Міністерство охорони здоров’я України.наказ вiд 04.04.2000 № 68


ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Відповідно до Закону України “Про лікарські засоби” та постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 569 “Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу” з внесеними змінами та доповненнями згідно до постанов від 22.02.99 № 241 та від 11.09.99 № 1666 “Про внесення змін до порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу”

НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).

2. Внести зміни до Протоколів засідання Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ України від 11.02.99 № 2, від 25.06.99 № 7 та Наказу МОЗ України № 16 від 02.02.00 (Додаток 2).

Міністр

В.Ф. МоскаленкоДодаток 1

ПЕРЕІК ЗАРЕЄСТРОВАИХ ЛІАРСЬИХ ЗАСОБІВ, ЯІ ВНОСЯТЬСЯ ДО ДЕРАВНОГОЕЄСРУ ЛАРСЬИХ ЗАСОІВ РАНИ

№ з/п

Назва лкарького засоб

Фора випуску

риєво-вроб

рана 

Реєрай роцера

1.

ООФЕРОУ АЕТАТ

Розчин оійний 50% пo 0,2 г в апсуах № 10

С “Мснтркапс”

Республіка Борусь

Перереєстрація у звз із зачея теріну діреєсрацйного освченя

2.

АКИЛІЗЕ®

Порошок я інфузій по 50 мг у флаонах № 1 з розчннио по 50 мл у флаонах № 1

“Берінгер Інгельхай Фара КГ”, Неччна проздл “Берінгер Інгельхай Інтернел ГбХ”, Нчна

Німеччна

Перереєстрація в’з з занчеям тр дреєсрайого посвен

3.

АЛЕРА

по 500 мг № 30, № 100

АТ Фараевтчий завод “Біогал”

Угорина

Реєстрація на 5 ров

4.

АІЛОЗ

Таблетки 5 мг/50 мг) № 20

AT Фараевтчний завод “Біогал”

Угорина

Реєстрація на 5 років

5.

АТРЕДЕРМ

Рідина 0,05% по 60 мл у флаконах № 1

“Плва” рав, фараевчний завод AT

Польща

Перереєстрація у зв’з зі змо назви авода-вробника

6.

БІСЕПТОЛ

Таблетки (100 мг/20 мг) № 20, № 1000 in bulk пo 5 кг (№ 29 400)

Пабяницьй фармацевчй завод “Польфа”

Польща

Перереєстрація у зв’язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення

7.

БІСЕПТОЛ

Таблетки (400 мг/80 мг) № 20, № 1000 in bulk пo 5 кг (№ 7359)

Пабяникий фарацевтчний завод “Польфа”

Польща

Перереєстрація у зв’язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення

8.

ВОЛ-АРНЦЯ

Таблетки по 0,06 г № 6, № 10 у контрнх чарнов упаовах, № 10 у пробірах еталевх

ЗAT “Фармацевтчна фіра “Дарния”

Урана,
м. в

у звяз з зачея терм діреєрацйого посвченя

9.

ВОЛ®

Рідина (субстанця) по 5 кг у флаонах

BAT “Фармак”

Урана,. в

Перереєстрація у звяз із зачея теру д реєсрацго повченн

10.

ВАЛОЛ

Розчин по 5 мл у флаоах-рапелнях

BAT “Фара

Урана,. в

Перереєстрація у звяз із зачння тер дреєсраційо посвченя

11.

ВАЛОЛ®

Таблетки пo 0,06 г № 6, № 10 у онтрних чарових упаковах

BAT “Фармак”

Урана
м. в

Перереєстрація у звяз із зачея терму дреєсрацйого посвея

12.

ГІАЛГІН®

Таблетки хвові № 10

“Ай-Сі-н Польфа еув A.T

Польа

Перереєстрація у зв’яз із зачея теріу дрєсраного освчен

13.

ГІНІПР®

для інфузій (25 мкг/5 мл) в апулах № 5

“Номед Авсря ГмбХ”

Авсря

Перереєстрація у зв’язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення та зміною назви завода-виробника

14.

ГІНІПРАЛ®

Розчин ля врішновенного ввення (10 мкг/2 мл) в апулах № 5

“Ноед Авсря ГбХ”

Авсря

Перереєстрація у звяз з заченям р дреєсрацйогопосвідчення та зо назви завода-вра

15.

ГІНІПР

Таблетки пo 0,5 мг № 20

“Нікомед Авря ГбХ”

Авср

Перереєстрація у звяз із заченям терм дрєсрайного посвчення та зо назви завода-виробниа

16.

ГЛЮГІЦИР

Розчин по 50 мл у лках єст 250 мл; по 75 мл у пляках єст 450 мл

Наово-виробнича фіра “Сангвіс”

Україна,. Одеса

Реєстрація на 5 ров

17.

ГЛКОСТЕРЛ 10%

Розчин ля інфзій 10% пo 500 мл флаонах

“Фрезеніс Кабі Дойчле ГмбХ”

Ніеччина

Реєстраціяа 5 рв

18.

ДИЛА ГЕЛЬ

Гель 5% по 50 г 100 г тубах

“Гесал А

Неччина

Реєстрація на 5 ров

19.

ДИЛОБЕРЛ® 100

Супозиторії по 100 мг № 10

“Берлін-Хеі (МЕНАРІНІ ГРУП

Ніеччна

Перереєстрація у звяз із зачеям терм діреєсраційного посвчення

20.

ДИКЛОБЕРЛ® 50

Супозиторії по 50 мг № 10

“Берл-Хеі А (ЕАРІНІ Р

Німеччина

Перереєстрація у звяз із заченярсрайого повідчня

21.

ДИЛОБЕРЛ® 50

Таблетки, ст до ді лункового со, по 50 мг № 50, № 100

“БерлінХеі А (ЕНАРІНІ ГРУП

Ніеччна

Перереєстрація у звяз із заченям тр дрєсрацйного посвчення

22.

ДИЛОБЕРЛ® РЕТАРД

Капсули подовжено д пo 0 мг № 20, № 50, № 100

“Берлін-Хемі А (МЕАРІНІ ГРУП

Ніеччин

Перереєстрація у звяз із заченя тр дреєсрайно повчня

23.

ИСФЛАТЛ

Таблетки по 42 мг № 30, № 100

“Соло Базель АГ”

вейцаря

Реєстрація на 5 роів

24.

ЕДЕКС

Породля єй по 5 мкг 10 мкг 20 мкгу флаонах в комлеі зі прцем з 1 мл фізіолочного розчину, 2 інєйним гола та 2 тапонами зі спирто

“Шварц Фара А

Неччина

Реєстрація а 5 ров

25.

ЗАТА 75

Таблетки, вриті оболоно, по 75 мг № 12

“Глаксо Веллом ерейшнс”

Велобританя

Реєстрація на 5 ров

26.

ІБРОФЕН

Таблетки, вриті оболонко, по 200 мг № 100

Пабяницьй фармацевчний завод “Польфа

Польа

Перереєстрація у звяз із зачеяе дреєсраційного посвчея

27.

ЛАСИГЛ®

0,75% по 10 мл у флаконах № 1

“Галена A.C

Чесьа республіка

Перереєстрація у звяз із заченям терм дреєсрайого посвдчня

28.

НОРАТЕНС

Драже № 20

“Ай-Сі-Ен Полфа Жув A.T

Польа

Перереєстрація у зв’язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення

29.

ТА РОЗА

Порошок я прговання розчи ісцевоо застосуваня по 500 мг у патиках № 10

“Аліні Франческо АРАФ

Італя

Реєстрація на 5 ров

30.

ТАХОКОМБ

Пластина 9,5 х 4,8 х 0,5 см № 1

“Нкд Авсрія ГмбХ”

Ався

Реєстрація а 5 ров

31.

ТИМОН® 150 РЕТАРД

Таблетки пролонговано д о 150 мг № 50, № 100

“Деситн Арнейміель ГмбХ”

Неччна

Перереєстрація у зв’язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення

32.

ТИМОНІЛ® 300 РЕТАД

Таблетки пролонговано і по 300 мг № 50, № 100

“Деитин Арнйміл ГбХ”

Ніччина

Перереєстрація у зв’язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення

33.

ТИМОНІЛ® 600 РЕТД

пролонговано ї по 600 мг № 50, № 100

“Дестин Арцнейіль ГбХ”

Німеччина

Перереєстрація у зв’язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення

34.

ТРАОЛ
СТА?

Розчин л інєій пo 2 мл (100 мг) в аулах № 5 № 0 № 20

“Стаа Арнайіель А

Німеччина

Реєстрація на 5 ро

35.

ЦТОДР-В ГАРАНОМ

Крем по 30 г у тубах

“Шерінг-Плау Лабо H.B.”, Бельгія для “Шерінг-Плау Сентрал Іст АГ”, Швейцарія, які є власними філіями “Шерінг-Плау Корпорейшн”, США

Бельгя/вейарія/ СА

Перереєстрація у зв’язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення

36.

ЕЛЕСТОДЕРМВ З ГАРАІЦИНО

по 30 г у тубах

ернг-Плау Лабо H.B., Бельгя я рінг-Плау Сенрал Іст АГ”, вейцаря, я є власнии Шернг-Пла Кпрй, ША

Бельгя/вейцар/ СА

Перереєстрація у звяз занчня терміну реєсрайного посвче

Доаток 2

ін о Протооів засдання Бро реєстріікарських засобів МОЗ Украни № 2 від 11.02.99№ 7 від 25.06.99 та Наказу МОЗ Украни № 16 вд 02.02.00

азваіарсоо засобу

ра випуску

Підприємство-виробник

Протокол № 2 ві11.02.99; пун 2.2позиція 25

ПРОФАЗІ

Порошок ліофілізованй для і’єкій пo 2000 МО, 5000 О в ампулах № 3 комплеі з розчннком в ампулах № 3

“Лабораторі Сероно СА”

Швейарія

Протокол № 2 в11.02.99; пyнкт 2.2позція 23

ПЕРГОНАЛ

Порошок ліофілізоваий ля ін’єій по 75 в аплах № 1Окоплі з розчиниом в апулах № 1

“Лабораторія Сероно А”

Швейарія

Протокол № 7 ві25.06.99 пyнкт 22позиція 3

САЙЗЕН

Порошок ліофілізованй для ін’єкцій по 4 МО у флаонах № 1 у омплеі з розчинниом в ампулах

“Лабораторія Сероо СА”

Швейарія

Наказ МОЗ Украни № 16 від 02.02.00; одаток 1, позиці 75, 76

РОЗЧИН СПИРТУ ЕТИЛОВОГО 40 70%

Розчин 40, 70 пo 00 мл, 20 мл, 5 мл у флаонах

AT “Ефе

Украна,. Харів

директора Деравногоауково-експертного центру ікарськх засобів ОЗ Украни

О.В. Стфанов

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті