Ніякий локдаун нам не перешкода — ГО «ВФП» продовжує активну роботу на міжнародній арені та рідних теренах

Звичайно, пандемія коронавірусу внесла свої корективи в роботу будь-якої сфери, в тому числі позначилася на можливості відвідувати та проводити різні заходи та зустрічі. Однак, незважаючи на всі обмеження, ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» (ГО «ВФП») продовжує активну роботу після проведення загальних зборів та вже в діджитал-форматі активно працює як з Міжнародною фармацевтичною федерацією (International Pharmaceutical Federation — FIP), так і з майбутнім української Фарми — студентами.

Активна робота з розвитку та запровадження найкращих європейських практик

FIP розпочала 2021 р. з підготовки 21 цілі розвитку на найближче десятиліття. Такими цілями було визначено:

1) розвиток і трансформацію фармацевтичної додипломної освіти;

2) розвиток і трансформацію фармацевтичної інтернатури/підготовки випускників;

3) розвиток і трансформацію системи забезпечення якості у фармацевтичній освіті, нау­кових дослідженнях та повсякденній аптечній практиці;

4) розвиток і трансформацію підготовки кад­рів вищої кваліфікації та поглибленої експертизи;

5) розвиток і трансформацію системи компетентностей у фармації;

6) розвиток і трансформацію лідерства у фармації;

7) розвиток і трансформацію інтегрованих послуг в охороні здоров’я;

8) розвиток і трансформацію співпраці в середовищі фармацевтів та в охороні здоров’я;

9) розвиток і трансформацію системи безперервної фармацевтичної освіти;

10) забезпечення справедливості та рівності у фармацевтичній освіті та наданні фармацевтичних послуг;

11) розвиток і трансформацію системи для оцінки впливу та ефективності фармацевтичних послуг на населення (фармакоекономічні та інші дослідження);

12) розвиток і трансформацію системи збору та аналізу даних щодо сукупності фармацевтичних працівників, наданих фармацевтичних послуг, наукової інформації для розвитку фармації;

13) розвиток і трансформацію фармацевтичного законодавчого поля;

14) розвиток і трансформацію системи консультування органів влади, фахівців охорони здоров’я та пацієнтів щодо лікарських засобів;

15) розвиток і трансформацію пацієнтоцентричної опіки;

16) розвиток і трансформацію послуг з попередження інфекційних захворювань, вакцинації, моніторингу та оптимізації фармакотерапії пацієнтів з інфекційними захворюваннями;

17) розвиток і трансформацію системи контролю і оптимізації використання антибіо­тиків;

18) розвиток і трансформацію систем постачання лікарських засобів, медичних виробів та підвищення доступності фармацевтичних послуг;

19) розвиток і трансформацію систем, спрямованих на безпеку пацієнта;

20) розвиток і трансформацію цифрових електронних систем в охороні здоров’я та практичній фармації;

21) розвиток і трансформацію систем забезпечення стійкості (sustainability) у наданні фармацевтичних послуг.

Протягом 2021 р. FIP заплановано проведення 21 онлайн-зустрічі для обговорення та планування досягнення кожної з 21 цілі розвитку. Для кожної із цілей розроблено структуру — яким чином забезпечується її досягнення через розвиток персоналу, аптечної практики та фармацевтичної науки.

Надалі планується напрацювання механізмів досягнення кожної із цілей та індикаторів успішності. Участь в обговоренні цілей є відкритою, і кожен фармацевтичний працівник має можливість зареєструватися як учасник певної зустрічі на сайті федерації і отримати можливість долучитися до засідання.

Окремим кластером є засідання різних регіо­нальних секцій для обговорення глобальних цілей розвитку з організаціями — членами федерації та визначення узгодженості глобальних цілей з локальними цілями кожної з держав.

Так, до засідання Європейської секції, що відбулося 26 квітня 2021 р., було залучено онлайн близько 60 учасників — представників різних країн. Учасники доповідали про поточні потреби та актуальні напрямки розвитку фармації у своїх країнах та про те, яким чином ці напрямки корелюють з визначеними глобальними цілями розвитку.

Представник ГО «ВФП» у своєму виступі під час засідання висловив вдячність FIP за постійну підтримку і представив результати проведеного анкетування та визначені пріоритетні цілі для розвитку вітчизняної фармацевтичної сфери, акцентувавши на першочерговій необхідності офіційного затвердження професійного стандарту — Належної аптечної практики (Good Pharmaceutical Practice — GPP). ГО «ВФП» активно долучається до розробки та обговорення всіх проєктів нормативних актів у галузі та з початку свого заснування послідовно підтримує й визначає однією з першочергових цілей впровадження Належної аптечної практики в законодавче поле України.

Наступне засідання секції призначено в липні, і до цього часу планується визначити напрямки допомоги, яку FIP зможе надати своїм організаціям-учасникам з метою забезпечення подальшого розвитку фармацевтичної галузі в кожній країні.

Окрім іншого, ГО «ВФП» перед проведенням засідання Європейської секції та задля долучення широкої аудиторії професіоналів та врахування думки кожного учасника організувала онлайн-опитування, під час якого респондентам пропонувалося висловити свою думку щодо трьох найбільш пріоритетних для України цілей у сфері розвитку фармацевтичної професії на найближче десятиліття.

Думки опитаних представників фармацевтичної спільноти виявилися доволі різноманітними. Найбільшу підтримку серед опитаних віднайшли такі цілі:

  • ціль № 3 — Quality Assurance (40,3%), яка передбачає розвиток і трансформацію системи забезпечення якості у фармацевтичній освіті, наукових дослідженнях та повсякденній аптечній практиці;
  • ціль № 13 — Policy Development (29,9%), яка полягає в розвитку і трансформації фармацевтичного законодавчого поля.

Для досягнення обох цілей слід вирішити важливе й нагальне питання — впровадити у віт­чизняне законодавче поле міжнародний стандарт надання фармацевтичних послуг — Належну аптечну практику. Представники ГО «ВФП» впевнені, що цей стандарт стане каталізатором усіх так необхідних змін — зміцнення професійного фармацевтичного самоврядування та запровадження інституту допуску до професії;

  • ціль № 19 — Patient Safety, яка передбачає розвиток і трансформацію систем, спрямованих на безпеку пацієнта. Адже ліки мають допомагати, а надмірне призначення лікарських засобів та поширення самолікування є тим викликом, який стоїть перед фармацевтичною спільнотою і якому має бути приділено належну увагу задля збереження здоров’я населення.

Олег Клімов, голова правління ГО «ВФП»: «Як це є звичним для всіх заходів FIP, при дотриманні плану та регламенту виступів, атмосфера була надзвичайно вільною і доброзичливою, ніби це була зустріч давніх друзів. Що цікаво, — попри існуючі відмінності між аптечною практикою в різних країнах — спектр викликів, які стоять перед фармацевтичною спільнотою, знач­но корелює. Це і забезпечення доступу до медичних інформаційних систем та інформації про пацієнта, перехід економічної парадигми в діяльності аптек від торговельної націнки до оплати за фармацевтичну послугу, розширення доручених фармацевтам функцій у сфері охорони здоров’я, встановлення гарантій достатнього рівня оплати праці фармацевтичних працівників тощо.

Однак, незважаючи на розбіжності, перед нами постають ті ж самі виклики, які вже були успішно подолані, або ж наразі опрацьовуються в інших країнах. На зустрічі представник фармацевтичної асоціації Ізраїля Ховард Райс (Howard Rice) підкреслив, що фармацевти деяких країн вже успішно досягли тих цілей, які зараз лише постають перед іншими, і що саме завдяки міжнародній спів­праці, діалогу та перейманню досвіду можна уникнути деяких помилок та забезпечити успішний результат у впровадженні нових політик та послуг у діяльність аптек.

При цьому важливим у процесі реформування є донесення фармацевтичною спільнотою нового бачення до громадськості та урядовців. Саме для цього потрібним є напрацювання єдиних політик на міжнародному рівні, які б мали рамковий характер та сприяли розвитку фармації в кожній країні відповідно до потреб власного народу. Важливо, щоб фармацевтична спільнота виступала під час комунікацій щодо власних потреб та адвокації потреб пацієнтів єдиним фронтом, адже це є запорукою успішного прийняття необхідних змін на законодавчому рівні. При цьому Президент FIP Домінік Джордан (Dominique Jordan) запевнив, що FIP надає всебічну підтримку своїм організаціям-членам — саме ту, за якою звертатиметься певна сторона, і що будь-які тези та інформаційні повідомлення погоджуються, і надалі погоджуватимуться з усіма стейкхолдерами.

Хотів би також звернути увагу на опитування, яке було зосереджене якраз на тій 21 цілі розвитку, які обрані FIP в якості основних пріоритетів на наступне десятиліття. Різні частини світу мають наразі різні актуальні потреби у фармацевтичній сфері: країни Південно-Східної Азії зосереджуються на розвитку системи компетентностей фармацевтичного працівника, пацієнтоцентрованій опіці та системах оптимізації використання антибіотиків. Країни Америки в якості пріоритетів визначили розширення співпраці з іншими представниками професій охорони здоров’я, розвиток систем для оцінки впливу та ефективності фармацевтичних послуг на населення, вдосконалення стратегій безперервного професійного розвитку та попередження і оптимізації фармакотерапії інфекційних захворювань. Країни Африки своїм першочерговим завданням бачать розвиток і зміцнення фармацевтичної (додипломної) освіти, забезпечення доступу населення до лікарських засобів та фармацевтичних послуг та впровадження систем, спрямованих на безпеку пацієнтів. Європейський регіон характеризується ж найбільшою різноманітністю в поставлених цілях, зокрема потребу в напрацюванні нових законодавчих актів відмітили також і представники фармацевтичної спільноти Болгарії, Німеччини, Румунії, Фінляндії, Чорногорії.

Багато європейських країн у стратегію на найближче десятиліття включають діджиталізацію у фармацевтичній діяльності, передбачаючи насамперед інтеграцію фармацевтів до медичних інформаційних систем та визнання фармацевтів кваліфікованими провайдерами медичної інформації для внесення в ці системи.

Так, для підготовки до наступної зустрічі нам слід напрацювати спільне бачення та дорожню карту з вдосконалення правового поля вітчизняної фармації — запровадження стандарту Належної аптечної практики, професійного самоврядування фармацевтів, впровадження фармацевтичної послуги тощо, та визначити, на яких саме етапах та в який спосіб підтримка FIP зможе допомогти нам досягнути поставлених цілей. Тому я закликаю всіх фахівців до співпраці!».

Обізнані та інформовані студенти сьогодні — запорука успішного фахівця завтра!

У реаліях сьогодення фармацевтична освіта в Україні потребує каталізатора розвитку. Досягнути успіху в цьому можна, лише об’єднавши юний ентузіазм та запал з неоціненним досвідом та знаннями. З метою дати старт змінам відбулася онлайн-зустріч голови правління ГО «ВФП» О. Клімова та учасників ГО «Українська фармацевтична студентська асоціація» (ГО «УФСА»).

ГО «УФСА» — це офіційно зареєстрована громадська організація, створена за ініціативи активних студентів фармацевтичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету. Ціль асоціації — створити потужну фармацевтичну студентську спільноту, яка відкриває для її учасників можливості самореалізації та особистісного і професійного розвитку. Об’єднавшись, студенти реалізовують освітні та громадські проєкти, проводять зустрічі зі спеціалістами фармацевтичної галузі, працюють над можливостями стажувань, а також удосконалюють необхідні навички.

В умовах пандемії зустріч відбулася онлайн, але це не завадило 48 учасникам отримати відповіді на запитання, що їх хвилювали. Проблема інтернатури для магістрів фармації, промислової фармації, провізорів і її доцільність, шляхи отримання необхідного досвіду роботи, діяльність ГО «ВФП» та її співпраця з ГО «УФСА», актуальність професійного самоврядування та багато інших тем обговорювалися в ході зустрічі у форматі «питання-відповідь».

Такі заходи дають можливість студенту зрозуміти, в якому напрямку йому варто реалізовуватися, над чим працювати та до чого прагнути. Шлях до глобальної цілі — покращення рівня фармації, розпочинається з підготовки професійних кадрів. Українська фармацевтична студентська асоціація висловлює подяку ГО «ВФП» в особі О. Клімова за підтримку та внесок у професійний розвиток студентів-фармацевтів.

Катерина Хмілевська, голова правління ГО «УФСА»: «Такі зустрічі цікаві для студентів тим, що вони надають інформацію, яку ми не можемо отримати в університеті. Є речі, про які ти дізнаєшся лише працюючи за певною спеціальністю, не певній посаді. Для студентів на таких заходах є можливість особисто поспілкуватися з фахівцями фармацевтичної галузі, які вже отримали такий досвід і відкрито ним діляться. Це надає студентові розуміння, як працює в реальності галузь, до роботи в якій він зараз готується, навчаючись.

Запросити на зустріч та поспілкуватися з Олегом Івановичем Клімовим — це честь для нашої асоціації. Ми очікували реальної оцінки ситуації у фармацевтичній галузі. Хотіли почути та зрозуміти погляди людини, яка безпосередньо впливає на вибір напрямку розвитку фармації не лише в Україні, а й за кордоном, у цілому отримати відповіді на запитання, які хвилюють учасників асоціації.

У кінцевому результаті студенти, які відвідали зустріч, отримали однозначно більше, ніж очікували. Олег Іванович не лише відкрито розповів про проблеми, які існують, а й про перешкоди на шляху їх вирішення, надав поради щодо початку професійної діяльності студентів-фармацевтів, а також щодо розвитку ГО «УФСА». Олег Іванович Клімов та студенти очікували на продуктивний, цікавий, мотивуючий діалог. Чудово, що ми його отримали!

Оскільки я ще навчаюся і не маю досвіду роботи провізором, я розповім про проблему в освітній підготовці спеціалістів.

З погляду студента-фармацевта, я вважаю, що існує проблема обізнаності самих студентів щодо різноманіття спеціальностей фармації, в яких вони можуть себе реалізувати. Чомусь освітня програма досить вузько подає варіанти професійної діяльності, зазвичай ми говоримо про роботу в аптеці. Але ж існує багато інших кар’єрних шляхів у фармацевтичній галузі. На мою думку, студент, який закінчує університет, має вже бути готовим зробити вибір певного напрямку діяльності в залежності від вподобань та навичок.

І саме ця проблема і стала однією з причин створення ГО «УФСА». Одна людина самостійно не може змінити систему. Лише об’єднавшись заради спільної мети і цінностей, ми вплинемо на вирішення питань, які нас хвилюють. На даному етапі асоціація провадить освітні проєкти, які націлені на покращення обізнаності самих студентів щодо можливостей фармацевтичної галузі. ГО «УФСА» організовує зустрічі з фахівцями різноманітних спеціальностей фармації як в Україні, так і за кордоном, представниками громадських організацій та фармацевтичних компаній.

Для того, щоб наша асоціація змогла ефективніше вирішувати цю та інші проблеми, звичайно, потрібна різноманітна підтримка: інформаційна, комунікативна та фінансова. Наразі ми працюємо над розширенням та залученням інших міст, налагоджуємо комунікацію із зацікавленими сторонами та не плануємо зупинятись на досягнутому!

Також хочу відмітити, що організація таких зустрічей зі студентами є критично важливою. Адже саме студенти, які навчаються зараз, у майбутньому будуть формувати культуру фармацевтичної галузі. Наші погляди можуть відрізнятися від думки досвідчених працівників фармації, але це не означає, що вони завжди є неправильними. Діалог важливий завжди для двох сторін. Для студентів — це можливість краще зрозуміти і визначити для себе, в якому напрямку рухатися і над чим працювати, які перспективи для них існують. Для роботодавців — це успішний пошук якісних, сучасних, зацікавлених кадрів. Для закладів вищої освіти — це хороша співпраця зі студентами заради досягнення єдиної цілі — випуску кваліфікованих спеціалістів. Громадські організації, які об’єднані спільною ідеєю, повинні комунікувати та співпрацювати. Таким чином, вони досягнуть цілі швидше та продуктивніше. Враховуючи всі плюси від таких діалогів, ГО «УФСА» закликає до співпраці зацікавлені сторони, а також до різноманітної підтримки нашої діяльності». 

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті