Клініко-фармакологічні властивості ТАДЕНАНУ

?

У зв’язку з «другим народженням» препаратів французької компанії «Фурньє» в Україні (зараз споживачам в нашій країні їх пропонує представництво відомої фірми «Бофур Іпсен»), «Щотижневик АПТЕКА» звернувся до завідувача кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, професора Івана Чекмана з пропозицією розповісти на сторінках нашої газети про клініко-фармакологічні властивості препарату ТАДЕНАН. Пропонуємо публікацію, підготовлену спеціально для нашого видання.

ТАДЕНАН (екстракт кори сливи африканської) протягом 30 років успішно застосовують в урологічній практиці для лікування хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (ДГПЗ) та з хронічним простатитом. Досвід клінічного застосування цього лікарського засобу рослинного походження свідчить про його високу ефективність.

Результати досліджень, проведених протягом останніх років, свідчать, що ДГПЗ виявляють у 14% чоловіків віком 40–49 років, у 24% — 50–59 років, у 43% — 60–69 років (Возианов А.Ф., Люлько А.В., 1993). Більшість обстежених пацієнтів віком старше 60 років відзначають порушення сечовипускання.

Передміхурова залоза розміщується нижче сечового міхура, оточуючи уретру. За формою вона подібна до каштана, розмірами 4х3х2,5 см, середня маса її 20 г; складається з 30–50 часточок, що формують від 15 до 30 протоків, які секретують рідину і відкриваються в уретру. До її складу входять клітини 3 типів: секреторні — епітеліальні, гладкі м’язи та фібробласти. Передміхурова залоза секретує рідину, яка становить 25% загального об’єму еякуляту, підвищуючи рухомість сперматозоїдів. Гіперплазії зазнають в першу чергу клітини передньої фібром’язової частини залози.p_267_46_271100_tadenan_.jpg (6432 bytes)

Для нормального росту і функціонування передміхурової залози, яка є андрогензалежним органом, потрібний тестостерон (ТСТ). Останній за допомогою 5a-редуктази перетворюється на активну форму — дигідротестостерон (ДГТ), що регулює ріст залози та синтез секрету. Встановлено, що ДГТ не стимулює розвиток ДГПЗ. Цю роль виконують спеціальні фактори росту — мітогени: основний фактор росту фібробластів (о-ФРФ), фактор росту епідермальний (ФРЕ) і фактор росту кератиноцитів (ФРК), а також застережливий фактор росту b (ПФРb).

Хоча етіологія ДГПЗ остаточно не з’ясована, безсумнівна роль двох факторів у виникненні цієї патології: віку та тривалого впливу на строму залози дисбалансу тестикулярних гормонів (андрогенів). Взаємодія між функцією строми та епітелієм передміхурової залози, точніше порушення фізіологічного балансу між цими факторами, сприяє розвитку гіперплазії. Слід відзначити, що андрогени безпосередньо не виявляють мітогенного впливу на клітини епітелію передміхурової залози. ДГТ стимулює утворення фібробластів, які в свою чергу стимулюють ріст епітелію шляхом продукції пептидних факторів росту передміхурової залози — о-ФРФ і ФРК.

Клінічними симптомами ДГПЗ є сечовипускання слабким струменем, в кінці — сечовипускання краплями, відчуття неповного спорожнення сечового міхура (симптоми спорожнення) — ознак порушення функції передміхурової залози, а також ніктурія — часте виділення сечі вночі, імперативними позивами до сечовипускання (симптоми застою), що свідчить про порушення функції сечового міхура. Аденома передміхурової залози ускладнюється недержанням сечі, виділенням сечі краплями при переповненому сечовому міхурі, гострою затримкою сечовипускання. У більш тяжких випадках відбувається злоякісне переродження залози. Перебіг хвороби хронічний з поступовим посиленням вираженості клінічних симптомів.

Деякі хворі соромляться звертатися до лікаря, передбачаючи найгірше — встановлення діагнозу раку передміхурової залози. За результатами останніх клінічних спостережень, багато чоловіків надають перевагу не хірургічному, а медикаментозному лікуванню аденоми передміхурової залози.

В багатьох країнах світу як лікувальний засіб застосовують плоди різних сортів слив. Але лікувальні властивості має і кора сливи, в якій містяться фенольні сполуки, жирні і терпенові кислоти, стероли, тритерпени, токофероли, алкани.

Із кори сливи африканської (Pygeum africanum) отримано препарат ТАДЕНАН — екстракт диспергованих в арахісовому маслі фізіологічно активних речовин рослини, що випускається у формі капсул по 50 мг для перорального застосування. ТАДЕНАН призначають по 1 капсулі двічі на добу до їди. Тривалість лікування становить 6 тиж, за необхідності — близько 8 тиж.

ТАДЕНАН застосовують для лікування пацієнтів з помірно вираженою неускладненою ДГПЗ, в тому числі — з функціональними порушеннями сечовипускання та запальними процесами. Препарат ефективний також у хворих на хронічний простатит.

Застосуванню ТАДЕНАНУ в клінічній практиці передували грунтовні експериментальні дослідження. В дослідах на мишах, щурах, кролях при визначенні гострої токсичності встановлено, що максимальна толерантна доза в 2700 разів перевищувала максимальну добову, яка рекомендується для застосування в клінічній практиці (Левин Р.М., 1996). При пероральному застосуванні ТАДЕНАНУ щодня протягом 6 тиж в дозі 750 мг/кг у щурів і 275 мг/кг у собак, щодня протягом 26 тиж в дозі 375 мг/кг у собак токсичної дії препарату не відзначено. Встановлено прогнозовану гарантійну межу безпеки, яка у 250 раз перевищує максимальну терапевтичну дозу. Не виявлено тератогенної ембріотоксичної і мутагенної дії ТАДЕНАНУ, а також пригнічення фертильності (плодючості) щурів.

Результатами експериментальних досліджень встановлено, що фармакологічна активність ТАДЕНАНУ потенційно не тільки полегшує перебіг аденоми передміхурової залози і простатиту, а й позитивно впливає на патогенетичні механізми їх розвитку.

Механізм вираженої терапевтичної дії кори сливи африканської зумовлений властивістю її фізіологічно активних речовин проявляти різнобічний вплив на організм.

ТАДЕНАН запобігає розвитку скоротливих і метаболічних дисфункцій сечового міхура, спричинених частковою обструкцією відтоку сечі у кролів. Ця дія зумовлена зниженням чутливості м’язів міхура до медіаторів симпатичної (адреналін), парасимпатичної (ацетилхолін, карбахолін) частин нервової системи, аденозинтрифосфату (АТФ), а також до електричної стимуляції. Результати цих дослідів свідчать про безпосередній вплив фізіологічно активних речовин ТАДЕНАНУ на гладкі м’язи сечового міхура (Левин Р.М., 1996).

ТАДЕНАН діє безпосередньо на клітини передміхурової залози, пригнічуючи проліферацію фібробластів мишей, індукованих о-ФРБ і ФРЕ. Цей індукований ефект препарату не зумовлений токсичною дією на фібробласти і має дозозалежний вплив. Крім того, ТАДЕНАН проявляв моделюючу дію на функцію о-ФРБ шляхом впливу на його протеазну активність. Слід підкреслити, що ТАДЕНАН пригнічує проліферацію фібробластів у чоловіків з нормальною функцією передміхурової залози у разі гіперплазії передміхурової залози та сечового міхура з обструкцією відтоку сечі, індукованої рекомбінантними ФРФ2/о-ФРФ. Пригнічуючи проліферацію фібробластів, ТАДЕНАН призупиняє розростання сполучної тканини в передміхуровій залозі і тим самим — фіброзні зміни в цьому органі. ТАДЕНАН також відновлює секреторну функцію цього органа (Дорела Д., 1973).

Не виявляючи гормоноподібної дії, ТАДЕНАН нормалізує секрецію передміхурової залози та сім’яних пухирців у кастрованих щурів, що зумовлено збільшенням кількості гонадотропіну в гіпофізі. За даними гістологічних досліджень біоптатів передміхурової залози, проведених у хворих до та після лікування ТАДЕНАНОМ (75 мг на добу протягом 1–3 міс), встановлено властивість препарату збільшувати секрецію залоз передміхурової залози зі зменшенням об’єму аденоми та нормалізацією функції цього органа.

ТАДЕНАН одночасно нормалізує функцію і структуру як передміхурової залози, так і сечового міхура (важлива клініко-фармакологічна властивість препарату). На сьогодні ТАДЕНАН — єдиний лікарський засіб з такою подвійною дією.

Пригнічуючи активність ферменту 5-ліпооксигенази в препаратах людських поліморфно-ядерних гранулоцитів, ТАДЕНАН гальмує утворення медіаторів запалення, проявляючи протизапальний та протинабряковий ефекти.

Про клінічну ефективність ТАДЕНАНУ свідчать покращання загального стану хворого, сечовипускання, зменшення частоти сечовипускання, особливо вночі, об’єму залишкової сечі, відновлення секреторної функції передміхурової залози.

Результати проведених в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, багатоцентрових клінічних досліджень з подвійним сліпим контролем підтвердили високу ефективність ТАДЕНАНУ в порівнянні з плацебо у пацієнтів з аденомою передміхурової залози (Барлет А. та співавт., 1990).

В 1984 р. у Франції завершилося багатоцентрове подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження за участю 120 хворих з ДГПЗ. ТАДЕНАН призначали по 100 мг/добу (2 капсули по 25 мг двічі на добу) протягом 6 тиж. У хворих, що приймали ТАДЕНАН, відзначено більш виражений терапевтичний ефект в порівнянні з плацебо. Статистично значущі відмінності виявлені за такими показниками: ніктурія (79%), відчуття неповного спорожнення сечового міхура (66%), переривчастість струменя сечі (55%), неспроможність струменя сечі (50%). Відзначали також покращання загального стану хворих.

Найбільше за обсягом багатоцентрове подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження ефективності ТАДЕНАНУ у хворих з ДГПЗ завершилось в Європі (Австрія, Німеччина, Франція) в 1995 р. В дослідженні взяли участь 263 пацієнти віком старше 50 років з явищами ДГПЗ. ТАДЕНАН призначали по 50 мг двічі на добу протягом 6 міс. Результати досліджень за об’єктивними показниками довели, що у хворих, яких лікували ТАДЕНАНОМ, в порівнянні з пацієнтами, які отримували плацебо, зменшилися залишковий об’єм сечі на 24,5%, нічна полакіурія — на 31%, денна полакіурія — на 19,4%; збільшилися: об’єм випорожнення сечового міхура — на 12%, максимальна швидкість струменя сечі — на 17,2%.

В міжнародному дослідженні, проведеному в 9 країнах за участю 750 хворих, що завершилось в 1998 р., також констатована висока терапевтична активність ТАДЕНАНУ у лікуванні пацієнтів з ДГПЗ (Абрагам Д. та співавт., 1998).

ТАДЕНАН добре переноситься, практично не спричинює побічних ефектів, не знижує статеву активність, не зумовлює зниження артеріального тиску, не впливає на ефективність інших лікарських засобів, що застосовують у лікуванні пацієнтів похилого віку. Це важлива властивість ТАДЕНАНУ, оскільки препарат часто застосовують одночасно з іншими лікарськими засобами. Рідко можуть виникати головний біль, діарея або запор, що не вимагає відміни препарату.

Отже, результати експериментальних та клінічних досліджень свідчать про високу терапевтичну ефективність та відсутність побічної дії ТАДЕНАНУ, дозволяють рекомендувати цей засіб рослинного походження для лікування порушень сечовипускання у хворих з аденомою передміхурової залози та хронічним простатитом.

І.С. Чекман,
чл.-кор. НАН і АМН України,
заслужений діяч науки і техніки,
професор, зав. кафедри фармакології
з курсом клінічної фармакології
Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця

«Солвей Фармацеутикалз ГмбХ». Пополнение среди препаратов для применения в урологии: ДРИПТАН и ТАДЕНАН

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті