Юридическая консультация
Щодо перевірок в аптеках уповноваженими органами

Позвонив в редакцию «Еженедельника Аптека», вы можете спросить о том, что вас интересует. Ответы на наиболее актуальные вопросы будут напечатаны на страницах еженедельника. Вопросы можно также передать факсом или электронной почтой.

Тел./факс: (044) 569-44-60 (многоканальный),
e-mail: public@morion.kiev.ua

У своїй діяльності провізори та фармацевти щоденно спілкуються з великою кількістю людей. Час від часу аптеки відвідують з метою перевірок і представники правоохоронних та контролюючих органів — міліції, пожежної служби, податківці, співробітники Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, інші.

До редакції «Щотижневика АПТЕКА» від аптечних працівників м. Слов’янська надійшов лист з проханням роз’яснити, які державні органи уповноважені здійснювати перевірки в аптеках, які документи при цьому мають пред’явити представники цих органів та у яких випадках співробітники міліції можуть затримувати фармацевта у відділенні і на який строк. Відсьогодні «Щотижневик АПТЕКА» та юридична фірма «Ілляшев та Партнери» починають публікацію серії статей, присвячених взаєминам працівників аптек з контролюючими та правоохоронними органами. Також ми прагнемо залучити до обговорення та обміну думками якомога більше фахівців.

Стаття 19 Конституції України чітко визначає, що посадові особи органів державної влади «зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Для міліції * таким законом в першу чергу є закон України «Про міліцію», яким визначаються, зокрема, права та обов’язки співробітників міліції. Серед нормативно-правових актів, якими керуються співробітники міліції при «відвіданні» суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб, найчастіше застосовуються закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінально-процесуальний кодекс України.

Закон «Про міліцію» надає, зокрема, такі права:

— затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях

а) осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при цьому має бути складений (співробітниками міліції) протокол затримання або винесена (судом) постанова про застосування запобіжного заходу, а підозрюваний має право знати, в чому він підозрюється; давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати докази; заявляти клопотання і відводи; вимагати перевірки судом чи прокурором правомірності затримання; подавати скарги на дії і рішення особи, яка проводить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора. За загальним правилом, у разі взяття під варту за постановою суду, строк перебування під вартою не може перевищувати двох місяців (в окремих випадках подовжується), а у разі затримання особи співробітниками міліції зі складанням протоколу — 72 години (після чого строк може бути продовжений за постановою суду);

б) осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, при цьому судом має бути винесена відповідна постанова;

в) осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, — на строк до трьох годин, а в окремих випадках для встановлення особи та з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб із повідомленням про це у письмовій формі прокурора протягом 24 годин з моменту затримання;

г) осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, — до розгляду справи суддею;

— складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів;

— проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії (за відповідними постановами із складанням протоколів);

— входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, під час стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин;

— вилучати (зі складанням протоколу) у громадян і службових осіб предмети і речі, обіг яких заборонено або обмежено, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

— проводити за участю адміністрації підприємств, установ і організацій огляд виробничих, складських та інших службових приміщень і територій з метою перевірки охорони державного і колективного майна, додержання правил продажу товарів і надання послуг населенню; вимагати від матеріально відповідальних і службових осіб підприємств, установ і організацій відомості та пояснення за фактами порушення законодавства, проведення документальних і натуральних перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої та фінансово-господарської діяльності; витребувати і при необхідності вилучати документи, зразки сировини й продукції, опечатувати каси, приміщення й місця зберігання документів, грошей та товарно-матеріальних цінностей.

Отже, співробітникам міліції надані досить широкі права, якими вони мають користуватися у точній відповідності з законом. Основним завданням міліції згідно з законом поряд із запобіганням правопорушенням є забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів. Звертаючись до громадянина, співробітник міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання та пред’явити (на вимогу громадянина) службове посвідчення. У випадку невиконання зазначених вимог співробітнику міліції може бути відмовлено у його вимогах.

На жаль, на практиці про гарантії прав фізичних та юридичних осіб здебільшого згадують у разі незаконних дій співробітників міліції, які можна оскаржити у відповідних органах внутрішніх справ або прокуратури. Захистити свої права можна (навіть рекомендується) в суді.

Звичайно, працівники аптек цікавляться, як треба поводитися під час здійснення співробітниками міліції огляду виробничих, складських та інших приміщень, вилученні речей, обіг яких обмежено, затриманні осіб. Слід зважати на те, що контроль у межах своєї компетенції за додержанням умов роздрібної торгівлі лікарськими засобами проводиться відповідними структурами МОЗ (на цей час — Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення). Інші органи, в тому числі міліція, таких повноважень не мають. Крім того, фармацевти мають знати, що «улюблені» міліцією «Перелік лікарських препаратів, дозволених до застосування в Україні, які містять сильнодіючі речовини» та «Перелік лікарських препаратів, дозволених до застосування в Україні, які містять отруйні речовини» втратили чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров’я № 211 від 14.05.2003 р. У випадку затримання необхідно надати документи, що посвідчують особу, дізнатися про причину затримання і вимагати повідомлення родичів та/або (у випадку затримання за підозрою у вчиненні злочину) захисника (адвоката або іншої особи, якій довіряє затриманий, бажано з юридичною освітою). Під час допуску співробітників міліції у приміщення аптеки перш за все слід вимагати проведення огляду у присутності адміністрації, оскільки лише за таких умов співробітники міліції мають право здійснювати огляд.

У будь-якому випадку, під час спілкування з співробітниками міліції за тих чи інших обставин бажано дізнатися їх прізвища та перевірити службові посвідчення, а також зберігати спокій, не чинити опору, навіть у разі явно незаконних дій, і внести всі свої зауваження до відповідних процесуальних документів (протоколів). Але якщо все це виявилося марним, оскарження не принесли успіху і терор під егідою боротьби з правопорушеннями продовжується, не слід намагатися самотужки подолати такий міцний державний орган, як МВС: для цього існують професійні фахівці, які є в кожному місті нашої держави.

Юридична фірма «Ілляшев та Партнери»
офіційний сайт www.attorneys.com.ua
тел.: (044) 246 5690, 245 5691, (80572) 175 497


КОМЕНТАР ПРАКТИКА

Нижче наведено закони України, якими визначено права та обов’язки правоохоронних органів, що уповноважені здійснювати перевірку суб’єктів господарювання:

— Закон України «Про прокуратуру»;

— Закон України «Про службу безпеки України»;

— Закон України «Про міліцію»;

— Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

— Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»;

— Закон України «Про державну податкову службу в Україні».

Аналізуючи зміст цих законів, можна визначити низку правоохоронних органів, працівники яких мають право здійснювати контроль за обігом лікарських засобів: працівники прокуратури, міліції та служби безпеки України.

Представники зазначених структур, крім випадків проведення контрольної закупівлі товарів з метою виявлення фактів протиправної дії, мають право (п. 24 ст. 11 закону України «Про міліцію») «Проводити за участю адміністрації підприємств, установ і організацій огляд виробничих, складських та інших службових приміщень і територій з метою перевірки охорони державного і колективного майна, додержання правил продажу товарів і надання послуг населенню» при наявності письмової вимоги або розпорядження. Розпорядження або вимога має відповідати Постанові Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 р. № 1153 (наприклад, не допускається підписання документа з прийменником «за» або проставленням косої риски перед найменуванням посади).

Отже, якщо в аптечний заклад прийшли працівники правоохоронних органів з перевіркою, ви маєте право ознайомитися зі службовим посвідченням, письмовою вимогою або розпорядженням та викликати представників адміністрації аптечного закладу. До прибуття адміністрації ви маєте право не допускати їх до службових приміщень.

У разі проведення перевірки аптечного закладу спільно працівниками правоохоронних органів та уповноважених органів контролю якості лікарських засобів останні при наявності окремого розпорядження на проведення перевірки здійснюють її в межах своїх повноважень.

До прибуття представників адміністрації ви повинні пам’ятати про ст. 59 Конституції України, яка передбачає право кожного громадянина на правову допомогу. Крім того, надання будь-яких пояснень працівникам правоохоронних органів — це ваше право, а не обов’язок. Згідно п. 1 ст. 8 закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» «Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених ст. 6 зазначеного Закону підстав надається право опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу».

Представники адміністрації після перевірки повноважень працівників правоохоронних органів у разі необхідності нададуть вам можливість давати пояснення працівникам правоохоронних органів у присутності висококваліфікованих юристів (при цьому ви самостійно визначаєте, у якому вигляді надавати пояснення — усно чи письмово).

Інша ситуація виникає у випадку проведення контрольної закупівлі товарів з метою виявлення фактів протиправної діяльності. Якщо після проведення контрольної закупівлі, працівники правоохоронних органів виявили бажання здійснити огляд приміщень або документів з метою їх вилучення, ви маєте право не допускати їх до виробничих приміщень, посилаючись на зазначену вище ст. 11 закону України «Про міліцію» або (для працівників СБУ) п. 6 ст. 8 закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та п. 4 Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек, затвердженої Наказом МОЗ України від 14.06.1993 р. № 139. В цьому випадку слід викликати представників адміністрації аптечного закладу. Працівники вищезазначених служб мають довести адміністрації факт відпуску рецептурного препарату без рецепта лікаря.

Для попередження безпідставного звинувачення з боку представників оперативних служб щодо безрецептурного відпуску препарату рецепт на відпущений рецептурний препарат може знаходитися в аптечному закладі і його слід пред’явити у разі необхідності. Звісно, якщо працівники міліції або інших оперативних служб будуть допущені вами до перевірки без представників адміністрації, вам буде важче довести, що препарат був відпущений за рецептом. Але ж якщо спеціаліст аптеки знаходиться в аптечному закладі не один, він за допомогою інших фахівців аптеки буде у змозі довести, що рецепт пред’являвся, але після відпуску товару був вилучений працівниками правоохоронних органів. Тому для попередження провокаційних дій з боку представників правоохоронних органів важливо не давати будь-яких пояснень за відсутності представників юридичної служби.

Перевіряючи письмові повноваження представників правоохоронних органів, адміністрації суб’єкта господарювання слід пам’ятати про свої права, передбачені вищезазначеними законами та законом України «Про інформацію» щодо з’ясування підстав для проведення перевірки, тобто наявності плану перевірки або оперативно-розшукової справи. Адже за відсутності плану перевірки чи оперативно-розшукової справи або у разі відмови представників міліції та СБУ пред’явити вищевказані документи на право здійснення перевірки їх дії визнаються незаконними.

В.М. Пашков

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*