Грип. Корона. Карантин: аптечний продаж у I півріччі 2020 р.

І півріччя 2020 р. видалося дуже насиченим подіями, які суттєво вплинули на розвиток фармацевтичного ринку. В І кв. ринок продемонстрував суттєве зростання на фоні епідемії грипу. Однак у подальшому Україна і світ стикнулися з пандемією коронавірусу (COVID-19). Внаслідок пандемії з 12 березня в Україні було впроваджено жорсткі карантинні заходи, які тривали до 22 травня. У цей період країна майже завмерла, було зупинено роботу транспорту та багатьох галузей економіки. Внаслідок цього економічна ситуація в країні значно погіршилася. Також зріс рівень безробіття. Наразі в країні діє адаптивний карантин, який триватиме до 31 липня та, вочевидь, буде продовжений. Більшість карантинних обмежень уже знято, але не всі галузі економіки відновили роботу повністю. Отже, швидкого відновлення економіки та, відповідно, і зростання фармринку очікувати не слід. Щодо економіки, то в І кв. Державна служби статистики України зафіксувала зниження валового внутрішнього продукту (ВВП) на 1,3%. У той же час Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України відзначило зменшення ВВП за період січень–травень 2020 р. на 5,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо зниження рівня української економіки до 8,2% за підсумками 2020 р. Серед позитивних факторів слід відзначити низький рівень інфляції, яка за підсумками І півріччя становить 2,4%. У даній публікації розглянуто ключові показники і тренди фармацевтичного ринку України* за підсумками І півріччя 2020 р. Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

Загальний обсяг продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками I півріччя 2020 р. становив 52,8 млрд грн та 851, 7 млн упаковок. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. обсяг продажу збільшився на 7,9% у грошовому та 0,7% у натуральному вираженні. У доларовому вираженні обсяг продажу становив 2 млрд дол. США та збільшився на 12,9% (рис. 1).

Рис. 1
Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками І півріччя 2018–2020 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

У розрізі категорій товарів «аптечного кошика» приріст аптечного продажу в грошовому вираженні відзначається для всіх категорій, однак в упаковках фіксується зниження рівня продажу лікарських засобів. У той же час суттєво зросли продажі медичних виробів (табл. 1).

Таблиця 1 Роздрібний продаж різних категорій товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2018–2020 рр.
Рік Лікарські засоби Медичні вироби Косметика Дієтичні добавки Ринок у цілому
Обсяг аптечного продажу ∆,% Частка категорії в «аптечному кошику,% Обсяг аптечного продажу» ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику»,% Обсяг аптечних продажів ∆,% Частка категорії в «аптечному кошику»,% Обсяг аптечних продажів ∆,% Частка категорії в «аптечному кошику»,% Обсяг аптечного продажу ∆, %
Грошове вираження, млн грн
2 018 35 164,0 21,6 83,9 3 151,3 21,9 7,5 1 494,1 22,2 3,6 2 100,9 33,6 5,0 41 910,4 22,2
2 019 40 614,3 15,5 83,0 3 686,2 17,0 7,5 1 734,7 16,1 3,6 2 877,7 37,0 5,9 48 912,9 16,7
2 020 42 877,2 5,6 81,3 4 575,7 24,1 8,7 1 913,1 10,3 3,6 3 395,0 18,0 6,4 52 761,0 7,9
Натуральне вираження, млн упаковок
2 018 561,8 3,3 65,2 241,8 7,2 28,1 23,3 3,3 2,7 34,2 12,7 4,0 861,1 4,7
2 019 543,2 -3,3 64,2 240,6 -0,5 28,5 23,5 1,0 2,8 38,4 12,2 4,5 845,8 -1,8
2 020 526,0 -3,2 61,8 262,6 9,2 30,8 24,3 3,3 2,9 38,7 0,9 4,5 851,7 0,7

У розрізі товарів українського та зарубіжного виробництва, для українського фармринку характерне переважання зарубіжних у грошовому вираженні. У натуральному вираженні превалюють переважно вітчизняні, за винятком медичних виробів, де частка зарубіжних товарів становить 55% (рис. 2). У цілому по ринку за підсумками I півріччя 2020 р. частка зарубіжних та вітчизняних виробників не змінилася в грошовому вираженні порівняно з I півріччям 2019 р., проте в натуральному вираженні зарубіжні виробники зміцнили свої позиції на ринку.

Рис. 2
Структура аптечних продажів товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2019–2020 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками I півріччя 2020 р. становила 61,9 грн і зросла на 7,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. (рис. 3). Найдорожчою категорією в досліджуваний період стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 87,6 грн. Для лікарських засобів цей показник знаходиться на рівні 81,5 грн, косметики — 78,7 грн, медичних виробів — 17,4 грн. При цьому варто відзначити, що темпи зростання середньозваженої вартості сповільнилися порівняно з попередніми роками.

Рис. 3
Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками І півріччя 2018–2020 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

Протягом I півріччя 2020 р. продовжувалася тенденція до збільшення частки дієтичних добавок в загальній структурі продажу товарів «аптечного кошика». За останні 5 років їх частка в структурі ринку в грошовому вираженні суттєво зросла та за підсумками I півріччя 2020 р. становить 6,1% (рис. 4). Також у 2020 р. суттєво зросла частка медичних виробів за рахунок збільшення продажу медичних масок та інших засобів індивідуального захисту.

Рис. 4
Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2016 до II кв. 2020 рр. в грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

У I півріччі 2020 р. обсяг роздрібної реалізації лікарських засобів становив 42,9 млрд грн, 526 млн упаковок і 1,7 млрд дол. При цьому продаж збільшився на 6% у гривневому і 11% — у доларовому вираженні. В упаковках обсяг продажу зменшився на 3% порівняно з аналогічним періодом 2019 р.

Як уже повідомлялося, в І кв. 2020 р. ринок активно розвивався та продемонстрував суттєве зростання. Однак запровадження карантину мало негативний вплив і вже в ІІ кв. фіксується зменшення обсягів продажу на 16% у грошовому та на 23% в натуральному вираженні. У доларовому еквіваленті також фіксується зниження на 17% (рис. 5). Проте помісячна динаміка роздрібного продажу лікарських засобів демонструє, що послаблення карантинних заходів позитивно вплинуло на розвиток ринку і темпи зниження поступово сповільнюються (рис. 6). Також дані поденної динаміки аптечного продажу свідчать, що ринок вже вийшов на показники минулого року в грошовому вираженні (ознайомитися з поденною динамікою можна за посиланням).

Рис. 5
Поквартальна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті за період з I кв. 2018 до II кв. 2020 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року
Рис. 6

Помісячна динаміка аптечних продажів лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті з січня 2018 до червня 2020 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

Як свідчать індикатори динаміки розвитку ринку лікарських засобів у грошовому вираженні, зниження у IІ кв. 2020 р. зумовлене зменшенням обсягів продажу в упаковках та за рахунок перерозподілу споживання в бік більш дешевих препаратів (індекс заміщення). При цьому не відбулося суттєвого підвищення цін (рис. 7).

Рис. 7
Індикатори зміни обсягу аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період з січня 2018 до червня 2020 рр. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Також у попередні роки спостерігався тренд збільшення частки дороговартісних препаратів. У І півріччі 2020 р., навпаки, фіксується зростання частки низьковартісних препаратів у грошовому вираженні (рис. 8). У натуральному вираженні співвідношення часток обсягів продажу в розрізі цінових ніш майже не змінилося порівняно з аналогічним періодом 2019 р. Також у попередні роки фіксувалася тенденція щодо збільшення частки рецептурних препаратів (рис. 9) та ліків зарубіжного виробництва (рис. 10). Однак у І півріччі 2020 р. ці тенденції дещо призупинилися і співвідношення часток майже не змінилося порівняно з попереднім роком.

Рис. 8
Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2010–2020 рр.
Рис. 9
Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2010–2020 рр.
Рис. 10
Структура аптечних продажів лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2010–2020 рр.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками I півріччя 2020 р. лідерами за обсягами продажу товарів «аптечного кошика» стали 3 українські компанії — «Фармак», «Корпорація Артеріум» і «Дарниця» (табл. 2). Усі компанії з топ-20 продемонстрували приріст продажу, проте серед топ-20 лише 8 компаній змогли наростити свою частку на ринку, про що свідчить показник Evolution index (Ei), що характеризує її зміну.

Таблиця 2 Топ-20 маркетуючих організацій за обсягом аптечних продажів товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні за підсумками І півріччя 2020 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за аналогічний період 2018–2019 рр., а також приросту продажів, Evolution index і частки на ринку
№ з/п, рік Маркетуюча організація Прирост продажу в гривневому вираженні, % Evolution index Частка на ринку,%
2018 2019 2020
1 1 1 Фармак (Україна) 2,5 95 5,15
2 2 2 Корпорація Артеріум (Україна) 2,9 95 3,28
4 3 3 Дарниця (Україна) 9,5 102 3,23
5 4 4 Sanofi (Франція) 6,4 99 3,13
3 5 5 Teva (Израиль) 9,6 102 3,10
7 6 6 Acino (Швейцарія) 6,6 99 2,65
6 7 7 Berlin-Chemie (Німеччина) 1,2 94 2,50
10 10 8 Київський вітамінний завод (Україна) 14,0 106 2,44
11 8 9 KRKA (Словенія) 2,8 95 2,36
8 9 10 Юрія-Фарм (Україна) 0,0 93 2,21
13 12 11 Кусум Фарм (Україна) 8,6 101 2,12
9 11 12 Група компаній Здоров’я (Україна) 0,7 93 2,05
12 13 13 Дельта Медікел (Україна) 5,7 98 2,04
14 14 14 Sandoz (Швейцарія) 2,8 95 1,85
16 16 15 Servier (Франція) 14,6 106 1,49
18 15 16 Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобританія) 9,2 101 1,42
22 17 17 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобританія) 11,5 103 1,39
28 23 18 Bayer Pharmaceuticals (Німеччина) 20,8 112 1,26
17 19 19 Bayer Consumer Health (Швейцарія) 3,7 96 1,20
19 20 20 Борщагівський ХФЗ (Україна) 1,5 94 1,17

Активне просування препаратів за допомогою реклами та промоції є одним з ключових чинників збільшення продажу. Рейтинг компаній за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами товарів «аптечного кошика» на ТВ очолюють «Фармак», «GSK Consumer Healthcare» і «Reckitt Benckiser Healthcare International» (табл. 3). Лідерами за кількістю спогадів фахівців охорони здоров’я про промоції за допомогою візитів медичних представників (МП) є «Berlin-Chemie», «Дельта Медікел» і «Фармак» (табл. 4).

Таблиця 3 Топ-10 маркетуючих організацій за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами товарів «аптечного кошика» на ТВ*** за підсумками І півріччя 2020 р.
Маркетуюча організація EqGRP, %
Фармак (Україна) 25 483,6
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобританія) 16 639,6
Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобританія) 13 384,3
Procter & Gamble (США) 12 246,5
Sanofi (Франція) 11 348,1
Sandoz (Швейцарія) 10 602,6
Кусум Фарм (Україна) 10 289,6
Sopharma (Болгарія) 10 128,0
Корпорація Артеріум (Україна) 9 721,8
Київський вітамінний завод (Україна) 9 468,7
Таблиця 4 Топ-10 маркетуючих організацій за кількістю спогадів фахівців охорони здоров’я про промоції товарів «аптечного кошика» за допомогою візитів МП**** за підсумками І півріччя 2020 р.
Маркетуюча організація Кількість спогадів про візити МП, тис. спогадів
Berlin-Chemie (Німеччина) 46,4
Дельта Медікел (Україна) 45,9
Фармак (Україна) 43,9
Teva (Ізраїль) 42,8
KRKA (Словенія) 32,6
Acino (Швейцарія) 32,5
Дарниця (Україна) 29,0
Юрія-Фарм (Україна) 27,6
Київський вітамінний завод (Україна) 27,2
ПРО-Фарма (Україна) 26,2

До топ-3 брендів лікарських засобів за обсягом роздрібного продажу в грошовому вираженні за підсумками І півріччя 2020 р. увійшли препарати Ксарелто, Нурофєн і Спазмалгон (табл. 5).

Таблиця 5 Топ-20 брендів лікарських засобів за обсягом аптечного продажу в грошовому вираженні за підсумками І півріччя 2020 р. із зазначенням їх позиції у рейтингу за аналогічний період 2018–2019 рр.
№ з/п, рік Бренд
2018 2019 2020
15 2 1 КСАРЕЛТО
1 1 2 НУРОФЄН
7 5 3 СПАЗМАЛГОН
3 3 4 НІМЕСИЛ
4 4 5 НАТРІЮ ХЛОРИД
10 11 6 ЦИТРАМОН
8 9 7 НО-ШПА
14 12 8 ДЕТРАЛЕКС
5 7 9 РЕОСОРБІЛАКТ
6 10 10 ТІВОРТІН
55 51 11 ТРИПЛІКСАМ
35 34 12 НОВІРИН
28 17 13 БІФРЕН
9 6 14 СИНУПРЕТ
19 25 15 КАНЕФРОН
51 53 16 АМІКСИН
2 8 17 АКТОВЕГІН
251 13 18 ВАЛЬСАКОР
21 32 19 МАГНЕ-B6
16 15 20 ЕВКАЗОЛІН

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

Трійка лідерів у сегменті дистрибуції залишається незмінною, це компанії «БаДМ», «Оптима-Фарм» і «Вента.ЛТД». У досліджуваний період питома вага поставок цих дистриб’юторів становить майже 81% (рис. 11).

Рис. 11
Питома вага топ-5 дистриб’юторів за обсягом поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період з січня 2018 до червня 2020 рр.

ПІДСУМКИ

Карантинні заходи суттєво вплинули на розвиток ринку. Однак, незважаючи на суттєве зменшення обсягів продажу в ІІ кв. 2020 р., в цілому за підсумками І півріччя фармринок демонструє зростання, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У першу чергу це пов’язано зі значним зростанням ринку в І кв. на фоні епідемії грипу та ГРВІ. Проте ринок поступово виходить із занепаду, темпи зниження сповільнюються. Останні дані поденної динаміки свідчать, що ринок уже вийшов на показники минулого року в грошовому вираженні. Водночас експерти прогнозують зростання ринку на 4–6% за підсумками 2020 р.

Також варто зазначити, що в І півріччі 2020 р. тенденції ринку щодо збільшення частки рецептурних препаратів, ліків зарубіжного виробництва та дороговартісних препаратів дещо призупинилися. Співвідношення часток цих категорій залишилося на рівні аналогічного періоду минулого року.

Денис Кірсанов
*Аптечний продаж без урахування АР Крим та зони проведення ООС.
**Граничні показники цінових ніш: низьковартісна ніша — до 22 грн/упаковка, средньовартісна ніша — 22–100 грн/ упаковка, високовартісна ніша — вище 100 грн/упаковка.
***Моніторинг промоційної активності здійснюється в 25 найбільших містах України серед лікарів 17 спеціальностей і фармацевтів.
**** Дані дослідження телевізійної аудиторії належать і надані Індустріальним телевізійним комітетом (ІТК). Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті