Особливий пріоритет державної політики. Подолання епідемій соціально небезпечних хвороб

Питання подолання епідемій соціально небезпечних хвороб надзвичайно актуальні на сучасному етапі розвитку України. Показники захворюваності на  туберкульоз та ВІЛ/СНІД з року в рік ростуть загрозливими темпами. Це спонукало керівництво держави взяти під особливий контроль боротьбу з їх розповсюдженням.

21 березня 2008 р. у МОЗ України відбулося засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу (далі — Національна рада), в якому взяли участь провідні фахівці МОЗ України, Міністерства економіки та Міністерства фінансів України, Академії медичних наук України, посадовці різних органів державної влади, представники Товариства Червоного Хреста України, Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, Міжнародної коаліції організацій «Зупинимо туберкульоз разом», Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, інших громадських та міжнародних організацій, що опікуються вказаними проблемами, а також голова правління Міжнародного інституту проблем ВІЛ/СНІДу д-р Еліот Перлман.

Під час засідання на розгляд членів Національної ради був представлений проект Концепції загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД на 2009–2013 роки, розроблений згідно з наказом Президента України від 12.12.2007 р. № 1208/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні» МОЗ спільно з громадськими організаціями, які працюють у сфері протидії ВІЛ.

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Василь ПетренкоГолова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Василь Петренко наголосив, що метою Концепції визначено стабілізацію епідемічної ситуації та зниження темпів приросту захворюваності та смертності внаслідок ВІЛ/СНІДу шляхом реалізації державної політики, заснованої на принципах забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, медичних послуг з лікування, догляду та підтримки. На основі порівняльного аналізу як варіант рішення проблеми визначено запровадження єдиної національної стратегії, що передбачає реалізацію комплексного підходу до протидії епідемії та включає: оцінку і прогнозування епідемічної ситуації в  країні, заходи з інформування громадськості, первинну профілактику ВІЛ серед населення, специфічні заходи для представників груп ризику, забезпечення максимального доступу до якісного лікування, догляду і підтримки, забезпечення загальнодержавного механізму координації та інтеграції зусиль для подолання епідемії шляхом активізації діяльності Національної ради, розроблення стандарту соціальних послуг для інфікованих і хворих, здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, дотримання та захист прав, забезпечення толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих, розроблення механізму соціального замовлення та фінансування заходів недержавних організацій, залучених до протидії епідемії ВІЛ-інфекції. Також В. Петренко звернув увагу присутніх на очікуване значне зменшення негативних тенденцій демографічного, соціального та економічного розвитку в разі виконання цих заходів. Виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей, запропоновано забезпечити фінансування програми за рахунок Державного та місцевих бюджетів, інших джерел, передбачених законом, із загальним обсягом фінансування на весь період дії програми близько 6,4 млрд грн.

Народний депутат Верховної Ради України Сергій ШевчукНародний депутат Верховної Ради України Сергій Шевчук (БЮТ) відзначив досконалість представленого проекту та запропонував доповнити концепцію розділом щодо проведення антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди серед молоді, приділити увагу розширенню та вдосконаленню мережі наркологічних закладів.

Директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України Алла ЩербинськаДиректор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України Алла Щербинська зауважила, що на відміну від попередньої в даній концепції представлено розділ, присвячений проведенню профілактичних заходів, що є найбільшим досягненням в концептуальному положенні. Програма має багато нових напрямків, серед яких робота з дітьми-сиротами, безпритульними, дітьми та підлітками з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Також А. Щербинська висловила думку, що некерованість епідемії, боротьба лише з її наслідками і відсутність належної уваги до первинної профілактики захворювання стали основними причинами невиконання завдань попередньої концепції.

Беручи до уваги всі пропозиції та зауваження, проект Концепції був ухвалений членами Національної ради і рекомендований до подальшого затвердження КМУ.

На засіданні Національної ради було також обговорено питання подання заявки України до Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на участь у 8-му раунді по компоненту «туберкульоз» для фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» на 2008–2012 роки, серед пріоритетів якої:

– розвиток та посилення національного потенціалу державного та недержавного секторів у протидії епідемії туберкульозу;

– підтримка заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз згідно з принципами СТОП-ТБ-стратегії, посилення відповіді на  виклики, що зумовлені ВІЛ-асоційованим та хіміорезистентним туберкульозом; розширення послуг, пов’язаних з терапією туберкульозу, для ВІЛ-інфікованих;

– адвокація, соціальна мобілізація, протидія стигмі та дискримінації, пов’язаної з туберкульозом, інформування громадськості щодо протидії туберкульозу, надання соціальних послуг групам високого ризику.

Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу проголошено організацією, що здійснюватиме фасилітацію підготовки заявки, тобто забезпечуватиме етичний супровід цього процесу.

З 27 березня по 10 квітня 2008 р. Національна рада оголосила проведення конкурсу на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду, в якому можуть взяти участь юридичні особи будь-якої форми власності, що здійснюють діяльність на території України відповідно до чинного законодавства. МОЗ України разом з Товариством Червоного Хреста за підтримки вітчизняних громадських організацій виявило намір виступити основним реципієнтом у цьому питанні та домогтися отримання коштів міжнародної спільноти на профілактику та лікування туберкульозу.

Проблемі туберкульозу та шляхам подолання епідемії цього захворювання також було присвячено прес-конференцію, яка відбулася в МОЗ України 24 березня 2008 р. за участю міністра охорони здоров’я Василя Князевича, директора Національного інституту фтізіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Юрія Фещенка, а також В. Петренка.

На сучасному етапі Україна належить до групи країн з високою захворюваністю на туберкульоз, яка за останні 15 років підвищилася у 2,6 раза. На високі показники захворюваності впливають численні соціально-економічні та медичні чинники: зниження рівня життя населення та велика кількість осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, недостатнє фінансування протитуберкульозних заходів, дефіцит кваліфікованих медичних кадрів та волонтерів, підвищення захворюваності на хіміорезистентний туберкульоз, несвоєчасне виявлення хворих та недостатній контроль за їх лікуванням, недостатня матеріально-технічна база протитуберкульозних закладів.

У своєму виступі міністр охорони здоров’я Василь Князевич відзначив, що, незважаючи на серйозність ситуації, яка склалася в зв’язку з епідемією туберкульозу в  Україні, за останні 2 роки було досягнуто певних позитивних зрушень, а саме стабілізації показників захворюваності та смертності. Це явище можна пов’язати з втручанням держави в  боротьбу з епідемією через повне забезпечення лікарськими засобами, медичним обладнанням та продуктами харчування пацієнтів протитуберкульозних закладів. Міністр звернув увагу присутніх на проблему кадрового забезпечення в галузі фтізіатрії. Причиною цього явища є недосконала система соціального захисту робітників, низька заробітна плата та значний ризик зараження туберкульозом. Захворюваність серед персоналу стабільно висока — це 600–700 медичних працівників щороку.

В. Князевич також зробив заяву, що застосовуватимуться жорсткі заходи щодо осіб, які свідомо уникають лікування та несуть загрозу суспільству, шляхом створення в  диспансерах відділень закритого типу для їх ізоляції та примусової терапії.

В. Петренко наголосив, що у 2007 р. порівняно з попереднім роком захворюваність дорослого населення на туберкульоз знизилася на 4,1%, серед дітей віком менше 14 років — на  2,1%, серед підлітків — на 10,6%, та вперше за останні 10 років захворюваність сільського населення перевищує таку міського на 6,4%. За останні 5 років у 10 разів збільшилася кількість хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз. Близько 30% ВІЛ-інфікованих хворіють і близько 40% помирають від туберкульозу. З кожним роком зростає кількість пацієнтів з хіміорезистентними формами, при яких вартість лікування збільшується в десятки разів. В. Петренко також поінформував присутніх щодо подання заявки від України до Глобального фонду, яка буде спрямована на досягнення виконання загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз в 2007–2011 роки з урахуванням міжнародних рекомендацій. На цей період заплановано реалізацію глобальних цілей по виявленню 70% хворих на туберкульоз із позитивним мазком мокротиння та повне одужання 85% загальної кількості зареєстрованих хворих.

Під час прес-конференції в МОЗ України

Під час прес-конференції в МОЗ України

Юрій Фещенко відзначив, що сьгодні профілактичний напрямок у фтізіатрії, а саме вакцинація БЦЖ, туберкулінодіагностика, обов’язкові флюорографічні огляди населення, інтенсивно відновлюється. За останні 3 роки про ефективність профілактичних і лікувальних заходів, що проводяться, свідчить зниження показника захворюваності серед дітей, зростання ефективності лікування та зменшення випадків розповсюдженого туберкульозу, в тому числі і туберкульозного менінгіту.

Завершуючи прес-конференцію, міністр В. Князевич наголосив, що значно легше попередити туберкульоз, ніж лікувати, тому найбільшу увагу треба приділяти профілактиці та своєчасному виявленню хворих, залученню громадськості до проведення заходів щодо первинної профілактики туберкульозу та соціальної підтримки хворих, впровадженню реклами здорового способу життя, вдосконаленню системи інформування населення з питань лікування і профілактики. Туберкульоз — не лише медична, а і соціальна проблема, яку неможливо подолати силами лише медиків без широкої допомоги суспільства та підтримки всіх без винятку верств населення. n

Ганна Барміна,
фото Любові Столяр

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті