Запрошуємо вас до національного фармацевтичного університету!

Валентин Петрович Черних — ректор Національного фармацевтичного університету, доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, лауреат Державної премії України, повний кавалер ордена «За заслуги», кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V ступенів, Почесний громадянин міста Харкова, професор.

Дорогі друзі!

Освіта — один із найважливіших факторів розвитку суспільства. Система освіти покликана допомогти молодій людині знайти своє місце у житті, яке буде відповідати її характеру та здіб­ностям. Вища школа допомагає людині стати ФАХІВЦЕМ, необхідним суспільству. Головне — обрати професію до душі та вищий навчальний заклад, який не тільки гарантує одержання диплома фахівця з вищою освітою, але й дає професійні знання, вміння та навички найвищого ґатунку. Обираючи той чи інший навчальний заклад, ми не просто обираємо майбутню професію — ми закладаємо підвалини своєї духовної, інтелектуальної і соціальної реалізації.

Як людина, яка присвятила все життя фармації, можу впевнено сказати: обравши місцем своєї трудової діяльності фармацевтичну галузь, ви не пожалкуєте. Що означає слово «фармація»? Усіма мова ми воно звучить однаково й означає науково-практичну галузь, яка займається питаннями пошуку, дослідження, виготовлення, зберігання, відпуску та застосування лікарських засобів.

Перспективність професії фармацевтичного працівника підтверджена світовим досвідом: у розвинених країнах фармацевтична галузь за темпами розвитку посідає 2-ге місце після авіакосмічної. Провідні фармацевтичні компанії здобували заслужене визнання людства, концентруючи свою увагу на збереженні здоров’я і подовженні тривалості життя людини. Обравши своєю професією фармацію, ви зможете долучитися до цієї благородної справи — збереження здоров’я нації. Що може бути важливіше? Здоров’я громадян — це багатство держави.

Отже, ви обрали фармацію. Виникає наступне питання — де вчитися? Як патріот своєї Alma mater, впевнений — у Національному фармацевтичному університеті. Національний фармацевтичний університет (НФаУ) — державний вищий навчальний заклад IV  рівня акредитації, історія якого налічує більше двох століть і починається з 1805 р. — з часу заснування Імператорського Харківського університету. Сьогодні НФаУ — потужний науково-освітній комплекс, добре відомий не лише в Україні та країнах СНД, але й далеко за їх межами. Університет забезпечує висококваліфікованими спеціалістами всі ланки фармацевтичної галузі України та зарубіжжя.

Згідно з Ліцензією МОНМС України серії АД № 041210 НФаУ готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із 17 спеціальностей за 6 галузями знань: «Фармація», «Медицина», «Біотехнологія», «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування», «Специфічні категорії».

Запрошуємо вас до національного фармацевтичного університету

НФаУ — це бренд, марка, гарантія якості. Це Мекка вищої фармацевтичної освіти. За останні 80 років у НФаУ підготовлено понад 40 тис. фахівців, з них понад 5 тис. магістрів фармації для 88 іноземних держав. Серед випускників університету — ректори вищих навчальних закладів, директори заводів, фабрик і науково-дослідних інститутів, керівники закладів аптечної мережі, контрольно-аналітичних лабораторій, редактори фахових видань. Випуск­ники НФаУ працюють не тільки в Україні, але і далеко за її межами — у Росії, США, Австралії, Франції, Німеччині та інших країнах світу.

Сьогодні у НФаУ навчається 17,5 тис. студентів, інтернів, аспірантів, докторантів, курсантів, слухачів усіх форм навчання. Якість підготовки фахівців у вищому навчальному закладі визначається, перш за все, такими складовими, як кадровий потенціал, відповідність навчальних програм сучасним вимогам ринку праці, наявність відповідної матеріальної бази.

Кадровий потенціал. Професорсько-викладацький корпус університету налічує понад 750 осіб, серед яких 115 докторів наук, 506 кандидатів наук та доцентів, 14 академіків галузевих академій наук України, 1 член-кореспондент НАН України, 23 заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники охорони здоров’я, заслужені винахідники України, заслужені працівники фармації, заслужені працівники освіти, лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки. У лабораторіях університету розробляються оригінальні лікарські засоби, в аудиторіях діляться секретами фахової майстерності педагоги та науковці зі світовими іменами. У професорсько-викладацького складу НФаУ — найбагатший досвід підготовки фармацевтичних кадрів. НФаУ — не тільки лідер фармацевтичної освіти, але й флагман фармацевтичної спільноти України, який бере активну участь у формуванні ідеології та філософії розвитку галузі.

Навчальний процес у НФаУ — синтез теорії і практики. Студенти спілкуються з викладачами, які є провідними фахівцями галузі, беруть активну участь у наукових дослідженнях, розвивають та вдосконалюють свої здібності у наукових студентських товариствах. Навчальна та виробнича практика проходить на базі понад 700 аптечних установ, наукових організацій та фармацевтичних компаній. Найкращі студенти задіяні у програмах академічних обмінів із зарубіжними навчальними закладами — партнерами НФаУ. Бажаючі мають можливість пройти навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за військово обліковою спеціальністю «909000, Фармація» та отримати первинне офіцерське звання, що дозволяє працевлаштуватися до силових структур на провізорські посади.

Студенти університету мають усе необхідне для того, щоб стати висококваліфікованими фахівцями. Практично всі дисципліни на 100% забезпечені навчально-методичним комплексом «підручник — навчальний посібник — методичні рекомендації — тестові завдання»; студенти мають можливість отримати не тільки надруковані, але й електронні версії навчальної літератури.

Наукова бібліотека університету укомплектована цінними, унікальними вітчизняними та зарубіжними галузевими виданнями (представлені видання, починаючи з 1841 р.); книжковий фонд налічує понад 1 млн примірників. Широко представлені роботи науковців університету — підручники, навчальні посібники, довідники, монографії, методичні розробки, матеріали наукових конференцій тощо. Наукова бібліотека НФаУ є членом консорціуму «Інформатіо», що забезпечує читачам доступ до англомовних повнотекстових та реферативних колекцій періодичних та довідкових видань концерну EBSCO Publishing.

Матеріальна база. Навчально-виробничі площі НФаУ становлять 105 тис. квадратних метрів, це 6 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, ботанічний сад, дослідне поле, фізкультурно-оздоровчий та харчувальний комплекси. Місцем у гуртожитках забезпечуються всі приїжджі студенти. У гуртожитках працюють штатні чергові, які підтримують порядок; працюють підрозділи наукової бібліотеки, тренажерні зали; постійно вдосконалюється технічне оснащення: кабельне телебачення, інтернет тощо. Завдяки сучасному комплексу їдалень студенти НФаУ мають можливість добре харчуватися. Студентські кафе знаходяться на балансі університету, у ціну страв включається тільки собівартість використаних для їх приготування продуктів, тому студенти за 10–15 грн. можуть отримати повноцінний якісний та смачний обід.

До послуг студентів — медико-діагностичний центр, де кожен студент може отримати кваліфіковану медичну консультацію та допомогу. Естетичним та духовним розвитком студентів опікується культурний центр НФаУ, в якому працюють вокальна студія, клуб веселих та кмітливих, театр-студія, студія естрадного танцю тощо. Наші студенти є постійними учасниками та призерами міських та всеукраїнських конкурсів художньої самодіяльності.

Працевлаштування. Кожен, хто вступає до вищого навчального закладу, цікавиться подальшими перспективами. Питання «Де я буду працювати?» хвилює усіх — і абітурієнтів, і їхніх батьків. Можливості працевлаштування фахівців, які отримали спеціальність у НФаУ, дуже широкі. Це 23 тис. аптечних закладів, 3 тис. оптових компаній, 140 заводів, 30 конт­рольно-аналітичних лабораторій, 3 науково-дослідних інститути, 70 фахових спеціалізованих видань, а також підприємства біотехнологічної та мікробіологічної галузей, агропромислового комплексу, санітарно-епідеміологічного контролю; салони краси, косметологічні клініки, митна служба, економіко-маркетингові структури підприємств, сфера фармацевтичного бізнесу.

Інше не менш важливе питання для тих, хто обирає професію: «Скільки я буду заробляти?». Фармація — прибуткова галузь в усьому світі, не виняток і Україна. Про заробітну плату я можу сказати одне — ви не пожалкуєте. Зарплата гідна. Хочу запевнити батьків: в університеті все робиться і далі робитиметься для того, щоб ваші діти почували себе як у родині, а про всі досягнення та негаразди під час навчання ми вас будемо інформувати. Але і ви самі не будьте байдужими до навчання своїх дітей, приходьте, телефонуйте до деканату. Ми завжди будемо вам раді.

Вибір за вами!

Національний фармацевтичний університет чекає на вас!

Національний фармацевтичний університет сьогодні

Управління університету:

Ректор — Черних Валентин Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, кавалер орденів «За заслуги», кавалер ордена князя Ярослава Мудрого ІV, V ступенів, почесний громадянин міста Харкова, завідувач кафедри органічної хімії.

Тел.: (057) 706-35-81

Факс: (057) 706-15-03

Е-mail: rector@ukrfa.kharkov.ua

Перший проректор — Гриценко Іван Семенович, доктор хімічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завіду­вач кафедри медичної хімії.

Тел./факс: (057) 706-17-28

Е-mail: prorector@ukrfa.kharkov.ua

Проректор з наукової роботи — Коваленко Сергій Миколайович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри управління якістю.

Тел./факс:(057)706-30-71

Е-mail: kosn@ukrfa.kharkov.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків) — Попов Сергій Борисович, доктор медичних наук, професор.

Тел./факс: (057) 706-20-79

E-mail: indek@ukrfa.kharkov.ua; interdep@ukrfa.kharkov.ua

Проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи — Іванова Карина Андріївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології.

Тел.: (057) 706-21-79

Е-mail: nfau.vospitatelnaya.rabota@mail.ru

Проректор з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти) — Котвіцька Алла Анатоліївна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної фармації.

Тел.: (057) 706-15-92

Е-mail: correduc@ukrfa.kharkov.ua

Матеріальна база НФаУ — це 6 навчальних корпусів, 5 гуртожитків. У структурі університету — коледж НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та 10 науково-дослідних та навчально-виробничих лабораторій.

Навчальний процес з усіх рівнів підготовки та форм навчання здійснюють 650 викладачів, з яких 103 професори, доктори наук, 365 доцентів, кандидатів наук.

У НФаУ плідно працює 21 наукова школа.

Вченими нашого університету розроблено 261 новий лікарський препарат широкого спект­ра фармакологічної дії.

В активі університету — понад 1200 захищених об’єктів інтелектуальної власності.

Творчий доробок науковців НФаУ — понад 100 монографій та близько 900 підручників та навчальних посібників.

З 11 тис. студентів, що здобувають освіту в НФаУ, майже 50% — студенти денної форми навчання, які понад 30 год щотижня знаходяться в навчальних аудиторіях, лабораторіях, класах.

У НФаУ навчається 1300 іноземців.

За матеріалами, наданими Національним фармацевтичним університетом

Умови прийому до Національного фармацевтичного університету в 2013 році

НФаУ здійснює підготовку фахівців згідно з ліцензією МОНМС України від 26.06.2012 р. № 041210 серії АД

Перелік необхідних документів

Вступники подають заяву про вступ до НФаУ в паперовій або електронній формі, в якій вказують обраний напрям підготовки або спеціальність та форму навчання. До заяви в паперовій формі, яку абітурієнт подає особисто, додаються:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на базі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство; документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); медичну довідку за формою 086-о.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Абітурієнти, які рекомендовані до зарахування та подали копії документів, зобов’язані протягом трьох днів після оприлюднення списку рекомендованих до зарахування осіб подати до приймальної комісії оригінали вищевказаних документів.

ВСТУП НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Спеціальність/напрям підготовки(галузь знань) Кваліфікація
(освітньо-кваліфікаційний рівень)
Базовий термін навчання і вартість у 2012 р. (грн./рік)
денна форма заочна форма
«Фармація» («Фармація») Провізор (спеціаліст) 5 років 13 400 5 років 6 міс 9800
«Клінічна фармація» («Фармація») Клінічний провізор (спеціаліст) 5 років 13400 5 років 6 міс 9800
«Технології парфумерно-косметичних засобів» («Фармація») Провізор-косметолог (спеціаліст) 5 років 14500 5 років 6 міс 11100
«Технології фармацевтичних препаратів» («Фармація») Інженер-технолог (спеціаліст) 5 років 8200 5 років 6 міс 5800
«Лабораторна діагностика» («Медицина») Лаборант (медицина) (бакалавр) 4 роки 7300
«Біотехнологія»«Промислова біотехнологія» «Фармацевтична біотехнологія» («Біотехнологія») Бакалавр фахівецьз біотехнології 4 роки 6300 4 роки 4 міс 5200
«Економіка підприємства»(«Економіка та підприємництво» (за видами економічної діяльності) Бакалавр з економіки підприємства (бакалавр) 4 роки 6000 4 роки 4 міс 4700
«Маркетинг»(«Економіка та підприємництво») Бакалавр з маркетингу (бакалавр) 4 роки 6000 4 роки 4 міс 4700
«Менеджмент»
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
«Логістика» («Менеджмент і адміністрування»)
Бакалавр з менеджменту (бакалавр) 4 роки 6000 4 роки 4 міс 4700
*Підготовка здійснюється на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст» відповідного напряму (спеціальності)

Конкурсні предмети, за якими необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання для вступу на денну та заочну форми навчання

Для вступу на навчання за спеціальностями «Фармація» (освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст) та «Технології фармацевтичних препаратів» (спеціаліст) необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання з таких предметів: хімія (профільний); біологія або фізика; українська мова та література. На спеціальності «Клінічна фармація» (спеціаліст) та «Технології парфумерно-косметичних засобів» (спеціаліст) — біологія або фізика (профільний); хімія; українська мова та література. На спеціальність «Лабораторна діагностика» (денна форма, бакалавр) — біологія (профільний); фізика або математика; українська мова та література. На спеціальність «Біотехнологія» (бакалавр) — біологія або математика (профільний); хімія; українська мова та література. На спеціальності «Економіка підприємства» (бакалавр) та «Маркетинг» (бакалавр) — математика (профільний); історія України або географія; українська мова та література. На спеціальність «Менеджмент» («Логістика»)(бакалавр) — математика (профільний); іноземна мова або географія; українська мова та література.

До участі у конкурсі допускаються абітурієнти з балами не нижче 140 — з профільних конкурсних предметів, не нижче 124 — з непрофільних конкурсних предметів.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 р., або сертифікати чи їх дублікати за 2008, 2009, 2010, 2011 або 2012 р.

Особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 р. і раніше, при вступі нанавчання за власним вибором беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у НФаУ.

Терміни прийому та зарахування на базі повної загальної середньої освіти

Денна форма навчання. Початок прийому заяв та документів — 1 липня 2013 р. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить НФаУ, — 20 липня 2013 р. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів, — 31 липня 2013 р. Строки проведення вступних екзаменів — 21–31 липня 2013 р. Термін першого оприлюднення рейтингового списку вступників — не пізніше 12:00 1 серпня 2013 р. Терміни зарахування вступників за державним замовленням плануються 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня 2013 р.

Заочна форма навчання. Початок прийому заяв та документів — 17 липня 2013 р. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить НФаУ, — 12 серпня 2013 р. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів, — 16 серпня 2013 р. Строки проведення вступних екзаменів — 13–16 серпня 2013 р. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників — 17 серпня 2013 р. Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 27 серпня 2013 р.

ВСТУП ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ НА БАЗІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за спеціальностями галузі знань «Фармація»

Наявний освітньо-кваліфікаційний рівень Вступ на спеціальність
(
освітньо-кваліфікаційний рівень)
Термін навчання Вартість навчання у 2012 р. (грн./рік) Вступне випробування — комплексне письмове тестування з предметів
Денна форма навчання
Молодший спеціаліст спеціальності «Фармація» «Фармація» (спеціаліст) 4 роки 13 400 Фармацевтична хімія,фармакогнозія,аптечна технологія ліків, фармакологія,організація і економіка фармації
Бакалавр спеціальності «Фармація» 2 роки
Заочна форма навчання
Молодший спеціаліст спеціальності «Фармація» «Фармація» (спеціаліст) 4 роки 6 міс 9800 Фармацевтична хімія,фармакогнозія,аптечна технологія ліків,фармакологія,організація і економіка фармації
«Клінічна фармація» (спеціаліст) 9800
«Технології парфумерно-косметичних засобів» (спеціаліст) 11 100
Бакалавр спеціальності «Фармація» «Фармація» (спеціаліст) 2 роки 6 міс 9800
Молодший спеціалістспеціальностей «Виробництво фармацевтичних препаратів» та «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук» «Технології фармацевтичних препаратів» (спеціаліст) 4 роки 6 міс 5550 Фармацевтична хімія,фармакогнозія,основи технології галузі, технологія виробництва готових лікарських форм

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спеціальностями галузі знань «Медицина»

Наявний освітньо-кваліфікаційний рівень Вступ на спеціальність ( освітньо-кваліфікаційний рівень) Термін навчання Вартість навчання у 2012 р. (грн./рік) Вступне випробування — комплексне письмове тестування з предметів
Денна форма навчання
Молодший спеціаліст спеціальності «Лабораторна діагностика» «Лабораторна діагностика» (бакалавр) 2 роки 6500 Клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, мікробіологія, гігієна
Молодший спеціаліст спеціальностей галузі знань «Медицина» 3 роки Анатомія, фізіологія, мікробіологія, фармакологія та лікарська рецептура
Заочна форма навчання
Молодший спеціаліст спеціальностей галузі знань «Медицина» «Фармація» (спеціаліст) 4 роки 6 міс 9800 Анатомія та фізіологія людини, патологічна фізіологія, мікробіологія, фармакологія та лікарська рецептура
«Клінічна фармація» (спеціаліст) 9800
«Технології парфумерно-косметичних засобів» (спеціаліст) 11 100

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спеціальностями галузей знань «Економіка та підприємництво» та «Менеджмент і адміністрування»

Наявний освітньо-кваліфікаційний рівень Вступ на спеціальність ( освітньо-кваліфікаційний рівень) Вступне випробування — комплексне письмове тестування з предметів
Молодший спеціаліст за спеціальністю «Економіка підприємства» «Економіка підприємства»(бакалавр) Економіка і фінанси підприємства, економічний аналіз, планування та організація діяльності підприємства
Молодший спеціаліст за спеціальністю «Маркетингова діяльність» «Маркетинг» (бакалавр) Тестування з маркетингу
Молодший спеціаліст за спеціальністю «Організація виробництва» «Менеджмент» («Логістика») (бакалавр) Основи менеджменту, організація виробництва

Термін навчання на денній формі навчання 2 роки, вартість навчання у 2012 р. становила 5600 грн. на рік. Термін навчання на заочній формі — 2 роки 4 міс, вартість — 4430 грн. на рік.

Вступ на всі інші спеціальності та форми навчання — за умови подання сертифікату ЗНО з відповідними конкурсними предметами (згідно з умовами прийому випускників загальноосвітніх навчальних закладів).

Терміни прийому та зарахування на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Денна форма навчання. Прийом заяв та документів починається 1 липня 2013 р. Закінчення прийому заяв та документів — 25 липня 2013 р. Вступні випробування та строки їх проведення — 26–31 липня 2013 р. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників — 1 серпня 2013 р. Терміни зарахування вступників за державним замовленням — 11 серпня 2013 р.; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня 2013 р.

Заочна форма навчання. Прийом заяв та документів починається 2 липня 2013 р. Закінчення прийому заяв та документів — 1 серпня 2013 р. Вступні випробування та строки їх проведення — 2–6 серпня 2013 р. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників — 7 серпня 2013 р. Терміни зарахування вступників — за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 25 серпня 2013 р.

ВСТУП НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ «БАКАЛАВР», «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР»

Наявна освіта: спеціальність/напрям підготовки ( освітньо-кваліфікаційний рівень) Вступ на спеціальність (освітньо-кваліфікаційний рівень) Форма / терміни / вартість навчання у 2012 р. (грн./рік)
денна вечірня заочна
«Фармація» (спеціаліст) «Фармація» (магістр) 1 рік 14 600 1рік 12 700 1 рік 6 міс 11 200
«Клінічна фармація» (спеціаліст) «Клінічна фармація» (магістр) 1 рік 14 600 1 рік 12 700 1 рік 6 міс 11 200
«Технології парфумерно-косметичних засобів» (спеціаліст) «Технології парфумерно-косметичних засобів» (магістр) 1 рік 15 100 1 рік 14 600 1 рік 6 міс 12 200
«Технології фармацевтичних препаратів» (спеціаліст) «Технології фармацевтичних препаратів» (магістр) 1 рік 8800 1 рік 8200 1 рік 6 міс 6600
«Лабораторна діагностика» (бакалавр) «Лабораторна діагностика» (магістр) 1 рік 6 міс 10 900
«Біотехнологія» (бакалавр) «Промислова біотехнологія» (спеціаліст) 1 рік 6700 1 рік 6400 1 рік 2 міс 5500
«Промислова біотехнологія» (магістр) 1 рік 6 міс 6700 1 рік 6 міс 6700 2 роки 6100
«Фармацевтична біотехнологія» (магістр) 1 рік 6 міс 7100
«Промислова біотехнологія» (спеціаліст) «Промислова біотехнологія» (магістр) 1 рік 6700 1 рік 6700 1 рік 6 міс 6100
«Економіка підприємство» (бакалавр) «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» (спеціаліст) 1 рік 6700 1 рік 2 міс 4900
«Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» (магістр) 1 рік 7 100 1 рік 2 міс 5600
«Маркетинг»(бакалавр) «Маркетинг» (спеціаліст) 1 рік 6700 1 рік 2 міс 4900
«Маркетинг» (магістр) 1 рік 7100 1 рік 2 міс 5600
«Менеджмент»акалавр) «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (спеціаліст) 1 рік 6700 1 рік 2 міс 4900
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (магістр) 1 рік 6 міс 6400
«Логістика» (магістр) 1 рік 6 міс 6400
Бакалаври, спеціалісти, магістри будь-якого напряму підготовки «Якість, стандартизація і сертифікація» (спеціаліст) 1 рік 7 800 1 рік 7000 1 рік 6 міс 6300
«Якість, стандартизація і сертифікація» (магістр) 1 рік 9600 1 рік 8800 1 рік 6 міс 7900
«Педагогіка вищої школи» (магістр) 1 рік 5200 1 рік 4800 1 рік 6 міс 4300
«Адміністративний менеджмент» (магістр) 1 рік 9100 1 рік 8800 1 рік 6 міс 8300

 Друга вища освіта

Наявна освіта: спеціальність/ напрям підготовки ( освітньо-кваліфікаційний рівень) Вступ на спеціальність (освітньо-кваліфікаційний рівень) Термін та вартість навчання у 2012 р. (грн./рік)
заочна форма
Бакалаври, спеціалісти, магістри будь-якого напряму підготовки «Фармація» (спеціаліст) 4 роки 6 міс 9800
«Клінічна фармація»(спеціаліст) 4 роки 6 міс 9800
«Технології парфумерно-косметичних засобів(спеціаліст) 4 роки 6 міс 11 100
«Технології фармацевтичних препаратів(спеціаліст) 4 роки 6 міс 5800
«Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів»(спеціаліст) «Фармація» (спеціаліст) 1 рік 6 міс 9800
«Технології фармацевтичних препаратів» (спеціаліст) 2 роки 9 800
«Фармація» (спеціаліст) «Технології парфумерно-косметичних засобів» (спеціаліст) 1 рік 6 міс 11 100
Спеціальності галузей знань «Медицина», «Фармація» (спеціаліст) «Економіка підприємства» (бакалавр) 1 рік 4 міс 4700
«Маркетинг» (бакалавр) 1 рік 4 міс 4700
«Менеджмент» (бакалавр) 2 роки 6 міс 4700
«Економіка підприємства», «Маркетинг» (спеціаліст) «Менеджмент» (бакалавр) 2 роки 4700

Конкурсний відбір при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» проводиться за сумою балів письмового екзамену з іноземної мови, тестування за фахом та середнього бала документа про освіту.

Конкурсний відбір при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» проводиться за результатами письмового тестування за фахом.

Терміни прийому та зарахування на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

Навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями (денна та вечірня форма навчання). Строки прийому документів — 1–22 липня. Строки проведення вступних випробувань — 23–29 липня. Терміни оприлюднення рейтингового списку/зарахування — 30 липня/не пізніше 25 серпня.

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» (заочна). Строки прийому документів — 2 липня — 1 серпня. Строки проведення вступних випробувань — 2–6 серпня. Терміни оприлюднення рейтингового списку/зарахування — 7 серпня/не пізніше 25 серпня.

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (заочна). Строки прийому документів — 2–22 липня. Строки проведення вступних випробувань — 23–29 липня. Терміни оприлюднення рейтингового списку/зарахування — 30 липня /не пізніше 25 серпня.

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» галузей знань «Біотехнологія», «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування» (заочна). Строки прийому документів — 2–25 грудня. Строки проведення вступних випробувань — 26–27 грудня. Терміни оприлюднення рейтингового списку/зарахування — 28 грудня /не пізніше 31 грудня.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!

Інформація надана згідно з «Правилами прийому до Національного фармацевтичного університету у 2013 році».
Університет здійснює підготовку громадян України до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, біології, української мови та літератури. Підготовка ведеться за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання. Для тих, у кого сталася перерва у навчанні (випускники шкіл, коледжів та ліцеїв попередніх років), створюються окремі групи з поглибленої підготовки до ЗНО.
Довідки за тел.: (057) 706–33–80; e-mail: studium@ukrfa.kharkov.ua
Запрошуємо на «Дні відкритих дверей»,
які відбудуться 23 березня та 20 квітня 2013 року
о 9:00 за адресою: вул. Блюхера, 4, станція метро «Студентська»
Консультаційний центр приймальної комісії — тел.: (057) 706–30–68
Наша адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
E-mail: abitur@ukrfa.kharkov.ua
Web: www.pharm.kharkiv.edu
Skype: abitur.abitur

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті