Суспільно-солідарна система: сплачують всі — користуються хворі

22 жовтня 2002 р. у Міжнародному Центрі культури і мистецтв профспілок України (Жовтневий палац) відбувся Перший форум Української федерації громадських організацій сприяння охороні здоров’я громадянського суспільства (Федерація), в якому взяли участь понад 1000 делегатів з усіх областей України. Федерацію створено 14 червня цього року і 12 серпня зареєстровано у Міністерстві юстиції України як юридичну особу. У статуті Федерації задекларовано, що головна мета її діяльності — концентрація організаційного, наукового, духовного потенціалу громадськості, його використання для збереження здоров’я народу, сприяння активному залученню громадських організацій до участі у вирішенні питань охорони здоров’я населення та проблем навколишнього середовища України. На момент проведення Форуму до складу Федерації ввійшли десятки громадських організацій із всеукраїнським та міжнародним статусом (зі збереженням юридичної, господарської та фінансової самостійності), які об’єднали представників установ охорони здоров’я державної та приватної форм власності, промислових та сільськогосподарських підприємств, структур малого та середнього бізнесу, закладів освіти, культури, спорту тощо. Сьогодні в лавах Федерації налічується понад 1,5 млн членів громадських об’єднань. У роботі Форуму взяв участь прем’єр-міністр України Анатолій Кінах, міністр охорони здоров’я Віталій Москаленко, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства Микола Поліщук, інші посадові особи. Президент України надіслав учасникам Форуму вітального листа, в якому, зокрема, зазначив, що «…прагнення посилити роль громадськості України у сфері охорони здоров’я та поліпшенні якості медичної допомоги заслуговує на безумовну підтримку».

p_363_42_281002_KINAX.jpg (10797 bytes)

Прем’єр-міністр України Анатолій Кінах, президент Української федерації громадських організацій сприяння охороні здоров’я громадянського суспільства Володимир Загородній, голова Ради Федерації Олександр Руднєв під час роботи Форуму

Президент Федерації Володимир Загородній у своїй доповіді, присвяченій спільній діяльності органів державної влади і громадськості у збереженні здоров’я нації, наголосив, що за останні 10 років реформування системи надання медичної допомоги населенню склалося таке враження, що ця система функціонує не завдяки реформам, а всупереч їм. Скорочення штатів медичних працівників та ліжкового фонду не дали очікуваних соціально-економічних результатів. Створювана десятками років структура жорсткої системи управління в сучасних умовах намагається залишити за собою важелі керівництва та розподілу фінансів, перекладаючи відповідальність за низьку якість медичної допомоги на лікувально-профілактичні заклади та медичний персонал. Висунутий кілька років тому лозунг щодо вишукування внутрішніх резервів та залучення додаткових коштів спрацював лише в тому сенсі, що й перше, й друге знайшлося … у пацієнтів.

Бюджетні видатки на утримання медичної галузі протягом останніх років складали від 2,6 до 4% ВВП. Тим часом в усьому цивілізованому світі вважається, що, коли бюджетні видатки на утримання системи охорони здоров’я не перевищують 6% ВВП, такий обсяг державного фінансування є незадовільним, а така система охорони здоров’я — недієздатною.

Болючі проблеми охорони здоров’я підштовхнули громадські організації відмовитися від споживацьких принципів й активно долучитися до конструктивної участі у вирішенні питань надання медичної допомоги, ставши рівноправними партнерами законодавців, уряду, Міністерства охорони здоров’я та місцевих органів виконавчої влади.

Сьогоднішній стан системи охорони здоров’я потребує радикальних структурних реформ та докорінних змін економічних засад функціонування галузі. Поштовхом до цих перетворень могли б стати, зокрема, прийняття закону про обов’язкове державне медичне страхування, формування гнучких та ефективних методів управління системою охорони здоров’я, розроблення нової політики та запровадження нових моделей надання медичної допомоги усім верствам населення. Щоб задовольнити потребу українського суспільства в якісній, ефективній та доступній медичній допомозі, існуюча на сьогодні в Україні система охорони здоров’я повинна бути поступово перетворена на систему громадської охорони здоров’я населення, підсумував президент Федерації.

Голова Ради Федерації Олександр Руднєв зазначив, що між можливостями безкоштовного надання медичної допомоги державною системою і потребами населення в отриманні висококваліфікованої допомоги утворився вакуум. І вже протягом тривалого часу цей вакуум — за економічним принципом «попит народжує пропозицію» — стихійно й хаотично заповнюється наданням медичної допомоги та забезпеченням лікарськими засобами та виробами медичного призначення так званим суспільно-солідарним сектором охорони здоров’я.

Суспільно-солідарна система охорони здоров’я — це сукупність суб’єктів лікувально-профілактичної, фармацевтичної та виробничої діяльності, яка функціонує на позабюджетній основі в єдиному методологічному та організаційному просторі системи охорони здоров’я населення згідно з чинним законодавством. О. Руднєв переконаний, що в Україні суспільно-солідарна система охорони здоров’я вже сформована і перебуває на стадії розвитку та вдосконалення.

Сьогодні в нашій країні вже працюють 10 860 приватних клінік, медичних центрів та кабінетів, навчальних закладів, наукових центрів і лабораторій, аптек, підприємств з виробництва та реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення. У позабюджетному секторі задіяно 206 250 працівників — лікарів, фармацевтів, середнього медичного персоналу та ін. — з них 32 000 лікарів поєднують діяльність у недержавному секторі і в державних медичних закладах.

На початок нинішнього року обсяг основних фондів недержавного сектора охорони здоров’я склав близько 712 млн грн., а їх обіг з урахуванням неврахованих доходів сягнув 3,6 млрд грн. на рік. Це сприяє істотному «розвантаженню» бюджету охорони здоров’я, натомість за умови втілення дієвої системи регулювання та законодавчого забезпечення діяльності суспільно-солідарної системи з’являться можливості сконцентрувати наявні кошти на поліпшення доступності та якості надання медичної допомоги малозабезпеченим верствам населення, підвищенні рівня оплати праці медичних працівників державних медичних закладів, розвитку медичної науки.

О. Руднєв навів прогнози, складені на основі математичного моделювання, згідно з якими до 2012 р. 64% усіх звернень громадян за кваліфікованою та спеціалізованою медичною допомогою задовольнятиметься медичними установами суспільно-солідарного сектора. Вартість його основних фондів сягне 2,6 млрд грн., а обсяг платних послуг (за умови активного розвитку різноманітних форм медичного страхування та подальшої лібералізації податкового кодексу) зросте до 11–12 млрд грн.

Голова Ради Федерації підкреслив, що позабюджетна основа суспільно-солідарної системи відкриває можливості активного використання науково-організаційного потенціалу громадських об’єднань у співпраці з органами законодавчої та виконавчої влади, МОЗ України у вирішенні питань ліцензування та акредитації медичних установ, професійного вдосконалення та атестації медичних працівників, у роботі комісій з тендерних закупівель та незалежної громадської експертизи щодо доцільності імпорту лікарських засобів та виробів медичного призначення (що дасть змогу забезпечити прозорість прийняття відповідних рішень і зменшить можливість зловживань і нераціонального використання бюджетних коштів).

Вітаючи учасників Форуму, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, професор Микола Поліщук наголосив, що до процесів реформування галузі, захисту прав пацієнтів та медичних працівників мають бути залучені громадські організації, які діють згідно із законодавством, і у творенні якого беруть активну участь. Вони не повинні жодним чином залежати від державних структур, навпаки, стратегію охорони здоров’я в державі повинна визначати саме медична громадськість. Голова Комітету висловив побажання, щоб це зібрання не спіткала доля попередніх громадських утворень, які свого часу були зорганізовані не стільки для поліпшення медичного обслуговування населення, скільки для політичного обслуговування адміністративного ресурсу. Асоціації фахівців мають бути захищені законом — як від адміністративного впливу, так і від потрапляння до них випадкових людей, зазначив М. Поліщук.

Прем’єр-міністр України Анатолій Кінах у своєму виступі підкреслив, що громадянським суспільством можна вважати лише таке, в якому влада обслуговує своїх громадян. І досягти позитивних результатів у вирішенні такої глобальної проблеми, як збереження здоров’я нації, неможливо без об’єднання зусиль суспільства і держави. На думку прем’єра, проведення Форуму має унікальне значення, оскільки відкриває можливість дати чітку й об’єктивну фахову оцінку стану справ у галузі і на цій основі визначити напрямки дієвої державної політики щодо розвитку системи охорони здоров’я.

А. Кінах навів деякі показники нинішнього рівня заробітної платні в бюджетній сфері, зокрема в галузі охорони здоров’я (передостаннє місце), і висловив глибокий жаль та стурбованість з приводу того, що в країні склалася парадоксальна і неприпустима ситуація, коли здорова освічена людина позбавлена можливості заробити собі на прожитковий мінімум. Необхідна чітка, жорстка і принципова розмова з цього приводу, адже йдеться про якість роботи і кінцевий результат, які впливають на життя та здоров’я людини, пояснив на закінчення прем’єр-міністр України.

Після обговорень та виступів, серед яких були надзвичайно гострі, делегати Форуму прийняли Звернення до Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України, в якому пропонують підтримати основні напрямки активізації діяльності громадських професійних організацій в управлінні системою охорони здоров’я. Зокрема йдеться про послідовну передачу функцій ліцензування, атестації та акредитації професійним медичним (фармацевтичним) асоціаціям, функцій незалежних науково-технічних експертиз науковим радам Федерації з остаточним затвердженням їх результатів державними органами охорони здоров’я; розширення прав державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо їх фінансування та діяльності лікарняних кас (спілок, фондів); участь представників медичної громадськості в роботі тендерних комісій; захист прав споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення; захист вітчизняного виробника товарів медичного (фармацевтичного) призначення; запровадження на громадських засадах солідарної системи охорони праці, здоров’я та медико-соціального захисту працівників підприємств недержавної форми власності.

У Зверненні Форуму підкреслюється, що спільна діяльність органів державної влади і громадянського суспільства у сфері охорони здоров’я створить міцне підгрунтя і надасть потужного імпульсу формуванню та ефективному функціонуванню системи збереження здоров’я нації як одного з пріоритетів державної політики.

Пилип Снєгірьов
Фото Євгена Кривші

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті