2-й Національний форум з оцінки медичних технологій в Україні — висновки та наступні кроки

24–25 вересня 2020 р. відбувся 2-й Національний форум з оцінки медичних технологій (ОМТ) в Україні, організований Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ) за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги «Безпечні та доступні ліки для українців» (Safe, Affordable and Efficient Medicines — SAFEMed) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Об’єднавши більше ніж 120 учасників — представників державних органів — Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, МОЗ України, Департаменту оцінки медичних технологій ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (Центр), Національної служби здоров’я України (НСЗУ), ДП «Медичні закупівлі України», Центру громадського здоров’я, Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, закладів вищої освіти, індустрії, пацієнтів, громадських вітчизняних і міжнародних організацій. 2-й Національний форум з ОМТ став єдиною платформою, де різні зацікавлені сторони змогли провести стратегічні обговорення та дослідити шляхи подальшого розвитку ОМТ на базі вже наявних здобутків.

Нагадаємо, що результатом 1-го Національного форуму з ОМТ, який відбувся 28 лютого 2019 р., стала розробка дорожньої карти розвитку ОМТ як інструменту прийняття рішень у системі охорони здоров’я. У свою чергу, 2-й Національний форум з ОМТ став платформою для відкритого та прозорого діалогу, обміну знаннями та співробітництва, що має стати основою оновлення дорожньої карти впровадження ОМТ в Україні та створення незалежної життєздатної функції ОМТ в Україні.

Перший день 2-го Національного форуму з ОМТ відбувся у віртуальному форматі та почався з вітальних промов Інакі Гутієрез-Ібарлузі (Iñaki Gutierrez-Ibarluzea), президента Міжнародної організації з оцінки медичних технологій (Technology Assessment international — HTAi), Ігоря Іващенка, заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції, та Бена Зіннера (Ben Zinner), директора офісу охорони здоров’я USAID.

Перша панельна дискусія «Створення незалежної агенції з ОМТ: вдосконалення законодавчої бази» була присвячена обговоренню можливості створення незалежної агенції з ОМТ в Україні. Модератором даної панельної дискусії виступила Рабія Кахведжі (Rabia Kahveci), старший технічний радник з фармацевтичних політик та урядування, проєкт USAID SAFEMed, доповідачем — Ореста Піняжко, кандидат фармацевтичних наук, директор Департаменту ОМТ Центру, президент Українського відділу ISPOR, за участю Олександра Комаріди, генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України; Дмитра Алешка, партнера ЮК «Правовий Альянс», Наталії Бабак, керівника напрямку з комунікацій з представниками органів влади та розробки стратегій доступу лікарських засобів до ринку, представництво компанії Пфайзер Експорт Бі.Ві. в Україні, Костянтина Косяченка, професора, завідувача кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Ореста Піняжко представила етапи інституціоналізації ОМТ в Україні, напрями діяльності Департаменту з ОМТ, дорожню карту та досягнення за 2019–2020 рр., зокрема плани щодо нових нормативно-правових документів — першого проєкту постанови КМУ з ОМТ, яка визначатиме порядок застосування ОМТ в Україні, експертні та методологічні напрацювання щодо процесу ОМТ для надання рекомендацій для прийняття рішень, а також плани та наступні кроки розвит­ку ОМТ в Україні.

Так, це, зокрема, надання особам, які приймають рішення в системі охорони здоров’я, рекомендацій на основі доказових даних щодо впровадження та ефективного використання медичних технологій; оцінка цінності лікування в Україні; надання набору послуг: ОМТ-експертиза досьє заявників/виробників, резюме доказових даних, навчальні програми та тренінги; впровадження нових нормативно-правових документів; оновлення та затвердження настанови з ОМТ для лікарських засобів; розробка настанови для ОМТ медичних виробів; створення незалежної агенції з ОМТ; співпраця з національними та зарубіжними партнерами.

Учасники панельної дискусії висловили підтримку щодо затвердження порядку з ОМТ та планів зі створення агенції з ОМТ як окремої незалежної інституції. Наталя Бабак зазначила, що ОМТ є наріжним каменем спільної праці, а також тією ключовою інновацією, на яку чекають пацієнти.

Олександр Комаріда наголосив, що ОМТ є шляхом інтеграції до провідних країн Європейського Сою­зу, а для розуміння того, у якій формі має функціонувати незалежна агенція, необхідно проаналізувати, якою мірою функціонування інституції може раціоналізувати державні кошти.

Костянтин Косяченко зауважив, що для успішного функціонування необхідно, щоб на законодавчому рівні були закріплені всі вимоги до процесу ОМТ. Дмитро Алешко, зі свого боку, зазначив, що Україна стоїть на початку нової епохи у сфері ОМТ — цього року буде прийнято постанову Кабінету Міністрів з ОМТ. Тому у нас є шанс взяти кращий зарубіжний досвід та адаптувати його до україн­ських реалій.

Друга панельна дискусія «Перехід до позитивного переліку в Україні та шляхи інтеграції ОМТ» стала платформою для обговорення можливостей залучення процесів ОМТ у перехід до позитивного переліку в Україні. Модератором даної панельної дискусії виступила Ореста Піняжко, доповідачем — Рабія Кахведжі за участю Євгенії Мельник, заступника начальника відділу взаємодії із зовнішніми експертами НСЗУ, Олександра Гриценка, керівника експертної групи з питань раціонального застосування лікарських засобів Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України, Арсена Жумаділова, генерального директора ДП «Медичні закупівлі України», Олександри Олещук, професора, голови Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ, Олени Алєксєєвої, директора Асоціації «Виробники ліків України» (АВЛУ).

Рабія Кахведжі поінформувала про можливості створення позитивного переліку в Україні, зокрема про сучасний процес прийняття рішень у сфері використання державних коштів на закупівлю лікарських засобів, обмеження Національного переліку основних лікарських засобів (Національний перелік) та користь від впровадження концепції позитивного переліку, а також покрокову схему її впровадження.

Було представлено аналіз наявних переліків; впорядкування об’єднаного переліку лікарських засобів; розробку ІТ-рішення щодо представлення переліку і моніторингу; всебічний аналіз схем фінансування; завершення розробки переліку; розробку процесів для подальшого управління переліком; розробку політики ціноутворення на включені в позитивний перелік лікарські засоби; розробку стратегії розширення; розробку стратегії комунікації.

Учасники дискусії підтримали концепцію створення єдиного позитивного переліку в Україні. Так, Євгенія Мельник зазначила, що це є необхідним для покриття та покращення доступу пацієнтів до медичних послуг і лікарських засобів. Олександр Гриценко підкреслив, що таким чином держава зможе гарантувати забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та раціональне використання бюджетних коштів. Олександра Олещук зауважила, що новий позитивний перелік має бути гнучким і динамічним, необхідне налагодження внутрішніх комунікацій між усіма залученими стейкхолдерами. У перелік мають бути включені тільки ті лікарські засоби, які дають результат, — тобто реальну клінічну ефективність, що для пацієнта означає покращення здоров’я.

Олена Алєксєєва звернула увагу, що слід враховувати, що переліки ефективно працюють в елект­ронному вигляді й обов’язково має бути впроваджений моніторинг.

Арсен Жумаділов наголосив, що номенклатура лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються за рахунок державного бюджету централізовано, не співпадає повністю з Національним переліком і ключову роль в актуалізації переліків має відігравати саме ОМТ.

У другий день 2-го Національного форуму з ОМТ було проведено 4 онлайн-семінари:

  • ОМТ для технологій, крім лікарських засобів,
  • ОМТ для подолання фінансових та економічних перешкод доступу на ринок,
  • Комунікації та залучення пацієнтів,
  • Освіта/розвиток потенціалу.

Панельна дискусія з обговорення результатів онлайн-семінарів розпочалася з вітального слова та доповіді Орести Піняжко і Рабії Кахведжі про результати міжнародного заходу — регіональної конференції HTAi на тему «Інтеграція оцінки медичних технологій у реформи охорони здоров’я в нових умовах», що проходила 8–11 вересня 2020 р. у Києві.

Потім доповідачі семінарів представили результати обговорень у групах. Так, модератором семінару «ОМТ для технологій, крім лікарських засобів» виступив Микола Романьок, голова робочої групи з питань медичних виробів та виробників медичного обладнання Американської торговельної палати в Україні. Метою даного воркшопу було визначення пріоритетних питань щодо проведення ОМТ для технологій інших, ніж лікарські засоби, зокрема медичних виробів, та розробка потенційних етапів розвитку напряму.

Модераторами семінару «ОМТ для подолання фінансових та економічних перешкод доступу на ринок» були Марина Бучма, директор зі зв’язків з державними органами «Тева Україна», та Антон Войтенко, технічний радник проєкту USAID SAFEMed. Під час семінару обговорювалися умови впровадження в Україні договорів керованого доступу, створення позитивного переліку лікарських засобів та оновлення вже існуючих переліків, ціноутворення і його зв’язок з ОМТ, перешкоди доступу пацієнтів до медичних технологій.

Модератором семінару «Комунікації та залучення пацієнтів» виступила Інна Саччі, директор проєкту USAID SAFEMed. На обговорення було винесено питання щодо стану залучення пацієнтів у процес ОМТ в Україні та світі; можливості надання пацієнтам голосу, сформованого особистим досвідом, очікуваннями та переконаннями; більш ефективні способи залучення пацієнтів із самого початку процесу ОМТ.

Модератором семінару «Освіта/розвиток потенціалу» стала Інна Іринчина, доцент кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», в його рамках учасники обмінялися досвідом викладання дисциплін з фармакоекономіки та ОМТ в Україні. Для фахівців економічних спеціальностей на етапі післядипломної освіти І. Іринчина презентувала програму МВА з економіки охорони здоров’я для керівників закладів охорони здоров’я.

Професор Ольга Заліська, завідувач кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, засновник і президент Українського відділу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR (2008–2017), керівник Комітету з освіти і навчання країн Східної Європи ISPOR (2013–2016), заступник керівника Освітнього комітету з освіти ISPOR Education Council (2017–на даний час), презентувала практичний досвід, починаючи з 2001 р., навчальних програм з ОМТ та фармакоекономіки в освітньому процесі для провізорів на етапі до- та післядипломної освіти в Україні, розповіла про спів­працю з Міжнародним товариством фармакоекономічних досліджень ISPOR, діяльність Українського відділу ISPOR з 2008 р. та розвиток навчальних та освітніх програм в Україні. К. Косяченко поінформував про навчальні та освітні програми з ОМТ для провізорів у Національному фармацевтичному університеті.

Заключним етапом 2-го Національного форуму з ОМТ стала панельна дискусія з питань політик, у якій взяли участь Ігор Іващенко, Лада Булах, голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верхов­ної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Тетяна Думенко, директор ДП «Державний експертний центр МОЗ України», Євгенія Мельник, Арсен Жумаділов, Ігор Кузін, в.о. директора Центру громадського здоров’я.

Ігор Іващенко відзначив, що серед пріоритетних і стратегічних напрямів реформування системи охорони здоров’я — Програма медичних гарантій, подальша еволюція систем закупівель і функціонування ОМТ у цілому. Це ті сфери, які максимально можуть бути залучені в ОМТ.

Тетяна Думенко окреслила питання залучення експертів з ОМТ у процеси подолання епідемії COVID-19, зазначила необхідні умови для створення незалежної агенції з ОМТ та наголосила, що ОМТ має відбуватися за зрозумілою процедурою й учасниками з відповідними компетенціями, а для цього необхідною є відповідна нормативно-правова база, тобто створення чіткого порядку прийняття рішень і точок застосування інструменту ОМТ для прийняття рішень у системі забезпечення населення лікарськими засобами та медичними виробами, а також чіткий розподіл функцій в Україні.

Спільно з модератором панельної дискусії з питань політик Рабією Кахведжі учасники висловили своє бачення та напрями застосування ОМТ в Україні, потребу такого інструменту для системи охорони здоров’я з метою надання рекомендацій для прийняття науково обґрунтованих рішень щодо забезпечення ефективними та економічно доцільними медичними технологіями та раціонального використання фінансових ресурсів задля максимізації здоров’я пацієнтів.

Отже, 2-й Національний форум з ОМТ запам’ятався жвавими, плідними та конструктивними дискусіями, а також обґрунтованими пропозиціями, які будуть враховані при оновленні дорожньої карти з впровадження ОМТ в Україні.

Ореста Піняжко, Маргарита Хмельовська, Тетяна Думенко,
Людмила Ковтун,
Рабія Кахведжі, Антон Войтенко, Вікторія Бонк

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті