Нові напрямки профілактики і лікування ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії

25–28 вересня у Києві відбувся об’єднаний пленум правління Українського наукового товариства кардіологів та Асоціації лікарів-інтерністів «Нові напрямки профілактики і лікування ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії», організований АМН України, МОЗ України, Українським науковим товариством кардіологів, Асоціацією кардіологів, Українською асоціацією лікарів-інтерністів, Інститутом кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, Інститутом серцево-судинної хірургії АМН України, Інститутом терапії АМН України, Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця. Генеральний спонсор конференції — французька фармацевтична компанія «Санофі-Сінтелабо». У рамках міжнародної програми Світової асоціації лікарів-інтерністів проведено тренінг на тему «Ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії: можливості діагностики та лікування».

У роботі наукового форуму взяли участь сотні делегатів з різних куточків України. У конференц-залі Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України голці ніде було впасти. Учасники пленуму розглянули сучасні проблеми етіопатогенезу, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця (ІХС), гострого коронарного синдрому, порушення ритму серця, серцевої недостатності, артеріальної гіпертензії (АГ) тощо. З доповідями виступили провідні кардіологи.

Під час проведення наукового форуму відбулися сателітні симпозіуми, організовані фармацевтичними компаніями «Санофі-Сінтелабо», «Солвей Фарма», «Серв’є», «ПРОМАКС АГ/Хомвіора», «Аста Медіка», «КРКА», «Мерк Шарп і Доум» та «Гедеон-Ріхтер»а також виставка продукції фармацевтичних компаній.

Проблеми та перспективи розвитку кардіологічної служби України

Директор Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, професор В.М. Коваленко відзначив, що смертність, спричинена хворобами системи кровообігу (ХСК) у структурі загальної смертності протягом останніх 10 років зросла на 17,5% і в 2000 р. становила 61,2%. Протягом останнього десятиліття у структурі захворюваності на ХСК переважали АГ та ІХС. У 2000 р. АГ становила 41,8% випадків захворюваності на ХСК серед дорослих та підлітків або 49,4% — серед працездатного населення, а на ІХС — 27,1% або 23,2% відповідно. На сьогодні АГ та ІХС є головними причинами смертності населення України.

АГ є одним з головних факторів ризику ІХС та гострого інфаркту міокарда, а також цереброваскулярних захворювань. При ІХС із супутньою АГ інфаркт міокарда виникає в 3–4 рази частіше. За наявності АГ смертність, спричинена цереброваскулярними захворюваннями, в 2,5 разу перевищує таку в осіб без АГ. В Україні кожний десятий пацієнт з АГ вмирає в працездатному віці.

Таким чином, проблема ХСК залишається однією з пріоритетних у системі охорони здоров’я держави. Для її вирішення МОЗ України, АМН України та, зокрема, Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України за останні роки провели цілу низку організаційно-методичних заходів. Важливою стала «Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні», затверджена Указом Президента України від 4 лютого 1999 р. № 117/99.

Прийнято рішення МОЗ України з поточного року поновити практику регулярних комплексних медичних обстежень у рамках диспансеризації та запровадити моніторинг стану здоров’я населення. Передбачено розробити нормативні документи і стандарти обсягу та якості робіт в рамках диспансеризації. Принцип загальної диспансеризації населення визнано основним у діяльності лікувально-профілактичних закладів України.

Для вирішення проблеми ІХС найближчим часом необхідно розробити нові цільові програмні підходи, зокрема до концепції лікування серцево-судинних захворювань, змістивши акцент на розширення гіполіпідемічних лікарських засобів та поглиблене дослідження ліпідного профілю крові, яке б включало в себе визначення не лише загального холестерину сироватки крові, а також його вмісту в атерогенних фракціях ліпопротеїнів.

Нове в патогенезі та лікуванні ІХС

Володимир Коваленко

Директор Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, професор, доктор медичних наук

Провідна роль гіперхолестеринемії в патогенезі ІХС — загальновідома. Значення інших ліпідів у розвитку даного захворювання потребує глибокого вивчення. Член-кореспондент АМН України К.М. Амосова докладно висвітлила значення поліненасичених жирних кислот сироватки крові та клітинних мембран еритроцитів при нестабільній стенокардії. Відомо, що w-6 жирні кислоти входять переважно до складу жирів тваринного походження, а w-3 жирні кислоти — до складу тканин морських організмів. У 1998 р. опубліковано результати рандомізованого дослідження Lyon Diet Heart Study клінічної ефективності багатої на w-3 жирні кислоти середземноморської дієти у 605 хворих на ІХС. Дотримання такої дієти протягом 4 років дозволило знизити загальну смертність на 56% (p<0,03).

На сьогодні інтенсивно досліджується роль інфекційних збудників у патогенезі атеросклеротичного ураження. Науковці вважають, що хламідії можуть бути важливим фактором патогенезу аутоімунного ураження судинної стінки при ІХС. У складі клітинної стінки хламідії знаходиться певний білок, який за своєю структурою нагадує протеїн, що в нормі виявляється в мембранах клітин артеріальних судин людини. При потраплянні хламідії в організм людини починають вироблятися антитіла до білка цього збудника, які також взаємодіють з білком мембран клітинної стінки. Цей «троянський кінь» фактично запускає процес аутоімунного ураження ендотелію та клітин гладких м’язів артеріальних судин, що зумовлює розвиток атеросклеротичної бляшки.

Нещодавно встановлено зв’язок між розвитком нестабільної стенокардії, наявністю антитіл до певних вірусів (зокрема Коксакі) та дисліпідемією. Механізм патогенного впливу вірусу Коксакі на судинну стінку артерій на разі невідомий, однак фахівці припускають, що ключ до розкриття загадки криється у біохімічних процесах взаємодії вірусу з ліпідним бішаром клітин-мішеней. У доповідях, що пролунали на науковому форумі, зазначено необхідність проведення комбінованої гіполіпідемічної та імуномодулювальної терапії. Застосування антибіотиків для подолання хламідійної інфекції визнано неефективним.

Профілактика нестабільної стенокардії та гострого коронарного синдрому із застосуванням лікарських засобів

Професор О.М. Пархоменко проаналізував сучасні підходи до профілактики нестабільної стенокардії та інсульту із застосуванням лікарських засобів. Відомо, що в основі патогенезу нестабільної стенокардії, гострого інфаркту міокарда та церебрального інсульту лежить порушення цілості атероматозної бляшки, що спричинює активацію тромбоцитів з подальшим формуванням тромбу та оклюзії артеріальної судини. Тому профілактика тромбозу із застосуванням лікарських засобів має включати фармакологічний вплив на рецепторну та метаболічну системи тромбоцитів, які запускають реакцію активації тромбоцита. Найбільш раціональним є комбіноване використання ацетилсаліцилової кислоти та антиагрегантів компанії «Санофі-Сінтелабо» — Тикліду (тиклопідину) або Плавіксу (клопідогрелу). Ефективність одночасного застосування ацетилсаліцилової кислоти та клопідогрелу підтверджено нещодавно опублікованими результатами рандомізованого клінічного дослідження, в якому взяли участь понад 12 тис. пацієнтів з гострим коронарним синдромом (див. «Щотижневик АПТЕКА», № 32 (303) від 20 серпня 2001 р.). Клопідогрел інгібує зв’язування АДФ зі специфічним рецептором на поверхні тромбоцитів, а також активацію комплексу згортання крові IIb/IIIa, що приводить до зменшення адгезивних властивостей тромбоцитів та пригнічення процесу їх агрегації. Ацетилсаліцилова кислота, пригнічуючи утворення біологічно активних ейкозаноїдів, гальмує агрегацію тромбоцитів.

Професор В.З. Нетяженко розглянув проблему оптимізації лікування хворих на гострий коронарний синдром за допомогою призначення препарату компанії «Мерк Шарп і Доум» — Зокору (симвастатину). Застосування лікарського засобу істотно знижує як загальну смертність, так і смертність від серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань.

Профілактика церебрального інсульту із застосуванням лікарських засобів

Результати нещодавно проведеного рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження PROGRESS (Perindopril pROtection aGainst Recurrent Stroke Study — Вивчення здатності периндоприлу попереджувати виникнення повторного інсульту), в якому взяли участь понад 6 тис. пацієнтів, які перенесли гостре цереброваскулярне захворювання, свідчать, що препарат компанії «Серв’є» — Престаріум (периндоприл), який відноситься до групи інгібіторів ангіотензинперетворювального фактора, істотно (на 25–50%) знижує ризик розвитку повторного інсульту. При цьому виявлено клінічну ефективність периндоприлу в попередженні як ішемічного, так і геморагічного інсульту. Комбіноване застосування периндоприлу з Арифоном/Натриліксом (індапамідом) на 75% знижує ризик розвитку геморагічного інсульту (див. «Щотижневик АПТЕКА», № 33 (304) від 27 серпня 2001 р.).

Блокатори b-адренорецепторів в лікуванні АГ

Професор Ю.М. Сіренко поінформував присутніх про досвід застосування блокаторів b-адренорецепторів у лікуванні АГ. Препарати даної групи є лікарськими засобами першого ряду в медикаментозній терапії АГ. Низка рандомізованих, плацебо-контрольованих клінічних досліджень продемонстрували здатність блокаторів b-адренорецепторів істотно знижувати ризик виникнення гострого коронарного синдрому, гострої цереброваскулярної патології. Доведено, що окремі препарати даної фармакологічної групи здатні суттєво знижувати загальну смертність та смертність, спричинену серцево-судинними захворюваннями. Тому лікування АГ за допомогою блокаторів b-адренорецепторів цілком обгрунтовано згідно з принципами доказової медицини.

Призначаючи пацієнту препарат, лікар має враховувати такі важливі фактори: клінічну ефективність, зручність та доступність ціни для пацієнта. Як зазначив Ю.М. Сіренко, препарат компанії «Санофі-Сінтелабо» Локрен (бетаксолол) відноситься до сучасних кардіоселективних блокаторів b-адренорецепторів з високою біодоступністю при пероральному прийомі та пролонгованою дією (час напіввиведення — 15–20 год). Бетаксолол є метаболічно нейтральним — він не впливає на секрецію інсуліну та вміст ліпідів у плазмі крові. Внаслідок тривалого періоду напіввиведення антигіпертензивна дія препарату зберігається протягом 24 год, що зручно для пацієнта, оскільки бетаксолол застосовують 1 раз на добу.

Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) в лікуванні АГ

Компанія «Санофі-Сінтелабо» презентує свої препарати

Увазі учасників пленуму було запропоновано дані клінічної ефективності препарату компанії «АВД» — інгібітора АПФ Квадроприлу (спіраприлу) в лікуванні АГ. Препарат характеризується високою біодоступністю та зручністю для пацієнта — його приймають 1 раз на добу. Цінною властивістю спіраприлу є те, що елімінація засобу та його метаболітів здійснюється подвійним нирковим та кишковим шляхом, що робить безпечним застосування даного лікарського засобу в пацієнтів з хронічною нирковою та печінковою недостатністю. Спіраприл, на відміну від інших інгібіторів АПФ, лише в незначній кількості випадків спричинює сухий кашель (див. «Щотижневик АПТЕКА», № 26 (297) від 2 липня 2001 р. та 27 (298) від 9 липня 2001 р.).

Професор Ю.М. Сіренко поінформував про інгібітор АПФ пролонгованої дії компанії «Гедеон-Ріхтер»ДІРОТОН (лізиноприл). Особливістю препарату є те, що він не матаболізується в організмі й не зв’язується з білками крові. Результати рандомізованого клінічного дослідження STOP-2 (Shwedish Trial Old Patients) свідчать, що лізиноприл істотно зменшує загальну смертність і смертність, спричинену серцево-судинними захворюваннями. Клінічне дослідження ATLAS (Assessment of Treatment with Lisinopril and Survival) доводить клінічну ефективність лізиноприлу в лікуванні хронічної судинної недостатності.

Селективні агоністи імідазолінових рецепторів у лікуванні АГ

Член-кореспондент АМН України К.М. Амосова та професор М.І. Лутай розповіли про застосування препарату компанії «Солвей Фарма» — Фізіотенсу (моксонідину) в лікуванні АГ. Препарат безпосередньо впливає на активність симпатичної нервової системи при АГ внаслідок взаємодії з центральними імідазоліновими рецепторами І1. Моксонідин знижує опір периферійних судин. Препарат не призводить до брадикардії, не впливає на розумову діяльність, потенцію, дихальні рефлекси. Моксонідин стимулює екскрецію іонів натрію та води нирками, секрецію інсуліну та ліполіз. Лікарський засіб зручний для пацієнтів — його застосовують 1 раз на добу.

Лікування хворих на хронічну серцеву недостатність

Професор Л.Г. Воронков ознайомив делегатів конференції з досвідом використання препарату компанії «КРКА» Коріолу (карведилолу) для лікування хронічної серцевої недостатності (ХСН). Карведилол — неселективний блокатор b-адренорецепторів із властивостями блокатора a-адренорецепторів периферійних судин. Особливістю препарату є відсутність симпатоміметичної активності. Карведилол зменшує потребу міокарда у кисні, не спричинює рефлекторної тахікардії, пригнічує утворення вільних радикалів, знижує загальний опір периферійних судин та переднавантаження на серце. Низка рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень (див. “ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАРВЕДИЛОЛА” ) показали високу клінічну ефективність карведилолу в лікуванні ХСН. Застосування препарату істотно знизило рівень загальної смертності, смертності від серцево-судинних захворювань, а також значно скоротило тривалість перебування хворого на ХСН у стаціонарі. Наявність очевидного позитивного впливу карведилолу на перебіг ХСН дозволила достроково припинити клінічні дослідження лікарського засобу.

P. S. На жаль, в одній газетній публікації неможливо детально висвітлити роботу наукового форуму. Значну увагу учасників конференції приділено проблемі симптоматичних АГ та гіпертензивних кризів. В останній день роботи конференції з оглядовими доповідями щодо найважливіших проблем сучасної кардіології виступили науковці з далекого зарубіжжя.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Фото Євгена Кривші

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті