іншого, передбачено за результатами наданих пропозицій Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України розширення переліку нозологій, які підпадатимуть під дію програми «Доступні ліки». Зокрема, мова йде про:

 • хронічні захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки;
 • депресії та депресивний синдром;
 • профілактику та лікування анемій в І триместр вагітності.

Відповідно, перелік міжнародних непатентованих назв (МНН) лікарських засобів, які пропонується включити до програми відшкодування, планується розширити 9 новими діючими речовинами.

Для лікування хронічних захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки:

 • амоксицилін (Amoxicillin);
 • кларитроміцин (Clarithromycin);
 • метронідазол (Metronidazole);
 • омепразол (Omeprazole);
 • ранітидин (Ranitidine).

Для лікування депресій та депресивного синдрому:

 • амітриптилін (Amitriptyline);
 • флуоксетин (Fluoxetine).

Для профілактики та лікування анемій в І триместр вагітності:

 • заліза сіль (Ferrous salt);
 • фолієва кислота (Folic acid).

Крім того, пропонується доповнити програму «Доступні ліки» двома новими МНН — лозартан (Losartan) та глібенкламід (Glibenclamide), відповідно, для лікування серцево-судинних захворювань та цукрового діабету II типу.

За даними аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research», за підсумками 10 міс 2017 р. обсяги роздрібної реалізації препаратів, включених до переліку МНН, затвердженого постановою КМУ від 09.11.2016 р. № 863, становить 1,95 млрд грн. за 39,8 млн упаковок. В даний час обсяг регуляції в рамках програми «Доступні ліки» становить 4,4% в натуральному і 4,0% в грошовому вираженні від загального обсягу аптечного продажу лікарських засобів. Обсяги роздрібного продажу препаратів, які пропонується включити в програму, становить 587,9 млн грн. і 17,2 млн упаковок. У разі прийняття проекту постанови КМУ обсяг регуляції збільшиться до 6,3% в натуральному і 5,2% в грошовому вираженні від загального обсягу роздрібної реалізації лікарських засобів.

Звіт про відпущені лікарські засоби пропонується подавати розпорядникам бюджетних кош­тів, визначених рішеннями про відповідні бюджети згідно із законодавством, в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» або в паперовому вигляді.

Зазначимо, що на сьогодні існує проб­лема з обліком статистичних даних, оскільки МОЗ України фактично самоусунулося від контролю за ходом реалізації програми реімбурсації та не збирає такі дані, зокрема щодо кількості виписаних рецептів на лікарські засоби, включені до програми відшкодування, та, відповідно, кількості пацієнтів, які отримали терапію. Такими даними володіють територіальні підрозділи Державної казначейської служби України, куди двічі на місяць подають звіти суб’єкти господарювання, що здійснюють відпуск ліків у рамках програми «Доступні ліки». Однак вони не в змозі об’єктивно оцінювати дані щодо кількості рецептів та пацієнтів, які отримали ліки в рамках програми, та не можуть конт­ролювати дотримання лікарями стандартів лікування. Цим має займатися профільне міністерство. Тому в проекті постанови КМУ доцільно передбачити норму, відповідно до якої суб’єкти господарювання подаватимуть аналогічні звіти в МОЗ України.

Також проектом передбачено, що протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (далі — Реєстр), на офіційному веб-сайті МОЗ заявники, вартість добової дози лікарського засобу яких в Реєстрі не більше ніж на 5% перевищує таку вартість добової дози лікарського засобу (з однаковою МНН та формою випуску), що відшкодовується в Реєстрі повністю (без доплати), можуть повторно подати до МОЗ документи зі зміненою оптово-відпускною ціною за упаковку лікарського засобу, яка в перерахунку на добову дозу дорівнює вартості добової дози лікарського засобу (з однаковою МНН та формою випуску), що в Реєстрі відшкодовується повністю (без доплати). Тобто при формуванні чергової версії Реєстру заявникам пропонується надати можливість знизити ціну на свої препарати, щоб їх вартість відшкодовувалася повністю.

Аптекам та їх структурним підрозділам пропонується дозволити протягом 30 календарних днів завершити реалізацію лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, закуплених до дати затвердження МОЗ оновленого Реєстру за цінами та процедурами відповідно до порядку та вимог, що діяли до дати затвердження МОЗ оновленого Реєстру.

Згідно з інформацією Державної казначейської служби України щодо використання місцевими бюджетами субвенцій, отриманих з державного бюджету, станом на 1 листопада 2017 р., аптечним закладам, які беруть участь в урядовій програмі, відшкодовано 378,4 млн грн., що становить 54% загальної суми субвенції, виділеної з Держбюджету–2017. У проекті Держбюд­жету–2018 для цих цілей закладено 1 млрд грн.

ФАХОВЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ УРЯДОВОЇ ПОСТАНОВИ

Проект урядової постанови став позаплановим предметом обговорення під час засідання правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» (далі — ГО «ВФП»), члени якого, ознайомившись з його положеннями, одразу сформулювали пропозиції й озвучили їх запрошеному начальнику Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України Тарасу Лясковському.

Багатьма учасниками програми «Доступні ліки» визнається, що сьогодні існує проблема дефіциту лікарських засобів в сегменті препаратів, вартість яких відшкодовується з боку держави повністю. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми, який розглядається і в професійних колах, є принцип дисперсії. Тобто під повне відшкодування вартості підпадають препарати, вартість яких вище найдешевшого на певний відсоток. На даний час більшість експертів схиляються саме до варіанту дисперсії на рівні 10%.

На сьогодні у проекті постанови КМУ залишається невирішеним питання щодо встановлення граничної роздрібної націнки на лікарські засоби, які входять до програми «Доступні ліки», на рівні 25%, хоча на необхідності приведення розміру націнки по урядовій програмі у відповідність з вимогами Національного переліку основ­них лікарських засобів (далі — Національний перелік) неодноразово наголошували суб’єкти ринку роздрібної реалізації ліків.

Тому учасники засідання озвучили пропозицію підвищити граничну роздрібну націнку на доступні ліки з 15 до 25% шляхом внесення змін до постанови КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». Обґрунтування пропозиції зводиться до підвищення мотивації аптечних закладів, які беруть участь в урядовій програмі, а також усунення дискримінаційного стану порівняно з іншими лікарськими засобами, що входять до Національного переліку основних лікарських засобів, для яких роздрібна націнка становить 25%.

У ході дискусії щодо оптимального перехідного періоду для реалізації аптеками — учасниками програми залишків доступних ліків, закуплених за цінами, що вказані в чинному Реєстрі, учасники засідання дійшли висновку, що такий термін має становити 3 міс, а не 1 міс, що є недостатнім і пропонується проектом постанови КМУ.

Також озвучено пропозицію врегулювати на рівні постанови КМУ питання щодо можливості безперешкодно виписувати рецепти на доступні ліки лікарями медичних закладів приватної форми власності. Наприкінці серпня приватні заклади охорони здоров’я отримали роз’яснення за підписом заступника міністра Романа Ілика, відповідно до якого рецепти, виписані лікарями приватних лікарень, підлягають оплаті з боку місцевого бюджету, так само як і рецепти, виписані лікарями державних та комунальних закладів. Однак таке роз’яснення не має сили нормативно-правового акта та має інформаційний характер.

Ще одна пропозиція — зобов’язати всі аптеки незалежно від форми власності брати участь у програмі «Доступні ліки». Аптечні заклади, які не беруть участі в програмі, знаходяться в більш вигідному становищі, оскільки при реалізації лікарських засобів, що містяться у Реєстрі, навіть з націнкою 15%, вони не відчувають додаткового фінансового та бюрократичного навантаження, пов’язаного з обслуговуванням рецептів, формуванням та направленням звітів розпорядникам коштів. Крім того, за рахунок такого підходу підвищиться доступність лікарських засобів для пацієнтів, які зможуть придбати їх у найближчій аптеці.

Врегулювання потребує і питання забезпечення українців ліками, які раніше отримували їх безкоштовно в рамках постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». Наразі багато відвідувачів аптек обурені тим, що за окремі з них тепер доводиться доплачувати в рамках програми «Доступні ліки».

Найближчим часом ГО «ВФП» сформулює всі пропозиції в письмовому вигляді і в рамках громадського обговорення проекту постанови КМУ направить їх на адресу профільного міністерства.

Зафіксувавши озвучені пропозиції, Тарас Лясковський зазначив, що якщо ринок вбачає певні проблеми і ризики, що можуть випливати з проекту постанови КМУ, профільне міністерство готове це обговорювати.

Говорячи про можливість підвищення граничної роздрібної націнки на доступні ліки і прирівнявши її до такої для ліків, включених до Національного переліку, профільному міністерству необхідно подати перегляд оціночного бюджету до Міністерства фінансів України для того, щоб відстояти цю позицію.

Детальніше з прийнятими рішеннями в ході засідання правління ГО «ВФП» ми ознайомимо наших читачів найближчим часом.

Раніше про досвід участі у державних програмах аптечних підприємств приватної форми власності нашому виданню розповів директор ГС «АПАУ», доктор фармацевтичних наук, заслужений працівник охорони здоров’я України Володимир Руденко. У ході інтерв’ю також було представлено бачення щодо удосконалення програми «Доступні ліки».

Сподіваємося, що всі проблемні питання урядової програми «Доступні ліки» вдасться вирішити в ході активного громадського обговорення оприлюдненого проекту документа, яке триватиме протягом місяця. Пропозиції та зауваження можна надсилати за адресою: Міністерство охорони здоров’я України, 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7; Олександр Володимирович Гріценко, e-mail: gritsenko@moz.gov.ua; Тарас Михайлович Лясковський, e-mail: tlyaskovsky@moz.gov.ua; тел.: +38 (044) 200-07-93.

Прес-служба
«Щотижневика АПТЕКА»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті