Результати діяльності у 2020 р. — Держлікслужба

23 лютого 2021 р. голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби) Роман Ісаєнко виступив з публічним звітом про підсумки діяльності служби у 2020 р. У заході взяли учать члени Громадської ради при Держлікслужбі, представники профільних професійних та громадських об’єднань, засобів масової інформації, керівники підрозділів Держлікслужби та її територіальних органів.

У своєму виступі Роман Ісаєнко повідомив, що запроваджені карантинні обмеження скоригували процес виконання працівниками Держлікслужби своїх обов’язків, більша частина процесів виконувалася за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Протягом 2020 р. Держлікслужба спільно з проєктом міжнародної технічної допомоги провела модернізацію інформаційно-аналітичної системи та створила електронну систему автоматизації процесів, пов’язаних з видачею/пере­оформленням/анулюванням ліцензій для суб’єктів господарювання у сфері виробництва, оптової і роздрібної торгівлі та імпорту лікарських засобів. Окрім цього, Держлікслужба активно брала участь у розробці нормативних документів, долучалася до міжгалузевих проєктів та співпраць, а також активно представляла Україну на міжнародній арені.

Забезпечення якості та безпеки лікарських засобів на всіх етапах обігу

У зв’язку з пандемією коронавірусу в Украї­ні з 12.03.2020 р. призупинено проведення заходів державного нагляду (контролю).

Враховуючи зазначене, протягом 2020 р. територіальними органами Держлікслужби планово перевірено:

1) 279 ліцензіатів фармацевтичної практики (промислові виробники, дистриб’ютори, імпортери лікарських засобів та аптечні заклади) стосовно дотримання ними вимог законодавства у сфері якості ліків. За звітний період встановлено 535 порушень вимог законодавства щодо якості лікарських засобів під час планових заходів ліцензіатів фармацевтичної практики.

За результатами цих перевірок видано 231 розпорядження/припис про усунення порушень; відібрано 428 зразків ліків на лабораторний аналіз та складено 76 протоколів про адміністративні правопорушення;

2) 168 ліцензіатів медичної практики (лікувально-профілактичні заклади, лабораторії, станції переливання крові) стосовно дотримання ними вимог законодавства у сфері якості лікарських засобів. За вказаний період встановлено 284 порушення вимог законодавства щодо якості лікарських засобів під час планових заходів перевірки ліцензіатів медичної практики.

За результатами них видано 150 приписів про усунення порушень; складено 23 протоколи про адміністративні правопорушення; відібрано та надіслано 8 зразків препаратів на лабораторний аналіз.

Також протягом 2020 р. територіальними органами Держлікслужби позапланово перевірено:

 • 187 ліцензіатів фармацевтичної практики стосовно дотримання ними вимог законодавства у сфері якості лікарських засобів. За результатами цих позапланових заходів видано 34 розпорядження/приписи про усунення порушень; відібрано та направлено 176 зразків лабораторний аналізів та складено 19 протоколів про адміністративні правопорушення;
 • 28 ліцензіатів медичної практики стосовно дотримання ними вимог законодавства у сфері якості ліків. За результатами видано 7 приписів про усунення порушень; складено 2 протоколи про адміністративні правопорушення.

У рамках здійснення державного контролю якості лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, при ввезенні на територію України Держлікслужбою протягом 2020 р. здійснені наступні заходи:

 • суб’єктами господарювання ввезено 22 022 серії, що становить 73 573 ввезених лікарських засоби;
 • лабораторному аналізу підлягало 5639 серій лікарських засобів;
 • візуальному контролю підлягало 73 573 серії препаратів;
 • видано 73 579 позитивних висновків про якість лікарських засобів;
 • видано 12 негативних висновків про якість лікарських засобів.

У напрямі здійснення лабораторного аналізу якості серій лікарських засобів Держлікслужбою протягом 2020 р. проаналізовані 961 серія 577 найменувань лікарських засобів.

Протягом 2020 р. Держлікслужбою видано 103 розпорядження про заборону реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарських засобів, а саме:

 • 24 розпорядження про заборону обігу 40 серій 29 найменувань та розпоряджень про заборону обігу всіх серій 6 найменувань неякісних лікарських засобів;
 • 33 розпорядження про заборону обігу 519 найменувань незареєстрованих препаратів;
 • 4 розпорядження про заборону обігу 4 серій 3 найменувань фальсифікованих лікарських засобів;
 • 29 розпоряджень про заборону обігу всіх серій 174 найменувань лікарських засобів, ввезених з порушенням законодавства України (контрабандним шляхом) та 7 розпоряджень про заборону обігу 69 серій 68 найменувань лікарських засобів.

З метою оперативного реагування на звернення споживачів Держлікслужбою розроблено електронну онлайн-форму «Подання повідомлення стосовно якості/підозри щодо фальсифікації лікарського засобу», яку розміщено на офіційному вебсайті установи. Завдяки цьому за 2020 р. Держлікслужбою в режимі онлайн опрацьовано близько 260 скарг/звернень громадян з приводу якості лікарських засобів та здійснено 113 позапланових заходів відповідно до підстав, зазначених у законодавстві.

Дотримання вимог технічних регламентів щодо медичних виробів

Протягом 2020 р. Держлікслужбою здійснено 816 планових та 217 позапланових заходів державного ринкового нагляду щодо медичних виробів. За результатами здійснених заходів складено 1033 акти, прийнято 494 рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, накладено 72 постанови про штрафні санкції та стягнуто штрафів на суму 421 056 грн.

Протягом 2020 р. до Держлікслужби надійшла інформація щодо:

 • 701 сертифіката, виданого органами з оцінки відповідності;
 • 298 повідомлень щодо внесення змін до виданих, змінених, доповнених, тимчасово припинених, відкликаних або відхилених сертифікатів відповідності у сфері медичних виробів.

Протягом 2020 р. Держлікслужбою до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, внесено 2532 повідомлення від осіб, відповідальних за введення виробів в обіг, залишено без розгляду 841 повідомлення, про що письмово повідомлено особам, відповідальним за введення виробів в обіг.

Держлікслужбу 16.09.2019 р. було під’єднано до промислової версії Національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик. У 2020 р. Держлікслужбою до даної системи внесено 1119 рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів та про внесення змін до рішень та 2 повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик. Для своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становить продукція, на офіційному вебсайті Держлікслужби розміщено 104 інформаційні листи від виробників та уповноважених представників щодо медичних виробів, повідомлення щодо продукції, яка становить або може становити ризик, та 8 рішень від виробників про вилучення з обігу, відкликання продукції, яка є небезпечною, прийняті за ініціативою виробника продукції.

Ліцензування

Станом на кінець 2020 р. кількість ліцензіатів Держлікслужби у сфері господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів — АФІ), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, за відповідними видами господарської діяльності становила:

 • промислове виробництво лікарських засобів — 120, місць провадження діяльності (МПД) — 228;
 • імпорт лікарських засобів (крім АФІ) — 193, МПД — 205;
 • виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки — 220, МПД — 300;
 • оптова торгівля лікарськими засобами — 373, МПД — 416;
 • роздрібна торгівля лікарськими засобами — 6064, МПД — 21 907, з них 17 789 — аптеки; (4118 — аптечні пункти);
 • ліцензіатів з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — 4363, МПД — 6596, з них промислових виробників — 49, аптек — 394.

Контроль за дотриманням вимог Ліцензійних умов

Держлікслужбою здійснено 5 планових перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів. За результатами прийнято рішення про анулювання 1 ліцензії та надано 4 розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

Позапланові перевірки щодо дотримання Ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів у 2020 р. не здійснювалися. Проведено 23 передліцензійних перевірки, у тому числі за МПД. За результатами перевірок прийнято наступні рішення:

 • видати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та внести відомості до Ліцензійного реєстру з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ) (далі — Ліцензійний реєстр) про місце провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів — 22 суб’єктам;
 • відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів — 1 суб’єкту.

Перевірки

Держлікслужбою здійснено 328 планових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, у тому числі за МПД:

 • аптечних складів — 26;
 • аптек — 641;
 • аптечних пунктів — 150.

За результатами перевірок:

 • прийнято 54 рішення про анулювання ліцензії;
 • видано 229 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;
 • складено 9 протоколів про адміністративне правопорушення (ст. 164 Кодексу Украї­ни про адміністративні правопорушення — КУпАП).

Держлікслужбою та її територіальними органами здійснено 87 позапланових перевірок, у тому числі за МПД:

 • аптечних складів — 2;
 • аптек — 114;
 • аптечних пунктів — 25.

За результатами перевірок:

 • прийнято 17 рішень про анулювання ліцензії;
 • видано 13 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;
 • прийнято 5 рішень про зупинення дії ліцензії повністю або частково;
 • складено 6 протоколів про адміністративне правопорушення (ст. 164 КУпАП).

Держлікслужбою та її територіальними органами здійснено 2742 позапланові передліцензійні перевірки, у тому числі за МПД:

 • аптечних складів — 57;
 • аптек — 2561;
 • аптечних пунктів — 224.

За результатами перевірок прийнято рішення:

 • видати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та внести відомості до Ліцензійного реєстру у зв’язку зі створенням нових місць провадження господарської діяльності — 2581 суб’єкт господарювання;
 • відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності
  з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та внесенні відомостей до Ліцензійного реєстру у зв’язку зі створенням нових місць провадження господарської діяльності — 117 суб’єктів господарювання.

Держлікслужбою здійснено 5 планових перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім АФІ). За результатами перевірок прийнято рішення анулювати ліцензію 5 суб’єктам господарювання. Позапланові перевірки протягом 2020 р. не здійснювалися.

Держлікслужбою здійснено 14 передліцензійних перевірок, у тому числі за МПД.

За результатами перевірок прийнято рішення:

 • видати ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім АФІ) та внести відомості до Ліцензійного реєстру у зв’язку зі створенням нових МПД — 13 суб’єктам господарювання;
 • відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім АФІ) та у внесенні відомостей до Ліцензійного реєстру у зв’язку зі створенням нових МПД — суб’єкту господарювання.

Держлікслужбою протягом І півріччя 2020 р. здійснено 44 планові перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі за МПД:

 • лікувально-профілактичних закладів — 28;
 • аптечних закладів — 5;
 • підприємств — виробників лікарських засобів — 1;
 • ліцензіатів, які здійснюють діяльність з обігу прекурсорів списку 2 таблиці ІV Переліку — 10.

За результатами перевірок прийнято рішення:

 • 39 ліцензіатам надано розпорядження про усунення порушень;
 • 2 ліцензії анульовані на підставі п. 8 частини 2 статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» — відповідно до акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування.

Держлікслужбою здійснено 1 позапланову перевірку.

Надано 604 роз’яснення щодо наявності або відсутності підконтрольних речовин у продукції, що ввозиться на територію України чи вивозиться з території України.

У 2020 р. Держлікслужбою видано 1186 дозволів на ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 285 дозволів на їх вивезення та 16 дозволів на транзит через територію України.

Підтвердження умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (GMP)

Протягом 2020 р. надійшло заяв на визнан­ня умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP — 576. Видано висновків відповідності вимогам GMP — 558. Переоформлено висновків GMP у зв’язку із подовженням терміну в ЄС до грудня 2021 р. та інших — 113.

Внесено змін до Переліків лікарських засобів до висновків GMP та сертифікатів GMP (розширення переліку лікарських засобів, зміни до переліку лікарських засобів) — 380.

Кількість отриманих заяв на сертифікацію щодо відповідності вимогам GMP — 59 (від виробників-резидентів — 9; виробників-нерезидентів — 50).

Проведено інспектувань щодо відповідності вимогам GMP — 13 (від виробників-резидентів — 6; від виробників-нерезидентів — 7).

У зв’язку з оголошенням ВООЗ пандемії, пов’язаної зі спалахом та стрімким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, стало неможливим проведення інспектування виробничих дільниць на відповідність вимогам GMP за МПД, у тому числі і за кордоном. Це, у свою чергу, могло створити критичну ситуацію з видачею сертифікатів на відповідність вимогам GMP та, відповідно, подальшою реєстрацією лікарських засобів в Україні та їх ввезення.

Важливим та вчасним нормативно-правовим актом, що розроблений Держлікслужбою в період карантину, стали зміни до наказу МОЗ Украї­ни від 27.12.2012 р. № 1130 «Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики» (далі — Порядок), а саме: 21.07.2020 р. набув чинності наказ МОЗ України від 09.06.2020 р. № 1346 «Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики».

Новою редакцією Порядку відповідно до документа ЄС EMA/572454/2014 «Компіляційні процедури Співтовариства щодо інспектування та обміну інформацією» (Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information) передбачено проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP шляхом здійснення дистанційної оцінки на відповідність вимогам GMP виробничої дільниці як виробника-нерезидента, так і виробника-резидента Украї­ни (оцінка без інспектування за МПД) та видачу сертифіката на відповідність вимогам GMP за результатами дистанційної оцінки.

Окрім цього, відповідно до компіляційної процедури в Порядок внесено можливість на період пандемії перенести терміни наступного інспектування виробництва відповідно до методології проведення оцінки ризиків щодо розрахунку строку наступної інспекції виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам GMP та видачу сертифіката GMP за результатами попереднього інспектування.

Європейською комісією, Координаційною групою з взаємного визнання та децентралізованих процедур для лікарських засобів для людини (Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures — CMDh), Європейським агентством з лікарських засобів (European Medicines Agency — EMA) спільно розроблено
та 20.04.2020 р. опубліковано настанову «Питання та відповіді з приводу очікуваних вимог регуляторних органів щодо лікарських засобів для медичного застосування під час пандемії COVID-19».

Одним із пунктів настанови передбачено продовження дії чинних на момент оголошення (12.03.2020 р.) ВООЗ пандемії, спричиненої COVID-19, сертифікатів відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP та ліцензій з виробництва лікарських засобів, що видані регуляторними органами країн Європейської економічної зони та Великої Британії.

Відповідно до Порядку Держлікслужбою видаються оновлені висновки GMP із подовженим терміном їх дії до кінця 2021 р. у випадку, якщо висновок був дійсним на момент оголошення ВООЗ пандемії (12.03.2020 р.).

Міжнародна діяльність

У сфері міжнародного співробітництва Держлікслужбою постійно здійснюються заходи, спрямовані на впровадження європейських рег­ламентів і стандартів у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою підвищення рівня довіри до продукції вітчизняних фармацевтичних виробників на іноземних ринках та розвитку взаємо­вигідної міжнародної співпраці.

Україна в особі Держлікслужби представлена у таких міжнародних організаціях:

1) Міжнародна система співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme — РIC/S);

2) Європейська комісія з Фармакопеї;

3) Комісія з наркотичних засобів;

4) Міжнародний комітет з контролю за наркотиками;

5) Комітет сторін Конвенції Ради Європи щодо підробок медичної продукції та подібних правопорушень, що становлять загрозу громадському здоров’ю (далі — Конвенція MEDICRIME).

Здійснювалася співпраця з іншими міжнародними організаціями та європейськими інституціями. Так, представники Держлікслужби брали участь:

 • у робочій нараді онлайн, ініційованій штаб-квартирою ВООЗ, у рамках якої обговорювалися питання роботи регуляторних органів в умовах пандемії COVID-19 для збереження стабільного доступу до якісних, ефективних і безпечних лікарських засобів, вакцин і медичних виробів. Окрема увага приділена ризикам проникнення в мережі постачання субстандартної і підробленої продукції і посиленню протидії такому проникненню;
 • у вебінарі ВООЗ «Зміцнення служби крові та посилення регуляторної бази», мета якого — представлення та обговорення Рамкової програми дій ВООЗ з питань забезпечення загального доступу до безпечних, ефективних та якісних продуктів крові на період 2020–2023 рр.;
 • у Дев’ятому засіданні Механізму країн — членів ВООЗ з питань некондиційних і фальсифікованих лікарських засобів, яке відбулося в онлайн-форматі. За підсумками роботи онлайн-конференції учасникам представлено рекомендації ВООЗ з питань зміцнення спроможності регуляторних органів у частині запобігання, виявлення та реагування на факти виявлення неякісних та фальсифікованих лікарських засобів;
 • у консультаціях щодо процедури голосування стосовно рекомендацій ВООЗ з канабісу та канабіноїдних речовин, де в ході дискусій учасники обговорили процедуру голосування за кожною з пропозицій ВООЗ щодо зміни міжнародного контролю за канабісом та його похідними;
 • у вебінарі «Навчальний курс з регуляторних норм — досвід колег», організованому ВООЗ разом із регуляторним органом Швейцарії — Swissmedic. Представники регуляторного органу Швейцарії поділилися досвідом щодо організації державної регуляторної системи, впровадження системи управління якістю (QMS) у Swissmedic та викликами, з якими вони стикнулися під час пандемії COVID-19;
 • у засіданні підкомітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (Parliamentary Assembly of the Council of Europe (ПАРЄ) з питань громадського здоров’я та сталого розвитку. Під час заходу було проведено слухання на тему «Забезпечення безпечних ланцюгів поставок лікарських засобів». Частину слухань було присвячено Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я та шляхи запобігання потрапляння фальсифікованих (неякісних) лікарських засобів і медичних виробів у ланцюги поставок. Захід відбувся за участю представників ПАРЄ, Європейського директорату з якості лікарських засобів та охорони здоров’я Ради Європи та Комітету ПАРЄ з соціальних питань, охорони здоров’я та сталого розвитку;
 • у 26-й Зустрічі Комітету експертів з мінімізації ризиків для громадського здоров’я, спричинених фальсифікацією медичних послуг, товарів та подібних злочинів. У зустрічі взяли участь представники близько 30 регуляторних органів у сфері контролю якості лікарських засобів і медичних виробів різних країн. Під час засідання учасники обмінялися досвідом щодо заходів, спрямованих на запобігання фальсифікації лікарських засобів і медичних виробів, зокрема тих, які застосовуються для профілактики та лікування COVID-19, поділилися інформацією стосовно чинних практик і методів із виявлення лікарських засобів і медичних виробів, які надходять нелегальними шляхами. Особлива увага приділена нагальним питанням сьогодення: впливу COVID-19 на сферу охорони здоров’я;
 • у міжнародній онлайн-конференції «Інтеграція оцінки медичних технологій (ОМТ) в реформи охорони здоров’я в нових умовах». Під час конференції обговорено виклики та можливості інтеграції ОМТ в успішні реформи, а також важливість ОМТ у контексті прий­няття рішень щодо доступу до відповідних технологій. Під час заходу розглянуто питання ОМТ щодо лікарських засобів та медичних виробів у різних країнах, можливості вдосконалення даної процедури та її перспективи.

Держлікслужбою у співпраці із TAIEX (Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією Європейської Комісії) за участю експертів ЄС проведено онлайн-захід з питань забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів.

Надання електронних послуг

Держлікслужба спільно з Проєктом міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» провела модернізацію своєї інформаційно-аналітичної системи та створила Електрон­ну систему онлайн подачі та відстежування заяв на отримання дозвільних документів, що надаються Держлікслужбою в частині автоматизації процесів, пов’язаних з видачею/переоформленням/анулюванням ліцензій для суб’єктів господарювання у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ).

Протягом 2020 р. впроваджено надання в електронній формі 15 з 17 адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою (з переліку визначених пріоритетними). Крім того, створено передумови для розширення переліку послуг Держлікслужби, що надаються в електронній формі, та заплановано розширення функціоналу електронних кабінетів суб’єктів господарювання.

Усі адміністративні послуги, що надаються Держлікслужбою в електронній формі, доступні через загальнодержавний вебпортал державних послуг «Дія» (diia.gov.ua). Передбачено пуб­лікацію послуг Держлікслужби, щодо яких в наступні періоди буде забезпечено можливість їх отримання в електронній формі, безпосередньо після впровадження.

Аутентифікація користувачів при отриманні всіх адміністративних послуг, що надаються Держлікслужбою в електронній формі, наразі відбувається за допомогою кваліфікованого елект­ронного підпису через загальнодержавну систему електронної ідентифікації (id.gov.ua). Передбачено застосування даної моделі аутентифікації при наданні послуг Держлікслужби, щодо яких у наступні періоди буде забезпечено можливість їх отримання в електронній формі. Також заплановано розширення функціоналу аутентифікації через загальнодержавну систему електронної ідентифікації шляхом надання можливості використання BankID та MobileID.

Організаційно-технічні заходи з посилення кіберзахисту інформаційних та телекомунікаційно-інформаційних систем

З метою забезпечення належного виконання вимог постанови КМУ від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 16 березня 2020 р. забезпечено можливість віддаленої (дистанційної) роботи працівників Держлікслужби за допомогою інформаційно-комунікаційних систем.

Протягом 2020 р. в апараті Держлікслужби створено захищений комунікаційний вузол Національної телекомунікаційної мережі, офіційний сайт Держлікслужби переведено на використання захищеного протоколу HTTPS, впроваджено технології захисту електронної пошти DKIM, DMARK, SPF тощо.

Уніфікація дизайну офіційного вебсайту Держлікслужби

З 1 червня 2020 р. дизайн офіційного вебсайту Держлікслужби уніфіковано відповідно до вимог щодо створення (модернізації) офіційних вебсайтів органів виконавчої влади (постанова КМУ від 04.01.2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»). Запровадження єдиного дизайн-коду офіційних вебсайтів органів виконавчої влади оптимізує використання людських, фінансових, часових ресурсів, а також є практичним і символічним відображенням змін у державному управлінні.

З метою забезпечення високого рівня елект­ронних комунікацій Держлікслужби та відповідно до вищезгаданого Порядку (в редакції постанови КМУ від 12.06.2019 р. № 493 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади») проведено модернізацію офіційного вебсайту Держлікслужби та приведення його до стандартів єдиного дизайн-коду із урахуванням потреб користувачів з вадами зору.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
За матеріалами звіту Держлікслужби
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті