Оприлюднено Інструкцію з оформлення Держлікслужбою адміністративних правопорушень

07 Вересня 2021 3:43 Поділитися

6 вересня на сайті Парламенту оприлюднено наказ МОЗ України від 15.06.2021 р. № 1203, яким затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів (далі — Інструкція).

Інструкцію розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) та визначає процедуру складання протоколів про адміністративні правопорушення, що передбачено ст. 164 КУпАП, зокрема щодо:

 • надання суб’єктом господарювання органу ліцензування недостовірної інформації стосовно відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства;
 • порушення ліцензіатом установленого законом строку повідомлення органу ліцензування про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;
 • невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов і т.д.

У разі виявлення таких адміністративних правопорушень посадові особи Державної служби України з лікарських засобів та контро­лю за наркотиками (далі — Держлікслужба) та її територіальних органів, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) в установленому порядку (далі — уповноважені особи), складають протоколи про адміністративні правопорушення (далі — Протокол) на бланку за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції. Перелік уповноважених осіб, які мають право складати протоколи, визначається Держлікслужбою.

Інструкцією визначено, що в разі вчинення особою кількох окремих адміністративних правопорушень Протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то Протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

Протокол складається не пізніше 24 год з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, щодо якої його складено.

У Протоколі зазначаються дата і місце його складення; посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, дата та місце народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення та ін. При цьому, якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Особа, щодо якої складається Протокол, має право надати письмове пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення. Пояснення та зауваження або включаються до протоколу, або додаються до протоколу окремо.

У разі відмови особи, щодо якої складається Протокол, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення, уповноважена особа вносить до нього відповідний запис.

До Протоколу додаються копії документів та інші докази, що вказують на обставини та час вчинення правопорушення. Свідки адміністративного правопорушення (у разі їх наявності) можуть надати свої письмові пояснення, які також долучаються до Протоколу.

Протокол складається у двох примірниках, підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягується до адміністративної відповідальності. Другий примірник Протоколу під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Копія Протоколу, разом з копією справи про адміністративне правопорушення (далі — Справа) передається в Держлікслужбу.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання Протоколу в ньому робиться відповідний запис, який засвідчується підписом уповноваженої особи.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право викласти мотиви своєї відмови від підписання, які додаються до Протоколу.

Не пізніше наступного робочого дня з дня складання Протокол реєструється уповноваженою особою в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення за формою згідно з додатком 2 до Інструкції, сторінки якого мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою.

Складений Протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою особою у справу протягом 10 робочих днів з дня складання Протоколу. Оригінал справи разом із супровідним листом у триденний строк з моменту її складення надсилається до районного, районного у місті, міського, міськрайонного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Копія справи надсилається до Держлікслужби і зберігається там протягом 3 років разом з ліцензійною справою. До цієї справи в подальшому додаватимуться копії судових рішень у справі, а також інші документи та матеріали, пов’язані з розглядом справи в суді.

Після отримання відомостей про прийняте судом рішення до журналу реєстрацій протоколів про адміністративні правопорушення вноситимуться відомості про результати розгляду справ.

На Держлікслужбу покладається обов’язок ведення обліку адміністративних правопорушень, який містить перелік обов’язкової інформації, що вноситься до обліку адміністративних правопорушень, зокрема:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада особи, яка склала протокол про адміністративне правопорушення;
 • найменування/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання;
 • дата та номер протоколу про адміністративне правопорушення;
 • дата вчинення правопорушення;
 • склад правопорушення;
 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), посада особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення;
 • дата направлення матеріалів адміністративної справи до суду;
 • результат прийнятого судом рішення та ін.
Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті