Перелік наукових заходів: серпень–вересень 2004 р.

З’ЇЗДИ


2–3 вересня, м. Полтава

XIV з’їзд мікробіологів, епідеміологів, паразитологів

Українське науково-методичне товариство мікробіологів, епідеміологів, паразитологів ім. Д.К. Заболотного, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, 03038, Київ, вул. Амосова, 4, тел.: (044) 275-37-11.


8–10 вересня, м. Київ

І з’їзд сексологів та андрологів України

Інститут урології АМН України, 01003, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А, тел.: (044) 216-50-54.


КОНГРЕСИ


26–28 серпня, м. Чернівці

Х Міжнародний конгрес Світової федерації українських лікарських товариств

Всеукраїнське лікарське товариство, Буковинська державна медична академія МОЗ України, Світова федерація лікарських товариств, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2, тел.: (03722) 2-74-47, 2-40-78, (0372) 55-17-39.


14–17 вересня, м. Донецьк

IV Національний конгрес анестезіологів

Асоціація анестезіологів України, Донецький медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16, тел./факс: (0622) 97-66-33.


21–24 вересня, м. Дніпропетровськ

VII Національний конгрес кардіологів

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5, тел.: (044) 249-70-03.


29 вересня–2 жовтня, м. Київ

ІІ Національний конгрес з біоетики

Комітет з питань біоетики НАН України, Інститут медицини праці АМН України, 01030, Київ, вул. Володимирська, 54, к. 229, тел.: (044) 536-11-53, 239-66-23, 220-80-30.


СИМПОЗІУМИ


14 вересня, м. Київ

Науковий симпозіум «Залізодефіцитні стани: нове в  діагностиці та лікуванні»

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел.: (044) 213-16-61, 205-49-93.


23–24 вересня, м. Київ

Науковий симпозіум «Екстрапірамідні порушення та вік»

Інститут геронтології АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67, тел.: (044) 431-05-49.


НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ


19–20 серпня, м. Одеса

Науково-практична конференція «Нові технології в діагностиці та лікуванні хворих на онкогінекологічні захворювання»

Інститут онкології АМН України, Асоціація онкогінекологів України, 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/34, тел.: (044) 259-01-73, Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65100, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел./факс: (0482) 23-33-24.


2–3 вересня, м. Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Шевальовські читання»

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 20-62-55, 30-23-50, (048) 716-56-36.


8–10 вересня, м. Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Регіональні проблеми офтальмологів Причорномор’я»

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, 65061, Одеса, Французький бульв., 49/51, тел.: (0482) 22-20-35, 63-63-16.


9–10 вересня, м. Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання діагностики та хірургічного лікування гострих захворювань органів черевної порожнини»

Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, Харків, просп. Леніна, 4, тел.: (0572) 30-84-51.


9–10 вересня, м. Черкаси

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми організації онкологічної допомоги хворим на рак грудної залози»

Інститут онкології АМН України, 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/34, тел.: (044) 259-02-64.


9–10 вересня, м. Київ

Науково-практична конференція «Гігієнічні проблеми реформи освіти в Україні»

Інститут гігієни та медичної екології АМН України, 02094, Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 559-14-58.


9–10 вересня, м. Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ехінококоз, малоінвазивна хірургія та ангіологія», присвячена 100-річчю професора І.Я. Дейнеки

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 20-62-05, 55-22-86, (048) 716-56-36.


11–12 вересня, м. Севастополь

Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної інфектології та паразитології»

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, 03038, Київ, вул. Січневого повстання, 23, тел.: (044) 290-97-82.


13–14 вересня, м. Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «І.М. Сеченов та Одеська школа фізіологів», присвячена 175-річчю з дня народження І.М. Сеченова

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 20-62-55, 20-67-40, (048) 716-56-36.


14–15 вересня, м. Тернопіль

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок»

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, РПК «Фармація», Національна фармацевтична асоціація, Асоціація аптечних працівників України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1, тел.: (0352) 22-72-69.


15–17 вересня, м. Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Використання природних та преформованих факторів у відновному лікуванні хворих із серцево-судинними захворюваннями»

Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20, тел.: (0612) 34-60-84, 57-16-38.


16–17 вересня, м. Київ

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми тиреоїдології та діабетології»

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 69, тел.: (044) 431-02-61, 431-02-64, ЗАТ «Фармак», 04114, Київ, вул. Фрунзе, 63, тел.: (044) 531-96-59.


16–17 вересня, м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми діагностики і лікування внутрішньосуглобових переломів»

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел.: (044) 213-16-55.


16–17 вересня, м. Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ультразвукової діагностики»

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 20-62-55, 22-40-15, (048) 716-56-36.


16–17 вересня, м. Донецьк

Науково-практична конференція «Якість життя хворих на  психоневрологічні розлади та їх родини (медична та соціальна реабілітація, інтеграція в  суспільство)»

Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел.: (0572) 26-40-83, Донецький державний медичний університет МОЗ України, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16, тел.: (0622) 77-14-54, 94-31-88.


16–17 вересня, м. Вінниця

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів»

Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів МОЗ України, 21100, Вінниця, Хмельницьке шосе, 104, тел.: (0432) 44-60-78, 43-80-45.


16–18 вересня, м. Дніпропетровськ

Науково-практична конференція «Молодь — медицині ХХІ сторіччя» (для студентів і молодих вчених)

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, тел.: (0562) 46-53-23.


16–18 вересня, м. Донецьк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретичні та клінічні аспекти квантової медицини»

Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» МОЗ України, 01033, Київ, вул. Володимирська, 61Б, тел.: (044) 244-44-58, госпіталь «Сітько-МРТ», 83114, Донецьк, просп. Визволення Донбасу, 4, тел.: (062) 337-76-69.


18–19 вересня, м. Харків

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми шкірної та венеричної патології у дітей та підлітків»

Інститут дерматології та венерології АМН України, 61057, Харків, вул. Чернишевського, 7/9, тел.: (057) 706-32-01.


18–19 вересня, м. Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосинергетика на межі філософії, природознавства та гуманітарних наук»

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 20-62-55, 20-62-05.


20–21 вересня, м. Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань вуха»

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, 03057, Київ, вул. Зоологічна, 3, Українське наукове медичне товариство оториноларингологів, тел.: (044) 213-12-82, 213-22-02, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58, тел.: (0572) 45-01-44.


21–22 вересня, м. Львів

Науково-практична конференція «Проблемні питання імунології в  педіатрії»

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел.: (044) 412-26-98.


22–23 вересня, м. Тернопіль

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми дослідження історії медицини в  Україні»

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1, тел.: (0352) 22-72-69, 22-72-33.


22–24 вересня, АР Крим, м. Судак

Науково-практична конференція «Сучасні аспекти надання екстреної допомоги у мирний час та за умов надзвичайних ситуацій», присвячена 50-річчю Кримського республіканського центру екстреної медицини катастроф

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 02166, Київ, ГСП-660, вул. Братиславська, 3, тел.: (044) 518-57-08, 518-67-27.


22–24 вересня, м. Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури та валеології»

Одеський державний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 23-05-68, 20-76-10, (048) 716-56-36.


23–24 вересня. м. Луганськ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрія, наркологія та медична психологія сьогодні»

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1, тел.: (0642) 63-05-16, 55-30-13.


23–24 вересня, м. Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургічні методи лікування в акушерстві та гінекології», присвячена 175-річчю з дня народження І.П. Лазаровича

Асоціація акушерів-гінекологів України, 01025, Київ, вул. Стрітенська, 7/9, тел.: (044) 228-99-18, 212-80-09, Харківська державна медична академія МОЗ України, 61022, Харків, просп. Леніна, 4, тел.: (0572) 43-07-65.


23–24 вересня, м. Львів

Науково-методична конференція «Актуальні питання першої допомоги»

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69, тел.: (0322) 72-68-94.


24 вересня, м. Харків

Науково-практична конференція «Застосування фонометрії та кінетичних методів у хімічному та фармацевтичному аналізі»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Блюхера, 4, тел.: (0572) 67-94-24.


24–25 вересня, м. Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичні аспекти проблеми ожиріння»

Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20, тел.: (0612) 67-05-78, 57-16-38.


24–25 вересня, м. Алушта

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургічне лікування гриж живота з використанням сучасних пластичних матеріалів»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київський центр хірургії гриж живота, Кримський медичний університет МОЗ України, 04070, Київ, вул. Г. Сковороди, 2, тел.: (044) 416-00-35, 416-34-33.


25–26 вересня, м. Харків

Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої нефрології»

Вінницький медичний університет МОЗ України, 21000, Вінниця, Хмельницьке шосе, 108, тел.: (0432) 32-27-42, 32-65-49.


27–28 вересня, м. Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фізіотерапії і медичної реабілітації»

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 20-62-55, (048) 716-56-36, 716-52-28.


28 вересня, м. Харків

Науково-практична конференція «Нові вітчизняні розробки лікарських засобів для гастроентерології»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Мельникова, 12, тел.: (0572) 14-12-58, 14-27-15.


29–30 вересня, м. Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми лікування травм опорно-рухового апарату в  ортопедо-травматологічних центрах»

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 20-62-55, 20-17-52, (048) 716-56-36.


29 вересня–1 жовтня, м. Тернопіль

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні засоби супроводу в комплексному лікуванні онкологічних хворих»

Інститут онкології АМН України, Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Громадське об’єднання «Українське товариство медикаментозної онкології», 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел.: (044) 257-10-61.


30 вересня–1 жовтня, м. Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургічне лікування симптоматичних артеріальних гіпертензій»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26, тел.: (0612) 33-50-93, Запорізький інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20, тел.: (0612) 57-16-38, 52-00-58.


НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ, ШКОЛИ


10–12 вересня, м. Миргород

Науково-практична школа-семінар «Фармакотерапія цукрового діабету та його ускладнень на сучасному етапі»

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 02099, Київ, вул. Вишгородська, 69, тел.: (044) 431-02-61, 430-36-94, ЗАТ «Індар», 04114, Київ, вул. Зрошувальна, 5, тел.: (044) 566-36-01, 567-71-14.?n

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті