Підтримка фармацевтів та аптечних працівників на «фронті» боротьби з COVID-19 — заклик FIP

«Ці дні вони мені дорікали за те, що я забув подякувати групі людей, які також працюють…
Я подякував лікарям, мед
сестрам, волонтерам… «Але він забув про фармацевтів».
Вони теж багато працюють, щоб допомогти хворим перемогти хворобу. Ми також молимося за них».

Папа Франциск

Аптеки часто є першою точкою контакту із системою охорони здоров’я. Оскільки лікарні та інші заклади охорони здоров’я зазнають сьогодні особливого навантаження через велику кількість пацієнтів із COVID-19 та, оскільки країни у всьому світі обмежують несуттєві щоденні заходи та послуги для населення, аптека стає ще більш важливою точкою доступу до ліків та консультацій з охорони здоров’я. Цінність послуг, які фармацевти та їх колективи надають громадянам, та їх важливий внесок у полегшення величезного напруження, що покладається на системи охорони здоров’я світу під час пандемії COVID-19, зараз більш явні, ніж будь-коли. Фармацевти у всьому світі працюють задля того, щоб пацієнти отримували свої ліки, незважаючи на карантин. Вони продовжують забезпечувати надійний та ефективний ланцюжок постачання лікарських засобів та медичних виробів. Саме тому Міжнародна федерація фармацевтів (International Pharmaceutical Federation — FIP) оприлюднила заклики щодо підтримки аптечних працівників у всьому світі та поширила їх серед організаційних членів FIP. Представив до уваги читачів «Щотижневика АПТЕКА» та прокоментував дані заклики Олег Клімов, голова ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» (ГО «ВФП), єдиного вітчизняного організаційного члена FIP.

Як на мене, світова пандемія коронавірусу є яскравим маркером та імпульсом для можновладців різних рівнів посилити законодавчу базу вимог до кваліфікації персоналу та власників аптек як до закладів охорони здоров’я.

Приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробницт­ва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) у відповідність з вимогами Європейської директиви № 83 шляхом внесення низки змін — це останній шанс повернути українську аптеку в лоно системи охорони здоров’я.

Багатьох з нас, фармацевтів-професіоналів, дивує те, що в Україні аптеку та фармацевтичних працівників не бачать як частину професійного ланцюга на передовій боротьби з пандемією СOVID-19. Таке ставлення суспільства та державних органів до цієї надважливої ланки системи охорони здоров’я є логічним результатом монополізації аптечного ринку низкою олігархів, що перетворили аптеку в банальний магазин з продажу ліків.

Внесення протягом останніх 15 років низки змін до Ліцензійних умов на догоду певним зацікавленим особам практично знищило виготовлення ліків в аптечних умовах, зруйнувало систему забезпечення паліативних хворих, практично знищені аптечні заклади комунальної форми власності, які на собі несли все навантаження з державних соціальних проєктів та сільські аптечні заклади. Як за таких реалій можливо очікувати швидкого та професійного підходу до запровадження ефективних протиепідемічних заходів?

Запровадження, на наше глибоке переконання, низки нововведень щодо доставки ліків хворим не персоналом аптеки є непрофесійним та таким, що може призвести до нанесення шкоди здоров’ю громадян. Адже запровадження цього «know how» є лише «узаконенням» в Україні доставки ліків поза зоною відповідальності фармацевтичного працівника.

У багатьох лікарів, що звертаються до нас, є питання, як лікувати хворих на COVID-19 ліками, що затверджені протоколами МОЗ, адже їх немає на ринку, та чи не наступить кримінальна відповідальність лікаря, якщо він призначав ліки, що не схвалені протоколом. Такий підхід до вирішення проблеми мені нагадує далекі 1980-ті роки, коли МОЗ СРСР під час трагедії на ЧАЕС надало закриту директиву всім закладам охорони здоров’я з вимогою всім хворим на променеву хворобу встановлювати діагноз нервово-судинна дистонія. Це що, дежа вю?

Знову у нас запитання до можновладців — хто ідеолог цих нововведень? Чому до підготовки даного рішення не залучено професійну громадськість? Таке безвідповідальне ставлення до здоров’я громадян країни — це пряме нехтування основним законом — Конституцією України.

Інше питання, яке особливо гостро постає в часи пандемії та величезного навантаження на системи охорони здоров’я, — фармацевтична послуга. Адже ця послуга — це професійна діяльність, яку надають фармацевтичні працівники та яка має оплачуватися її замовником. А хто ж є замовником фармацевтичної послуги? На лікарські засоби рецептурної форми відпуску — це виключно суб’єкти господарювання системи охорони здоров’я незалежно від форми власності. Пацієнт на прийомі у лікаря має отримувати не маркетингово оплачуваний папірець з переліком ліків та рекомендацією, в якій аптеці та на якому поверсі лікарні він має їх купити, а рецепт.

У разі коли саме від професійності фармацевта буде залежати вибір пацієнта, аптечний працівник вимушений буде за власною ініціативою підвищувати свій кваліфікаційний рівень, а роботодавець — створювати для цього сприятливі умови. Заклади освіти, що надають сервіс з післядипломної освіти, – запропонувати професійному фармацевтичному суспільству нові та сучасні програми навчань без відриву від виробництва — онлайн.

Нові світові виклики всій системі охорони здоров’я, в якій аптека є невід’ємною складовою, потребує термінового внесення змін до Ліцензійних умов, замінивши спотворені роками шляхом реалізації бізнес-інтересів власників мережевих аптек правила ведення аптечної справи. По-перше, назріла потреба у кваліфікації аптечних закладів за видами діяльності. На основі цих видів діяльності необхідно розробити кваліфікаційні вимоги до персоналу. По-друге, оскільки аптека — це заклад охорони здоров’я, необхідно запровадити акредитацію аптечних закладів. Причому виключно на добровільних засадах.

У результаті таких змін українські фармацевтичні працівники зможуть стати в один ряд з медичними працівниками, запобігаючи поширенню інфекційних захворювань, та надавати професійне консультування населенню.

ГО «ВФП» як організаційний член FIP протягом останніх 5 років неодноразово зверталася до Президента України, Прем’єр-міністра, міністрів охорони здоров’я, Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я щодо необхідності термінової розробки та прийняття Національної політики з забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами. На жаль, вони не дали результатів до цього часу.

Впевнений, у разі наявності такої політики багато проблемних питань, що сьогодні мають статус національного лиха та становлять загрозу для здоров’я населення України, були б відсутні взагалі. Але втрачений час — це ще не втрачена можливість.

Що ГО «ВФП» пропонує всім, починаючи від вищого керівництва держави, МОЗ України до власника аптечного закладу — солідарно визначитися, причому не колись, а терміново, в прийнятті рекомендацій FIP (таблиця).

Таблиця Заклик FIP щодо підтримки фармацевтичних працівників в умовах боротьби з пандемією коронавірусу
1. Recognising pharmacists and pharmacy staff as key workers, for example, fully including them in emergency protocols, affording them freedom of movement during lockdowns, and providing for childcare if schools are closed. 1. Визнання фармацевтів та аптечних працівників ключовими працівниками, наприклад, їх повне включення до протоколів з надзвичайних ситуацій, що надають їм свободу пересування під час суворої ізоляції, та забезпечення догляду за дітьми, якщо школи закриті
2. Ensuring pharmacy staff have access to appropriate protective equipment, according to FIP guidelines «Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 pandemic: Information and interim guidelines for pharmacists and the pharmacy workforce» and in compliance with World Health Organization recommendations. 2. Забезпечення доступу аптечного персоналу до відповідного захисного обладнання відповідно до вказівок FIP «Пандемія коронавірусу SARS-CoV-2 / COVID-19: Інформація та тимчасові вказівки для фармацевтів та працівників аптек» та відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я
3. Including pharmacy staff in the groups of healthcare and essential workers to be tested for coronavirus/COVID-19. 3. Включення аптечного персоналу до груп медичних працівників та основних працівників для тестування на коронавірус/COVID-19
4. Providing logistical and financial support for home delivery of medicines and medical devices by pharmacists, especially to high-risk groups, such as older adults, patients with non-communicable diseases and patients with immunocompromising conditions (congenital or acquired), who have been advised to stay at home. This can be done in partnership with postal services or with other logistical partners. 4. Забезпечення матеріально-технічної та фінансової підтримки для доставки «додому» лікарських засобів та медичних виробів фармацевтами, особливо групам підвищеного ризику, таким як особи похилого віку, пацієнти з неінфекційними захворюваннями та пацієнти з імунодефіцитними станами (вродженими або набутими), яким рекомендовано залишатися вдома. Це можна зробити в партнерстві з поштовими службами або з іншими логістичними партнерами
5. Enabling funding for the provision of other pharmaceutical services to patients who must stay at home. 5. Включення фінансування для надання інших фармацевтичних послуг пацієнтам, які повинні залишатися вдома
6. In coordination with all relevant medicines supply chain stakeholders, allowing early prescription refills, supply of larger quantities of medicines and emergency supplies without a prescription, especially for patients with chronic non-communicable diseases, who are a higher-risk group for COVID-19. This should be done in a staged manner to avoid medicines shortages and further strain on pharmacy personnel who are already under pressure from the COVID-19 pandemic response. 6. Координування з усіма зацікавленими сторонами в ланцюгу постачання ліків, що дозволить завчасно поповнювати запаси, постачати більшу кількість ліків та екстрених поставок без рецепта, особливо для пацієнтів із хронічними неінфекційними захворюваннями, які є групою підвищеного ризику для COVID-19. Це слід робити поетапно, щоб уникнути нестачі ліків та додаткового навантаження на аптечний персонал, який вже знаходиться під тиском пандемії COVID-19
7. Identifying medicines that are at risk of shortage and working to put in place mitigation plans, such as authorising pharmacists to conduct therapeutic substitution without prescriber authorisation. 7. Визначення лікарських засобів, яким загрожує дефіцит, робота над створенням планів послаблення наслідків, наприклад, надання дозволу фармацевтам проводити терапевтичну заміну без дозволу лікаря
8. Enabling the provision by community pharmacies of medicines that are normally supplied to outpatients by hospital pharmacies to avoid patients having to travel to hospitals and further pressure on hospital pharmacy services. 8. Забезпечення роздрібних аптек лікарськими засобами, які зазвичай постачаються до амбулаторій та лікарняних аптек, для уникнення необхідності відвідування пацієнтами лікарень та подальшого тиску на лікарняні аптечні послуги
9. Allowing pharmacists and pharmacy staff to conduct routine pharmacy tasks remotely as necessary, including through telepharmacy consultations. 9. Надання дозволу фармацевтам та аптечним працівникам з дистанційного виконання рутинних аптечних завдань, у тому числі за допомогою консультацій з телефармації
10. Governments and other employers ensuring that pharmacists are getting adequate breaks during their shifts, and time off between shifts, in order to be able to carry on providing pharmaceutical care. 10. Уряди та інші роботодавці забезпечують, щоб фармацевти отримували адекватні перерви під час змін та перерви між змінами, задля можливості надавати фармацевтичну допомогу
11. Issuing wider announcements to encourage redeployment of capable and able pharmacists and pharmacy technicians to the front line to help with the current demand placed on pharmacies at this time. 11. Розміщення більш широких оголошень для заохочення до перенаправлення спроможних здібних фармацевтів та аптекарів на передову лінію для допомоги в поточному попиті, який зараз мають аптеки
12. Affirming that student pharmacists and interns are an important contributor to the healthcare team and, where possible, are utilised to contribute to patient care. 12. Підтвердження, що студенти-провізори та інтерни є важливими помічниками для колективу охорони здоров’я та, де це можливо, залучення до сприятливого догляду за пацієнтами
13. Further investing in infrastructure for immunisation beyond infancy, to ensure health systems are ready for mass immunisation against COVID-19 when vaccines are available. In order to expand capacity, governments should consider updating their regulations to enable pharmacists to immunise adults against vaccine-preventable diseases, including COVID-19 when this becomes possible. 13. Подальші інвестиції в інфраструктуру для імунізації, за винятком дітей, для забезпечення готовності систем охорони здоров’я до масової імунізації проти COVID-19 за появи вакцини. З метою розширення можливостей урядам слід розглянути питання щодо вдосконалення своїх регламентів, щоб фармацевти могли виконувати імунізацію дорослих проти захворювань, що попереджуються вакцинацією, зокрема COVID-19, коли це стане можливим
14. Authorising and harnessing the network of pharmacies to contribute to mass testing across the population, following the adoption of evidence-based protocols for the usability of rapid point-of-care tests for COVID-19 in appropriate individuals in the community setting. 14. Дозвіл та використання мережі аптек для участі у масових тестуваннях серед населення після прийняття протоколів, що ґрунтуються на доказах, щодо зручності швидких тестів на COVID-19 у відповідних осіб у громаді
15. Authorising pharmacists to test and treat conditions with similar symptoms to COVID-19, such as streptococcal infection, enabling specialists in the health service to focus on direct treatment of COVID-19 patients. 15. Дозвіл фармацевтам на тестування та лікування станів із подібними симптомами до COVID-19, такими як стрептококова інфекція, що дозволяє фахівцям служби охорони здоров’я зосередитися на безпосередньому лікуванні пацієнтів із COVID-19
16. Funding continuing education in infectious disease and emergency response to ensure that pharmacists are up-to-date with clinical and regulatory changes. 16. Фінансування безперервної освіти з питань інфекційних хвороб та реагування на надзвичайні ситуації для того, щоб фармацевти були в курсі клінічних та нормативних змін
17. Governments providing pharmacists with the latest accurate and comprehensive clinical information on COVID-19. 17. Уряди забезпечують фармацевтів найновішою точною та вичерпною клінічною інформацією щодо COVID-19
18. Expediting evidence-based treatments for COVID-19 vaccines and treatments by implementing a systematic and globally joined-up approach, facilitating data gathering, access and sharing, and fully utilising the expertise of pharmaceutical scientists as well as pharmacists. 18. Прискорення заснованих на доказах вакцин і методів лікування COVID-19 шляхом впровадження систематичного та глобального об’єднаного підходу, полегшення збору даних, доступу та обміну та повного використання досвіду фармацевтичних вчених та фармацевтів
19. Putting in place appropriate services to support the psychological health of pharmacists and pharmacy staff. We have already witnessed pharmacist deaths related to coronavirus/COVID-19. Many pharmacists will have patients who have died because of the infection. 19. Створення відповідних служб для підтримки психологічного здоров’я фармацевтів та працівників аптек. Ми вже були свідками смерті фармацевтів, пов’язаних з коронавірусом/COVID-19. Багато фармацевтів матимуть пацієнтів, які померли через інфекцію
20. Providing financial aid to pharmacies in the event of temporary closure for health reasons. 20. Надання фінансової допомоги аптекам у разі тимчасового закриття за станом здоров’я
21. National pharmacy organisations engaging all members of the pharmaceutical workforce, across community and education; across supply to the support workforce; across industry and hospital; to respond comprehensively to the COVID-19 pandemic, and in solidarity. 21. Національні фармацевтичні організації залучають всіх фармацевтичних працівників через громади та навчання; через підтримку постачання робочої сили; через промисловість та лікарні; щоб всебічно і солідарно реагувати на пандемію COVID-19
22. Recognising the importance of international cooperation in combating the coronavirus/COVID-19 pandemic. 22. Визнання важливості міжнародного співробітництва у боротьбі з коронавірусом/пандемією COVID-19
23. Governments and international agencies, such as the UN, WHO, UNICEF, UNHCR and UNESCO, along with international philanthropic organisations working together and setting up a funding mechanism to ensure that developing countries have the equipment, supplies and resources they need to strengthen their health and education systems. 23. Уряди та міжнародні агенції, такі як ООН, ВООЗ, ЮНІСЕФ, УВКБ ООН та ЮНЕСКО, а також міжнародні благодійні організації працюють разом та створюють механізм фінансування, щоб країни, що розвиваються, мали необхідні обладнання, запаси та ресурси для зміцнення своїх систем охорони здоров’я та освіти

Дані рекомендації спрямовані в першу чергу на збереження здоров’я фармацевтичних кадрів, що пліч-о-пліч разом з медичними працівниками знаходяться на передовій боротьби з розповсюдженням пандемії. По-друге, законодавче унормування пропозицій FIP дасть змогу розширити доступ населення до отримання кваліфікованих консультацій, експрес-тестування та зменшить фінансове навантаження на аптечні заклади щодо створення відповідних умов, що, в свою чергу, не призведе до зростання цін на ліки, отримуючи фінансову компенсацію з державного та місцевих бюджетів.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті