Спад та відновлення ринку: аптечний продаж за підсумками 9 міс 2020 р.

У 2020 р. ключовим фактором впливу на економіку в цілому та фармринок стала пандемія COVID-19, а точніше пов’язані з нею карантинні обмеження. Як відомо, з 12 березня до 22 травня в Україні були впроваджені жорсткі карантинні заходи. У цей період економічна ситуація в країні суттєво погіршилася. За підсумками ІІ кв. 2020 р. Державна служба статистики України (ДССУ) зафіксувала спад ВВП на 11,4%. Проте після послаблення карантинних обмежень та переходу до адаптивного карантину ситуація в економіці почала покращуватися, однак залишається досить напруженою. За підсумками 2020 р. прогнозується спад ВВП на рівні 6%. Також ДССУ фіксує зниження номінальних (–5,3%) та реальних (–7,3%) доходів населення. У той же час інфляція продовжує залишатися на низькому рівні, загалом по країні за період січень–вересень 2020 р. цей показник становить 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В охороні здоров’я та фармацевтичному секторі цей показник становить 4,8 та 3,7% відповідно. Наразі в країні діє адаптивний карантин, який триватиме до 31 грудня. Втім, епідеміологічна ситуація продовжує погіршуватися, кількість виявлених хворих та померлих від COVID-19 зростає, що чинить суттєве навантаження на систему охорону здоров’я. Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, зазначив, що у разі виявлення 10 тис. хворих на добу система охорони здоров’я працюватиме на межі своїх можливостей. У даній публікації розглянуто ключові показники і тренди фармацевтичного ринку України* за підсумками 9 міс 2020 р. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

За підсумками 9 міс 2020 р. обсяги аптечного продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» зросли майже на 8% в гривневому вираженні і доларовому еквіваленті та на 1% в упаковках. Загальні обсяги продажу становили 79,1 млрд грн, 3 млрд дол. США та 1,3 млрд упаковок (рис. 1).

Рис. 1
Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 9 міс 2018–2020 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

У грошовому вираженні відзначається зростання для всіх категорій «аптечного кошика», тоді як в упаковках фіксується зниження продажу лікарських засобів. При цьому варто відзначити суттєве збільшення обсягів продажу медичних виробів, що пов’язано з підвищеним попитом на засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) (табл. 1).

Таблиця 1 Роздрібний продаж різних категорій товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2018–2020 рр.
Рік Лікарські засоби Медичні вироби Косметика Дієтичні добавки Ринок в цілому
Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, %
Грошове вираження, млн грн
2018 53 049,9 22,7 83,7 4844,4 23,5 7,6 2280,1 22,1 3,6 3214,6 37,2 5,1 63 389,1 23,4
2019 60 919,9 14,8 82,9 5585,6 15,3 7,6 2632,8 15,5 3,6 4335,0 34,9 5,9 73 473,3 15,9
2020 64 464,5 5,8 81,5 6774,7 21,3 8,6 2817,5 7,0 3,5 5053,3 16,6 6,4 79 109,9 7,7
Натуральне вираження, млн упаковок
2018 837,8 3,2 65,0 365,1 6,0 28,3 35,2 3,8 2,7 51,3 14,2 4,0 1289,4 4,4
2019 806,2 –3,8 64,5 350,3 –4,0 28,1 35,3 0,2 2,8 57,3 11,6 4,6 1249,1 –3,1
2020 769,4 –4,6 61,1 396,7 13,2 31,5 35,6 0,8 2,8 57,6 0,5 4,6 1259,2 0,8

Загалом по ринку за підсумками 9 міс 2020 р. частка зарубіжних та вітчизняних виробників не змінилася в грошовому вираженні порівняно з аналогічним періодом 2019 р., проте в натуральному вираженні зарубіжні виробники дещо зміцнили свої позиції на ринку (рис. 2).

Рис. 2
Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2019–2020 рр.

Щодо середньозваженої вартості варто відзначити сповільнення темпів її зростання за підсумками 9 міс 2020 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року. У досліджуваний період середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» становила 62,8 грн і зросла на 6,8% порівняно з аналогічним періодом 2019 р. (рис. 3). Найдорожчою категорією в досліджуваний період стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 79,2 грн. Для лікарських засобів цей показник знаходиться на рівні 83,8 грн, косметики — 78,7 грн, медичних виробів — 17,1 грн.

Рис. 3
Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2018–2020 рр. із зазначенням темпів зростання порівняно з аналогічним періодом попереднього року

В Україні продовжується тренд збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі продажу товарів «аптечного кошика». За останні 5 років їх частка в структурі ринку в грошовому вираженні суттєво зросла та за підсумками ІІІ кв. 2020 р. становить 6,3% (рис. 4). Також у ІІ кв. 2020 р. відзначалося суттєве збільшення частки медичних виробів за рахунок збільшення обсягів продажу ЗІЗ.

Рис. 4
Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2016 до IІI кв. 2020 р. у грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 9 міс 2020 р. обсяги роздрібної реалізації лікарських засобів становили 64,5 млрд грн, 769,4 млн упаковок і 2,5 млрд дол. При цьому обсяги продажу збільшилися на 5,8% в гривневому і 5,9% в доларовому вираженні. В упаковках обсяги продажу зменшилися на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2019 р.

У І кв. 2020 р. ринок продемонстрував суттєве збільшення обсягів продажу. Одним із ключових факторів зростання став епідсезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Однак із середини березня в країні запроваджено жорст­кий карантин, що негативно вплинуло як на розвиток економіки, так і на ринок, і вже в ІІ кв. фіксується зменшення обсягів продажу на 16% в грошовому та на 23% в натуральному вираженні. У доларовому еквіваленті відмічено зниження на 17% (рис. 5). Втім, перехід до адаптивного карантину сприяв відновленню ринку, і вже за підсумками ІІІ кв. 2020 р. він вийшов на позитивні показники в гривневому вираженні, а темпи зменшення обсягів продажу в доларовому еквіваленті та упаковках сповільнилися. Помісячна динаміка роздрібного продажу ліків свідчить, що ринок продов­жує активно розвиватися, темпи збільшення обсягів продажу в гривні прискорюються, а темпи зниження в доларах та упаковках сповільнюються (рис. 6).

Рис. 5
Поквартальна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті за період з I кв. 2018 до IІI кв. 2020 р. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Рис. 6
Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті з січня 2018 до вересня 2020 р. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Індикатори динаміки розвитку ринку лікарських засобів у грошовому вираженні свідчать, що зниження в IІ кв. 2020 р. зумовлене зменшенням обсягів продажу в упаковках та перерозподілом споживання в бік більш дешевих препаратів (індекс заміщення). Однак вже у вересні цей показник вийшов у позитивну площину. При цьому не відбулося суттєвого зростання цін (рис. 7). А серед основних чинників зростання цін варто відзначити зростання курсу долара США. Так, середній офіційний курс гривні до долара у вересні 2020 р. зріс з 24,12 грн за 1 дол. в січні до 27,98 у вересні, або на 16%.

Рис. 7
Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період з січня 2018 до вересня 2020 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

У попередні роки спостерігався тренд збільшення частки дороговартісних препаратів. За підсумками 9 міс 2020 р. зафіксовано зростання частки низьковартісних препаратів у грошовому вираженні (рис. 8). Також у попередні роки відмічалася тенденція щодо збільшення частки рецептурних препаратів (рис. 9) та препаратів зарубіжного виробництва (рис. 10). Однак за даними 9 міс 2020 р. ці тенденції дещо призупинилися, і часткове співвідношення майже не змінилося порівняно з попереднім роком.

Рис. 8
Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2010–2020 рр.
Рис. 9
Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2010–2020 рр.
Рис. 10
Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2010–2020 рр.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками 9 міс 2020 р. лідерами за обсягами продажу товарів «аптечного кошика» стали три українські компанії — «Фармак», «Дарниця» і «Корпорація Артеріум» (табл. 2). При цьому не всі компанії з топ-20 продемонстрували зростання продажу, а підвищити середньоринковий показник та збільшити свою частку на ринку змогли лише 7 компаній, про що свідчить показник Evolution index (Ei), що характеризує її зміну. Ще для 2 компаній частка на ринку не змінилася.

Таблиця 2 Топ-20 маркетуючих організацій за обсягами аптечного продажу товарів «аптечного кошика» у грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2020 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за аналогічний період 2018–2019 рр., а також зростання продажу, Evolution index і частки на ринку
№ з/п, рік Маркетуюча організація Зростання продажу в гривневому вираженні, % Evolution index Частка на ринку, %
2018 2019 2020
1 1 1 Фармак (Україна) 2,5 95 5,19
3 3 2 Дарниця (Україна) 10,4 103 3,24
2 2 3 Корпорація Артеріум (Україна) 1,3 94 3,20
4 5 4 Teva (Ізраїль) 10,7 103 3,18
5 4 5 Sanofi (Франція) 7,1 100 3,11
7 6 6 Acino (Швейцарія) 7,2 100 2,70
6 7 7 Berlin-Chemie (Німеччина) 4,9 97 2,60
10 10 8 Київський вітамінний завод (Україна) 12,5 105 2,39
11 8 9 KRKA (Словенія) 6,0 98 2,38
8 9 10 Юрія-Фарм (Україна) 0,6 93 2,22
13 12 11 Кусум Фарм (Україна) 8,7 101 2,16
9 11 12 Група компаній «Здоров’я» (Україна) -0,3 93 2,02
12 13 13 Дельта Медікел (Україна) 4,6 97 2,01
14 14 14 Sandoz (Швейцарія) 5,7 98 1,84
16 16 15 Servier (Франція) 13,0 105 1,50
17 17 16 Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобританія) 5,5 98 1,40
27 22 17 Bayer Pharmaceuticals (Німеччина) 15,3 107 1,25
24 19 18 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобританія) 7,0 99 1,22
18 20 19 Bayer Consumer Health (Швейцарія) 3,7 96 1,18
23 23 20 Abbott Products (Німеччина) 13,1 105 1,18

Рейтинг компаній за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами товарів «аптечного кошика» на ТБ очолюють «Фармак», «GSK Consumer Healthcare» і «Кусум Фарм» (табл. 3). Карантин суттєво вплинув на промоактивність компаній, зокрема вони вимушені були перейти на віддалену комунікацію, внаслідок чого значно знизився рівень просування через візити медичних представників. Однак усе одно компанії просувають свої препарати за допомогою цього каналу комунікації. Лідерами за кількістю згадувань фахівців охорони здоров’я про промоцію за допомогою візитів медичних представників (МП) стали «Дельта Медікел», «Teva» і «Berlin-Chemie» (табл. 4).

Таблиця 3 Топ-10 маркетуючих організацій за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами товарів «аптечного кошика» на ТБ*** за підсумками 9 міс 2020 р.
Маркетуюча організація EqGRP, %
Фармак (Україна) 35 607,4
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобританія) 21 200,2
Кусум Фарм (Україна) 19 016,2
Sopharma (Болгарія) 18 883,8
Procter & Gamble (США) 18 241,3
Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобританія) 18 059,8
Sandoz (Швейцарія) 16 919,6
Sanofi (Франція) 14 869,6
Naturwaren (Німеччина) 13 929,3
Київський вітамінний завод (Україна) 13 205,6
Таблиця 4 Топ-10 маркетуючих організацій за кількістю згадувань фахівців охорони здоров’я про промоцію товарів «аптечного кошика» за допомогою візитів МП**** за підсумками 9 міс 2020 р.
Маркетуюча організація Кількість згадувань про візити МП, тис.
Дельта Медікел (Україна) 72,5
Teva (Ізраїль) 69,5
Berlin-Chemie (Німеччина) 67,3
Фармак (Україна) 56,6
Acino (Швейцарія) 53,7
KRKA (Словенія) 46,9
Дарниця (Україна) 36,7
Sandoz (Швейцарія) 36,7
Київський вітамінний завод (Україна) 36,3
Кусум Фарм (Україна) 35,8

У топ-3 брендів лікарських засобів за обсягами роздрібного продажу в грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2020 р. увійшли препарати Ксарелто, Спазмалгон та Німесил (табл. 5).

Таблиця 5 Топ-20 брендів лікарських засобів за обсягами аптечного продажу в грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2020 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за аналогічний період 2018–2019 рр.
№ з/п, рік Бренд
2018 2019 2020
12 1 1 КСАРЕЛТО
5 4 2 СПАЗМАЛГОН
2 3 3 НІМЕСИЛ
1 2 4 НУРОФЄН
13 8 5 ДЕТРАЛЕКС
9 10 6 ЦИТРАМОН
4 5 7 НАТРІЮ ХЛОРИД
7 7 8 НО-ШПА
6 6 9 РЕОСОРБІЛАКТ
8 11 10 ТІВОРТІН
25 16 11 БІФРЕН
10 12 12 СИНУПРЕТ
54 46 13 ТРИПЛІКСАМ
43 41 14 НОВІРИН
20 20 15 КАНЕФРОН
3 9 16 АКТОВЕГІН
19 24 17 МАГНЕ-B6
156 14 18 ВАЛЬСАКОР
15 15 19 ЕВКАЗОЛІН
33 18 20 ФАНІГАН

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

Трійка лідерів у сегменті дистрибуції залишається незмінною, це компанії «БаДМ», «Оптіма-Фарм» і «Вента.ЛТД». У досліджуваний період питома вага поставок цих дистриб’юторів становить майже 82% (рис. 11). При цьому між лідерами сегмента точиться жорстка конкурентна боротьба.

Рис. 11
Питома вага топ-5 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період з січня 2018 до вересня 2020 р.

ПІДСУМКИ

Цього року весь світ потерпає від пандемії COVID-19, і Україна не стала винятком. Епідеміо­логічна ситуація продовжує погіршуватися, однак економіка поступово відновлюється після локдауну. Жорсткий карантин суттєво вплинув на розвиток ринку цього року. У квітні–травні зафіксовано глибокий спад, якого не відмічали за всю історію досліджень компанії «Proxima Research». Однак із послабленням карантинних обмежень ринок дуже швидко відновився і вже в серпні вийшов на позитивні показники, а у вересні темпи зростання в гривневому вираженні стали двозначними.

У цілому за підсумками 9 міс 2020 р. ринок лікарських засобів продемонстрував зростання на рівні 6%. А загалом за підсумками 2020 р. експерти прогнозують зростання ринку на 4–6% у разі, якщо не буде впроваджено жорстких обмежень.

Слід відзначити, що останнім часом суттєво збільшилися та продовжують зростати обсяги продажу антибіотиків, що пов’язано зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19 та пневмонію. Також з незрозумілих причин збільшуються обсяги продажу препаратів цинку та вітамінів С і D, що призводить до вимивання залишків цих препаратів з аптек та можливого їх дефіциту. Також варто відзначити, що в досліджуваний період тенденції ринку щодо збільшення частки рецептурних препаратів, ліків зарубіжного виробництва та дороговартісних препаратів дещо призупинилися.

Денис Кірсанов
*Аптечний продаж без урахування АР Крим та зони проведення ООС.
**Граничні показники цінових ніш: низьковартісна ніша — до 22 грн/упаковка, середньовартісна ніша — 22–100 грн/упаковка, високовартісна ніша — вище 100 грн/упаковка.
***Дані дослідження телевізійної аудиторії належать і надані Індустріальним телевізійним комітетом (ІТК). Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс.
****Моніторинг промоційної активності здійснюється в 25 найбільших містах України серед лікарів 17 спеціальностей і фармацевтів.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*