Міністерство охорони здоров’я УкраїниНаказ від 26.08.2003 р. № 396

У зв’язку з підвищенням вимог до проведення клінічних випробувань лікарських засобів та з метою досягнення гармонізації з міжнародними правилами проведення клінічних випробувань лікарських засобів, а також відповідно до статті 7 закону України “Про лікарські засоби” для забезпечення належного виконання та контролю за ходом клінічних випробувань лікарських засобів, встановлення або підтвердження їх ефективності та нешкідливості

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити доповнення до Переліку лікувально-профілактичних закладів, в яких можуть проводитись клінічні випробування лікарських засобів, з метою встановлення або підтвердження їх ефективності та нешкідливості, затвердженого наказом МОЗ України від 22.10.01 за № 420 (додаються).

2. Державному фармакологічному центру МОЗ України забезпечити проведення клінічних випробувань лікарських засобів в лікувально-профілактичних закладах відповідно до Переліку лікувально-профілактичних закладів, в яких можуть проводитись клінічні випробування лікарських засобів, з урахуванням доповнень.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра В.В. Загороднього.

Міністр

А.В. Підаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 26.08.2003 р. № 396

ДОПОВНЕННЯ
ДО ПЕРЕЛІКУ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПРОВОДИТИСЬ КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НЕШКІДЛИВОСТІ

1. Доповнити Перелік лікувально-профілактичних закладів, в яких можуть проводитись клінічні випробування лікарських засобів, з метою встановлення або підтвердження їх ефективності та нешкідливості, пунктами 103—152:

“103

?

Інститут нефрології АМН України (м. Київ).

Директор — проф. М. О. Колесник

Відділ нефрології

?

Керівник — проф. М. О. Колесник

Відділ еферентної терапії

?

Керівник — д.м.н. І.О. Дудар

104

?

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України
(м. Київ).

Директор — академік АМН України, проф. Ю.І. Фещенко

Клініко-функціональне відділення

?

Керівник — проф. В.К. Гаврисюк

Відділення захворювань органів дихання у дітей

?

Керівник — проф. В.П. Костроміна

105

Інститут травматології та ортопедії АМН України (м. Київ).

Директор — проф. Г. В. Гайко

Відділ кістково-гнійної хірургії

?

Керівник — проф. М.П. Грицай

Відділ захворювань суглобів у дорослих

?

Керівник — д.м.н. С.І. Герасименко

Відділ мікрохірургії та реконструктивної хірургії кисті

?

Керівник — д.м.н. С.С. Страфун

Відділ реабілітації та функціональної діагностики з групою мануальної терапії

?

Керівник — к.м.н. І.В. Рой

106

Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України (м. Львів).

В.о. директора — к.м.н. О.О. Тарасюк

Відділ туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

?

Керівник — проф. В.М. Борис

107

Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України (м. Харків).

Директор — проф. М.І. Пилипенко

108

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (м. Київ).

Директор — проф. С.І. Табачніков

109

Інститут спадкової патології АМН України (м. Львів).

Директор — проф. О. З. Гнатейко

110

Науковий центр радіаційної медицини АМН України
(м. Київ).

Директор — проф. В. Г. Бебешко

Відділ клінічної імунології

?

Керівник — д.м.н. Д.А. Базика

111

м. Київ.

Центральна міська клінічна лікарня

Національний медичний університет.

В.о. ректора — проф. В.Г. Коляденко

Кафедра госпітальної хірургії № 2 з курсом грудної та судинної хірургії

Завідуючий кафедрою — проф. В.Г. Мішалов

112

?

м. Київ.

Міська клінічна лікарня № 3

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Ректор — проф. Ю.В. Вороненко

Кафедра урології

Завідуючий кафедрою — проф. В.С. Дзюрак

Національний медичний університет.

В.о. ректора — проф. В.Г. Коляденко

Кафедра терапії стоматологічного факультету

Завідуючий кафедрою — проф. І.І. Сахарчук

113

м. Київ.

Міська клінічна стоматологічна поліклініка

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

Ректор — проф. Ю.В. Вороненко

Кафедра стоматології

Завідуючий кафедрою — проф. О.В. Павленко

114

м. Київ.

Міська туберкульозна лікарня № 1

?

Відділення диференціальної діагностики захворювань дихальних органів

Керівник клініки — проф. В.П. Мельник

115

м. Київ.

Міська клінічна лікарня № 1

?

Кардіологічне відділення

Завідуючий відділенням — к.м.н. О.І. Карпенко

116

м. Київ.

Міська клінічна лікарня № 2

?

Терапевтична клініка

Керівник клініки — проф. П.С. Назар

117

м. Дніпропетровськ.

Міська клінічна лікарня № 21

Дніпропетровська державна медична академія.

Ректор — академік АМН України, проф. Г.В. Дзяк

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

Завідуючий кафедрою — к.м.н. М.С. Суременко

118

м. Дніпропетровськ.

Міська дитяча клінічна лікарня № 2

Дніпропетровська державна медична академія.

Ректор — академік АМН України, проф. Г.В. Дзяк

Кафедра пропедевтики дитячих хвороб

Завідуючий кафедрою — проф. К.Д. Дука

119

м. Дніпропетровськ.

Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова

Обласний психосоматичний центр

?

Керівник центру — к.м.н. С.М. Мороз

120

м. Запоріжжя.

Медико-санітарна частина ВО “Радіоприлад”

Запорізький державний медичний університет.

Ректор — проф. Ю.М. Колесник

Кафедра госпітальної терапії № 1

Завідуючий кафедрою — проф. В.А. Візир

121

м. Запоріжжя.

Обласна клінічна лікарня

Запорізький державний медичний університет.

Ректор — проф. Ю.М. Колесник

Кафедра госпітальної терапії № 2

Завідуючий кафедрою — проф. С.М. Поливода

122

м. Вінниця.

Обласна психоневрологічна лікарня ім. О.І. Ющенка

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

Ректор — чл.-кор. АМН України, проф. В.М. Мороз

Кафедра психіатрії, загальної та медичної психології

Завідуючий кафедрою — проф. С.В. Римша

123

м. Вінниця.

Обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

Ректор — чл.-кор. АМН України, проф. В.М. Мороз

Кафедра очних хвороб

Завідуючий кафедрою — проф. Й.Р. Салдан

124

м. Вінниця.

Міська клінічна дитяча лікарня

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

Ректор — чл.-кор. АМН України, проф. В.М. Мороз

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Завідуючий кафедрою — проф. В.А. Кириленко

125

м. Тернопіль.

Обласна клінічна комунальна лікарня

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського. Ректор — проф. Л.Я. Ковальчук

Кафедра шпитальної хірургії з курсом анестезіології

Завідуючий кафедрою — проф. Л.Я. Ковальчук

126

м. Тернопіль.

Міська комунальна лікарня швидкої допомоги

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського. Ректор — проф. Л.Я. Ковальчук

Кафедра інфекційних хвороб з курсом клінічної імунології

Завідуючий кафедрою — проф. М.А. Андрейчин

127

?

м. Донецьк.

Обласна клінічна лікарня

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького.

Ректор — академік АМН України, проф. В.М. Казаков

Курс клінічної фармакології кафедри фармакології

Завідуючий курсом — проф. С.В. Нальотов

Кафедра внутрішніх хвороб № 1

Завідуючий кафедрою — проф. Ю.В. Ліневський

128

м. Донецьк.

Обласний клінічний онкологічний диспансер

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького.

Ректор — академік АМН України, проф. В. М. Казаков

Кафедра онкології

Завідуючий кафедрою — проф. Г.В. Бондар

129

м. Луганськ.

Обласна клінічна лікарня

Луганський державний медичний університет.

Ректор — проф. В.К. Івченко

Кафедра госпітальної терапії № 2

Завідуючий кафедрою — проф. В.Г. Путінцев

130

м. Луганськ.

Міська клінічна лікарня № 1

Луганський державний медичний університет.

Ректор — проф. В.К. Івченко

Кафедра госпітальної терапії № 1

Завідуючий кафедрою — проф. Ю.М. Колчин

131

м. Луганськ.

Обласний шкірно-венерологічний диспансер

Луганський державний медичний університет.

Ректор — проф. В.К. Івченко

Кафедра дерматовенерології

Завідуючий кафедрою — проф. В.Г. Родіонов

132

м. Луганськ.

Обласна клінічна психоневрологічна лікарня

Луганський державний медичний університет.

Ректор — проф. В.К. Івченко

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Завідуючий кафедрою — проф. С.Є. Казакова

133

м. Луганськ. Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер

Головний лікар — Л.П. Чибісов

134

м. Сімферополь.

Відділкова клінічна лікарня станції Сімферополь Придніпровської залізниці

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського.

Ректор — проф. А.А. Бабанін

Кафедра клінічної імунології та алергології з курсом клінічної фармакології

Завідуючий кафедрою — проф. В.О. Білоглазов

135

м. Сімферополь.

Кримська республіканська клінічна психіатрична лікарня № 1

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського.

Ректор — проф. А.А. Бабанін

Кафедра психіатрії, наркології і психотерапії

Завідуючий кафедрою — проф. В. П. Самохвалов

136

м. Сімферополь.

Кримський республіканський шкірно-венерологічний диспансер

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського.

Ректор — проф. А.А. Бабанін

Кафедра шкірних та венеричних захворювань

Завідуючий кафедрою — к.м.н. О.О. Притуло

137

м. Сімферополь.

Республіканська клінічна лікарня ім. М. А. Семашка

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського.

Ректор — проф. А.А. Бабанін

Кафедра терапії та гастроентерології ФПО

Завідуючий кафедрою — проф. Н.П. Буглак

138

м. Одеса.

Обласна клінічна лікарня

Одеський державний медичний університет.

Ректор — академік АМН України, проф. В.М. Запорожан

Кафедра нейрохірургії та неврології

Завідуючий кафедрою — д.м.н. А. С. Сон

139

м. Одеса.

Пологовий будинок № 5

Одеський державний медичний університет.

Ректор — академік АМН України, проф. В.М. Запорожан

Кафедра акушерства і гінекології № 2

Завідуючий кафедрою — проф. О.О. Зелінський

140

м. Одеса.

Міська клінічна лікарня № 10

Одеський державний медичний університет.

Ректор — академік АМН України, проф. В.М. Запорожан

Кафедра урології та нефрології

Завідуючий кафедрою — проф. Ф.І. Костєв

141

м. Одеса.

Міська клінічна лікарня № 3

Відділення інтенсивної терапії кардіологічного профілю

?

Завідуючий відділенням – к.м.н. Б.І. Голобородько

142

м. Львів.

Обласна клінічна психіатрична лікарня

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького.

Ректор — проф. Б.С. Зіменковський

Кафедра психіатрії, психології і сексології

Завідуючий кафедрою — проф. І.Й. Влох

143

м. Львів.

Обласний державний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр

Головний лікар — С. С. Павлик

144

м. Рівне.

Обласна лікарня

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського.

Ректор — проф. Л. Я. Ковальчук

Кафедра “Медицина невідкладних станів” ФПО

Завідуючий кафедрою — д.м.н. Є.М. Боровий

145

м. Івано-Франківськ.

Обласний клінічний кардіологічний диспансер

Івано-Франківська державна медична академія.

Ректор — академік АМН України, проф. Є.М. Нейко

Кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології

Завідуючий кафедрою — проф. І.Г. Купновицька

146

м. Івано-Франківськ.

Центральна міська клінічна лікарня

Івано-Франківська державна медична академія.

Ректор — академік АМН України, проф. Є.М. Нейко

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб

Завідуючий кафедрою — проф. В.Є. Нейко

147

м. Івано-Франківськ.

Міська клінічна лікарня № 1

Івано-Франківська державна медична академія.

Ректор — академік АМН України, проф. Є.М. Нейко

Кафедра терапії і сімейної медицини ФПО

Завідуючий кафедрою – проф. Л. В. Глушко

148

м. Івано-Франківськ.

Обласний шкірно-венерологічний диспансер

Івано-Франківська державна медична академія.

Ректор — академік АМН України, проф. Є.М. Нейко

Кафедра шкірних та венеричних хвороб

Завідуючий кафедрою — проф. О. В. Буянова

149

м. Івано-Франківськ.

Обласний онкологічний диспансер

Івано-Франківська державна медична академія.

Ректор — академік АМН України, проф. Є.М. Нейко

Кафедра онкології

Завідуючий кафедрою — проф. І.Ю. Костінський

150

м. Ужгород.

Закарпатський обласний шкірно-венерологічний диспансер

Ужгородський національний університет.

Ректор — проф. В. Ю. Сливка

Курс дерматовенерології

Завідуючий курсом — проф. Ю. В. Андрашко

151

м. Ужгород.

Обласний онкологічний клінічний диспансер

Ужгородський національний університет.

Ректор — проф. В. Ю. Сливка

Курс онкології кафедри хірургічних дисциплін, ФПО

Завідуючий курсом — к.м.н. Є.С. Готько

152

м. Полтава.

Обласний клінічний онкологічний диспансер

Українська медична стоматологічна академія.

Ректор — проф. М. С. Скрипников

Кафедра онкології

Завідуючий кафедрою — проф. В. П. Баштан”

В.о. Директора Державного фармакологічного центру МОЗ України, д.м.н.

Т.А. Бухтіарова

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*