Встановлення цінового регулювання за порушення конкуренції: AMOMD® виступає проти його запровадження

06 Липня 2020 3:43 Поділитися

АСОЦІАЦІЯ «ОПЕРАТОРИ РИНКУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ»® AMOMD®

від 03.07.2020 р. № КЛ-037-2020

Офіс Президента України
Кабінет Міністрів України
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство фінансів України
Антимонопольний Комітет України
Державна регуляторна служба України
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

КЛОПОТАННЯ

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»® (AMOMD®) (далі — Асоціація) як перше та єдине в Україні професійне соціально відповідальне об’єднання понад 70 національних виробників, імпортерів, дистриб’юторів та інших учасників ринку медичних виробів бере участь у громадському обговоренні проєкту постанови КМУ «Про затвердження Порядку запровадження державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції», який було розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі Мінекономіки)та опубліковано 9 червня 2020 р. (далі — проєкт постанови).

У зв’язку з цим клопотанням Асоціація зазначає про наступне.

Проєктом постанови передбачається, зокрема, затвердити Порядок запровадження державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції (далі — Порядок).

Відповідно до проєкту постанови цей Порядок визначає механізм запровадження державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції або вчиняють дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюючи такі ціни чи інші умови придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку, або застосовуючи різні ціни чи різні інші умови до рівнозначних угод з суб’єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об’єктивно виправданих на те причин.

Відповідно до проєкту постанови Порядком передбачається, що запровадження державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання здійснюється шляхом видання суб’єктом регулювання у межах своїх повноважень регуляторного акта, який розробляється, розглядається, приймається та оприлюднюється з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідно до проєкту постанови Порядком передбачається, що рішення щодо запровадження державного регулювання цін згідно з цим Порядком приймається такими суб’єктами регулювання — на ринках лікарських засобів і медичних виробів (загальнодержавних і регіональних) — МОЗ.

Підставою для розгляду питання щодо запровадження державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання є рекомендації органів Антимонопольного комітету України.

Асоціація категорично не підтримує дану ініціативу щодо медичних виробів (виробів медичного призначення, як зазначено в проєкті постанови), вважає її не обґрунтованою, не виваженою, безпідставною з огляду на наступне.

Суть проєкту постанови, зокрема, полягає у поверненні державного регулювання цін на медичні вироби і обмеження конкуренції.

Окремо слід зазначити, що в проєкті постанови використовується поняття «вироби медичного призначення», однак згідно з чинним законодавством в Україні є лише єдине поняття — «медичні вироби».

Варто відмітити, що граничні надбавки як один з механізмів державного регулювання цін на медичні вироби скасовано за ініціативи Асоціації близько року тому.

Скасування законодавчо регульованого рівня торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) на медичні вироби було реалізовано шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовт­ня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» однойменною постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 184, яка набула чинності 13.03.2019 р.

До набуття чинності цими змінами на медичні вироби, що закуповуються за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10% нараховувалися до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 10% — до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Однак у цей алгоритм не було закладено витрати на сервісне обслуговування обладнання та витрати на навчання інженерів для сервісного, гарантійного та постгарантійного обслуговування, які надають послуги закладам охорони здоров`я.

Така практика державного регулювання цін на медичні вироби проіснувала близько 10 років і систематично призводила до ряду негативних наслідків, зокрема до обмеження конкуренції та зникнення з України якісних медичних виробів та виробів для застосування в терапії орфанних захворювань, зменшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів через втрату платників податків, тінізації ринку та інших. Принагідно зазначаємо, що Асоціація провела серед своїх членів моніторинг цін на медичні вироби, результати якого свідчать про успішність реалізованої ініціативи та досягнення очікуваних результатів.

Так, зокрема, Асоціація констатує, що результат моніторингу запровадження даних змін довів, що призупинення державного цінового регулювання на медичні вироби істотно не вплинуло на динаміку цін на споживчому ринку, тому реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 184 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955» є успішною.

Більше того, повне скасування цінового регулювання на медичні вироби, що придбаваються за бюджетні кошти, призвело до зниження цін на таку продукцію, про що свідчать систематизовані членами Асоціації дані в ProZorro за окремим найменуванням медичних виробів, які закуповувалися протягом 2017–2029 рр.

Члени Асоціації засвідчили, що повне скасування цінового регулювання на медичні вироби забезпечило зниження адміністративного тиску на бізнес, створило передумови для розвитку конкуренції, здійснило дебюрократизацію (дерегуляцію) у сфері ціноутворення на медичні вироби.

Крім того, вдалося досягти правового розмежування регуляторного поля окремо для лікарських засобів та медичних виробів, що значно спростило процедуру зміни ціни на медичні вироби залежно від цінових коливань ринку, що, як наслідок, надало можливість операторам ринку медичних виробів швидше реагувати на зміни кон’юнктури, забезпечуючи при цьому економічну стабільність підприємств.

Слід наголосити, що, зі свого боку, Асоціація вживає всіх можливих заходів щодо розвитку ситуації та консолідації зусиль представників ринку у боротьбі з пандемією, а її члени — для безперебійного постачання до аптек та закладів охорони здоров’я необхідних медичних виробів, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів для виявлення, попередження та лікування хвороби.

Декларуючи дані наміри, 26 березня 2020 р. президент Асоціації Павло Харчик підписав з Урядом України та Мінекономіки України Меморандум щодо посилення взаємодії між Кабінетом Міністрів України і виробниками, імпортерами та дистриб’юторами засобів індивідуального захисту, аптечними мережами, закладами роздрібної торгівлі та профільними асоціаціями з метою забезпечення населення, медичного персоналу, контактних осіб та працівників правоохоронних органів і органів порятунку, задіяних у протиепідемічних заходах, засобами індивідуального захисту на території України, а також задля забезпечення прозорої політики виробництва, постачання та реалізації засобів індивідуального захисту.

Асоціація наголошує на тому, що компанії-члени нині продовжують максимально виконувати свої функції з метою забезпечення населення, медичного персоналу, контактних осіб та працівників правоохоронних органів і органів порятунку, задіяних у протиепідемічних заходах, медичними виробами, засобами індивідуального захисту, дезінфекційними засобами, а також задля забезпечення прозорої політики виробництва, постачання та реалізації такої продукції.

При цьому компанії — члени Асоціації всіляко намагаються працювати в умовах адаптивного карантину, забезпечуючи вихід/доїзд на роботу свого персоналу, а своїх працівників — у першу чергу товарами протиепідемічного призначення і засобами індивідуального захисту, необхідними для їх захисту від коронавірусної хвороби (COVID-19) і запобігання її поширенню; у другу — засобами стимулювання виходити на роботу, а також здійснюючи додаткові доплати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).

Усі ці заходи з боку операторів ринку щодо своїх працівників у значному грошовому вираженні лягають на плечі суб’єктів господарювання без будь-якої участі держави.

На наш погляд, стрімке та істотне зростання попиту на деякі медичні вироби, зокрема, на одноразові медичні маски, антисептики та інші, зумовлене поширенням COVID-19 та запровадженням карантину.

У результаті зростання обсягів споживання медичних масок як у всьому світі, так і в Україні, не було забезпечено необхідними пропозиціями на ринку, в тому числі внаслідок їх імпорту в попередній період та запровадження іншими країнами обмежень їх експорту, що зумовило значний дефіцит цих товарів та, відповідно, призвело до зростання на них цін у всьому ланцюгу продажу, включаючи ціни імпорту, дистрибуції та роздрібного продажу.

Такий розвиток подій відображав об’єктивні закономірності функціонування конкурентного ринку та механізм його саморегулювання.

У той же час завдяки зростанню прибутковості діяльності з виробництва і постачання медичних масок та інших медичних виробів істотно збільшився обсяг пропозиції через входження на ринок нових виробників, імпортерів і постачальників, що дозволило усунути дефіцит цих товарів і забезпечити ними населення.

Оператори ринку розуміють необхідність пошуку інструментів врегулювання подібних ситуацій з точки зору потреб соціального захисту, готові співпрацювати з державними органами в розробленні таких інструментів, проте вважають неприпустимим робити з учасників ринку крайніми у разі, коли вочевидь наявні об’єктивні причини зростання цін і відсутні підстави вбачати будь-які змови між учасниками ринку.

Верховенство права та законність мають бути основою будь-яких дій державних органів та суб’єктів приватного права.

Враховуючи викладене вище, Асоціація категорично не підтримує запровадження будь-яких видів державного цінового регулювання та встановлення цінового обмеження на медичні вироби.

У цьому контексті Асоціація звертає увагу Уряду, що забезпечення споживачів є критично важливим в умовах стрімкого поширення COVID-19, а такі жорсткі заходи з боку Уряду щодо суб’єктів господарювання однозначно призведуть до протилежного ефекту.

Асоціація переконана, що вказані вище нормативні передумови відіграють вкрай негативну роль у діяльності операторів ринку медичних виробів, а саме можуть призвести до:

  • зупинки будь-яких поставок та взагалі роботи підприємств — операторів ринку медичних виробів;
  • критичного підвищення рівня смертності населення через незабезпечення медичними виробами;
  • штучного створення бар’єрів у торгівлі та сприятливих умов для зловживання владою і виникнення корупційних чинників;
  • ще більшого занепаду економіки та ринку в цілому.

Асоціація однозначно вважає, що дана ситуація вимагає негайного реагування з боку виконавчої влади з метою недопущення запровадження державного цінового регулювання для операторів ринку медичних виробів з метою належного забезпечення потреб населення та їх доступу до медичних виробів.

З огляду на зазначене, керуючись законодавством про звернення громадян, про доступ до публічної інформації, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики переконливо просимо дослухатися до думки представників ринку медичних виробів та вжити заходів реагування з направлення на доопрацювання проєкту постанови в цілому з метою виключення медичних виробів зі сфери дії даного проєкту постанови.

Дар’я Бондаренко,
виконавчий директор Асоціації
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті