Ініціативи щодо розширення Національного переліку

1 серпня 2017 р. на офіційному сайті Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України (далі — Експертний комітет) оприлюднено перелік лікарських засобів за міжнародними непатентованими назвами (МНН), які можуть бути включені до Національного переліку основних лікарських засобів (далі — Національний перелік) за прискореною процедурою «fast-track», та перелік МНН, які потребують подання заяви на включення до Національного переліку за звичайною процедурою. Також Експертний комітет розробив перелік препаратів для екстреної допомоги, які пропонуються до включення у Національний перелік. У даній публікації ми оцінимо обсяги споживання препаратів за цими переліками у роздрібному та госпітальному сегментах. Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК

У попередній публікації, присвяченій аналізу Національного переліку (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 34 (1105) від 4 вересня 2017 г.), ми проаналізували обсяги споживання лікарських засобів, включених до Національного переліку, у роздрібному та госпітальному сегментах у порівнянні із споживанням препаратів, включених до переліку, який був затверджений постановою КМУ № 1071. Аналіз засвідчив, що до Національного переліку включено значно менше МНН, ніж до переліку з постанови КМУ № 1071. Значно меншими є й обсяги їх споживання.

Нагадаємо, що, за підсумками 2016 р., частка препаратів, включених до Національного переліку, у загальному обсязі ринку лікарських засобів становила 21,2% в грошовому і 24,8% — у натуральному вираженні. У той час як для препаратів з переліку, затвердженого постановою КМУ № 1071, ці показники становлять 84,4 та 85,6% відповідно.

Оскільки заклади охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок бюджету, мали вже з 1 вересня 2017 р. закуповувати лікарські засоби, включені до Національного переліку, це викликало неабиякий резонанс у суспільстві та професійному середовищі, адже фактично відбулося суттєве зменшення переліку препаратів, які можуть закуповуватися за державні кошти. У зв’язку із цим Уряд затвердив постанову КМУ від 27.09.2017 р. № 718 (див. с. 15), якою вимога щодо обов’язкового застосування Національного переліку під час держаних закупівель відтермінована до 1 січня 2018 р. При цьому заклади охорони здоров’я зможуть закуповувати інші препарати в разі задоволення потреби у препаратах з Національного переліку на 100%. Але визначення потреби в лікарських засобах — це відкрите питання, якого ми торкнулися в попередній пуб­лікації, представивши оціночний обсяг необхідного фінансування для задоволення потреби в лікарських засобах, що включені до Національного переліку на 2018 р.

У свою чергу, Експертний комітет, затвердив переліки лікарських засобів:

  • які можуть бути включені до Національного переліку за процедурою «fast-track» (табл. 1);
  • потребують подання заяви на включення до Національного переліку та можуть бути включені до нього за звичайною процедурою (табл. 2);
  • застосовуються при наданні екстреної допомоги (табл. 3).
Таблиця 1. Перелік лікарських засобів, які можуть бути включені до Національного переліку за процедурою «fast-track»
МНН, форма випуску, дозування
1 Бортезоміб (Bortezomib), ін’єкції: по 1 мг, по 3,0 мг, по 3,5 мг у фл.
2 Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin), пор. для приг. р-ну для ін.: 100 та 500 ОД
3 Вориконазол (Voriconazole), табл.: 50 мг, 200 мг; пор. для р-ну для інф.: 200 мг; ін’єкції: 200 мг у фл.
4 Гозерелін (Goserelin), капс. для п/ш введ. пролонг. дії по 3,6 мг та по 10,8 мг
5 Декспантенол (Dexpanthenol), мазь та крем 5%
6 Дилтіазем (Diltiazem), табл. пролонг. дії по 120 мг; табл., вкриті п/о, пролонг. дії по 180 мг
7 Екземестан (Exemestane), табл. 25 мг
8 Епірубіцин (Epirubicin), р-н для інф., 10 або 50 мг у фл.
9 Ідарубіцин (Idarubicin), капс.: 10 мг; ін’єкції: 5 мг, 10 мг, 20 мг у фл.; конц./ліоф. для р-ну для інф.: 1 мг/мл; 5 мг
10 Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b), ін’єкції: 3 млн МО, 6 млн; ліоф. для приг. р-ну для ін. по 1 млн МО, 3 млн МО, 5 млн МО, 6 млн МО, 9 млн МО, 18 млн МО
11 Інтерферон бета 1-b (Interferon beta-1b), ін’єкції по 9 600 000 МО (0,3 мг)
12 Інтерферон бета 1-а (Interferon beta-1a), ін’єкції по 6 000 000 МО (30 мкг), 12 000 000 МО (44 мкг)
13 Ітраконазол (Itraconazole), табл., капс.: 100 мг; р-н для перорал. заст.: 10 мг/мл
14 Йопамідол (Iopamidol), р-н для ін. у фл. 370 мг йоду/мл, 50 мл та 100 мл
15 Кислота золедронова (Zoledronic acid), ліоф./конц. для р-ну для інф.: 0,8 мг/мл, 4 мг у фл.; р-н для інф.: 4 мг/100 мл, 5 мг/100 мл у фл.
16 Лейпрорелін (Leuprorelin), пор. для приг. р-ну для п/ш ін. та імплантат по 3,6 мг, 3,75 мг, 5 мг, 7,5 мг, 22,5 мг та 45 мг
17 Летрозол (Letrozole), табл. по 2,5 мг
18 Лопінавір/ритонавір (Lopinavir and ritonavir), табл. по 200 мг/50 мг, 100 мг/25 мг; р-н для перорал. заст. 400 мг+100 мг/5 мл або 80 мг+20 мг/1 мл
19 Мелфалан (Melphalan), тв. перорал. форма: 2 мг; пор. для р-ну для ін.: 50 мг
20 Менотропін (Human menopausal gonadotrophin), пор. для р-ну для ін.: 75 МО, 150 МО, 600 МО, 1200 МО у фл.
21 Меропенем (Meropenem), пор. для р-ну для ін.: 250 мг, 500 мг, 1000 мг
22 Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid), табл. 180 мг, капс. 250 мг
23 Мітоксантрон (Mitoxantrone), конц. для р-ну для інф., 2 мг/мл по 5 мл (10 мг) або по 10 мл (20 мг) у фл.; р-н для ін., 2 мг/мл по 10 мл у фл.
24 Піперацилін/тазобактам (Piperacillin/Тazobactam), пор. для р-ну для ін./інф.: 4 г/0,5 г; 2 г/0,25 г
25 Ралтегравір (Raltegravir), табл. по 25 мг; 100 мг; 400 мг
26 Силденафіл (Sildenafil), табл., вкриті п/о, по 20 мг
27 Соматропін (Somatropin), ліоф. для р-ну для ін./пор. ліоф. та розчинник для р-ну для ін./розчин для ін./пор. для р-ну для ін. у фл. по 1,3 мг, 2,6 мг, 4 мг, 5 мг, 5,3 мг, 8 мг
28 Такролімус (Tacrolimus), табл., капс. 0,5 мг, 1 мг, 5 мг; табл., капс. пролонг. дії, 0,5 мг, 1 мг, 3 мг, 5 мг
29 Темозоломід (Temozolomide ), тв. перорал. форма: 20 мг, 100 мг, 140 мг, 180 мг, 250 мг; пор. для р-ну для інф.: 100 мг
30 Топотекан (Topotecan), ліоф. для р-ну для інф. 4 мг
31 Трипторелін (Triptorelin), пор. для сусп. для ін. по 3,75 мг та 11,25 мг; пор. ліоф. для приг. р-ну для ін.: по 0,1 мг, 3,75 мг, 11,25 мг, 22,5 мг
32 Фактор згортання крові VIII та фактор Віллебранда (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination), ліоф. пор. для пригот. р-ну для ін. по 1000 МО; пор. для пригот. р-ну для ін. по 1000 МО, 1000/750 МО, 500/600 МО, 1000/1200 МО, 1500/1800 МО
33 Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини (Blood coagulation factor VIII and human von Willebrand factor), пор. для р-ну для ін.: 1000 / 500 / 250 МО у фл. та 50 МО у фл.
34 Фолітропін-альфа (Follitropin alfa), ліоф./пор. для р-ну для ін.: 75 МО/1 мл; р-н для ін.: 300 МО/0,5 мл, 450 МО/0,75 мл, 900 МО/1,5 мл
35 Цефепім (Cefepim), пор. для р-ну для ін.: 500 мг, 1000 мг, 2000 мг
Таблиця 2. Перелік лікарських засобів, які потребують подання заяви щодо внесення до Національного переліку та можуть бути включені до Національного переліку за звичайною процедурою
МНН
1 Агалсидаза бета (Аgalsidase beta)
2 Адалімумаб (Adalimumab)
3 Алглюкозидаза альфа (Аlglucosidase alfa)
4 Альтеплаза (Alteplase)
5 Антиінгібіторний коагулянтний комплекс (Factor VIII inhibitor bypassing activity)
6 Антикоагулянт цитрату декстрози розчин А (АЦД-А) (Comb drug)
7 Антитимоцитарний глобулін кінський (Antilymphocyte immunoglobulin (horse))
8 Антитимоцитарний глобулін кролячий (Antithymocyte immunoglobulin (rabbit))
9 Аспарагіназа (Asparaginase)
10 Атазанавір (сульфат)+ритонавір (Atazanavir/ritonavir)
11 Атомоксетин (Atomoxetine)
12 Базиліксимаб (Basiliximab)
13 Бусульфан (Busulfan)
14 Валганцикловір (Valganciclovir)
15 Галсульфаза (Galsulfase)
16 Ганірелікс (Ganirelix)
17 Глатирамеру ацетат (Glatiramer acetate)
18 Даптоміцин (Daptomycin)
19 Дарунавір (Darunavir)
20 Долутегравір (Dolutegravir)
21 Дорназа альфа (Dornasealfa)
22 Еверолімус (Everolimus)
23 Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIа) (Eptacog alfa)
24 Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIa) (Eptacog alfa) (activated)
25 Еритропоетин (епоетин-бета) (Erythropoietin)
26 Ертапенем (Ertapenem)
27 Етанерцепт (Etanercept)
28 Етравірин (Etravirine)
29 Ідурсульфаза (Idursulfase)
30 Ілопрост (Iloprost)
31 Іміглюцераза (Imiglucerase)
32 Йоверсол (Ioversol)
33 Йодиксанол (Iodixanol)
34 Йомепрол (Iomeprol)
35 Йопромід (Iopromide)
36 Карбетоцин (Carbetocin)
37 Каспофунгін (Caspofungin)
38 Кладрибін (Cladribine)
39 Комбінація факторів коагуляції крові IX, II, VII, X (Human Prothrombin complex)
40 Ларонідаза (Laronidase)
41 Левосимендан (Levosimendan)
42 Ленограстим (Lenograstim)
43 Ломустин (Lomustine)
44 Месна (Mesna)
45 Метилфенідат (Methylphenidate)
46 Мікафунгін (Micafungin)
47 Натрію йодид Na-131I (Sodium iodide (131I))
48 Нілотиніб (Nilotinib)
49 Нітізинон (Nitisinone)
50 Омбітасвір/парітапревір/ритонавір/дасабувір (Dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir and ritonavir)
51 Пегаспаргаза (Pegaspargase)
52 Посаконазол (Posaconazole)
53 Самарій 153Sm оксабіфор (Samarium (153Sm) lexidronam)
54 Сапроптерину дигідрохлорид (Sapropterin)
55 Технецій (Technetium (99mTc) pertechnetate)
56 Софосбувір/ледіпасвір(Sofosbuvir and ledipasvir)
57 Тайгециклін (Tigecycline)
58 Талідомід (Thalidomide)
59 Тастузумаб (Trastuzumab)
60 Тенектеплаза (Tenecteplase)
61 Тенофовір/ламівудин/ефавіренз (Lamivudine/Tenofovir disoproxil/Efavirenz)
62 Тікагрелор (Ticagrelor)
63 Тикарцилін/клавуланова кислота (Ticarcillin and enzyme inhibitor)
64 Тіогуанін (Tioguanine)
65 Тореміфен (Toremifene)
66 Тоцилізумаб (Tocilizumab)
67 Треосульфан (Treosulfan)
68 Урокіназа (Urokinase)
69 Фолітропін бета (Follitropin beta)
70 Фондапаринукс натрію (Fondaparinux)
71 Хоріонічний гонадотропін альфа (Choriogonadotropin alfa)
72 Цинку оксид + бензиловий спирт + бензилбензоат + бензил цинамат (Comb drug)
Таблиця 3. Перелік лікарських засобів для надання екстреної допомоги, які пропонується включити до Національного переліку
Лікарські засоби для надання екстреної допомоги
1 Мелоксикам
2 Гідроксиетилкрохмаль
3 Розчин Рінгера
4 Кислота аскорбінова
5 Натрію оксибутират
6 Амінокапронова кислота
7 Кеторолак
8 Декскетопрофен
9 Тримеперидин
10 Фентаніл
11 Носкапін
12 Папаверин
13 Тебаїн
14 Трамадол
15 Добутамін
16 Ацизол
17 Піридоксин (вітамін В6)
18 Галантамін
19 Занамівір
20 Римантадин
21 Клонідин
22 Каптоприл
23 Бендазол
24 Диклофенак
25 Метамізол натрію
26 Дротаверин
27 Перекис водню
28 Теофілін
29 Мельдоній
30 Тіазотна кислота
31 Хлоропірамін
32 Стерофундин
33 Розчин Хартмана
34 Етамзилат
35 Есмолол
36 Лабетолол
37 Афобазол
38 Торасемід
39 Тримеперидин
40 Допамін

Наша редакція розрахувала обсяги споживання препаратів, які пропонується включити до Національного переліку за процедурою «fast-track», а також ліків, що можуть бути включені за звичайною процедурою за умови подання відповідних заяв, та препаратів для надання екстреної допомоги

За підсумками 2016 р., обсяг споживання препаратів, які рекомендується включити до Національного переліку за процедурою «fast-track», у роздрібному та госпітальному сегментах становить 1,1 млрд грн. та 3 млн упаковок, що відповідає 8,7% грошовому та 1,1% у натуральному вираженні від загального обсягу споживання препаратів, включених до Національного переліку. При цьому в сегменті госпітальних поставок ці показники становлять 707,5 млн грн. та 1,1 млн упаковок (рис. 1).

Рис. 1
 Частка лікарських засобів, які пропонується включити до нового Національного переліку за процедурою «fast-track», звичайною процедурою та екстреної допомоги у загальному обсязі споживання препаратів, включених до Національного переліку, у натуральному та грошовому вираженні за підсумками 2016 р.
Частка лікарських засобів, які пропонується включити до нового Національного переліку за процедурою «fast-track», звичайною процедурою та екстреної допомоги у загальному обсязі споживання препаратів, включених до Національного переліку, у натуральному та грошовому вираженні за підсумками 2016 р.

Загальний обсяг споживання лікарських засобів, які потребують подання заяви щодо внесення їх до Національного переліку за звичайною процедурою, становить 909,7 млн грн. та 540,6 млн упаковок, або 7,3% в грошовому та 0,2% в натуральному вираженні від загального обсягу споживання препаратів, включених до Національного переліку. Обсяг госпітальних поставок таких препаратів становить 773,9 млн грн. за 126,1 млн упаковок (див. рис. 1)

Щодо препаратів для надання екстреної допомоги, які пропонується включити до Національного переліку, загальний обсяг їх споживання в роздрібному та госпітальному сегментах становить 3,4 млрд грн. та 107,8 млн упаковок. А обсяг госпітальних поставок — 436,4 млн грн. і 9,6 млн упаковок (див. рис. 1).

Аналіз свідчить, що у разі включення зазначених препаратів до Національного переліку Уряду необхідно буде збільшити фінансування на 55,7 % для задоволення 100% потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку, у госпітальному сегменті.

Щодо обсягів госпітальних поставок лікарських засобів, які пропонується включити до Національного переліку, в розрізі груп АТС-класифікації можна зазначити, що обсяг поставок препаратів збільшиться для всіх груп АТС-класифікації, за винятком групи P «Протипаразитарні засоби, інсектициди і репеленти» (рис. 2).

Рис. 2
Структура госпітальних поставок лікарських засобів, включених до Національного переліку, у розрізі АТС-класифікації із зазначенням збільшення обсягів споживання в разі включення препаратів за процедурою «fast-track», звичайною процедурою та для екстреної допомоги в натуральному та грошовому вираженні за підсумками 2016 р.

ВИСНОВКИ

За нашими розрахунками, для забезпечення 100% потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку, у госпітальному сегменті необхідно передбачити фінансування на 2018 р. у розмірі 5,1 млрд грн. У разі включення до нього препаратів з переліків, визначених Експертним комітетом, фінансування збільшиться на 56%, що становитиме близько 8 млрд грн.

Включення до Національного переліку цих препаратів не вирішує проблему його практичного застосування, зокрема для визначення потреби та інших статистичних розрахунків. Для того щоб цей перелік був придатний для такого використання, він має базуватися на статистичних класифікаціях — АТС-класифікації та МКХ-10.

Денис Кірсанов

Коментарі

Олександр 02.10.2017 10:20
В перечень необхідних ліків для закупівель не має дієвого в психіатрії вітчизняного дешевого препарату трифтазін , чому? Невідомо...
Тетяна 02.10.2017 10:58
Виробники лоббіюють включення препаратів до Національного переліку за скороченою процедурою Декспантенол (Dexpanthenol), мазь та крем 5%??? Перелік для невідкладної допомоги - це приклад для сатиричного журналу. Ті хто обізнані із протоколами надання невідкладної допомоги, прокомментуйте включення Афобозу, Гідроксиетилкрохмалю, Стерофундіну, МЕЛЬДОНІЮ , Тіоазотної кислоти, Занамівіру до переліку Невідкладної допомоги.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті