Бронювання військовозобов’язаних у сфері охорони здоров’я — пояснює МОЗ

На початку лютого 2023 р. наказом МОЗ України № 235 утворено Робочу групу МОЗ України з питань бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час для потреб галузі охорони здоров’я (далі — Робоча група). Наприкінці лютого 2023 р. наказом профільного міністерства № 419 затверджено Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, установи та організації, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері охорони здоров’я (далі — Критерії). МОЗ України додатково поінформувало про особливості бронювання військовозобов’язаних у сфері охорони здоров’я.

Постановою КМУ від 27 січня 2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» затверджено Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану (далі — Порядок бронювання) і Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі — Порядок та критерії).

Підприємство, установа, організація (далі — підприємство) можуть бути визначені такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері охорони здоров’я — визначаються МОЗ України, або задоволення потреб територіальної громади — визначаються обласною державною (військовою) адміністрацією/Київською міською державною (військовою) адміністрацією.

ВАЖЛИВО

Підприємства, яким МОЗ довело мобілізаційне завдання (замовлення), звертаються для бронювання військовозобов’язаних працівників за окремою процедурою, визначеною у п. 6 Порядку з дотриманням вимог постанови КМУ від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».

Визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життє­діяльності населення в особливий період жодним чином не пов’язано з ідентифікацією та категоризацією об’єктів критичної інфраструктури сектору «Охорона здоров’я», затвердженого постановою КМУ від 9 жовтня 2020 р. № 1109.

Питання бронювання військовозобов’язаних у сфері охорони здоров’я можна поділити на наступні етапи:

 • І — визнання підприємства критично важливим для сфери охорони здоров’я;
 • ІІ — формування списків військовозобов’язаних працівників підприємств, визнаних критично важливими для сфери охорони здоров’я, для направлення їх на погодження до штабу Головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) та затвердження Міністерством економіки України (далі — Мінекономіки);
 • ІІІ — інформування МОЗ України підприємства про рішення Мінекономіки та оформлення витягів про бронювання окремого військовозобов’язаного.

ЯК ОТРИМАТИ СТАТУС КРИТИЧНО ВАЖЛИВОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЗОКРЕМА, У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

З метою підготовки пропозицій для визначення підприємств, які мають важливе значення для галузі охорони здоров’я, утворено Робочу групу. Вона здійснює розгляд та опрацювання заяв і документів, які надані підприємствами, аналіз та перевірку інформації у цих документах, формування висновку щодо відповідності чи невідповідності підприємства Критеріям, а саме:

 • загальна сума видатків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, у розмірі понад 1,5 млн євро, крім митних платежів;
 • понад 32 млн євро надходжень за останній рік (без врахування кредитів та позик);
 • підприємство має стратегічне значення для економіки й безпеки держави/для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади;
 • відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV кв. 2021 р.;
 • підприємство є резидентом «Дія Сіті».

Робоча група на своєму засіданні колегіально розглядає подані заяви з доданими до них документами та шляхом відкритого голосування приймає рішення про формування пропозиції щодо визначення підприємства критично важливим або надання підприємству обґрунтованої відмови.

Рішення Робочої групи оформлюється протоколом, який підписують голова і присутні на засіданні члени групи, або голова та секретар у разі, якщо засідання було проведено дистанційно. Відповідно до вищезазначеного протоколу розробляється проєкт наказу МОЗ щодо визначення або невизначення підприємства критично важливим.

Підставою для прийняття МОЗ рішення про визначення підприємства критично важливим є відповідність або більше Критеріям. Водночас підприємства, які провадять діяльність у сфері охорони здоров’я і належать до державної чи комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій, або утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, або надають населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі, можуть відповідати 2 або більше Критеріям.

ВАЖЛИВО

Підприємства у разі відповідності критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку, під час звернення до МОЗ мають додати копії документів, а також інформацію про подання підприємством податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

 • копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання або
 • квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку, або
 • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків, або
 • поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

Підприємства, які не відповідають Критеріям, мають право звертатися до відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, або обласної, Київської та Севастопольської міських військових/військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення), на території юрисдикції яких розташовані. До таких підприємств, наприклад, можуть належати:

 • комунальні неприбуткові підприємства — надавачі медичної допомоги в рамках Програми медичних гарантій;
 • заклади охорони здоров’я, що не надають медичну допомогу в рамках Програми медичних гарантій, або ті, які не мають розгалуженої мережі, розташованої у різних адміністративно-територіальних одиницях;
 • виробники медичних виробів, які не закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та централізованих заходів;
 • підприємства, які здійснюють господарську діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, не є суб’єктами великого або середнього підприємництва (належать до суб’єктів малого підприємництва);
 • аптечні заклади, які не розташовані у сільській місцевості та не беруть участі у програмі «Доступні ліки» або не мають розгалуженої мережі аптечних закладів не менше ніж у 10 областях України та/або у Києві;
 • постачальники лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які не мають договорів (контрактів) на їх постачання, що оплачуються за кошти державного бюджету;
 • заклади медичної освіти, що не входять до сфери управління МОЗ.

ФОРМУВАННЯ СПИСКІВ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ВИЗНАНІ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИМИ, ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ НА ПОГОДЖЕННЯ ДО ШТАБУ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІНЕКОНОМІКИ

Підприємства, які наказом МОЗ визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список своїх військовозобов’язаних працівників до МОЗ.

Список подається за затвердженими Постановою формами в паперовій та/або електронній формі ([email protected]) разом з відповідним обґрунтуванням. Для опрацювання поданих списків військовозобов’язаних на цю електронну пошту також необхідно додавати відповідні файли у форматі Word або Excel.

В обґрунтуванні мають бути зазначені дата прийняття і номер наказу МОЗ про визначення підприємства критично важливими; інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам. Форми списку військовозобов’язаних та довідки про кількість військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, затверджено Порядком (додатки 1 та 2).

ВАЖЛИВО

Відповідно до пункту 3 Порядку керівники підприємств відповідають за включення військовозобов’язаних працівників до списків, а також за відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам. У разі потреби МОЗ може звернутися до підприємства для звірки відповідності військово-облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

МОЗ здійснює перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та подає його на погодження Генеральному штабу ЗСУ.

Погоджені Генеральним штабом ЗСУ списки подаються ним до Мінекономіки, яке за результатами їх перевірки приймає рішення про бронювання військовозобов’язаних.

ІНФОРМУВАННЯ МОЗ ПІДПРИЄМСТВ, ВИЗНАНИХ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИМИ ДЛЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ПРО РІШЕННЯ МІНЕКОНОМІКИ

МОЗ інформує підприємство про прийняте Мінекономіки рішення про бронювання, яке є підставою для оформлення військовозобов’язаному витягу з відповідного наказу.

Витяг, завірений підписом керівника підприємства та печаткою (у разі її наявності), є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки. Витяг видається військовозобов’язаному під розпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4 до Порядку.

Підприємство у 5-денний строк з дня видачі витягу військовозобов’язаному надсилає до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про його бронювання за формою згідно з додатком 5 до Порядку для зарахування його на спеціальний військовий облік.

ВАЖЛИВО

Надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:

 • закінчення строку її дії;
 • завершення підприємством виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;
 • позбавлення підприємства статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • ліквідації підприємства;
 • звільнення військовозобов’язаного з підприємства.

Також МОЗ звертає увагу, що зазначення у рішенні Мін­економіки про бронювання військовозобов’язаного неправильної інформації про його прізвище, ім’я та по батькові, року народження, військово-облікової спеціальності, найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження підприємства, коду згідно з ЄДРПОУ може бути підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

За матеріалами moz.gov.ua
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті