Дотримання правил належної промоції фармацевтичними компаніями взято під контроль МОЗ України

Проблема дотримання Правил належної промоції фармацевтичними компаніями під час просування лікарських засобів серед спеціалістів охорони здоров’я не перший рік турбує регуляторні органи системи охорони здоров’я та громадські організації. Нагадаємо, що у 2009 р. при МОЗ України було створено Громадську раду з контролю за дотриманням Правил належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я, перше засідання якої відбулося 2 квітня 2009 р. (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 14 (685) від 06.04.2009 р.). Подібні засідання відбувалися і протягом 2010 р. (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 42 (763) від 01.11.2010р., № 46 (767) від 29.11.2010 р.).

У  зв’язку з тим, що мали місце випадки неетичної промоції та прямого матеріального заохочення лікарів фармацевтичними компаніями під час промоції ліків, Громадська рада звернулася з відповідним листом до міністра охорони здоров’я Іллі Ємця. У цьому листі серед іншого зазначається, що найбільшу стурбованість у контексті неетичної промоції викликають дії деяких лікарів, які беруть участь у різних «рекламних акціях» та призначають пацієнту лікарські засоби, керуючись можливістю швидко заробити додаткові кошти. Такі дії порушують не лише загальноприйняті морально-етичні норми лікарської практики та норми Етичного кодексу лікаря України, а й ряд норм чинного законодавства. Таких лікарів може бути притягнуто до відповідальності за несплату податків та донараховано відповідні стягнення.

Слід зазначити, що профільне міністерство своєчасно відреагувало на звернення Громадської ради та направило відповідні листи міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам головних управлінь (управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з проханням провести роботу серед медичних та фармацевтичних працівників щодо недопущення порушень норм етичної поведінки при призначенні та реалізації лікарських засобів, а також вжити дієвих заходів та повідомити МОЗ України в термін, передбачений законодавством.

Цю подію прокоментували Костянтин Косяченко, голова Громадської ради, та Володимир Ігнатов, виконавчий директор «AIPM Ukraine».

Костянтин Косяченко:

— Відповіді МОЗ Украї­ни на звернення Громадської ради свідчать про те, що нині профільне міністерство налаштовано на здійс­нення рішучих кроків з метою вдосконалення механізмів просування лікарських засобів серед професіоналів охорони здоров’я. Це можна розцінювати як значні позитивні зрушення у сфері співпраці регуляторних органів та громадських організацій та посилення впливу останніх на регуляторну політику в галузі охорони здоров’я.

Громадська рада висловлює подяку МОЗ України за активне сприяння вирішенню проблем, пов’язаних з промоцією препаратів на вітчизняному фармацевтичному ринку.

Хотілося б нагадати, що основною метою Правил належної промоції є створення й підтримка на фармацевтичному ринку України світових стандартів, спрямованих на дотримання етичних норм компаніями — виробниками лікарських засобів й іншими операторами ринку при просуванні своєї продукції. Робота над їх розробкою тривала протягом декількох років. Проблема етичної промоції лікарських засобів багатогранна. Вона стосується питань, пов’язаних з рецептурним відпуском ліків, їх рекламою, діяльністю медичних працівників тощо.

Фахівці повинні розуміти, що дотримання правил етики під час здійснення професійної діяльност­і є обов’язковим. Це стосується спеціалісті­в галузі охорони здоров’я і, зокрема, фармацевтичного сектору.

Володимир Ігнатов:

— Я вважаю, що ситуа­ція, яка складається на українському фармацевтичному ринку стосовно етики промоції лікарських засобів, потребує подальшого вдосконалення механізмів регулювання та саморегулювання. Громадська рада з контролю за дотриманням Правил належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я і є тим механізмом саморегулювання фармацевтичного ринку, який слід використовувати учасникам ринку для вирішення спірних питань.

Насправді, починати завжди важко і я хотів би привітати команди компаній «Нікомед» та «Евер Нейро фарма» з цим результатом. Наполегливі зусилля менеджменту під час розгляду випадків порушення етики промоції, витримка та бажання конкурувати на ринку виключно етично, принесли реальні результати.

Сподіваюся, що Громадська рада і в подальшому буде залишатися поважним професійним та незалежним органом, до якого зможуть звертатися учасники ринку.

Пропонуємо до уваги читачів тексти вищезгаданих листів Громадської ради та МОЗ України.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Громадська рада з питань дотримання Правил належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я

Лист
від 21 березня 2011 р. № 1

Міністру охорони здоров’я України
Іллі Миколайовичу Ємцю

Шановний Іллє Миколайовичу!

Громадська рада з питань дотримання Правил належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я (далі — Громадська рада) засвідчує свою повагу та повторно звертається до Вас з приводу наступного.

Останнім часом почастішали випадки неетичної промоції та прямого матеріального заохочення лікарів фармацевтичними компаніями під час промоції ліків. На жаль, окремі лікарі погоджуються на пропозиції деяких компаній та беруть участь у різних «рекламних акціях».

Найбільшу стурбованість викликає той факт, що такі лікарі, призначаючи пацієнту лікарський засіб, керуються не потребою у лікуванні конкретного пацієнта, фармакологічними властивостями, безпекою та ефективністю препарату, а можливістю швидко заробити додаткові кошти.

Такі дії лікарів порушують загальноприйняті морально-етичні норми лікарської практики та норми Етичного кодексу лікаря України, схваленого Постановою від 28.08.2009 р. № 3 засідання Вченої медичної ради МОЗ України та прийнятого на Всеукраїнському з’їзді лікарських організацій та X Всеукраїнському з’їзді Всеукраїнського лікарського товариства 27 вересня 2009 р.

Згідно з цим Кодексом, зокрема п. 2.7, лікар не повинен:

  • займатися недобросовісною рекламою та дозволяти використовувати своє ім’я і висловлювання з метою реклами недостовірної медичної інформації;
  • брати участь у змові з лікарями, фармацевтами, представниками медичної промисловості та іншими фізичними чи юридичними особами з метою отримання незаконного доходу;
  • приймати винагороди від виробників і розповсюджувачів за призначення запропонованих ними ліків, лікувальних, діагностичних і гігієнічних медичних виробів, продуктів дієтичного харчування, за винятком окремих, визначених законодавством, обставин.

Такі дії лікарів порушують ряд норм чинного законодавства. Так, відповідно до п.п. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» до складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору. Проте грошові кошти у разі виплати такої винагороди лікарям надходять до них готівкою без сплати будь-яких зборів та обов’язкових платежів, що свідчить про порушення законодавства у сфері оподаткування. Відповідних лікарів може бути притягнуто до відповідальності за несплату податків та донараховано відповідні стягнення.

Враховуючи значний суспільний резонанс цієї проблеми та соціальну спрямованість роботи всієї системи охорони здоров’я на благо громадян України, Громадська рада здійснює низку заходів щодо виявлення фактів порушення Правил належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я та вживає дієві заходи щодо припинення цих дій.

Зважаючи на все вищезазначене, Громадська Рада звертається до Вас з проханням:

  • зобов’язати керівників управлінь охорони облдержадміністрацій та лікувально-профілактичних закладів довести до відома лікарів інформацію щодо неприпустимості участі лікарів у різних «рекламних акціях» та отримання грошової нагороди за виписування тих чи інших ліків;
  • вжити заходів щодо припинення та профілактики порушення вимог законодавства України, якщо такі випадки будуть виявлені в лікувальних закладах.
З повагою
Голова Громадської ради К.Л. Косяченко

Міністерство охорони здоров’я України

Лист
від 06.04.2011 р. № 18.756/13–05

Міністру охорони здоров’я АР Крим,
начальникам головних управлінь (управлінь)
охорони здоров’я обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Міністерство охорони здоров’я України надсилає звернення Громадської ради з питань дотримання Правил належної промоції лікарських засобів фармацевтичними компаніями професіоналам охорони здоров’я від 21.03.2011 р. № 1/03 (додається) для розгляду та відповідного реагування.

Оскільки питання, порушені у вищезазначеному листі, є на сьогодні актуальними та потребують термінового вирішення, Міністерство охорони здоров’я України просить провести роботу серед медичних та фармацевтичних працівників щодо недопущення порушень норм етичної поведінки при призначенні та реалізації лікарських засобів.

Просимо вжити дієвих заходів та повідомити МОЗ України в термін, передбачений законодавством.

Перший заступник Міністра О.В. Аніщенко

Міністерство охорони здоров’я України

Лист
від 19.04.2011 р. № 18.878/14–05

Голові Громадської Ради з питань дотримання Правил належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я Косяченку К.Л.

Міністерство охорони здоров’я України розглянуло Ваше звернення від 21.03.2011 р. № 1/03 та надіслало його для розгляду та відповідного реагування Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам голов­них управлінь (управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій листом від 06.04.2011 р. № 18.756/13–05, копія якого додається.

Заступник Міністра С.М. Копитов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті