Досьє виробничої дільниці: особливості розробки

Як уже повідомлялося в «Щотижневику АПТЕКА», згідно з постановою КМУ від 22 червня 2011 р. № 712 внесено зміни до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності — до заяви на видачу ліцензії з виробництва лікарських засобів додається копія досьє виробничої дільниці. Із метою інформування виробників лікарських засобів щодо основних змін у законодавстві України, а також щодо особливостей розробки досьє виробничої дільниці Державна служба України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба України) за підтримки Державного навчального центру з належної виробничої/дистриб’юторської практики організувала семінар, який відбувся в Києві 29 липня 2011 р. Незважаючи на відпускну кампанію, у конференц-залі «Панорама» не було вільних місць — захід відвідало більше 60 представників компаній — виробників ліків.

У ролі доповідача виступила Наталія Литвиненко, заступник начальника Управління ліцензування та сертифікації виробництва — начальник відділу ліцензування виробництва та контролю за дотриманням Ліцензійних умов Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів (Держлікінспекції) МОЗ.

Перша частина семінару була присвячена основним змінам законодавства України у сфері ліцензування та сертифікації виробництва лікарських засобів. Н. Литвиненко зазначила, що стрімкий розвиток фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я зобов’язує постійно удосконалювати методи його регулювання. Згідно з рекомендаціями ВООЗ до основних елементів регулювання фармацевтичного сектору належать:

 • законодавча база у сфері обігу лікарських засобів;
 • система ліцензування суб’єктів господарювання та інспектування;
 • система реєстрації лікарських засобів;
 • система фармаконагляду;
 • система державного контролю якості зареєстрованих лікарських засобів;
 • регулювання реклами та просування лікарських засобів;
 • взаємодія з лабораторіями з контролю якості лікарських засобів.

Система регулювання обігу лікарських засобів у багатьох країнах світу розвивається в одному напрямку, використовуючи як глобальні, загальнодоступні механізми — рекомендації ВООЗ, Міжнародної фармацевтичної федерації, Всесвітньої медичної асоціації, так і регіональні форми співробітництва — Міжнародну систему співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme — PIC/S), Міжнародну конференцію з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів для людини (International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use — ICH), а також у рамках Європейського Союзу та Ради Європи.

Доповідач нагадала присутнім, що згідно з указом Президента України від 6.04.2011 р. «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» створено Державну службу з лікарських засобів, яка є правонаступницею Держлікінспекції МОЗ. Ще донедавна в Україні діяла система державного контролю обігу лікарських засобів, при якій відбувалося дублювання функцій різними державними органами, які відповідали за ліцензування, контроль якості та реєстрацію ліків. Проте нині триває реформування системи державного контролю якості лікарських засобів, мета якого — наближення до європейської моделі, а не базування на принципах посерійного лабораторного контролю якості лікарських засобів.

У 2010 р. Держлікінспекцією МОЗ проведено наступні заходи щодо вдосконалення регуляторної діяльності:

 • впровадження системи якості Держлікінс­пекції МОЗ України;
 • формування штату GMP-інспекторів та їх навчання;
 • членство Держлікінспекції МОЗ України в PIC/S із 01.01.2011 р.;
 • співробітництво з регуляторними органами країн — членів PIC/S;
 • навчання GMP-інспекторів.

Впровадження та функціонування системи якості Держлікінспекції МОЗ, розробленої згідно з вимогами PIC/S, ВООЗ та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 (міжнародного стандарту ISO 9001:2008) сприяло досягненню основної мети — створенню регуляторного органу державного контролю якості лікарських засобів європейського рівня.

Так, за результатами останнього аудиту Держлікінспекції МОЗ європейські інспектори РIC/S визнали законодавство України у сфері обігу лікарських засобів та систему якості Держлікінспекції МОЗ такими, що відповідають вимогам РIC/S, а отже,— європейським та міжнародним вимогам.

Повертаючись до теми семінару, Н. Литвиненко наголосила, що відповідно до постанови КМУ від 22.06.2011 р. № 712 «Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», до заяви на видачу ліцензії додається копія досьє виробничої дільниці, затверджена суб’єктом господарювання.

Детально ознайомитися з тим, що таке досьє виробничої дільниці, можна з Настанови СТ-Н МОЗ 42-4.1:2011 «Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці», затвердженої наказом МОЗ України від 12.04 2011 р. № 203. Метою запровадження цієї настанови є створення умов для експорту вітчизняних лікарських засобів, підвищення та забезпечення якості препаратів відповідно до визнаних світових норм, недопущення до обігу в Україні неякісних лікарських засобів шляхом підтвердження відповідності їх виробництва чинним в Україні вимогам GMP.

Як зазначила доповідач, ліцензія — єдиний документ дозвільного характеру, який дає право на здійснення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та дозволяє здійснення зазначених видів діяльності на всій території України. Для отримання ліцензії на виробництво лікарських засобів суб’єкт господарювання подає до Держлікслужби України заяву за встановленою формою особисто або через уповноважений ним орган чи особу. У разі наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів, які здійсню­ватимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

Н. Литвиненко оприлюднила перелік необхідних документів, що додаються суб’єктом господарювання до заяви на видачу ліцензії на виробництво лікарських засобів:

 • доручення, якщо заява на видачу ліцензії подається уповноваженою особою, а не керівником суб’єкта господарювання особисто;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
 • копія досьє виробничої дільниці, затвердженого суб’єктом господарювання.

Вона наголосила, що заява та документи приймаються фахівцями Держлікслужби України за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи. У разі прийняття позитивного рішення видається ліцензія на виробництво лікарських засобів. Проте необхідно звернути увагу, що для кожного місця здійснення діяльності відокремленого підрозділу ліцензіату видається засвідчена Держлікслужбою України копія ліцензії — документ, що підтверджує право ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності за місцем здійснення діяльності, зазначеним у копії ліцензії.

У разі створення ліцензіатом нового відок­ремленого підрозділу, який здійснюватиме певний вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву про видачу копії ліцензії і такі ж документи: доручення, якщо заява на видачу ліцензії подається уповноваженою особою, а не керівником суб’єкта господарювання особисто; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців; копію досьє виробничої дільниці, затверджену суб’єктом господарювання.

Доповідач, проаналізувавши сферу виробництва лікарських засобів за останні 5 років в Україні, відмітила: якщо станом на 1 січня 2007 р. налічувалося 146 виробників, то на 1 липня 2011 р. їх кількість зменшилася до 118. Вона продемонструвала таблицю щодо розподілу виробництва препаратів за видами лікарських форм в Україні станом на 01.07.2011 р.

Виробники лікарських засобів, які мають ліцензії на їх промислове виробництво Кількість
Виробництво субстанцій 6
Виробництво медичних газів 20
Виробництво стерильних ліків 7
Виробництво нестерильних ліків, у тому числі традиційних 55
Виробництво готових ліків (стерильних та нестерильних) 11
Виробництво готових ліків (субстанцій та нестерильних) 11
Виробництво готових ліків (субстанцій, стерильних та нестерильних) 10
Усього 120

У 2010 р. проведено 78 планових та 18 позапланових перевірок дотримання Ліцензійних умов суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво лікарських засобів (у 2009 р. — 17 планових та 2 позапланових перевірки). У І півріччі 2011 р. їх кількість становила відповідно 55 та 19 перевірок, анульовано11 ліцензій.

Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів здійснюється відповідно до квартального плану перевірок, який оприлюднюється на офіційному сайті Держлікслужби України www.diklz.gov.ua.

Що ж робити виробникові лікарських засобів у разі отримання після перевірки розпорядження про усунення порушень? Доповідач детально відповіла на це запитання.

По-перше, ліцензіат зобов’язаний зупинити виробництво лікарських засобів, на якому виявлено критичні порушення, до їх усунення (якщо про це зазначається у відповідному розпорядженні), письмово поінформувати Держлікслужбу України про призупинення виробництва, а також підготувати план коригувальних (запобіжних) дій, використовуючи рекомендовану форму, розміщену на сайті Держлікслужби України.

Невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов та повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов відповідно до ст. 21 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» є підставою для анулювання ліцензії.

Ліцензіат може письмово звернутися до Держлікслужби України щодо проведення позапланової перевірки усунення критичних порушень. У разі підтвердження їх усунення Держлікслужба України поновлює діяльність із виробництва лікарських засобів, про що письмово повідомляється суб’єкту. Поновлення діяльності можливе лише за умови письмового інформування ліцензіатом щодо усунення порушень із наданням документального підтвердження та отримання письмової згоди органу ліцензування на поновлення роботи.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом 10 робочих днів у письмовій формі разом із документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Таким чином, у разі внесення суттєвих змін до досьє виробничої дільниці ліцензіат повинен подати або належним чином оформлену оновлену версію (редакцію) досьє, або оновлені версії (редакції) відповідних його розділів, які мають супроводжуватися історією змін та відповідним супровідним листом ліцензіата.

Досьє виробничої дільниці (Site Master File) — документ, що підготовлений виробником лікарських засобів і містить спеціальну інформацію щодо політики та діяльності з управління якістю на дільниці, виготовлення та/або контролю якості при проведенні операцій із виробництва лікарських засобів, здійснюваних на цій дільниці, а також про будь-які тісно взаємопов’язані роботи в сусідніх та прилеглих спорудах. Якщо на даній дільниці здійснюється лише частина виробничих операцій, то в досьє виробничої дільниці мають бути описані лише вони (наприклад аналіз, пакування тощо).

Дана настанова використовується при всіх видах виробничої діяльності:

 • виготовлення лікарських засобів;
 • пакування та маркування ліків;
 • проведення випробувань,
 • перемаркування та перепакування всіх видів лікарських засобів;
 • виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів.

Основні принципи цієї настанови також можуть бути застосовані для підготовки досьє виробничої дільниці або відповідного документа виробниками препаратів із крові або тканин.

Як зазначила Н. Литвиненко, досьє виробничої дільниці займає 25–30 сторінок (плюс додатки) та містить прості плани, загальні креслення або схеми, зручні для читання під час друку на папері формату А4. У документі також необхідно зазначати номер версії та термін його дії, а також дату наступного перегляду. Кожен додаток може мати окремий термін дії, що дозволить здійснювати його незалежний перегляд.

Доповідач розглянула кожен із розділів змісту досьє виробничої дільниці та необхідних додатків:

1. Загальна інформація про виробника.

2. Система управління якістю виробника.

3. Персонал.

4. Приміщення та обладнання.

5. Документація.

6. Технологічний процес.

7. Контроль якості.

8. Дистрибуція, рекламації, дефекти та відкликання продукції.

9. Самоінспекція.

Додаток 1. Копія чинної ліцензії на виробництво.

Додаток 2. Перелік лікарських форм, що виробляються, у тому числі міжнародні непатентовані назви або загальноприйняті назви (якщо існують) активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), що використовуються.

Додаток 3. Копія чинного сертифіката на відповідність вимогам GMP.

Додаток 4. Перелік контрактних виробників та лабораторій, включаючи адреси та контактну інформацію, а також схеми ланцюгів постачання для цієї субпідрядної діяльності.

Додаток 5. Організаційні схеми.

Додаток 6. Плани виробничих зон із зазначенням потоків сировини та персоналу, загальна схема виробничих процесів для кожного виду продукції (лікарської форми).

Додаток 7. Схематичні креслення систем водопостачання.

Додаток 8. Перелік основного виробничого та лабораторного обладнання.

Учасники конференції також вислухали практичні поради та роз’яснення щодо розробки та оформлення досьє виробничої дільниці. Усі бажаючі отримали можливість задати запитання доповідачеві — організатори заходу виділили достатньо часу саме для дискусій, запитань та відповідей. А запитань було чимало, адже інформація, що пролунала, є надзвичайно актуальною та корисною для учасників, адже вже найближчим часом вони будуть використовувати її у своїй практичній діяльності.

Ганна Барміна,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті