Світові новини щодо здоров’я та якості життя жінок

Компанія «Gedeon Richter» уже протягом 15 років наприкінці жовтня організовує зустріч лікарів різних спеціальностей, яких об’єднує одна важлива річ — піклування про жіноче здоров’я та благополуччя. І цей рік, на щастя, не став винятком — було вирішено не порушувати доброї традиції! Щорічну фахову школу-семінар компанії «Gedeon Richter» «Світові новини щодо здоров’я та якості життя жінок» було проведено 30 жовтня 2020 р. в онлайн-форматі, що дозволило долучитися до участі в ній ще більшому колу фахівців. Цьогорічну конференцію було присвячено новинам і новинкам, які з’явилися в акушерстві та гінекології протягом 2020 р., новим підходам до вирішення найбільш гострих проблем щодо здоров’я та самопочуття жінок у світі. Захід було організовано Всеукраїн­ською асоціацією безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів за підтримки Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та Представництва фармацевтичної компанії «Gedeon Richter» в Україні.

Головним модератором заходу виступила Світлана Іванівна Жук, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, заслужений лікар України, лауреат Державної премії в галузі медицини, віцепрезидент Асоціації перинатологів України. Світлана Іванівна представила першу доповідь у рамках школи-семінару, присвячену особ­ливостям репродуктивної поведінки покоління міленіалів та їх наслідкам. Доповідач звернула увагу на значні досягнення у сфері контрацепції, значну роль у чому відіграв індивідуальний підхід до підбору засобів контрацепції, що дозволив забезпечити комфортні умови її застосування для жінок. З іншого боку, результати досліджень свідчать про низький рівень обізнаності жінок щодо важливості прегравідарної підготовки. Зокрема, 70% жінок, що брали участь в опитуванні, не мали уявлення про користь вживання фолієвої кислоти у прегравідарний період з метою зниження рівня гестаційних ускладнень. Саме для уникнення останніх компанія «Gedeon Richter» розробила дієтичну добавку Ріхтер ЦиклоБаланс, до складу якої входить міо-інозитол та фолієва кислота, що впливають на баланс гормонів та цикл, підвищуючи ймовірність настання вагітності. Зокрема, фолієва кислота сприяє зниженню ймовірності розвитку вад нервової та серцево-судинної систем плода. Основною функцією міо-інозитолу є участь у внутрішньоклітинній передачі сигналу та забезпеченні функціонування цілого ряду рецепторів (до інсуліну, репродуктивних гормонів, факторів росту та ін.). Міо-інозитол бере участь у розщеп­ленні жирів та регуляції рівня холестерину в крові, модуляції активності нейротрансмітерів. За даними досліджень, міо-інозитол відновлює спонтанний менструальний цикл, овуляцію та фертильність, при цьому не спричиняє багатоплідної вагітності. Приймаючи його, 72% пацієнтів із синдромом полікістозних яєчників відновили овуляцію. Міо-інозитол буде корисним також і для чоловіків, адже впливає на функціонування сперматозоїдів, регулює експресію білків, необхідних для ембріогенезу, рухливість сперматозоїдів та об’єм сім’яної плазми.

Інша складова проблеми з репродуктивною функцією у жінок — залізодефіцит. ВООЗ рекомендує прийом препаратів заліза всім жінкам, що мають менструацію, як групі ризику щодо залізодефіциту. Саме для цих жінок компанія «Gedeon Richter» випустила дієтичну добавку Ріхтер ФерроБіо, що містить гемове залізо.

Таким чином, збалансована завчасна прегравідарна підготовка значно покращує умови для настання вагітності, забезпечує фізіологічний її перебіг, знижує ймовірність народження дітей з вродженими вадами розвитку, достовірно позитивно впливає на соматичне здоров’я, когнітивні здібності та тривалість життя новонародженого, знижує акушерські та перинатальні ризики, у тому числі рівень материнської та перинатальної захворюваності і смертності.

Олександр Михайлович Юзько, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Факультету післядипломної освіти, проректор Буковинського державного медичного університету, президент Української асоціації репродуктивної медицини, лауреат Державної премії України, представив доповідь на тему «Біоінженерія: фантастика, яка стала реальністю», у якій розповів про останні досягнення у сфері репродуктології. Зокрема, про успішні приклади пересадки матки від живого донора, здебільшого близького родича, із подальшим народженням дитини, а також про збереження та відновлення репродуктивного потенціалу яєчників, попередження їх старіння з використанням методів кріотехнології та «штучного яєчника». Іншою революційною технологією, про яку розповів Олександр Михайлович, було використання методу редагування генетичного коду CRISPR для перепрограмування людських ембріонів. Також доповідач детально зупинився на можливостях методів генетичної інженерії у сфері біофармакології, за допомогою яких було створено рекомбінантні препарати фолікулостимулюючого та лютеїнізуючого гормонів, які отримують з використанням культури клітин яєчників китайського хом’яка. Саме за допомогою цього методу було створено Бемфола компанії «Gedeon Richter» — лікарський засіб, який містить рекомбінантний фолікулостимулюючий гормон. Він випускається у формі попередньо заповненої ручки із різними дозуваннями. Іншою вдалою розробкою компанії, яку відмітив Олександр Михайлович, став продукт Ріхтер ЦиклоБаланс, компоненти якого дозволяють повернути овуляцію у пацієнтів із синдромом полікістозних яєчників та без.

Лариса Володимирівна Мартиненко, виконавчий директор редакції журналу «Жіночий Лікар», заступник голови ради ГС «Українська медична спілка» висвітила юридичні аспекти роботи лікаря, зокрема, в контексті застосування в медичній практиці стандартів, клінічних настанов, протоколів та ін. Лектор підкреслила, що близько 70% кримінальних проваджень щодо лікарів в Україні відкриваються через недотримання галузевих стандартів, результатом чого стало запізніле чи неправильне діагностування або лікування, що призвело до каліцтва, інвалідизації чи смерті. Тож, резюмуючи свій виступ, Лариса Володимирівна відмітила, що аби уникнути правових ризиків під час вибору лікувальної тактики необхідно дотримуватися норм чинних нормативно-правових актів України, що регулюють питання надання медичної допомоги.

Доповідь на дуже актуальну та водночас дискусійну тему представив Андрій Борисович Гордійчук, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, бренд-менеджер компанії «Гедеон Ріхтер Нрт» в Україні, висвітливши питання, пов’язані із перевагами та ризиками застосування замісної (менопаузальної) терапії. Адже використання цього методу засноване на ретельному зважуванні переваг і ризиків. За багато років застосування замісної гормональної терапії опубліковано дані не тільки щодо її ефективності, але й про можливі ризики. Одним з останніх став метааналіз 58 клінічних досліджень, опублікований у 2019 р. Андрій Борисович ретельно проаналізував його результати, детально зупинившись на різних групах пацієнтів щодо віку і менопаузального статусу. Підводячи підсумки, лектор зазначив, що переваги замісної гормональної терапії при правильному її призначенні є набагато більшими, ніж ризик розвитку небажаних наслідків. У цьому контексті увагу привертає препарат Лензетто, лікарський засіб, розроблений на основі сучасної технології дозованого трансдермального розпилення. Ця технологія забезпечує оптимальне поглинання і розподіл діючої речовини. Важливу роль у цьому відіграє октисалат — допоміжна речовина, що сприяє проходженню активної речовини через шкіру й захищає її. При застосуванні спрею в порівнянні з таблетованими формами відсутній ефект першого проходження через печінку і є нижчими тромборизики. Спрей зручний у використанні, не залишає слідів на одязі і його легко дозувати. Лікування за допомогою Лензетто починають з мінімальної дози з подальшою корекцією дози залежно від ефекту і вираженості симптомів менопаузи.

На жаль, усе частіше жінки при надії та після пологів стають жертвами депресивних розладів. Саме цій проблемі була присвячена доповідь Олега Созонтовича Чабана, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Так, відповідно до даних ВООЗ зростання поширеності депресивних розладів у 2005–2015 рр. у світі становило 18%. Сьогодні їх відмічають більше ніж у 300 млн людей. При цьому ризик розвитку депресивних та тривожних розладів протягом життя становить 15–20%. На жаль, жінки хворіють у 3–4 рази частіше, ніж чоловіки. У 50% випадків депресія залишається недіаг­ностованою. Що стосується психічних проблем жінок саме в післяпологовий період, то у 50–80% пацієнток спостерігається післяпологова «туга» (baby blues), яка триває 1–2 тиж після пологів та згодом минає. Післяпологова депресія вражає 10–15% жінок, а післяпологовий психоз — важкий психічний стан, що супроводжується змінами в поведінці, мареннями, суїцидальними діями — у 0,1% жінок. Олег Созонтович навів основі ознаки та предиктори розвитку післяпологової депресії, а також поділився рекомендаціями щодо лікування депресії під час вагітності. Слід пам’ятати, що ряд препаратів, які використовуються при депресивних розладах, строго протипоказані під час вагітності, адже можуть викликати вади розвитку плода чи зниження когнітивних здібностей дитини в майбутньому. Лектор назвав препарати, які можна призначати під час вагітності, а також розповів про продукти харчування, що можуть сприяти покращенню психічного стану вагітних.

Тему контрацепції у зрілому віці та підходи щодо подальшого переходу на замісну гормональну терапію висвітила Ауріка Альбертівна Суханова, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Голова комісії з лікувальної роботи Українського державного інституту репродуктології Ауріка Альбертівна охарактеризувала портрет сучасної жінки, яка в будь-якому віці хоче залишатися активною і красивою, цінує свій час, піклується про здоров’я. Тому пацієнток цікавлять ефективні контрацептивні препарати з ультранизькими дозами гормонів, що доб­ре переносяться, без впливу на лібідо і з короткими менструаціями. Як відомо, з віком фертильність знижується, але жінкам віком старше 40 років, які бажають уникнути вагітності, як і раніше, потрібна ефективна контрацепція. Сучасні ультранизькодозовані комбіновані оральні контрацептиви, такі як Вендіол компанії «Gedeon Richter», крім ефективного захисту від вагітності, мають неконтрацептивні переваги і можуть призначатися жінкам з лікувальною метою. Вендіол приймається в режимі 24 + 4 і містить низьку дозу естрогенів 15 мкг і гестодену 60 мкг. Гестоден у складі Вендіолу позитивно впливає на ліпідний профіль, не має впливу на вуглеводний обмін, артеріальний тиск і масу тіла. Завдяки метаболічній нейтральності може застосовуватися у жінок віком старше 40 років. Для препарату характерна відсутність канцерогенного ефекту, доведені профілактичні властивості щодо раку ендометрію і яєчників. Крім того, для нього характерний anti-age ефект — антимінералокортикоїдна активність, що сприяє збереженню стабільної маси тіла й уникненню виведення рідини з організму.

Доповідь Ольги Олександрівни Білодід, кандидата медичних наук, доцента кафедри онкогінекології, акушерства і гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти, була присвячена питанням скринінгу та ранньої діагностики онкологічних захворювань жіночої статевої сфери, зокрема, раку шийки матки, ендометрію, яєчників та раку молочної залози. Наразі методологія скринінгових заходів розроблена лише для раку шийки матки та раку молочної залози. Велике значення у зниженні захворюваності на рак шийки матки належить профілактичній вакцинації проти вірусу папіломи людини. Що ж стосується інших онкологічних захворювань жіночої статевої сфери, то одним з основних факторів ризику їх розвитку є збільшена маса тіла. З огляду на це Ольга Олександрівна звернула увагу на дієтичну добавку Ріхтер ЦиклоБаланс, міо-інозитол у складі якої здатен впливати на метаболічний синдром. Зокрема, показано, що при вживанні міо-інозитолу рівень інсуліну та інсулінорезистентність знижуються у 2 рази в порівнянні з прийомом метформіну. У свою чергу, комбіновані оральні контра­цептиви мають профілактичні властивості щодо раку яєчників та ендоментрію. Ольга Олександрівна відмітила, що широко використовує у своїй практиці такі комбіновані оральні контрацептиви, як Ліндінет 20, Ліндінет 30 та Вендіол.

Вікторія Михайлівна Бадюк, кандидат медичних наук, завідувач клініко-діагностичної лабораторії МЦ ТОВ «Клініка генетики репродукції «ВІКТОРІЯ», розповіла про основні методи пренатальної генетичної діагностики, акцентувавши увагу на тому, що не дивлячись на відсутність державних скринінгових програм, в Україні є можливість проведення всіх сучасних видів генетичної діагностики. Лектор підкреслила, що більше 80% дітей з генетичними синдромами народжуються в родинах з необтяженим сімейним анамнезом, найпоширенішими з яких є муковісцидоз, фенілкетонурія, спінальна м’язова атрофія, нейросенсорна туговухість та Х-зчеплена розумова відсталість (ламка Х-хромосома). Таким чином, Вікторія Михайлівна рекомендувала акушерам-гінекологам надавати парам, що планують вагітність, інформацію щодо можливих генетичних ризиків та способів їх зниження, а жінок із первинною чи вторинною аменореєю обов’язково направляти на визначення каріотипу та носійства ламкої хромосоми Х.

Володимир Ісакович Медведь, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, терапевт вищої категорії, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» представив доповідь на тему «Залізодефіцит у жінок — нова (?) світова пандемія… Причини і наслідки, попередження та лікування». За даними ВООЗ, у 500 млн жінок відмічають анемію, що, на думку дослідників, пов’язано зі зміною портрету пацієнтки, а саме: різким зростанням кількості менструацій упродовж життя через зменшення тривалості періодів вагітності та лактації. При цьому за фізіологічних умов упродовж кожних місячних жінка втрачає 15–30 мг заліза. Таким чином, у 40–55% жінок європейського регіону спостерігається латентний дефіцит заліза. Серед вагітних поширеність анемії становить 21–35% у Європі і до 80% у країнах, що розвиваються. В Україні цей показник становить майже 25%. Особливо схильні до розвит­ку дефіциту заліза вагітні з ожирінням. При цьому щонайменше в половині випадків анемію у вагітних можна усунути прийомом препаратів заліза. ВООЗ рекомендує всім жінкам репродуктивного віку за частоти анемії в популяції 20–39% приймати по 60 мг заліза 1 раз на тиждень 3 міс, потім робити перерву на 3 міс. Дефіцит заліза під час вагітності може негативно впливати на розвиток нервової системи, сприяти формуванню гіпоксії, розвитку когнітивної недостатності та смерті плода. Компанія «Gedeon Richter» спеціально для цієї когорти пацієнтів створила дієтичну добавку Ріхтер ФерроБіо, що містить легкозасвоюване гемове залізо. Важливою перевагою гемового заліза порівняно з негемовим є його висока абсорбція (15–45%) у всьому тонкому кишечнику, значно менша кількість побічних ефектів та відсутність впливу прийому їжі на його засвоєння. У контексті високої засвоюваності гемового заліза необхідно відмітити, що саме іони заліза, які не всмокталися, спричиняють розвиток розладів шлунково-кишкового тракту: запорів, тяжкості та болю. Таким чином, Ріхтер ФерроБіо дозволяє швидко поповнити запаси заліза в організмі, при цьому гемове залізо в його складі не чинить несприятливого впливу на шлунково-кишковий тракт.

Таким чином, у рамках заходу провідними спеціалістами в галузі акушерства та гінекології були розглянуті найбільш важливі аспекти жіночого здоров’я в різному віці, що стало основою для цікавої дискусії.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті