Видатки на охорону здоров’я у 2021 р.: коли очікування розбиваються об жорстоку реальність

1 січня 2021 р. набув чинності Закон України № 1082-IX «Про державний бюджет на 2021 рік». Традиційно знайомимо наших читачів з показниками Державного бюджету України та аналізуємо, чи суттєво змінився розмір видатків, зокрема на охорону здоров’я, порівняно з попереднім роком. Проблема хронічного недофінансування системи охорони здоров’я та ефективного використання обмежених ресурсів не вирішується з року в рік. А до викликів, що вже існували, приєдналися нові у вигляді пандемії коронавірусу. Цього року фінансування Міністерства охорони здоров’я України порівняно з попереднім збільшено на 36,8%. Чи цього достатньо?

В основу розробки головного фінансового документа країни на 2021 р. покладено макропоказники, визначені постановою КМУ від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки». Згідно з цим актом, прогноз номінального внутрішнього валового продукту (ВВП) у 2021 р. становить 4505,9 млрд грн, приріст ВВП порівняно з поперед­нім роком — 4,6%, інфляція — 7,3%, рівень безробіття — 9,2%, а середньорічний курс національної валюти — 29,1 грн за 1 дол. США (табл. 1).

Таблиця 1. Основні макропоказники Держбюджету на 2021 р.
Показник Значення
Зростання ВВП (прогноз) 4,6%
Інфляція (прогноз) 7,3%
Рівень безробіття (прогноз) 9,2%
Середньорічний курс валют (прогноз) 29,1 грн/дол. США
Дефіцит державного бюджету 5,5% ВВП
Граничний обсяг гарантованого державою боргу 7,8% ВВП

Слід зазначити, що в остаточній редакції закону № 1082-IX зменшено дефіцит держбюджету на 23,7 млрд грн Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України на 2021 р. визначено в сумі 246,7 млн грн, що становить 5,5% обсягу прогнозованого ВВП*.

Також прийнято рішення щодо відтермінування на пів року другого зростання мінімальної заробітної плати, яка має вплив на дохідну частину загального фонду державного бюджету. Відтак, заплановане на 1 січня підвищення «мінімалки» до 6000 грн/міс залишилося в силі, а от липневе зростання до 6500 грн/міс перенесено на грудень. Також зменшено фінансування Пенсійного фонду (у зв’язку із уточненням прогнозного розрахунку надходжень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) на 8,5 млрд грн.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ

Доходи Держбюджету на 2021 р. визначено в сумі 1084 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду — 959,9 млрд та доходи спеціального фонду — 124,2 млрд грн.

Основну частину доходів формують податкові надходження — 929 млрд грн. Неподаткові — 141 млрд грн. Від офіційних трансфертів (Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ) очікують отримати 1,97 млрд грн.

Граничний обсяг надання державою гарантій встановлено в сумі до 88,7 млрд грн (що становить 9% планових доходів загального фонду Державного бюджету на 2021 р.**).

Рівень прожиткового мінімуму на 1 особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2021 р. встановлюється у розмірі 2189 грн, з 1 липня — 2294 грн, з 1 грудня — 2393 грн***, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1921 грн, з 1 липня — 2013 грн, з 1 грудня — 2100 грн;
  • дітей віком 6–18 років: з 1 січня — 2395 грн, з 1 липня — 2510 грн, з 1 грудня — 2618 грн;
  • працездатних осіб: з 1 січня — 2270 грн, з 1 липня — 2379 грн, з 1 грудня — 2481 грн;
  • працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня — 2102 грн;
  • працездатних осіб, що застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня — 2102 грн;
  • працездатних осіб, що застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня — 1600 грн;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1769 грн, з 1 липня — 1854 грн, з 1 грудня — 1934 грн.

Мінімальна заробітна плата в місячному розмірі становитиме: з 1 січня — 6000 грн, з 1 грудня — 6500 грн, а в погодинному розмірі: з 1 січня — 36,11 грн, з 1 грудня — 39,12 грн.

Обсяг видатків Державного бюджету України на 2021 р. визначено в сумі 1320 млрд грн. З них 12% становлять видатки для Міністерства охорони здоров’я України, а також загальнодержавні видатки та кредитування.

ВИДАТКИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

Обсяг фінансування Міністерства охорони здоров’я України у 2021 р. збільшено на 36,8% порівняно з попереднім роком — до 159,2 млрд грн (табл. 2), з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Таблиця 2. Видатки для Міністерства охорони здоров’я України, передбачені Державним бюджетом України на 2021 р. та порівняння з 2020 р.
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету 2021 р., млн грн 2020 р., млн грн Темпи зростання/зниження, %
Міністерство охорони здоров’я України 159 189,7 116 370,7 36,8
Апарат Міністерства охорони здоров’я України 35 241,3 27 164,5 29,7
Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 92,8 93,4 -0,6
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я 178,2 163,1 9,3
Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 2644,7 3748,1 -29,4
Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти 7063,6 6109,2 15,6
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти 546,5 413,9 32,0
Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти 362,1 101,8 255,8
Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку 1505,0
Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1487,7 1109,4 34,1
Виготовлення проєктно-кошторисної документації для створення багатопрофільних лікарень загальнодержавного значення 100,0
Реалізація державного інвестиційного проєкту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні» 104,7 106,2 -1,3
Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1683,0 1818,9 -7,5
Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків із соматичними захворюваннями 596,2 509,5 17,0
Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 203,5 180,2 12,9
Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 2000,0 922,6 116,8
Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 2600,0
Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» 100,0
Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи в системі охорони здоров’я 145,7 107,9 35,0
Лікування громадян України за кордоном 700,0 1089,9 -35,8
Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплекс­них заходів програмного характеру 10 303,8 8071,9 27,6
Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 57,0 46,3 23,1
Реалізація пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 502,0 112,0 348,1
Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей 732,6 640,5 14,4
Реалізація державного інвестиційного проєкту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 1200,0 500,0 140,0
Реалізація державного інвестиційного проєкту «Реконструкція приміщень 1-, 3-, 4-го поверхів кардіологічного та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи «Інститут серця МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а» 332,2
Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 116,2 104,6 11,1
Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 116,2 104,6 11,1
Національна служба здоров’я України 123 832,2 89 101,6 39,0
Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 338,0 219,9 53,7
Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення 123 494,2 88 881,7 38,9
Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 3497,9 16 856,9 -79,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 2942,9 1523,4 93,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 555,0 659,1 -15,8
Усього 162 687,6 133 227,6 22,1

Передбачені Держбюджетом на 2021 р. видатки для МОЗ України включають фінансування апарату Міністерства (35,2 млрд грн), Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (116,2 млн грн) та Національної служби здоров’я України (НСЗУ) (123,8 млрд грн).

Левову частку фінансування НСЗУ спрямовано на продовження реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, яка стартувала в повному обсязі з 1 квітня 2020 р. У Держбюджеті на 2021 р. на Програму медичних гарантій (ПМГ) передбачено 123,5 млрд грн**** (рис. 1). В остаточній редакції закону № 1082-IX видатки споживання за цією бюджетною програмою (порівняно з першою редакцією проєкту бюджету) збільшено на 56 млн грн (для лікування пацієнтів у посттрансплантаційний період).

Рис. 1
 Найбільші статті витрат Міністерства охорони здоровя України, передбачені Держбюджетом на 2021 р.
Найбільші статті витрат Міністерства охорони здоров’я України, передбачені Держбюджетом на 2021 р.

У 2021 р. ПМГ передбачає фінансування первинної медичної допомоги (з урахуванням кількості населення, яке підписало декларацію з лікарем); вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги (з урахуванням пріоритетних послуг та станів); реімбурсації вартості лікарських засобів; паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації; а також екстреної медичної допомоги (за новою організаційною моделлю). Нагадаємо, що згідно з постановою КМУ від 16.12.2020 р. № 1271 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події» відтепер цільовий час доїзду бригади екстреної медичної допомоги визначається не за територіальною належністю, а за пріоритетністю стану пацієнта.

Як повідомляє МОЗ України, нова ПМГ стартує з 1 квітня 2021 р. У І кв. вона здійснюватиметься в тих самих обсягах і переліком послуг, що й у 2020 р. Наразі прийнято відповідну постанову про продовження на І кв. 2021 р. дії постанови КМУ від 05.02.2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році». Перед НСЗУ поставлено завдання продовжити всі договори з медичними закладами без змін до 31 березня 2021 р.

На централізовану закупівлю ліків Держбюджетом на 2021 р. передбачено 10,3 млрд грн, що на 27,6% більше порівняно з попереднім роком.

Видатки на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти визначено в сумі 7,1 млрд грн, на 15,6% більше порівняно з поперед­нім роком. Фінансування за програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» у 2021 р. збільшено у 3,6 раза — до 362,1 млн грн.

У Держбюджеті на 2021 р. передбачено видатки на проведення вакцинації населення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у сумі 2,6 млрд грн. Таку ж суму виділено на «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями». Порівняно з попереднім роком обсяг фінансування цієї бюджетної програми зменшено на 29,4%.

Також Держбюджетом передбачено виділення коштів на створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку (1,5 млрд грн), реалізацію державного інвестиційного проєкту «Реконструкція приміщень 1-, 3-, 4-го поверхів каріологічного та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи «Інститут серця МОЗ України» (332,2 млн грн), виготовлення проєктно-кошторисної документації для створення багатопрофільних лікарень загальнодержавного значення (100 млн грн) та створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» (100 млн грн) (нові програми).

На продовження у 2021 р. реалізації заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги та модернізацію й оновлення матеріально технічної бази закладів охорони здоров’я виділено вдвічі більше коштів, ніж у попередньому році — 2 млрд грн (зокрема на придбання спеціалізованого санітарного транспорту, а також дооснащення медичним обладнанням приймальних відділень опор­них лікарень).

У 2,4 раза порівняно з попереднім роком збільшено видатки на реалізацію державного інвестиційного проєкту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» — до 1,2 млрд грн.

На лікування громадян України за кордоном у поточному році передбачено 700 млн грн. Слід зазначити, що в остаточній редакції закону № 1082-IX порівняно з його проєктом видатки за цією програмою зменшено на 390 млн грн та ці кошти передано на реалізацію пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з транс­плантації органів та інших анатомічних матеріалів (загалом за цією бюджетною програмою виділено 502 млн грн).

Держбюджетом на 2021 р. передбачено всього 2 субвенції з державного бюджету місцевим. Найбільша — на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я в обсязі 2,9 млрд грн. Ця сума включає забезпечення у І півріччі 2021 р. хворих на цукровий діабет інсуліном та хворих на нецукровий діабет десмопресином (з ІІ півріччя передбачається забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет відповідними препаратами за рахунок ПМГ).

ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР

Фінансування медичного обслуговування співробітників державних структур у 2021 р. збільшено до 1,9 млрд грн (табл. 3).

Таблиця 3. Фінансування медичного обслуговування співробітників державних структур у 2021 р. та порівняння з 2020 р.
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету 2021 р., млн грн 2020 р., млн грн Темпи зростання/зниження, %
Надання медичних послуг медичними закладами 978,0 805,6 21,4
Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 34,8 29,5 17,7
Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю 245,6 215,1 14,2
Медичне обслуговування й оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 240,7 241,0 -0,1
Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 117,8 94,4 24,7
Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків 255,6 246,7 3,6
Усього 1872,51 1632,40 14,7

Також Держбюджетом на 2021 р. передбачено фінансову допомогу Фонду соціального страхування України для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей внаслідок захворювання на COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, та його наслідками в сумі 252 млн грн.

ІНШІ ОРГАНИ ВЛАДИ

На фінансування Міністерства соціальної політики України Держбюджетом на 2021 р. виділено 311,3 млрд грн. Видатки на Міністерство оборони України становлять 117,6 млрд грн, Міністерство внутрішніх справ України — 98,3 млрд грн, Міністерство освіти і науки України — 50,7 млрд грн (рис. 2), Міністерство фінансів України — 24,4 млрд грн, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — 15,9 млрд грн.

Рис. 2
 Топ-5 центральних органів виконавчої влади за обсягами видатків Держбюджету на 2021 р.
Топ-5 центральних органів виконавчої влади за обсягами видатків Держбюджету на 2021 р.

Фінансування апарату Верховної Ради України у 2021 р. визначено в сумі 2,5 млрд грн, Державної судової адміністрації — 15,7 млрд грн, Конституційного суду — 318,4 млн грн.

На обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України виділено 1,3 млрд грн, Секретаріату Кабінету Міністрів України — 1,1 млрд грн.

Суму видатків на Антимонопольний комітет України визначено на рівні 310,4 млн грн. Фінансування Національної академії наук становить 102,4 млн грн, Національної академії медичних наук України — майже 5 млрд грн.

НАОСТАНОК: ОЧІКУВАННЯ VS РЕАЛЬНІСТЬ

З точки зору МОЗ України, виділених державою коштів вкрай недостатньо для безперебійного функціонування медичної системи. У своєму бюджетному запиті на 2021 р. відомство заклало майже вдвічі більше – 296 млрд грн, з них на реа­лізацію ПМГ — 225 млрд грн (що становить 5% ВВП, як того вимагає Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»). На думку міністра охорони здоров’я Украї­ни Максима Степанова, ця сума дозволила б встановити реальні тарифи за надання медичної допомоги та суттєво підвищити зарплати працівникам системи охорони здоров’я. Проте пропозиції МОЗ як під час формування держбюджету, так і під час його ухвалення не були враховані.

Вимогу ж Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» щодо встановлення фінансування ПМГ на рівні 5% ВВП відтерміновано ще на один рік.

МОЗ України також ініціювало виділення у 2021 р. 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19. Законом «Про Державний бюджет на 2021 рік» на вакцинацію проти COVID-19 виділено 2,6 млрд грн.

За словами Романа Єрмоличева, заступника міністра фінансів України, на медицину передбачено максимально можливі в цих складних умовах ресурси. А Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, коментуючи можливість збільшення фінансування, зауважив, що в Держбюджету на 2021 р. немає потенціалу для того, щоб задовольнити запити МОЗ України.

Слід зазначити, що згідно з Прикінцевими положеннями закону № 1082-IX за підсумками виконання держбюджету в І кв. 2021 р., виходячи з наявних фінансових ресурсів та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби в бюджетних коштах, можливий перегляд питання щодо збільшення видатків за певними програмами, зокрема на реалізацію ПМГ.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»

*Відповідно до ст. 14 Бюджетного Кодексу України показник дефіциту державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду не може перевищувати 3% прогнозного номінального обсягу ВВП України на відповідний рік. А граничний обсяг дефіциту державного бюджету, визначений законом про Державний бюджет України, не може перевищувати визначений Бюджетною декларацією показник дефіциту державного бюджету на відповідний бюджетний період. Згідно з п. 3 прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» дію даних норм призупинено на 2021 р.
**Згідно з п. 3 прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» призупинено дію ст. 18 Бюджетного Кодексу України, відповідно до якої граничний обсяг надання державних гарантій не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету. При підготовці Держбюджету на 2021 р. зазначалось, що такий вимушений тимчасовий крок спричинений необхідністю підтримки суб’єктів господарювання, особливо малих та середніх підприємств, які найбільше постраждали внаслідок запровадження карантину через поширення на території України COVID-19.
***За даними Міністерства соціальної політики України, фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах листопада 2020 р. у розрахунку на місяць на одну особу становив 3922 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів — 4494 грн), для дітей віком до 6 років — 3676 грн, для дітей віком 6–18 років — 4505 грн, для працездатних осіб — 4072 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів — 5059 грн), для осіб, які втратили працездатність, — 3323 грн.
****Відповідно до п. 3 прикінцевих положень Закону Украї­ни «Про Державний бюджет на 2021 рік» призупинено дію положення Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», яким передбачено, що обсяг коштів державного бюджету України, які спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, має становити не менше 5% ВВП України.

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті