Програма «Доступні ліки»: хід реалізації

Уже 2,5 року в Україні триває реалізація програми «Доступні ліки», у рамках якої пацієнти за рецептом лікаря можуть отримати безкоштовно або з доплатою лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми. 2 роки програму адмініструвало МОЗ України, а з 1 квітня 2019 р. адміністрування програми передано до Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Сьогодні перелік міжнародних непатентованих найменувань (МНН) препаратів, які включені до програми, складається з 23 МНН та затверджений постановою КМУ від 09.11.2016 р. № 863 (далі — Перелік МНН). Чинний на сьогодні Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затверджений наказом МОЗ України № 1715 (далі — Реєстр). У даній публікації представлено підсумки реалізації програми за 6 міс під керівництвом НСЗУ. Аналіз проведено для діючого на сьогодні Реєстру, затвердженого наказом МОЗ № 1715. При підготовці матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research», Державної казначейської служби України (ДКСУ), а також дані з офіційного сайту НСЗУ.

Сьогодні до програми реімбурсації включено 23 МНН препаратів, з яких 17 МНН — для лікування серцево-судинних захворювань та по 3 МНН для лікування цукрового діабету II типу та бронхіальної астми. Чинний Реєстр препаратів, вартість яких відшкодовується державою, налічує 254 торгових назви, з яких 78 препаратів відшкодовується державою на 100%.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2019 р. аптеки відпускають ліки, що підлягають відшкодуванню, виключно за електронними рецептами.

АПТЕКИ

Станом на 8.11.2019 р. НСЗУ уклала договори з 1135 юридичними особами. Участь у програмі беруть 7708 аптек та аптечних пунктів. Більшість аптек, що долучилися до програми, уже відпускали ліки в рамках програми за електронними рецептами (рис. 1). Наразі налічується 5632 аптеки та аптечні пункти, які відпускали ліки за елект­ронними рецептами, що становить 73% загальної кількості аптек, що беруть участь у програмі.

Рис. 1
 Розподіл аптек та аптечних пунктів за наявністю відпущених електронних рецептів у розрізі регіо­нів станом на 8.11.2019 р. за даними НСЗУ
Розподіл аптек та аптечних пунктів за наявністю відпущених електронних рецептів у розрізі регіо­нів станом на 8.11.2019 р. за даними НСЗУ

У розрізі регіонів частка аптек та аптечних пунктів, які відпускали ліки за електронними рецептами, коливається від 61% в Одеській до 85% — у Луганській обл. При цьому лідером за кількістю аптек, що відпускають ліки в рамках програми, є Дніпропетровська обл.

ЕЛЕКТРОННІ РЕЦЕПТИ

Щодо виписки електронних рецептів та відпуску ліків за ними станом на 8.11.2019 р. медичними закладами виписано більше 8,5 млн елект­ронних рецептів, 83,6% з яких уже були відпущені аптечними закладами (рис. 2).

Рис. 2
 Розподіл кількості виписаних та відпущених електронних рецептів у розрізі регіонів станом на 8.11.2019 р. за даними НСЗУ
Розподіл кількості виписаних та відпущених електронних рецептів у розрізі регіонів станом на 8.11.2019 р. за даними НСЗУ

Структура виписаних електронних рецептів у розрізі МНН лікарських засобів близька до структури споживання в упаковках для більшості МНН (рис. 3).

Рис. 3
 Частка виписаних електронних рецептів у розрізі МНН станом на 8.11.2019 р. за даними НСЗУ та структура споживання відшкодовуваних препаратів в упаковках за період квітень–вересень 2019 р. за даними «Proxima Research»
Частка виписаних електронних рецептів у розрізі МНН станом на 8.11.2019 р. за даними НСЗУ та структура споживання відшкодовуваних препаратів в упаковках за період квітень–вересень 2019 р. за даними «Proxima Research»

СПОЖИВАННЯ

Зі старту програми «Доступні ліки» споживання включених до неї препаратів суттєво підвищилося. Проте наразі цей показник стабілізувався. Зростання споживання фіксується для препаратів, вартість яких відшкодовується державою. При цьому споживання лікарських засобів, що не відшкодовуються за рахунок бюджету, навпаки, знижується.

У цілому за період квітень–вересень 2019 р. порівняно з аналогічним періодом 2018 р. споживання лікарських засобів, включених до переліку МНН, у натуральному вираженні збільшилося на 7%. Для відшкодовуваних препаратів цей показник становить 13%. У той же час споживання невідшкодовуваних препаратів скоротилося на 21% (рис. 4).

Рис. 4
 Динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів, включених до переліку МНН, у натуральному вираженні (DDD) у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2017 до вересня 2019 р. за даними «Proxima Research»
Динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів, включених до переліку МНН, у натуральному вираженні (DDD) у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2017 до вересня 2019 р. за даними «Proxima Research»

У грошовому вираженні за аналогічний період приріст споживання препаратів, включених до переліку МНН, становить 10%. Для лікарських засобів, які включені до Реєстру та вартість яких відшкодовується державою, споживання зросло на 16%, а для препаратів, вартість яких не відшкодовується, — на 2% (рис. 5).

Рис. 5
 Динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів, включених до переліку МНН, у грошовому вираженні у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2017 по вересень 2019 р. за даними «Proxima Research»
Динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів, включених до переліку МНН, у грошовому вираженні у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2017 по вересень 2019 р. за даними «Proxima Research»

ВІДШКОДУВАННЯ

У 2019 р. на реалізацію програми «Доступні ліки» з бюджету виділено 1 млрд грн. При цьому 250 млн грн. — для реалізації програми під пат­ронатом МОЗ у I кв. 2019 р. та 750 млн грн. — НСЗУ з 1 квітня до кінця року.

За січень–березень 2019 р. ДКСУ компенсувало аптечним закладам 236,7 млн грн. Загалом за період адміністрування програми Міністерством охорони здоров’я аптекам компенсовано 1,9 млрд грн. За період квітень–вересень 2019 р. НСЗУ компенсувало аптечним закладам майже 400 млн грн. (рис. 6). Варто зауважити, що після переходу адміністрування програми до НСЗУ обсяг компенсованих аптекам коштів відносно стабільний, щомісяця аптекам компенсується близько 70 млн грн.

Рис. 6
 Динаміка обсягів компенсованих аптекам коштів за відпущені в рамках програми «Доступні ліки» препарати за період з квітня 2017 до вересня 2019 р. за даними ДКСУ та за квітень–травень 2019 р. за даними НСЗУ
Динаміка обсягів компенсованих аптекам коштів за відпущені в рамках програми «Доступні ліки» препарати за період з квітня 2017 до березня 2019 р. за даними ДКСУ та за квітень–вересень 2019 р. за даними НСЗУ

Можливо, це пов’язано з обмеженою кількістю коштів, виділених на реалізацію програми в 2019 р. Зокрема, відповідно до п. 6 постанови КМУ від 17.03.2017 р. № 152 електронні рецепти виписуються в межах загального обсягу бюджетних асигнувань на реімбурсацію лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, встановлених у кошторисі на відповідний місяць. У разі коли загальна вартість лікарських засобів за всіма виписаними електронними рецептами у відповідному місяці дорівнює сумі бюджетних асигнувань на реімбурсацію лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, встановлених у кошторисі на відповідний місяць, виписування електрон­них рецептів через електронну систему охорони здоров’я (далі — система) припиняється до початку наступного місяця.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК

Перехід адміністрування програми до НСЗУ та запровадження електронних рецептів та елект­ронної звітності дозволяють швидко обробляти інформацію та відкрито демонструвати її для громадськості в режимі реального часу.

Наразі більшість аптек, що долучилися до програми, уже відпускали ліки за електрон­ними рецептами.

Майже 84% виписаних електронних рецептів на препарати в рамках програми реімбурсації були погашені аптечними закладами.

Однак залишається ряд невирішених питань, на яких наголошували представники роздрібного сегмента, зокрема щодо оплати за обслуговування електронного рецепта. Так, вони зазначають, що оплату повинен здійснювати замовник послуги, а не аптека.

Ще однією проблемою є відсутність можливості часткового погашення рецепта, а також труднощі з повним забезпеченням аптеки ліками в рамках програми.

Окрім того, аптечні заклади повідомляють про такі проблеми, як неправильне виписування е-рецептів лікарями, потреба в додаткових співробітниках в аптеці, збої в роботі програми, необхідність отримання цифрових підписів, труднощі з укладанням договорів з медичними та аптечними інформаційними системами (зокрема умови використання платформи та оплата). Часто виникають проблеми із введенням 16-значного коду.

Аналіз даних щодо споживання препаратів, включених до програми «Доступні ліки», свідчить, що програма на сьогодні досягла свого піку. Споживання препаратів змінюється несуттєво. Отже, програма потребує розширення.

Наразі значно збільшено фінансування програми «Доступні ліки». У бюджеті на 2020 р. на реа­лізацію програми передбачено 3,1 млрд грн. Отже, можливе розширення переліку нозологій та препаратів, вартість яких відшкодовуватиметься державою. Проте наразі невідомо, як саме Уряд планує розширювати систему реімбурсації.

Денис Кірсанов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті