Оцінка медичних технологій: світовий досвід та розвиток в Україні

Важливим інструментом для прийняття рішень щодо використання державних коштів у системі охорони здоров’я є оцінка медичних технологій (ОМТ). Ця система широко застосовується різними країнами відповідно до власних потреб. Основною метою здійснення такої оцінки, як правило, є надання експертних висновків для осіб, що приймають рішення, щодо доцільності фінансування медичних технологій за кошти платників податків. За достатньо короткий час в Україні зроблено ряд вагомих кроків для впровадження ОМТ. У той же час важливою умовою подальшого розвитку цієї системи в Україні є забезпечення достатньої кількості кваліфікованих кадрів. 8 квітня 2021 р. відбувся вебінар з ОМТ, організований кафедрою організації та економіки фармації Національного медичного університету (НМУ) імені О.О. Богомольця для студентів старших курсів фармацевтичного факультету. У вебінарі взяли участь Костянтин Косяченко, завіду­вач кафедри організації та економіки фармації НМУ імені О.О. Богомольця, доктор фармацевтичних наук, професор, Олена Філінюк, викладач кафедри організації та економіки фармації НМУ імені О.О. Богомольця, незалежний експерт фармацевтичного ринку, а також Рабія Кахведжі (Rabia Kahveci), старший медичний радник з питань фармацевтичної політики та управління SAFEMed Україна.

Впровадження ОМТ відіграє надзвичайно важливу роль у розбудові національної системи охорони здоров’я. За 3 роки реалізації ОМТ в Україні зроблено ряд вагомих кроків. У той же час для здійснення такої роботи необхідні кваліфіковані фахівці. Тож, одним із ключових елементів розвитку ОМТ в нашій країні є виховання молодих кадрів у цьому напрямку, наголосив Костянтин Косяченко.

Участь у вебінарі з ОМТ взяли студенти 4-го та 5-го курсів фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. За даними анкетування, на початок заходу 43,9% аудиторії навіть не чули такого терміна, як «оцінка медичних технологій», а 62,7% не знали, що ОМТ вже застосовується в Україні, — зазначила Олена Філінюк.

Одним із ключових елементів розвитку ОМТ в нашій країні є виховання молодих кадрів у цьому напрямі

Ключовим спікером вебінару з ОМТ стала Рабія Кахведжі, яка має великий досвід у цій сфері та наразі бере активну участь у впровадженні ОМТ в Україні в рамках проєкту SAFEMed. Нещодавно Р. Кахведжі обрано на посаду віце-президента Міжнародної організації з оцінки медичних технологій (Health Technology Assessment International — HTAi), вона почне виконувати свої обов’язки в червні цього року, а через 2 роки автоматично продовжить діяльність у якості президента організації.

Що таке оцінка медичних технологій?

Оцінка медичних технологій (Health Technology Assessment) — мультидисциплінарний процес, який використовує науково обґрунтовані методи оцінки цінності медичної технології на різних етапах її життєвого циклу з метою підтримки прийняття рішень у системі охорони здоров’я. Процес ОМТ є формальним, систематичним та прозорим.

Цінність медичної технології може визначатися шляхом вивчення наслідків використання цієї технології порівняно з альтернативними. Здійснюється експертиза щодо клінічної ефективності, економічної доцільності, організаційних проблем та проблем безпеки громадян у зв’язку із застосуванням медичної технології, аналізуються вплив на бюджет, етичні, культурні та соціальні аспекти, а також більш широкі наслідки для пацієнта, його родичів, опікунів, населення. Цінність медичної технології залежатиме від точки зору, зацікавлених сторін та контексту прийняття рішень. Система охорони здоров’я має забезпечити пацієнтів оптимальним лікуванням, при цьому витративши державні кошти максимально ефективно. Тому процес прийняття рішень при ОМТ має бути прозорим, раціональним та базуватися на науково обґрунтованих даних. Одним із ключових елементів оцінки є аналіз економічної доцільності з точки зору переваг для здоров’я пацієнтів та витрат на їх досягнення.

Процес ОМТ є формальним, систематичним та прозорим

Що таке медична технологія?

Медична технологія (технологія охорони здоров’я) — засіб, процедура або система, розроблені з метою запобігання, діагностики або лікування захворювань, реабілітації або організації надання медичної допомоги. Це може бути тест, пристрій, лікарський засіб, вакцина, процедура, програма або система.

Хто є зацікавленими сторонами ОМТ?

Виконавцям ОМТ необхідно активно залучати в процес різні групи зацікавлених сторін. Оцінку, як правило, проводить агенція з ОМТ. Її також можуть проводити на базі лікарні (Hospital-based Health Technology Assessment — HB-HTA) для прийняття управлінських рішень на рівні закладу. У певних випадках ОМТ можуть здійснювати виробники медичних технологій, неурядові організації, академічні установи, а також приватні організації.

Користувачами ОМТ (тобто тими, хто використовує ОМТ у процесі прийняття рішень) є Міністерство охорони здоров’я, державні установи, лікарні, приватні страхові компанії. До зацікавлених сторін ОМТ також належать пацієнти, спеціалісти охорони здоров’я, постачальники та виробники медичних технологій.

Застосування ОМТ в європейських країнах

Сфери застосування та методи ОМТ можуть бути адаптовані до потреб певної системи охорони здоров’я, але кожна країна має свої пріоритети, ресурси та унікальні процеси прийняття рішень.

ОМТ спрямована головним чином на надання інформації в процесі прийняття рішень у системі охорони здоров’я. ОМТ вчасно надає ґрунтовні доказові дані для політиків та осіб, які приймають рішення, з метою інформування про раціональне використання медичних технологій та оптимальний розподіл фінансових ресурсів.

Сфери застосування та методи ОМТ можуть бути адаптовані до потреб певної системи охорони здоров’я

За даними звіту «Mapping of HTA National Organizations, Programmes and Processes in EU AND Norway» Європейської Комісії, 24 країни-учасниці ЄС використовують ОМТ для прийняття рішень щодо відшкодування вартості лікарських засобів, 19 (та Норвегія) — медичних виробів, 12 (та Норвегія) — інших медичних технологій. 20 країн-учасниць ЄС за допомогою ОМТ підкріплюють рішення щодо ціноутворення лікарських засобів, 9 — медичних виробів, 7 — інших технологій.

Незалежний науково-дослідний інститут RAND Europe здійснив економічну експертизу користі застосування ОМТ у Великобританії. Фахівці проаналізували цілий ряд проведених досліджень та виокремили 10, які відповідали їх критеріям: доведення економічної доцільності/ефективності медичної технології порівняно зі стандартом лікування; наявність даних про клінічний ефект з точки зору кількості років життя, скоригованих за якістю (quality adjusted life year — QALY); а також доведення, що з імовірністю більш ніж 60% застосування медичної технології є економічно доцільним при граничній вартості якісного року життя 20 тис. фунтів стерлінгів. За підрахунками RAND Europe, 12% обсягу потенційної чистої вигоди від проведення цих 10 досліджень покриває вартість фінансування програми ОМТ з 1993 до 2012 рр.

Розвиток оцінки медичних технологій в Україні

В Україні ОМТ є перспективним інструментом для осіб, які приймають рішення в системі охорони здоров’я (МОЗ, Національна служба здоров’я України, ДП «Медичні закупівлі України») для визначення переліків лікарських засобів для їх закупівлі/реімбурсації за кошти державного і місцевих бюджетів та гарантованого пакету медичних послуг.

У січні 2019 р. в ДП «Державний експертний центр МОЗ України» створено Департамент оцінки медичних технологій для проведення ОМТ, розробки обґрунтованих рекомендацій для інформування щодо ефективного використання медичних технологій, які фінансуються за державні кошти. До складу Департаменту ОМТ входять такі відділи: оцінки клінічної ефективності лікарських засобів; оцінки економічної ефективності лікарських засобів; стандартизації медичної допомоги; організаційно-комунікаційного забезпечення.

У 2019 р. також відбувся перший Національний форум з оцінки медичних технологій, завершилася робота над дорожньою картою впровадження ОМТ, розроблено комунікаційну стратегію; в грудні — методи ОМТ використано під час формування переліку фармацевтичної продукції для закупівель за централізованою процедурою на 2020 р. У 2020 р. в Києві відбулася регіональна конференція HTAi, підтримано концепцію створення єдиного позитивного списку, проведено серію вебінарів з ОМТ, постановою КМУ від 23.12.2020 р. № 1300 затверджено Порядок проведення державної оцінки медичних технологій. Документом визначено підстави для проведення ОМТ, серед яких, зокрема, включення/виключення до/з номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кош­ти державного бюджету, Національного переліку основних лікарських засобів, застосування процедур договорів керованого доступу. Також відповідно до цього документа до 1 січня 2022 р. МОЗ України має вжити заходів щодо створення державного унітарного комерційного підприємства, на яке планується покласти виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій, а також розробити та затвердити настанову з державної ОМТ, яка не стосується лікарських засобів.

Медична технологія — засіб, процедура або система, розроблені з метою запобігання, діагностики або лікування захворювань, реабілітації або організації надання медичної допомоги

Спікер також окреслила основні досягнення Департаменту ОМТ. Зокрема, протягом 2019–2020 рр. експертами опрацьовано більше 140 звітів за методом швидкої оцінки, проведено первинну експертизу 17 заяв про включення лікарського засобу до Національного переліку основних лікарських засобів та експертизу 15 заяв щодо можливості включення препарату до Державного формуляра лікарських засобів.

На рахунку Департаменту ОМТ більше 50 публікацій у міжнародних та національних виданнях, а також участь у більш ніж 10 міжнародних конференціях

У рамках вебінару також відбулася сесія запитань та відповідей, під час якої студенти мали можливість поставити запитання спікеру, а Р. Кахведжі — окреслити можливості для студентів щодо розвитку в напрямку експертизи з ОМТ.

Катерина Дмитрик,
фото Сергія Бека
та надані організаторами заходу
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті