МОЗ запрошує представників громадськості до співпраці

Участь громадськості у реформуванні медичної галузі та збереженні здоров’я нації — значний крок на шляху розвитку відкритих відносин між владою та громадськістю в Україні, а також створення соціально орієнтованої, правової держави. 12 січня 2011 р. у МОЗ України відбулося публічне обговорення проекту плану заходів міністерства з реалізації у 2011 р. Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, в якому взяли участь Олександр Аніщенко, перший заступник міністра охорони здоров’я України, представники структурних підрозділів міністерства, громадських організацій та ЗМІ.

Відкриваючи захід, Олександр Аніщенко привітав присутніх з Новорічними святами і побажав всім міцного здоров’я, матеріального благополуччя, впевненості у завтрашньому дні, а також висловив сподівання на плідну та тісну взаємодію МОЗ з громадськими організаціями.

Система охорони здоров’я України сьогодні не задовольняє потреб ні лікарів, ні пацієнтів, тому у програмі економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» однією з найважливіших визнано реформу саме цієї системи. Підвищення доступності медичних послуг відбуватиметься завдяки: введенню структурного розмежування первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги в нормативних актах; здійсненню структурної реорганізації галузі шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, госпітальних округів з урахуванням відстані транс­портування пацієнтів до лікувальних закладів. Це сприятиме підвищенню ефективності функціонування галузі шляхом оптимізації використання коштів на всіх рівнях. Економічний розвиток України, який обіцяє влада, в майбутньому дозволить збільшити фінансування охорони здоров’я, яке повинно становити не менше 7% ВВП, як у розвинутих країнах (нині цей показник становить 3,4%).

МОЗ запрошує представників громадськості до співпраціОдне з першочергових завдань профільного міністерства — розвиток первинної медико-санітарної допомоги та її відокремлення від вторинної завдяки створенню мережі закладів, які надаватимуть первинну медико-санітарну допомогу в амбулаторіях загальної практики/сімейної медицини. Саме на цьому рівні більшість пацієнтів повинна розпочинати та закінчувати лікування. Реформування цього рівня дасть найкращий економічний ефект. Вторинна медико-санітарна допомога надається переважно багатопрофільними міськими та районними лікарнями. Вже у 2011 р. планується їх об’єднання в госпітальні округи. Підготовлено законопроект «Про пілотні проекти», яким нова модель охорони здоров’я буде запроваджена у 3 експериментальних областях: Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій. Після відпрацювання на цих територіях ефективні механізми функціонування системи охорони здоров’я будуть введені по всій Україні.

О. Аніщенко додав, що реорганізація вторинної ланки та створення госпітальних округів призведе до скорочення робочих місць, проте лікарям буде надана можливість пройти перекваліфікацію та зайняти посади лікарів загальної практики, нестача яких гостро відчувається вже сьогодні.

Відповідаючи на запитання стосовно терміну запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування, перший заступник міністра зауважив, що для цього кроку необхідно ґрунтовно підготувати систему охорони здоров’я. Неможливо одночасно вирішити всі проблеми галузі. Лише після проведення вище­зазначених реформ доцільно запроваджувати страхову медицину.

Окрім згаданого законопроекту, особливу увагу МОЗ України сьогодні приділяє також проектам законів України «Про внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров’я» та «Про заклади охорони здоров’я». Перший заступник міністра зауважив, що для міністерства надзвичайно важливою є взаємодія з громадськістю. На його думку, підхід до реформування галузі повинен бути не революційним,а еволюційним — використовуючи напрацювання попередніх років та позитивний досвід інших країн, можна створити ефективну систему охорони здоров’я.

Ростислав Лихотоп, начальник Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення МОЗ України, поінформував присутніх про стан реалізації МОЗ України Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства  у 2010 р. З повним звітом стосовно цього питання невдовзі можна буде ознайомитися на сайті міністерства — www.moz.gov.ua. Він зазначив, що активність громадських організацій відносно участі в діяльності профільного міністерства зростає з кожним роком. З метою створення сприятливих умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, утвердження в Україні народовладдя і громадянського суспільства в МОЗ діють такі консультативно-дорадчі органи:

 • Громадська рада при МОЗ України;
 • Громадська рада при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій;
 • Вчена медична рада;
 • Рада молодих вчених;
 • Рада студентського самоврядування при МОЗ України;
 • Координаційна рада з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет МОЗ України;
 • Координаційна рада з паліативної та хоспісної допомоги МОЗ України.

Доповідач зазначив, що саме завдяки ініціативі Громадської ради при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій введена відомча відзнака «Хрест Пантелеймона Цілителя», якою нагороджують тих, хто зробив особистий вагомий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, медичної науки, впровадження сучасних методів діагностики і лікування, професійну майстерність, благодійницьку діяльність у сфері охорони здоров’я.

Р. Лихотоп закликав представників громадськості взяти участь у підписанні меморандумів про взаємопорозуміння з МОЗ України, адже сьогодні такою можливістю скористалися лише окремі організації: в 2010 р. відбулося підписання меморандумів про взаємопорозуміння між МОЗ України та Всеукраїнською громадською організацією «Зупинимо гепатит». а також між МОЗ України і Спілкою громадських організацій «Рух за здоров’я».

Між МОЗ України та суб’єктами господарювання — виробниками лікарських засобів також було підписано Меморандум порозуміння, у якому сторони домовилися, що з 1 липня і до кінця 2010 р. виробники не підвищуватимуть цін на препарати, внесені до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, що можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, які повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Зі свого боку МОЗ України зобов’язалося забезпечити дотримання законодавчо встановлених вимог стосовно декларування виробниками оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

Організації також мають право на проведення громадської експертизи діяльності міністерства, яким нині скористалася лише одна організація. З вересня 2009 по вересень 2010 р. відповідно до Закону України «Про інформацію», Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 05.11.2008 р. № 976 Всеукраїнською благодійною організацією «Українська асоціація благодійників» проведено громадську експертизу діяльності МОЗ щодо виконання вимог чинного законодавства з питань протидії туберкульозу протягом 2008–2009 рр.

Із висновками експертизи можна ознайомитися на сайті МОЗ. Представники згаданої організації взяли участь у розширеному засіданні колегії профільного міністерства, яке відбулося 9 грудня 2010 р., виступивши з доповіддю, присвяченою результатам проведення громадської експертизи.

Р. Лихотоп запропонував представникам громадських організацій вносити пропозиції до проекту плану заходів МОЗ України з реалізації у 2011 р. Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, який розроблено на виконання розпорядження КМУ від 21.11.2007 р. № 1035-р «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства» та наказу МОЗ від 11.02.2010 р. № 102 «Про затвердження планів заходів МОЗ України щодо сприяння розвитку громадянського суспільства у 2010 році» з метою створення сприятливих умов для подальшої ефективної взаємодії міністерства з інститутами громадянського суспільства.

Олег Мусій, голова Громадської ради при МОЗ України, зазначив, що обговорення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства свідчить про бажання МОЗ України співпрацювати з громадськістю. Наступним етапом розвитку такої взаємодії повинно стати обговорення орієнтовного плану діяльності міністерства на рік, адже саме стосовно цього питання громадськість може надати багато пропозицій та зауважень. Доповідач запропонував після формування нового складу Громадської ради при МОЗ України виступити з ініціативою щодо створення на основі Концепції Програми сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, а також висловив побажання, щоб міністерство попередньо інформувало консультативно-дорадчі органи про створення тих чи інших робочих груп. О. Мусій також запропонував: забезпечити матеріально-технічні умови для діяльності консультативно-дорадчих органів; при формуванні проекту бюджету МОЗ на 2012 р. передбачити фінансування інститутів громадянського суспільства для виконання ними аналітичних звітів, громадської експертизи, проведення опитувань громадської думки; залучати громадські організації до реалізації державних програм для забезпечення їх інформаційної складової.

Владислав Онищенко, голова правління Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення, зазначив, що для розвитку суспільства особливе значення мають: врахування органами влади усіх рівнів громадської думки та сприяння реалізації тих пропозицій, які заслуговують на увагу; доступність для громадян інформації, а також можливості реального контролю зі сторони громадських організацій за діяльністю органів виконавчої влади. Надзвичайно важливим є останній пункт, адже контроль з боку суспільства забезпечує високу ефективність функціонування системи охорони здоров’я в країнах з розвиненими медичними технологіями.

При розгляді існуючої системи взаємодії МОЗ України з інститутами громадського суспільства особливу увагу привертає План заходів міністерства з реалізації у 2010 р. Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства. На думку доповідача, якщо врахувати відсутність будь-якого прогресу в системі охорони здоров’я за останні 5 років, то можна припустити, що заходи, в тому числі затверджені у згаданому плані, були або малоефективними, або взагалі не виконувалися. Оскільки функціонування вітчизняної системи охорони здоров’я практично непрозоре, то можливість оцінки її стану за результатами отриманих медичних послуг зводиться до нуля. В. Онищенко зазначив, що активність інститутів громадянського суспільства у справі реформування системи охорони здоров’я блокується саме тими структурами МОЗ України, які зобов’язані розвивати цей напрямок.

Отримати позитивний ефект від реформування системи охорони здоров’я дозволить саме співпраця управлінського апарату МОЗ України в реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства. Це може принести помітний результат за короткий термін без залучення масштабних бюджетних капіталовкладень та на основі існуючої нормативної бази. Саме від того, наскільки будуть враховані такі можливості в плані заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства у 2011 р., і залежатиме, чи цей план у черговий раз носитиме формальний характер, чи матиме практичне втілення.

Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення пропонує альтернативний підхід до реалізації визначеної КМУ Концепції:

1. Узагальнити пропозиції інститутів громадянського суспільства стосовно реформування системи охорони здоров’я;

2. КМУ за участю розробників пропозицій рецензувати та сформувати пакет заходів для включення їх до плану заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства у 2011 р. При вивченні пропозицій з метою створення обґрунтованого переліку заходів пропонується заключити угоди між урядом та інститутами громадянського суспільства відповідно до постанови КМУ від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;

3. За результатами включених пропозицій КМУ разом з їх розробниками визначити: відповідальних виконавців; термін виконання; дати поетапних та кінцевих звітів про роботу згідно з планом; громадські організації, які б контролювали виконання планових заходів. Фінансування та залучення відповідальних виконавців здійснюється урядом.

В. Онищенко наголосив, що тільки сформувавши план комплексних заходів, можна зробити висновки щодо їх ефективності у майбутньому. Сьогодні існує цілий ряд проблем у системі охорони здоров’я:

 • імпортозалежність України у забезпеченні населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та медичним обладнанням;
 • відсутність фармакоекономіки лікування всіх без винятку видів захворювань, а також бази даних його вартості;
 • відсутність системи комплексного матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я;
 • недосконала система реєстрації лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • недостатньо ефективна система державного контролю цін на препарати;
 • відсутність підготовки кадрів з організації лікувального процесу.

Доповідач також зазначив, що пропозиції Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення по взаємодії з органами влади вже направлено до КМУ та профільного комітету Верховної Ради України.

Наприкінці заходу Р. Лихотоп нагадав присутнім, що 28 січня 2011 р. о 16:30 у конференц-залі міністерства заплановано проведення установчих зборів представників інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при МОЗ України.

Для участі в установчих зборах до ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при МОЗ України необхідно надіслати заяви та пакет необхідних документів (з пере­ліком яких можна ознайомитися на сайті міністерства) на адресу: 01601, Київ, вул. Грушевського, 7, кабінет 39 — МОЗ України (ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради).

Ганна Барміна,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті