20% ПДВ. Хто може – готуйся, хто не може

Президент України підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік», прийнятий Верховною Радою України 27 листопада 2003 р. Як уже повідомляв «Щотижневик АПТЕКА», цим законом призупиняється на 2004 р. пільга з обкладання ПДВ операцій з продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення (за винятком тих, що входять до переліку, який визначає Кабінет Міністрів України).

Саме цю проблему обговорювали учасники круглого столу, що відбувся 4 грудня у приміщенні готелю «Русь» після закінчення конференції Ліги фармацевтичного маркетингу «Кадрові питання фармацевтичного ринку» (докладний звіт про роботу конференції читайте в  наступному номері «Щотижневика АПТЕКА»).

В ОФІЦІЙНИХ КОЛАХ

На момент верстки цього номера газети робота над проектом переліку основних лікарських засобів здається наближається до завершення. Коли він з’явиться у вигляді документа — поки остаточно не встановлено.

Але вже став нагальною потребою інший перелік — перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, які звільняються від ПДВ (також існує тільки в проекті). На відміну від попереднього, цей перелік Кабінет Міністрів мав би затвердити до 31 грудня, бо вже з 1 січня 2004 р. оператори ринку мають знати, які лікарські засоби потрапляють у групу пільгових.

3 грудня заступник міністра охорони здоров’я — голова Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення Михайло Пасічник провів нараду за участю представників Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства фінансів, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, виробників та дистриб’юторів лікарських засобів, яка була присвячена концепції формування переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення. На нараді, зокрема, зазначалось, що прелік має бути сформований за міжнародними непатентованим назвами, крім того, він повинен містити зареєстровані в Україні субстанції та матеріали, які використовуються у виробництві лікарських засобів (ковпачки, пробки, флакони тощо).

5 грудня у Верховній Раді за № 4463 зареєстрований проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік». Зміни, запропоновані групою депутатів — членів Комітету з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, передбачають залишити пільгу з ПДВ на лікарські засоби і введення ПДВ на всі вироби медичного призначення. Будемо слідкувати за розвитком подій.

ДУМКА ГРОМАДСЬКОСТІ

Затвердження переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, що звільняються від ПДВ, — чи не основна проблема для операторів фармацевтичного ринку. Вони чекають відповіді на два запитання: коли буде прийнято перелік та яким він буде? Перелік необхідний вже «на вчора», щоб оператори мали змогу формувати тактику та стратегію поведінки в нових умовах, планувати роботу своїх підприємств на найближчий період, прогнозувати можливі негативні наслідки.

Яким бути переліку — обговорювали на засіданні круглого столу за участю Ліги фармацевтичного маркетингу та Комітету з охорони здоров’я Європейської Бізнес Асоціації. Результатом обговорення став лист на ім’я голови Державної служби Михайла Пасічника.

Координаційна Рада Ліги фармацевтичного маркетингу та Комітет з охорони здоров’я Європейської Бізнес Асоціації вважають, що під час складання Переліку слід максимально врахувати існуючу структуру використання лікарських засобів в Україні та сучасні схеми лікування, а також потребу у виробах медичного призначення; він повинен бути значно ширшим, ніж перелік основних лікарських засобів. Перелік має бути складено за непатентованими назвами активних фармацевтичних інгредієнтів, зареєстрованих в Україні, а також включати всі зареєстровані в Україні субстанції, ампули, пляшки, картриджі, флакони, корки, кришки, ковпачки та інші пристосування для герметизації, що застосовуються у виробництві лікарських засобів (повний текст листа див. на сайті www.pharmamarketing.com.ua).

Учасники засідання звернули увагу на необхідність підготовки офіційних роз’яснень ДПАУ та консультацій спеціалістів (юристів, економістів, аудиторів) щодо поведінки суб’єктів господарювання в нових умовах оподаткування.

Яка точка зору законотворців переважить:

• попередня — обкладаються ПДВ всі ліки і вироби медичного призначення, окрім пільгового переліку

чи

• нова — всі ліки без ПДВ, всі вироби медичного призначення з ПДВ.

Гадаємо, це з’ясується на найближчому сесійному тижні. Але вже вочевидь, що частка товарів з ПДВ в загальному обсязі реалізації аптечних установ значно збільшиться.

Враховуючи той факт, що частина фармацевтичних підприємств, імпортерів, оптових компаній, аптечних закладів раніше не працювала з товарами, які підлягають обкладанню ПДВ, Ліга фармацевтичного маркетингу звернулась до аудиторської фірми «Паритет-Аудит» з деякими запитаннями.

АУДИТОРИ РАДЯТЬ

Чи потрібно здійснювати переоблік та переоцінку товарних залишків, дебіторської та кредиторської заборгованості на день набуття чинності законом, або є можливість їх реалізації? Якщо так, то яким чином це зробити?

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси (у тому числі товарні залишки) визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за № 751/4044 (далі — Положення № 246).

Пунктом 8 зазначеного Положення передбачено, що придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, а пункт 9 встановлює, що непрямі податки не включаються до складу первісної вартості. Враховуючи, що податок на додану вартість є непрямим податком, він не включається до первісної вартості запасів (товарів), тобто не впливає на бухгалтерський облік вартості запасів.

Відповідно до пункту 15 Положення № 246 первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, крім випадків, передбачених цим Положенням. Аналіз Положення № 246 дає підстави стверджувати, що серед випадків, які передбачають зміну первісної вартості запасів (товарних залишків), відсутній випадок, що був би пов’язаний зі зміною порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу певних товарних залишків.

Порядок формування інформації про запаси (у тому числі товарні залишки) у податковому обліку визначається п. 5.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Відповідно до зазначеного пункту платник податку зобов’язаний вести податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі — запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат згідно з цим Законом (за винятком тих, що отримані безкоштовно).

Із самого терміна «балансова вартість» зрозуміле його значення — це та вартість, за якою товари облікуються у балансі. Як було вказано вище, товари оцінюються (обліковуються) за первісною вартістю за виключенням ПДВ. Отже, формування інформації про товари у податковому обліку також не залежить від визнання операцій з продажу товарів, придбаних без ПДВ, такими, що оподатковуються. А тому проводити переоблік та переоцінку товарних запасів не потрібно.

Так само відсутні підстави для проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки до продажу лікарських засобів застосовується звичайний порядок визначення дати виникнення податкового кредиту та податкових зобов’язань, а тому при виникненні такої заборгованості до 1 січня 2004 р. виникають і податкові зобов’язання у продавців та податковий кредит у покупців. Виникають вони у період дії нульової ставки ПДВ на лікарські засоби. Друга подія (тобто поставка попередньо оплачених лікарських засобів або оплата раніше поставлених лікарських засобів) не тягне за собою податкових наслідків. Отже, й сам факт інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості не вплине на податкові відносини платника ПДВ.

Яким чином і в який термін слід зареєструватись як платник ПДВ?

Відповідно до пункту 9.2 статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР, будь-якій особі, діяльність якої підлягає оподаткуванню, присвоюється індивідуальний податковий номер, що використовується для справляння податку.

Згідно з пунктом 9.3 статті 9 цього ж Закону особи, що підпадають під визначення платників податку згідно зі статтею 2 Закону про ПДВ, зобов’язані зареєструватися як платники податку в органі державної податкової служби за місцем їх знаходження.

Пунктом 2.1 статті 2 Закону України «Про податок на додану вартість» передбачено, що платниками податку на додану вартість є, зокрема, особи, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів яких протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (звертаємо увагу, що вказану суму слід враховувати за результатами діяльності особи в цілому, а не по окремих структурних підрозділах — прим. ред.).

Відповідно до пункту 3 Наказу Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Положення про Реєстр платників податку на додану вартість» від 1 березня 2000 р. № 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 квітня 2000 р. за № 208/4429 (далі — Положення про Реєстр платників ПДВ) при включенні до Реєстру будь-якої особи, діяльність якої підлягає оподаткуванню, їй присвоюється індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Згідно з пунктом 9 Положення про Реєстр платників ПДВ при реєстрації платника податку на додану вартість обов’язково проводиться перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних про платників податку — юридичних осіб (засновники, місцезнаходження, види діяльності, підпорядкованість, форма власності, організаційно-правова форма).

Відповідно до пункту 9.4 статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість» та пункту 13 Положення про Реєстр платників ПДВ реєстрація платника податку на додану вартість здійснюється за заявою особи, що підпадає під визначення платника податку згідно зі статтею 2 Закону України про ПДВ або що вважає за доцільне зареєструватись як платник податку.

Таким чином, суб’єкт підприємницької діяльності має право зареєструватися як платник податку на додану вартість за власним бажанням.

Реєстраційна заява може бути надіслана на адресу органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення.

Реєстраційна заява має бути подана (надіслана) до органу державної податкової служби згідно з додатком 1 до Положення про Реєстр платників ПДВ (форма № 1-Р) не пізніше двадцятого календарного дня, що настає за останнім днем дванадцятимісячного періоду, зазначеного в пункті 2.1 Закону України про ПДВ.

В пункті 2.1 цього Закону мова йде про будь-який період з останніх дванадцяти календарних місяців, протягом якого обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До заяви додається платіжний документ про сплату встановленої суми за Свідоцтво.

Як зазначено в пункті 14 Положення про Реєстр платників ПДВ, орган державної податкової служби в 10-денний термін видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Свідоцтво, виготовлене на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки, або письмову відмову у видачі Свідоцтва у випадку подання недостовірних даних.

Заява та корінець Свідоцтва зберігаються в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків у підрозділі з обліку платників податків.

При цьому слід врахувати, що суб’єкт господарської діяльності має право добровільно зареєструватись платником податку на додану вартість, а також те, що пунктом 52 статті 74 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» зупинено дію підпункту 5.1.7 пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» щодо звільнення операцій з продажу лікарських засобів від обкладання податком на додану вартість.

В такому випадку в даний момент підприємство може зареєструватися як платник податку на додану вартість на добровільних засадах в порядку, встановленому законодавством України.

Подальші консультації спеціалістів, в тому числі офіційні позиції податкової, митної та інших державних служб з нагальних питань читайте в найближчих номерах «Щотижневика АПТЕКА».

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті