Наказ МОЗ від 21.07.2009 р. № 526

Наказ набуде чинності з дня опублікування в офіційному друкованому виданні.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 21.07.2009 р. № 526

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2009 р. за № 872/16888

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1542, Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 р. № 1497, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення (додається).

2. Уважати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.09.2000 р. № 229 «Про Порядок державної реєстрації виробів медичного призначення в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.01.2001 р. за № 35/5226;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2002 р. № 494 «Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення медичної техніки та виробів медичного призначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.03.2003 р. за № 180/7501.

3. Директору Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ України Константінову Ю.Б. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра З.М. Митника.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Князевич


ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства
охорони здоров’я України 21.07.2009 р. № 526

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2009 р. за № 872/16888

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1. Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення (далі — Державний реєстр) формує та веде Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ).

2. Медична техніка та вироби медичного призначення (далі — медичні вироби) обов’язково вносяться до Державного реєстру на підставі наказу МОЗ про державну реєстрацію медичних виробів, який видається відповідно до прийнятого рішення МОЗ.

3. Державний реєстр зберігається в місцях, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, протягом терміну, визначеного відповідною категорією документів згідно із законодавством.

4. Державний реєстр ведеться на паперових та електронних носіях (у вигляді журналу з пронумерованими сторінками, прошнурованого та скріпленого печаткою МОЗ, а також у вигляді записів на електронних носіях).

5. Державний реєстр заповнюється за формою, наведеною в додатку 1.

6. МОЗ здійснює видання (перевидання) Державного реєстру, розміщує його дані в засобах масової інформації, на інтернет-сторінці МОЗ для відкритого ознайомлення.

7. Виключення медичних виробів з Державного реєстру здійснюється на підставі наказу МОЗ.

8. При веденні Державного реєстру можливі виправлення технічного характеру, які засвідчуються підписом уповноваженої особи МОЗ та печаткою МОЗ.

9. Юридична або фізична особа має право безкоштовно отримати від МОЗ підтвердження про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення (далі — Підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів) в Україні з метою його надання митним органам.

10. Свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу або його нотаріально засвідчена копія або Підтвердження про державну реєстрацію в Україні на кожну партію медичного виробу надається митним органам при митному оформленні медичного виробу.

11. Підтвердження видається МОЗ за зверненням юридичної або фізичної особи (далі — заявник) на кожну конкретну партію медичного виробу, що зареєстрований в Україні відповідно до Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 р. № 1497.

12. Для одержання Підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів заявник подає до МОЗ такі документи:
заяву, складену в довільній формі;
копію контракту, за яким увозиться партія медичних виробів;
перевізні документи на медичний виріб, що подаються у двох примірниках.
Перевізні документи на медичний виріб у цьому порядку означають рахунок-фактуру (інвойс) тощо, що супроводжує медичний виріб (далі — перевізні документи).
Надані документи мають бути завірені підписом та печаткою заявника з перекладом на українську мову.
Заявник несе повну відповідальність за достовірність даних у наданих матеріалах.

13. Термін надання МОЗ Підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів становить п’ять робочих днів.

14. Підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів надається за формою, наведеною в додатку 2.

15. Підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів не надається, якщо:
дані щодо медичного виробу відсутні в Державному реєстрі;
термін дії свідоцтва про державну реєстрацію вичерпаний;
дані в документах, наданих заявником, недостовірні.

Директор Департаменту
регуляторної політики у сфері обігу
лікарських засобів та продукції у системі
охорони здоров’я МОЗ України                                                                                                                                                                ? Ю.Б. Константінов


Додаток 1 до Порядку ведення
Державного реєстру медичної техніки
та виробів медичного призначення

ФОРМА ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Номер за Державним реєстром (номер свідоцтва про державну реєстрацію)

Назва медичного виробу

Найменування виробника, країна виробника

Код медичного виробу згідно
УКТЗЕД

Дата та номер наказу МОЗ про включення (виключення) медичного виробу до (з) Державного реєстру

Примітки

1

2

3

4

5

6

Директор Департаменту
регуляторної політики у сфері обігу
лікарських засобів та продукції у системі

охорони здоров’я МОЗ України                                                                                                                                                                ? Ю.Б. Константінов


Додаток 2 до Порядку ведення
Державного реєстру медичної техніки
та виробів медичного призначення

?ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ПРОДУКЦІЇ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МОЗ УКРАЇНИ

Підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів
______________________________________________________________
(найменування заявника, якому видається Підтвердження
про державну реєстрацію медичних виробів)
?

Медичні вироби згідно з інвойсом № _________ від _________ до контракту № __________ від _____________:
______________________________________________________________
(назва реєстраційного документа, виданого в установленому
порядку, його номер та дата видачі)
______________________________________________________________
(назва виробу, найменування виробника)
зареєстровані в установленому законодавством порядку та дозволені до застосування у медичній практиці, а також внесені до Державного реєстру медичних виробів.

Додаток:
інвойс № _____ від _______ до контракту № ______ від _________
Дата _________________________
Директор Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ

України _______________________________
(П.І.Б., підпис)

МП

Директор Департаменту
регуляторної політики у сфері обігу
лікарських засобів та продукції у системі
охорони здоров’я МОЗ України                                                                                                                                                                ? Ю.Б. Константінов


Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті