Рівень споживання наркотиків значно перевищує попередні оцінки — щорічний звіт Управління ООН

Управління Організації об’єднаних націй з наркотиків та злочинності (United Nations Office on Drugs and Crime — UNODC) підготувало щорічний звіт щодо споживання наркотиків у світі. Його мета — сприяти усвідомленню світовою спільнотою проблем, викликаних споживанням наркотиків та залежністю, а також їх впливом на здоров’я нації та безпеку людства.

Як і попередні звіти, цьогорічний документ складається із 5 частин та спирається на показники попередніх років (передусім 2017 р.), однак цього року UNODC вперше прийняло рішення об’єднати зібрану ним інформацію згідно з психофармакологічним впливом кожного типу наркотичного засобу. Так, частина 2 містить аналіз глобальних тенденцій споживання та збуту, частина 3 розглядає депресанти, частина 4 — стимулятори, частина 5 присвячена споживанню канабіноїдів та галюциногенних речовин. При цьому перша частина підготовлена у вигляді резюме — висновків щодо світової картини споживання наркотичних речовин і політичних наслідків, які є невтішними.

Доповідь підкреслює необхідність посилення міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я і кримінального правосуддя, яке б сприя­ло зниженню попиту та пропозиції наркотичних речовин. Обсяги виробництва наркотиків, кількість пацієнтів з розладами внаслідок їх споживання та показники смертності досі залишаються на дуже високому рівні, тоді як рівень профілактики і лікування в більшості країн знач­но нижче реальних потреб.

Рівень споживання

Протягом 2017 р., за різними оцінками, близько 271 млн осіб у всьому світі принайм­ні один раз вживали той чи інший наркотичний препарат. Така кількість у співвідношенні до загальної чисельності населення світу означає, що близько 5,5% осіб віком від 15 до 64 років споживають наркотики, тобто 1 з 18 осіб. Порівняно з попередніми роками дані свідчать про стійке збільшення кількості споживачів наркотиків — у 2009 р., наприклад, їх кількість становила менше 5%.

За статистикою кожен з 18 дорослих осіб у світі споживає наркотики

І хоча всі оцінки є приблизними, серед вказаних 271 млн осіб у близько 31 млн виникають розлади, спричинені споживанням наркотиків. Ця проблема торкається і підліткової групи, яка є особливо чутливою до змін, що відбуваються в організмі. Деякі з них також страждають від споживання нарковмісних препаратів — критичним в плані ризику вважається період 12–17 років. У цілому ж серед дорослого населення пік споживання наркотиків припадає на молодих людей віком 18–25 років. Подібна ситуація спостерігається у більшості регіонів та для наркотиків кожної групи.

Одними з найнебезпечніших для багатьох країн вважають саме опіоїдну групу наркотиків, оскільки останні зумовлюють виникнення істотних негативних наслідків для здоров’я. У звітному році їх асоціюють з 66% випадків смерті з тих 100%, які пов’язані з розладами внаслідок споживання наркотиків.

Протягом останнього десятиліття відбулися й інші негативні події. На додачу до традиційних речовин рослинного походження ми стикнулися з швидким неконтрольованим розвит­ком ринку синтетичних наркотичних препаратів та споживанням рецептурних нарковмісних препаратів з немедичною метою. Нові речовини ще більш потужні, аніж попередні, і їх можливі комбінації створюють нові страшні ризики для населення планети.

Депресанти

Термін «опіоїди» включає опіати і їх синтетичні аналоги, що являють собою різноманітні речовини, які виробляються як легально (для виробництва морфію, кодеїновмісних препаратів, тебаїну й інших напівсинтетичних опіоїдів), так і нелегально (з метою немедичного споживання чи виробництва морфію та його напівсинтетичної похідної — героїну). Загальна кількість осіб, які в тих чи інших цілях використовують дану групу наркотиків, у всьому світі становить 82,6 млн. Найбільш розповсюджені для легального виробництва з медичною метою серед цієї групи — морфій, кодеїн і тебаїн.

Люди поєднують різні види наркотичних препаратів, що створює небезпечне явище полінаркоманії у світі

У звіті розглянуто основні групи депресантів, у тому числі з опіоїдними й седативними речовинами, транквілізаторами та снодійними. Зазначається, що окрім, власне, вживання з метою психоактивного впливу на центральну нервову систему, є випадки так званої полінаркоманії з поєднанням депресантів та інших наркотичних засобів. У деяких випадках це одночасний прийом двох та більше депресантів, наприклад, поєднання алкоголю та опіоїдних речовин, в інших — швидкий перехід від одного типу депресанту до іншого залежно від наявності, ціни тощо (наприклад від оксикодону до героїну) задля підтримки звичного психоактивного стану. Крім того, нерідко відмічається поєднання депресантів і стимуляторів, що здебільшого пов’язано із спробами подолати побічні ефекти іншої речовини або ж пом’якшити симптоми відміни.

Глобальна картина споживання виглядає наступним чином (рис. 1): споживання опію збільшилося на 5%, фармацевтичних опіоїдних речовин — на 72%, героїну — на 13%, морфію — на 33%. Суттєво знизився (на 73%) лише рівень вживання снодійних і транквілізаторів.

Рис. 1
 Дані щодо вилучених депресантів за 2017 р.
Дані щодо вилучених депресантів за 2017 р.

За підрахунками UNODC, близько 1,1% осіб віком 15–64 років у 2017 р. хоча б раз вживали опіоїдну речовину, при цьому найбільше споживачів вказаної речовини у Північній Америці. Що стосується Європейського регіону, то частка споживачів опіоїдів тут становить 0,7% загальної чисельності населення, тобто близько 3,8 млн, тоді як у Західній та Центральній Європі їх кількість менша і сягає 2 млн (0,6% дорослого населення).

У США триває опіоїдна лихоманка, яка розпочалася ще в 1997 р. внаслідок збігу декількох факторів: це і прогалини в системі охорони здоров’я, й відповідні рецептурні приписи лікарів, очікування пацієнтів тощо. Якщо кількість виписаних рецептів на зазначені речовини у 2000 р. становила 174 млн, то у 2009 р. вона збільшилася до 256,9 млн. Поєднання високих доз і значної тривалості лікування опіоїдами за рецептурними приписами переважно для усунення хронічного болю, що не є наслідком онкологічних захворювань, призвело, за інформацією UNODC, до зловживання нарковмісними препаратами та збільшення розладів серед їх споживачів.

Стимулятори

До стимуляторів відносять нарковмісні речовини рослинного походження, такі як кокаїн, ефедрин, псевдоефедрин, а також синтетичні наркотики, що являють собою окрему групу амфетамінового ряду (амфетамін, метамфетамін, екстазі та ін.).

Усі стимулятори підвищують тривожність людини, посилюють збудження та змінюють її поведінку через безпосередній вплив на головний мозок

Деякі з них схвалені для медичних цілей, що ж стосується споживання з немедичною метою, дана група утворює другу за популярністю після канабісу категорію, однак типи стимуляторів відрізняються залежно від регіо­ну. Так, наприклад, у Західній та Центральній Європі розповсюдженими є кокаїн, амфетамін та екстазі.

Як і в ситуації з депресантами, споживачі стимуляторів нерідко поєднують останні з іншими наркотичними речовинами. У звіті до цієї групи віднесено як осіб, що вживають суто «клубні наркотики», так і осіб, які страждають від серйозних розладів споживання цих речовин. Одночасне поєднання стимуляторів та інших наркотиків виявлено також і серед гомосексуальних та бісексуальних груп населення, де в різних комбінаціях з іншими речовинами вони використовуються у разі еректильної дисфункції і для посилення сексуального досвіду.

Рис. 2
 Дані щодо вилучених стимуляторів за 2017 р.
Дані щодо вилучених стимуляторів за 2017 р.

У Європейському регіоні за звітний рік вилучено близько 171 т стимуляторів, в Азії — 132 т, а сумним рекордсменом є Американський континент, де кількість вилучених наркотиків цієї групи становила 1,215 тис. т (рис. 2). Лідируюче місце майже повсюдно займає кокаїн, кількість споживачів якого протягом 2017 р. досягла 18 млн осіб у всьому світі. Обсяги виробницт­ва даного наркотику оцінюються у 1,976 тис. т, що на 25% більше, ніж вироблялося протягом 2016 р. Переважна кількість кокаїну, який вилучався в США, вироблена в Колумбії — 93%, ще 4% в Перу, стосовно інших 3% місце походження не вдалося встановити. В Азії й Океанії в той же час превалює розповсюдження метамфетаміну.

У 2017 р. згідно з даними UNODC близько 0,4% загального населення планети
вживали кокаїн принаймні
1 раз на рік

Дані щодо споживання амфетаміну та інших рецептурних стимуляторів ще більш вражаючі: їх вживали близько 29 млн осіб, тоді як ще 21 млн — вживали екстазі.

Канабіноїди та галюциногени

У звіті міститься зауваження про існуючі суперечки щодо кількості видів рослин роду канабіс та розгляд науковою спільнотою даного препарату як моноспецифічного, який має 2 підвиди та 4 різновиди. Рослини канабісу налічують 70 фітоканабіноїдів, основною психоактивною речовиною яких є тетрагідроканабінол, саме він забезпечує психоактивний вплив на організм людини.

Загальна кількість споживачів канабісу (трави та смоли) в 2017 р. є найбільшою серед усіх груп та, за оцінками, налічує 188 млн осіб. Дані щодо вилучених речовин даної групи наркотиків наступні (рис. 3): 5,109 тис. т листя канабісу, 1,161 тис. т смол канабісу, 9 т кетаміну та 3,5 т галюциногенів, не враховуючи кетаміну.

Рис. 3
 Дані щодо вилучених канабіноїдів за 2017 р.
Дані щодо вилучених канабіноїдів за 2017 р.

На підставі наведених даних можна констатувати факт зростання на 7% споживання листя канабісу, однак у той же час і зниження рівня споживання смол на 31%. При цьому Європа посідає останнє місце за кількістю серед регіонів, де вилучено саме листя, однак Західна та Центральна частини посідають 1-ше місце за кількістю вилучених смол. Також на 34% знизився рівень вилучення кетаміну, проте кількість вилучених інших галюциногенів збільшилася аж у 7 разів.

Листя канабісу вирощується майже в кожній країні світу. Смола канабісу виробляється переважно в декількох країнах Північної Африки, Середнього Сходу та Південно-Західної Азії.

В усіх країнах відмічається збільшення кількості випадків домашнього або внутрішнього вирощування канабісу

Зростання рівня домашнього або ж внутрішнього (у межах країни) вирощування канабісу вплинуло на зниження залежності від його імпорту, а відтак і на його доступність. Таке виробництво передбачає створення особливих контрольованих умов і використання генетично відібраних штамів рослини, саме тому, як пояснюється в звіті, збільшилася кількість врожаю, його якість та ефективність.

UNODC отримувало повідомлення про вирощування рослин канабісу із 159 країн світу, й більшість з них не мають постійно діючої системи моніторингу площ культивації рослини. Як і в попередні роки, першим за кількістю вилученої речовини (60% загальної кількості) став Американський континент.

Споживання канабісу у Європейському регіоні залишається більш-менш стабільним і коливається на рівні 6–7% серед населення віком від 15 до 64 років, які споживали наркотик протягом звітного періоду. Лідерами в цьому регіоні, за даними 2015–2017 рр., є:

  • Франція (11,1% у 2016 р.);
  • Італія (10,2% у 2017 р.);
  • Іспанія (9,%% у 2015 р.);
  • Чехія (9,5% у 2016 р.);
  • Нідерланди (9,2% у 2017 р.);
  • Швейцарія (9,1% у 2016 р.).

Резюме

З кожним роком наркотики являють собою все більш серйозну проблему та створюють загрозу для здоров’я та безпеки населення. Вис­новки звіту створюють страшну картину світових проб­лем, пов’язаних із наркотиками, які потребують регулярних, дієвих, своєчасних заходів щодо зниження попиту та пропозиції. Обсяги виробництва опію, кокаїну, вживання стимуляторів і канабіноїдів залишаються на рекордно високому рівні, а за деякими напрямками навіть продовжують зростати.

Однією з небагатьох позитивних новин є збільшення кількості вилучених наркотичних речовин

Збільшення кількості вилучених речовин означає підвищення зусиль та ефективності дій правоохоронних органів у всьому світі. Відмічається й досягнення міжнародного співробітництва в напрямку призупинення розповсюдження нових психоактивних речовин, що зумовлює їх швидке включення до списку небезпечних речовин та раннє попередження через Консультативний портал, який сприяє поінформованості про останні події.

У той же час рівень профілактики запобігання вживанню наркотиків та лікування наркотичної залежності, за даними звіту, залишається невтішним і таким, що значно нижче справж­ніх потреб. Зниження даних показників особливо відчутне в пенітенціарних закладах, де постійно фіксуються випадки споживання наркотиків, що підвищує ризик зараження ВІЛ і гепатитом та їх передачі. Автори звіту наголошують, що ця прогалина є серйозною перепоною на шляху досягнення цілей у сфері стійкого розвитку та виконання зобов’язань міжнародної спільноти щодо співробітництва, яке повинно сприяти безпеці й гарантувати кожному право на охорону здоров’я.

Ознайомитися з повною версією можна на офіційному сайті Управління Організації об’єднаних націй з наркотиків та злочинності.

Ліна Лисенко,
За матеріалами wdr.unodc.org
Фото з офіційної стрічки ООН Twitter.com/UN_Vienna/

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті