Клінічні випробування у період карантину: ДЕЦ надало відповіді на поширені питання

ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі — ДЕЦ), ґрунтуючись на чинних нормативних вимогах щодо проведення клінічних випробувань (КВ) лікарських засобів в Україні та з урахуванням рекомендацій регуляторних органів країн ЄС, Європейської агенції з лікарських засобів (European Medicines Agency — ЕМА, версія 1 від 20.03.2020 р.) та Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA, березень 2020 р.), надає відповіді на типові питання щодо можливості застосування екстрених заходів у рамках проведення клінічних випробувань лікарських засобів спонсорами/заявниками в умовах поширення коронавірусу COVID-19.

Питання 1: чи можлива доставка досліджуваних препаратів безпосередньо пацієнту (з  місця проведення випробування — МПВ або центрального депо), коли пацієнт не може відвідувати МПВ?

У ДЕЦ зазначають, що спонсором КВ має бути проведена оцінка ризиків, пов’язаних з доставкою досліджуваного(их) лікарського(их) засобів(у) (далі — ДЛЗ) до пацієнта, з дотриманням вимог підпунктів 5.14.3–5.14.5 пункту 5.14 розділу 5 «Настанови. Лікарські засоби. Належна клінічна практика. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008» (ICH GCP). Спонсор повинен оцінити наявні ризики в порівнянні з встановленим контролем за ними та, за необхідності, прийняти певні дії з урахуванням характеристик медичних та статистичних змінних, а також статистичного дизайну випробування для виявлення системних питань, що можуть вплинути на безпеку досліджуваних або надійність результатів КВ (п. 5.0.4 ICH GCP).

Спонсор має дотримуватися своїх стандартних операційних процедур, складених після оцінки ризиків. Для забезпечення доставки ДЛЗ безпосередньо з МПВ бажано використовувати потужності лікувально-профілактичних закладів/дослідників. У разі залучення для доставки ДЛЗ іншої служби необхідним є укладання додаткових угод та внесення змін до інформованої згоди в установленому порядку. Альтернативні методи доставки ДЛЗ не мають створювати загрозу розкриття персональних даних досліджуваних, конфіденційних даних та засліплення обробки даних. Відповідальність за контроль призначення ДЛЗ залишається за уповноваженим дослідником. Додатковий залучений до доставки ДЛЗ персонал повинен пройти відповідну підготовку, з урахуванням вимог щодо зберігання, за необхідності, способу застосування, а його обов’язки мають бути зазначені в угоді та/або журналі делегування повноважень.

Питання 2: чи можуть досліджувані відвідувати інші МПВ у випадку закриття лікувально-профілактичного закладу, де вони беруть участь у КВ?

Спонсор та дослідники мають розглянути питання про те, що може виникнути необхідність переведення досліджуваного з одного МПВ до іншого, затвердженого в установленому порядку для проведення даного КВ. У таких випадках важливо, щоб досліджувані своєчасно були поінформовані щодо такого переведення та надали на це згоду. Спонсор та обидва МПВ (дослідники) узгоджують цей процес, що має бути відповідним чином задокументовано. МПВ, до якого переводиться досліджуваний, повинно мати можливість вводити нові дані до електронного звіту про справу (electronic case report from — eCRF) та отримати доступ до попередньо зібраних даних досліджуваного.

Якщо МПВ не може продовжувати проведення КВ та відсутня можливість переведення досліджуваних в інше МПВ, що затверджене в установленому порядку, спонсор повинен розглянути питання про тимчасову зупинку проведення КВ у даному МПВ для забезпечення безпеки пацієнта та достовірності даних. Пацієнти мають бути виведені із КВ та переведені на стандартне лікування відповідно до їх стану.

Питання 3: чи можуть досліджувані здавати аналізи (відповідно до протоколу) в найближчій до місця проживання лабораторії без відвідування МПВ або за викликом лаборанта додому?

Якщо досліджуваний не може прибути в МПВ, можливим є відвідування уповноваженим персоналом дослідницької команди (дослідник/співдослідник) досліджуваного за місцем його проживання для виконання клінічних та/або діагностичних тестів згідно з протоколом КВ. Можливе виконання аналізів в інших лабораторіях, визначених спонсором/дослідником у встановленому порядку з урахуванням можливостей лабораторій виконувати такі тести.

Питання 4: чи можуть дослідники в окремих випадках відвідувати досліджуваних удома з метою проведення обстеження та забору зразків? Чи можуть досліджувані відвідувати лікаря за місцем проживання для оцінки певних клінічних показників (наприклад артеріального тиску, частоти серцевих скорочень тощо) замість візиту до МПВ?

Дослідник узгоджує зі спонсором можливість перенесення візитів досліджуваних до МПВ, призначивши їх на інші дати у графіку візитів у ме­жах КВ, за можливості враховуючи затверджений план обстежень.

Якщо досліджуваний не може прибути в МПВ, можливим є відвідування уповноваженим персоналом дослідницької команди (дослідник/співдослідник) досліджуваного за місцем його проживання для виконання клінічних та діа­гностичних тестів згідно з протоколом.

Питання 5: чи може бути змінена методологія вимірювання/оцінювання з використанням медичних пристроїв домашньої медичної допомоги, включаючи цифрові пристрої?

Будь-яка зміна методології вимірювання/оцінювання з використанням медичних пристроїв повинна бути належним чином узгоджена зі спонсором, задокументована та пояснена.

Питання 6: щодо використання телемедицини в проведенні КВ.

Якщо досліджуваний не може відвідати МПВ, засоби дистанційного зв’язку (телемедицина) можуть використовуватися як додатковий метод для забезпечення медичного нагляду за станом досліджуваного та оцінки проявів побічних явищ. Однак обмеження та ризики таких методів та вимоги щодо захисту даних слід враховувати, і такі альтернативні заходи повинні бути належним чином узгоджені зі спонсором, задокументовані та затверджені в установленому порядку.

Питання 7: щодо використання віддаленого (дистанційного) отримання згоди на участь у КВ та підписання електронної Форми інформованої згоди.

Доцільність початку нового КВ або включення нових учасників випробувань до поточного дослідження має критично оцінюватися спонсором та дослідниками.

Відхилення від протоколу залишаються неприйнятними і нових пацієнтів не слід включати до КВ без належної оцінки їх відповідності, включаючи виконання запланованих тестів і отримання письмової інформованої згоди відповідно до національних вимог.

У разі якщо досліджувані не можуть своєчасно перепідписати форму інформованої згоди, дослідник повинен надати їм усну інформацію про зміни (оновлення) інформованої згоди в установленому порядку (додаток 2 до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом МОЗ України від 23.09.2009 р. № 690 (далі — Порядок)). Інформовану згоду цих досліджуваних або їх представників потрібно отримати пізніше, але якнайшвидше. Водночас, необхідно уникати відвідування досліджуваними МПВ з єдиною метою отримати оновлену інформовану згоду. Якщо оновлені інформовані згоди необхідні для впровадження невідкладних змін у проведення КВ, інші способи їх отримання можуть бути прийнятними протягом дії карантину. Наприклад, зв’язок із досліджуваними шляхом телефонних переговорів для отримання усних інформованих згод, доповнених підтвердженням електронною поштою. Будь-яка інформована згода, отримана таким чином, повинна задокументовуватися та підтверджуватися шляхом проведення звичайної процедури отримання інформованої згоди за першої же можливості, коли досліджуваний буде на візиті безпосередньо в МПВ.

Питання 8: чи можлива віддалена (дистанційна) перевірка первинних даних?

Спонсору рекомендується оновити плани моніторингу КВ, віддавши переваги централізованому моніторингу та віддаленому моніторингу МПВ, що не вимагає оцінки первинних даних. Наскільки це можливо, перевірку первинних даних необхідно відкласти до поновлення доступу до первинної медичної документації. Під час віддаленого моніторингу мають вживатися оптимальні заходи обережності для дотримання нормативних вимог щодо збереження анонімності суб’єктів випробування та конфіденційності інформації, що належить спонсору (п. 1.21 ICH GCP). Спонсори повинні узгоджувати з МПВ/дослідниками умови проведення такого моніторингу, але це не повин­но створювати додаткове навантаження на МПВ.

Таким чином, безпека та права досліджуваних є головним пріоритетом під час участі їх у КВ. У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні, необхідно враховувати рекомендації щодо проведення КВ, що оприлюднені на сайті ДЕЦ.

Усі відхилення від протоколу в МПВ повинні зазначатися та пояснюватися дослідником у первинній медичній документації та повідомлятися спонсору і комісії з питань етики при лікувально-профілактичному закладі. Спонсор/заявник про такі відхилення інформує ДЕЦ. У подальшому спонсор може внести суттєві зміни до матеріалів дослідження. Такі суттєві поправки до матеріалів КВ вносяться відповідно до Розділу Х Порядку.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті