Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції

18 Жовтня 2016 11:04 Поділитися
Значною подією цього року для наукової медико-фармацевтичної спільноти України стало проведення VII Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції», присвяченого пам’яті президента Науково-медичного товариства патофізіологів України протягом 23 років, академіка НАН України О.О. Мойбенка. Патофізіологів гостинно зустрів Харків — славетний науковий, промисловий і культурний центр України: конгрес відбувся 5–7 жовтня 2016 р. на базі Національного фармацевтичного університету (НФаУ). Організаторами форуму виступили Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія наук (НАН) України, Національна академія медичних наук (НАМН) України, Наукове товариство патофізіологів України, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, НФаУ, Харківський національний медичний університет.

Одним із викликів сьогодення, які мають вирішувати вітчизняні наука, освіта, виробниц­тво, — це інтеграція у європейський простір. Авторитет держави на міжнародній арені визначається, перш за все, рівнем розвитку науки в її інституціях та комерціалізацією результатів наукових досліджень. Сьогодні, коли Україна проводить осучаснення сфери охорони здоров’я, надзвичайно важливим питанням є розвиток медичних теорії і практики, зокрема й у галузі патофізіології.

Найактуальніші проблеми патофізіології традиційно ставали предметом обговорення на національних конгресах Науково-медичного товариства патофізіологів України, яке сьогодні налічує близько 300 науковців. Майже чверть століття відділяє нас від 1992 р., коли відбувся перший конгрес Науково-медичного товариства патофізіологів України, який і започаткував традиції проведення зібрання патофізіологічної спільноти країни. Відтоді форуми проводяться кожні 4 роки.

Основна мета нинішнього конгресу — підбиття підсумків, аналіз стану, обговорення та окреслення перспектив, стратегії, векторів подальшого розвитку патофізіології і як науки, і як навчальної дисципліни. Патологічна фізіологія є однією з основних медичних дисциплін, світоглядною фундаментальною наукою про механізми розвитку та перебігу патологічних процесів. У системі формування професійно виваженого мислення в майбутнього лікаря та провізора патологічна фізіологія визначається як «філософія медицини». У цьому контексті акцент на патофізіології у підготовці фахівця сучасної галузі охорони здоров’я — стратегічно важливе завдання. Патологічна фізіологія — це експериментальний і теоретичний фундамент всієї системи охорони здоров’я.

VІІ Національний конгрес пройшов під девізом інтеграції патофізіологічної та фармацевтичної науки. Створення лікарських засобів ґрунтується на результатах патофізіологічних дослід­жень. Тож унікальністю цьогорічного наукового форуму стало введення до нього наукової тематики із фармацевтичної галузі. Бурхливий розвиток фармації, спрямований насамперед на створення нових ефективних та безпечних ліків, неможливий без тісного співробітництва із фармакологами та патофізіологами. Завдяки такій співпраці на фармацевтичний ринок України виходять вкрай необхідні для лікування соціально поширених хвороб нові лікарські засоби, ліки для потреб АТО. Разом із фармацевтичним напрямком все більше розвивається як інтегративна наука клінічна патофізіологія, що вивчає зміни функціонування цілісного організму при формуванні патології.

106201

Інтеграція сучасних фармацевтичних досліджень у патофізіологію дозволить розширити горизонти знань щодо життєвого циклу лікарського препарату у організмі. Лікарські речовини, зазвичай ксенобіотики, в організмі, як правило, метаболізуються різними шляхами, утворюючи один або декілька метаболітів. Швидкість, з якою здійснюється перебіг кожної з цих реакцій, і їх відносна важливість залежать від багатьох факторів, переважно генетичного та патофізіологічного характеру. Сучасні наукові дослідження медико-фармацевтичного сектору присвячені саме вивченню взаємозв’язків: ефективність ліків залежно від існуючої патології та генетичних особливостей пацієнта.

VІІ Національний конгрес патофізіологів тривав 3 дні. Урочиста церемонія відкриття відбулася у Kharkiv Premier Palace Hotel. Слова привітань та побажань конструктивної роботи делегатам та учасникам VІІ Національного конгресу патофізіологів України прозвучали з вуст в.о. президента Наукового товариства патофізіологів України, академіка НАМН, члена-кореспондента НАН України О.Г. Резнікова, академіка-секретаря відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, академіка НАН України, академіка НАМН України, директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України С.В. Комісаренка, заступника директора Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації, начальника управління медичної та фармацевтичної діяльно­сті Г.М. Сіроштан, академіка НАН України, ректора Національного фармацевтичного університету В.П. Черних, ректора Запорізького державного медичного університету, професора Ю.М. Колесника, академіка НАН України, директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України А.М. Гольцева, проректора з наукової роботи Харківського національного медичного університету В.В. Мясоєдова, члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу фізіології кровообігу Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, члена-кореспондента НАМН України, професора, завідувача відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України О.М. Пархоменка, професора В.Ф. Сагача, директора Інституту гематології та трансфузіології НАМН України, професора А.С. Тимченка, вченого секретаря Наукового товариства патофізіологів України С.І. Павлович, кандидата медичних наук Н.С. Смирнової.

6 жовтня 2016 р. відбулися вибори президента, правління та ревізійної комісії Націо­нального товариства патофізіологів України. Президентом Наукового товариства патофізіологів України було обрано директора ДУ «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту», професора А.І. Гоженка. Віце-президентами наукового товариства патофізіологів України стали: з навчальної роботи — завіду­вач кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології Сумського державного університету, професор О.В. Атаман; з міжнародної діяльності — завідувач кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету, професор Н.М. Кононенко; з наукової роботи — завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ, професор В.Є. Досенко.

Загалом форум зібрав 250 делегатів та учасників, які у ході наукової та дискусійної програми конгресу взяли участь у обговоренні 10 пленарних доповідей, 59 усних доповідей, 21 стендової доповіді та у 2 воркшопах. У рамках конгресу було проведено 6 наукових симпозіумів. Крім того, відбулася нарада завідувачів кафедр патологічної фізіології вищих навчальних закладів України. Делегати конгресу прийняли рішення щодо початку роботи зі створення фонду загальнонаціональної бази наочного матеріалу (муляжі, тести, лекції, відеофільми, методичні рекомендації за предметом, відеоархів класичних експериментальних досліджень тощо); створення національного підручника з патологічної фізіології для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації; створення умов для впровадження курсу дистанційного навчання з патологічної фізіології.

Олена Яковлєва,
фото надані НФаУ
(вперше опубліковано
на сайті НФаУ 17.10.2016 р.)
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті