Фокус на пацієнта: обговорено актуальні питання фармації

30–31 травня у стінах Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (далі — НМАПО імені П.Л. Шупика) відбулася третя конференція за міжнародною участю «Заклади охорони здоров’я і виробники лікарських засобів: ефективне співробітництво у процесі медикаментозного забезпечення населення України». Організатором виступила НМАПО імені П.Л. Шупика за сприяння міжнародного фонду «Відродження». До участі в конференції були запрошені керівники вітчизняних та зарубіжних компаній — виробників лікарських засобів, представники медичних, фармацевтичних та пацієнтських організацій, вчені, міжнародні експерти у сфері охорони здоров’я та фармацевтичного бізнесу тощо.

Окрім обміну думками та досвідом, конференція мала на меті визначення шляхів побудови ефективного співробітництва лікувально-профілактичних закладів, аптек та фармацевтичних компаній як рівноправних членів процесу лікарського забезпечення населення, розробку основ створення стандартів управління якістю в галузі охорони здоров’я в Україні.

Першим свою доповідь на тему «Бізнес-планування інноваційних проектів як необхідний інструмент державно-приватного партнерства» презентував доцент, кандидат економічних наук НМАПО імені П.Л. Шупика — Олег Федоренко. Він повідомив, що поняття «інновації» міститься в Законі України від 04.07.2002 р. № 40 «Про інноваційну діяльність». Відповідно до визначення це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

На питання, як бізнес-план може взаємодіяти з інновацією, спікер відповів: безпосередньо, адже саме в цьому техніко-економічному обґрунтуванні, яким є бізнес-план, міститься інформація про способи досягнення цілі, поставлену мету, прогнози щодо попиту та його перспективи, стосовно того, які потрібні ресурси для створення інновації, тощо.

Наступним виступив доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко з доповіддю «Перспективи застосування в Україні оцінки технологій охорони здоров’я» (Health Technology Assessment — HTA).

К. Косяченко зазначив, що внески в охорону здоров’я — це не витратна діяльність, а навпаки, інвестиційна. Лише після прийняття цього факту українська система охорони здоров’я зміниться.

У 2017 р. завдяки зусиллям громадських організацій народні депутати внесли у Закон Украї­ни від 19.10.2017 р. № 2168 «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» поняття, як «оцінка медичних технологій».

Ним також доповнено закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» положенням, відповідно до якого розроблення галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, проведення державної оцінки медичних технологій здійснюються в порядку, встановленому Урядом. Проте, на жаль, даний Порядок не розроб­лено, тому досі всі користуються міжнародною практикою. Відповідно до закону № 2168 оцінка технологій охорони здоров’я — це комплекс­не, цілеспрямоване дослідження короткострокових та довгострокових наслідків застосування технологій.

HTA вивчає широкий спектр ефектів, насамперед це технічна безпека та ефективність тієї чи іншої технології. Тому на державному рівні повинен проводитися безперервний моніторинг, відбуватися взаємодія з тими органами, які визначають політику охорони здоров’я.

Про застосування медичного канабісу розповів Віталій Усенко, медичний директор ПАТ «Фармак».

Спікер у своїй розповіді розвіяв найпопулярніші міфи щодо медичного канабісу та ліків з його вмістом. Серед них він виокремив міф стосовно того, що вживання канабісу викликає звикання. Це не так, адже канабіноїди, що містяться в самій рослині та препаратах, до складу яких вона входить, це здебільшого речовина канабідіол. Ця речовина не має психотропної дії, знеболює, розслабляє. Саме канабідіол переважає в медичному канабісі. Не варто плутати його з рекреаційним канабісом, який містить значну кількість тетрагідроканабінолу. Саме ця складова має виражені психотропні ефекти, збуджує нервову систему та викликає звикання.

Твердження, що використання канабісу навіть у медичних цілях призведе до деградації особистості хворого чи інших побічних ефектів, також є міфом. Насправді навіть рекреаційний, тобто немедичний канабіс посідає лише 11-те місце за рівнем шкоди для організму людини, тоді як алкоголь — 5-те місце, а нікотин у тютюні — 9-те. При цьому і тютюн, і алкоголь в Україні є легальним.

Олена Коваль, юрист, консультант міжнародного фонду «Відродження» виступила з презентацією на тему «Нормативно-правове забезпечення контрольованими лікарськими засобами через мережу фармацевтичних закладів».

Доповідач зазначила, що зараз затверджено Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться під контро­лем держави, що означає наявність певних правил їх призначення та виписування пацієнтам.

Але тут виникає проблема з погашенням рецепта громадянами, які мешкають у сільській місцевості. Адже в більшості випадків аптека знаходиться далеко, а змоги дістатися туди може не бути. Тому це в першу чергу проблема місцевих органів влади, які повинні створювати належні умови проживання на своїй території. В ідеалі — запровад­жувати додаткове фінансування закладів охорони здоров’я задля того, щоб аптека мала змогу закуповувати всі необхідні населенню лікарські засоби.

Підсумовуючи, спікер підкреслила, що не має бути дискримінації за місцем проживання, і кожен громадянин України повинен мати можливість вільного доступу до лікарських засобів в аптеках, де б він не мешкав.

«Актуальні питання забезпечення паліативних пацієнтів опіоїдними анальгетиками за рецептами» — з такою темою виступила Наталія Дацюк, кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Спікер у своїй доповіді зазначила, що опіоїдні анальгетики визнані лікарськими засобами, вони є ефективними та безпечними при правильному застосуванні, а також доступні для знеболення в Україні. На жаль, статистика показує, що в середньому забезпечено лише 15% від потреби в опіоїдних анальгетиках. Але, як показала практика, ця проблема є мультифакторною і, змінивши законодавство, належного результату не досягнути. Пов’язано це здебільшого з побоюваннями щодо застосування та побічними ефектами від таких препаратів як у лікарів, так і у пацієнтів.

З темою «Антропософські ліки» виступила доктор фармацевтичних наук, професор Раїса Коритнюк. Доповідач підкреслила, що антропософська медицина — це один з напрямків холістичної медицини, який оцінює людину з позиції тіла, душі та духу і практикується більш ніж у 60 країнах світу.

Головний принцип антропософської медицини полягає в тому, що хвороба — це не порушення, обумовлене зовнішніми факторами, а прояв внутрішньої дисгармонії людини.

Антропософська медицина доповнює традиційну медицину на основі «Physikum» — природознавства з цілісним, антропологічним підходом. Її турбує «розуміння людини як фізичного, розумового і духов­ного буття і, відповідно, орієнтування діагностики і терапії на всебічне розуміння людства». Вікторія Кошмідер, завідувач маркетингового відділу фармацевтичної фірми «Дарниця», розповіла про «Асортиментну політику і перспективи виробництва нових лікарських засобів в Україні».

У 2019 р. вийшов інфографічний довідник (далі — Довідник) «Фармацевтика України 2019».

Довідник складається з трьох розділів: «Фармвиробництво в Україні», «Фармринок України», «Фармринок світу та зовнішня торгівля». Фармвиробництво входить у трійку галузей України за обсягом інвестицій. У 2018 р. українську фармпродукцію продавали до 81 країни світу, у той час як у 2017 р. — лише до 50.

«У фармацевтики є серйозні можливості для зростання. Крім того, відкритий ринок Європейського Союзу (ЄС) і націленість українських виробників на отримання сертифікатів GMP створюють можливості для експорту українських ліків в ЄС», — зазначила спікер.

Результатами своєї науково-дослідної роботи поділився доцент кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика Сергій Соловйов, презентувавши доповідь «Фармакоекономічне моделювання в оцінці технологій діагностики вірусних інфекцій».

Наприкінці першого дня конференції результати досліджень презентувала провідний фахівець відділу докторантури та організації наукової діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика Сабіна Аугунас «Мультидисциплінарний підхід лікарів і провізорів в управлінні фармакотерапією пацієнта».

Актуальність теми дослідження полягає у спрямованості не тільки на продукцію, але й на пацієнта. Мета дослідження полягала у визначенні сприйняття співпраці між лікарями та провізорами в управлінні фармакотерапією пацієнта, розумінні факторів, які можна подолати завдяки командній роботі, щоб поліпшити міжпрофесійну роботу задля якісної, своєчасної та безпечної фармацевтичної допомоги, а також впровадженні нової, прогресивної сімейної фармації в систему охорони здоров’я.

У рамках дводенної конференції також було заслухано спільну доповідь професора кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П.Л. Шупика Алли Кабачної та співробітників Центру професійної гармонізації «Реформа ЗОЗ» кандидатів фармацевтичних наук Еллони Шелкової та Олександра Кабачного «Роль формулярної системи у визначенні потреби закладів охорони здоров’я у лікарських засобах в умовах сучасної національної стратегії охорони здоров’я», яка виявила жвавий інтерес аудиторії.

Питанням сучасного стану та перспектив впровадження систем якості в аптечних та лікувально-профілактичних закладах України була присвячена доповідь завідувача кафедри контро­лю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика кандидата фармацевтичних наук, доцента Сергія Убогова.

Жвава дискусія після екскурсії учасників конференції до цехів ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» також показала, що лише співпрацюючи один з одним, аналізуючи наявні проблеми, вдосконалюючи медичну та фармацевтичну галузь можливо досягнути найвищого успіху в охороні здоров’я.

Оксана Миронюк,
фото Сергія Бека

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті