Затверджено Протокол надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з COVID-19

26 Квітня 2021 4:50 Поділитися

Наказом МОЗ України від 20.04.2021 р. № 771 затверджено Протокол надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) та реконвалесцентам.

У протоколі зазначається, що реабілітаційні потреби у тяжких випадках COVID-19 пов’язані з наслідками вентиляційної підтримки та тривалої іммобілізації, а також загостренням основ­них хвороб, які можуть включати:

  • порушення функції легень;
  • зниження толерантності до фізичних навантажень та м’язову слабкість;
  • делірій та інші когнітивні порушення;
  • порушення ковтання, голосу та спілкування;
  • розлади психічного здоров’я та потреби в психосоціальній підтримці.

Пацієнти з COVID-19 мають потребу в реа­білітації під час перебування в лікарні та після виписки.

Реабілітація госпіталізованих хворих із COVID-19 має розпочинатися на/біля ліжка відділення/палати інтенсивної терапії і тривати до прийняття рішення про безпеку виписування додому.

Перед випискою з лікарні потрібно оцінювати потребу в кисні в стані спокою та при фізичних навантаженнях у пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19. У подальшому лікар прийматиме рішення про потребу в амбулаторній (під час фізичних вправ та повсякденної діяльності), короткотривалій (використання оксигенотерапії короткими періодами 10–20 хв/раз при транзиторній гіпоксемії або виникненні симптомів) або довготривалій оксигенотерапії (більше 15 год на день у пацієнтів з хронічною гіпоксемією) в домашніх умовах, визначивши дату наступного оцінювання потреби в кисні. Вищевказані призначення мають бути відображені в індивідуальному реабілітаційному плані.

Також пацієнтів з COVID-19 необхідно заохочувати брати участь у повсякденній діяльності у перші 6–8 тиж після виписки з лікарні. Так, їм слід рекомендувати робити фізичні вправи низької та помірної інтенсивності вдома в перші 6–8 тиж після виписки з лікарні, якщо не проводилася формальна оцінка під час фізичних вправ з вимірюванням сатурації під час навантаження. Фізичні вправи високої інтенсивності не рекомендуються.

Пацієнти з COVID-19 повинні пройти оцінювання фізичного та емоційного функціонування через 6–8 тиж після виписки, щоб визначити додаткові потреби в реабілітації. Особи, що перенесли COVID-19 із симптомами психологічного дистресу (встановлено за допомогою анкет) через 6–8 тиж після виписки з лікарні повинні пройти психологічну оцінку.

Спостереження за госпіталізованими пацієнтами з COVID-19 включатиме основні результати, встановлені для тих, хто переніс гостру дихальну недостатність через 6–8 тиж після виписки з лікарні.

Особи, які перехворіли на COVID-19 та потребують реабілітаційних втручань через 6–8 тиж після виписки з лікарні, повинні отримувати комплексну програму реабілітації.

Особи, які перехворіли на COVID-19 із наявними/тривалими порушеннями функції легень через 6–8 тиж після виписки з лікарні повинні пройти комплексну програму легеневої реабілітації, що відповідає встановленим міжнародним стандартам (Quality Standards for Pulmonary Rehabilitation in Adults, 2014; British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilitation in adults, 2013; American Thoracic Society, Assembly on Pulmonary Rehabilitation «Guidance for re-opening pulmonary rehabilitation programs», 2020). Програма легеневої реабілітації має включати оцінювання пацієнта, індивідуалізовану програму реабілітації, що містить, але не обмежується фізичними вправами, освітою та поведінковими втручаннями, має за мету поліпшити фізичний та психічний стан людей з хронічними респіраторними захворюваннями, сприяти прихильності до лікування та рекомендацій з модифікації факторів ризику.

Зазначається, що пацієнти мають бути забезпечені освітніми та інформаційними матеріалами/ресурсами для самопідтримки під час реабілітації, особливо у разі недоступності реа­білітаційного сервісу.

Необхідно забезпечити здійснення індивідуалізованих програм реабілітації в усі періоди реабілітації (гострий, післягострий, довготривалий) відповідно до потреб пацієнта.

Оцінювання потреб пацієнта в реабілітації потрібно проводити у формі самозвіту як частини первинної консультації, щоб допомогти виявити всі симптоми. Самозвіт слід застосовувати лише разом з клінічною оцінкою.

Окрім того, Протоколом передбачається можливість надання реабілітаційних послуг вдома завдяки засобам телереабілітації (зокрема інтернет, телефон). Телереабілітація має включати:

  • оцінювання пацієнта (за допомогою засобів телереабілітації) із застосуванням анкетування телефоном або фізичної оцінки за допомогою відео-конференції; призначення програми фізичних вправ для кожного пацієнта, для самостійного виконання та/або під контролем із застосуванням відео-конференції в режимі реального часу;
  • здійснення записів у медичній документації, у тому числі інформації про толерантність до фізичних навантажень (обмеження та симптоми під час вправ) для забезпечення безпеки;
  • терапевтичні аеробні вправи для нижніх кінцівок (наприклад ходьба); терапевтичні вправи для зміцнення верхніх кінцівок (наприклад з обтяжувачами з невеликою вагою, еластичними стрічками тощо);
  • терапевтичні вправи для зміцнення нижніх кінцівок (наприклад присідання); частота: принаймні 2 рази на тиждень замінювати сеанси в амбулаторії, на додаток до домашньої програми вправ без нагляду щонайменше 2 дні на тиждень (телемоніторинг) та ін.

Реабілітаційну допомогу пацієнтам з COVID-19 надаватиме мультидисциплінарна реабілітаційна команда або окремі фахівці з реабілітації, які працюють в реабілітаційному закладі, відділенні, підрозділі, а також у інших відділеннях, підрозділах та інших закладах охорони здоров’я в мобільному режимі, а також у громадах відповідно до мети та завдань, що зазначені в індивідуальному реабілітаційному плані.

Мультидисциплінарна реабілітаційна команда складатиметься з фахівців з реабілітації, які мають різні компетенції та знання, що дозволятиме забезпечити широкий спектр потреб, які можуть мати пацієнти з COVID-19.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Надія 12.06.2021 3:56
Доброго дня! Моя мама виписана з лікарні 02.04. Під час виписки дихала від концентратора. Сатурацію вимирювали тільки у стані спокою - з концентратором. Виписуючи, пропонували взяти концентратор в аренду (400грн на місяць!), щоб підтримувати життедіяльність!? вже два місяці вона вдома, у такий спосіб, дихає від концентратора. Ніякої реабілітації ніхто не пропонує. Хто має відновлювати стан такої хворої? Які фахівці? Ви пишите про програми. А хто про них знає? Хто має це втілювати?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті