Чергова спроба Уряду регулювати ціни на ліки

24 квітня після засідання Урядового комітету гуманітарного розвитку, яке відбулося у Кабінеті Міністрів України, у МОЗ України відбулася зустріч робочої групи у складі представників МОЗ України та професійних асоціацій щодо опрацювання проектів постанов КМУ «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» та «Питання референтного ціноутворення на лікарські засоби». Зазначимо, що жодний з проектів постанов КМУ не був винесений на громадське обговорення, а тому професійна спільнота не мала можливості ознайомитися з відповідними проектами документів та надати відповідні пропозиції і зауваження. Натомість членами робочої групи розроблено альтернативний проект постанови КМУ «Питання референтного ціноутворення на лікарські засоби», дія якого поширюється на ліки, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення та ті, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Чергова спроба Уряду регулювати ціни на лікиМи не можемо залишатися осторонь такого гострого питання, як запровадження референтного ціноутворення на лікарські засоби, які відпускаються за рецептом лікаря. Зазначимо, що у розпорядженні редакції опинилися проекти постанов КМУ, які викликали цілий шквал зауважень з боку учасників зустрічі. Зокрема, окремої уваги потребують положення проекту постанови КМУ «Питання референтного ціноутворення на лікарські засоби», яка передбачає запровадження референтного ціноутворення на лікарські засоби, які відпускаються за рецептом лікаря. Позиція «Щотижневика АПТЕКА» стосовно цього питання залишається незмінною. Так, згідно з досвідом країн — членів ЄС (та інших економічно розвинутих держав), регулювання ціноутворення лікарських засобів може використовуватися за умови, коли держава бере на себе фінансові зобов’язання. Тобто, регулювання цін може використовуватися стосовно лікарських засобів, що закуповуються за державні кошти чи входять до позитивних переліків з реімбурсації.

У країнах ЄС питанням ціноутворення приділяється багато уваги, адже в системі національного страхування держава бере на себе значну частку витрат на лікарські засоби. В Україні більшість витрат на лікарські засоби покривається за рахунок пацієнта. У той же час регулювання ціноутворення лікарських засобів, запропоноване МОЗ України, передбачає розрахунок граничних цін на основі зовнішнього референтного ціноутворення. Введення референтного ціноутворення для усіх рецептурних лікарських засобів (7445 торгових найменувань за підсумками 2013 р.) потребує залучення значних ресурсів для забезпечення порівняння цін на препарати в країнах, включених до «кошика референтних країн»). Виникає питання: чи розуміє Міністерство — експертна установа, на яку покладається обов’язок щодо погодження референтних цін, яку велику ношу бере на себе.

Сучасні тенденції регулювання ціноутворення викладені в проекті Директиви Європейського Парламенту та Ради Європи 2012/0035 стосовно прозорості заходів, що регулюють ціни на лікарські засоби для застосування у людини, та їх включення у сферу громадської системи медичного страхування (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to the transparency of measures regulating the prices of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of public health insurance systems). Введення в дію цього документа замінить Директиву 89/105/EEC.

Регулювання ціноутворення лікарських засобів (у розвинутих країнах) нерозривно пов’язано з функціонуванням інститутів медичного страхування, що передбачає участь держави у витратах на лікарські засоби. З урахуванням вищезазначеного ще раз наголошуємо, що механізм референтного ціноутворення може використовуватися стосовно тих лікарських засобів, щодо яких платником виступає держава.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання референтного ціноутворення на лікарські засоби»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У країнах ЄС питанням ціноутворення приділяється багато уваги, адже в системі національного страхування держава бере на себе значну частку витрат на лікарські засоби. В Україні більшість витрат на лікарські засоби покривається за рахунок пацієнта. Запропоноване проектом постанови Кабінету Міністрів України «Питання референтного ціноутворення на лікарські засоби» (далі — проект Постанови КМУ) регулювання ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення передбачає розрахунок граничних цін на основі зовнішнього референтного ціноутворення.

Проект Постанови КМУ розроблено на виконання низки доручень Кабінету Міністрів України з метою стабілізації цін на фармацевтичну продукцію.

Проектом постанови КМУ, зокрема передбачено:

 • впровадити декларування зміни оптово-відпускних цін на: лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та тих, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, із застосування референтного ціноутворення;
 • встановити, що закупівля за кошти державного та місцевих бюджетів виробів медичного призначення, лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, здійснюється на території України за наявності декларування зміни оптово-відпускної ціни на них, за оптово-відпускними цінами, які не перевищують рівень задекларованих змін оптово-відпускних цін без урахування мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, встановлених постановою КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008, № 84, ст. 2825).

Крім цього проектом Постанови КМУ передбачено визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету»; наказ МОЗ України від 29 грудня 2011 р. № 1000 «Про затвердження обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття акту є впровадження декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та тих, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, із застосування референтного ціноутворення.

3. Правові аспекти

В сфері правового регулювання діють:

Господарський кодекс України

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Постанови КМУ потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Постанови КМУ відсутні положення, які містять ознаки дискримінації

7. Запобігання корупції

Проект Постанови КМУ не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект даного акта розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить стабілізувати ціни на фармацевтичну продукцію.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить МОЗ України: впровадити декларування зміни оптово-відпускних цін на: лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та тих, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, із застосування референтного ціноутворення; запровадити референтне ціноутворення на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Міністр О. Мусій

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

«ПИТАННЯ РЕФЕРЕНТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»

З метою підвищення економічної доступності лікарських засобів для населення та відповідно до статті 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) з 1 серпня 2014 року підлягають декларуванню зміни з реферуванням оптово-відпускних цін без урахування мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок на:

 • лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та тих, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 • вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

2) з 1 жовтня 2014 року закупівля за кошти державного та місцевих бюджетів виробів медичного призначення та лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, здійснюється на території України за наявності декларування зміни оптово-відпускної ціни на них, за оптово-відпускними цінами, які не перевищують рівень задекларованих змін оптово-відпускних цін без урахування мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, встановлених постановою КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»(Офіційний вісник України, 2008, № 84, ст. 2825);

4) декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення здійснюється Міністерством охорони здоров’я на підставі заяви заявника та відповідного розрахунку граничного рівня оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення шляхом застосування методів зовнішнього та внутрішнього реферування за порядком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

2. Затвердити Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

 • постанову Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету»;
 • наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2011 р. № 1000 «Про затвердження обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів».

4. Міністерству охорони здоров’я:

1) до 1 липня 2014 р.:

 • розробити та затвердити, за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, порядок розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, із застосуванням методів зовнішнього та внутрішнього реферування на основі цін на такі лікарські засоби, що встановлені в країні їх походження, Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці та тих, що склалися в Україні;
 • визначити порядок залучення уповноважених експертних установ, які надаватимуть висновки щодо розрахунку граничного рівня оптово-відпускної ціни на зареєстровані в Україні лікарські засоби та вироби медичного призначення, що включені до Державного реєстру лікарських засобів України та Державного реєстру виробів медичного призначення України;
 • надати пропозиції щодо змін до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення відповідно до потреб системи охорони здоров’я України.

2) створити міжвідомчу комісію з вирішення спірних питань щодо декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, до складу якої включити представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Антимонопольного комітету України та Міністерства доходів і зборів України;

3) привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

5. Ця постанова набуває чинності з 1 липня 2014 року, крім пункту 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, який набуває чинності з 1 жовтня 2014 року.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від __________ 2014 р. № _________

Порядок

декларування зміни оптово-відпускних цін

1. Цей Порядок визначає механізм декларування зміни оптово-відпускних цін на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також виробів медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

2. Декларуванню підлягає зміна оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування та споживчу упаковку лікарського засобу а також на всі типи, види, марки виробів медичного призначення:

вітчизняного виробництва – у національній валюті без урахування витрат, пов’язаних з навантаженням, розвантаженням та транспортуванням;

іноземного виробництва – у національній та іноземній валюті із зазначенням офіційного курсу, встановленого Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення.

3. Для декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі – заявник) подає до МОЗ:

1) заяву за формою, встановленою МОЗ;

2) інформаційну довідку, складену в довільній формі щодо рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби або вироби медичного призначення, що встановлені в країні їх походження, що склалися в Україні та задекларованих оптово-відпускних цін на лікарські засоби або вироби медичного призначення у референтних країнах, визначених у абзаці третьому підпункту 1 пункту 4 цієї постанови, така інформаційна довідка складається виробником або уповноваженою експертною установою;

3) копію реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, виданого МОЗ, або виданого Державною службою України з лікарських засобів свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення;

4) довіреність, яка засвідчує повноваження заявника декларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарський засіб або виріб медичного призначення, видану власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення з перекладом на українську мову, або копію такої довіреності, засвідчену в установленому законодавством порядку.

4. Документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, засвідчуються підписом заявника, скріпленим печаткою за умови, що заявник є юридичною особою, та подаються до МОЗ у одному примірнику.

Відповідальність за достовірність зазначеної в таких документах інформації покладається на заявника.

5. Декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення здійснюється:

5.1. МОЗ:

 • видає у строк, що не перевищує 7 робочих днів з дня отримання позитивного висновку уповноваженої експертної установи, наказ про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, або вироби медичного призначення і вносить відомості до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, або вироби медичного призначення;
 • розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Міністерства у строк, що не перевищує 2 робочих дні з дня видання зазначеного наказу.

Зміни до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення вносяться на підставі наказу МОЗ.

6. У разі коли документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подані не в повному обсязі або оформлені з порушенням встановлених вимог, МОЗ повідомляє про це заявника письмово протягом 10 робочих днів з дати  реєстрації заяви.

7. Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін затверджуються МОЗ.

8. Дозволяється внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські і вироби медичного призначення засоби за ініціативи заявника.

Заявник надає до МОЗ заяву, складену у довільній формі з обґрунтуванням необхідності внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення на підставі зміни даних реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення та копіями таких документів, засвідчених підписом заявника та скріплених печаткою.

9. МОЗ на підставі відповідного наказу протягом 10 робочих днів після отримання заяви, зазначеної у абзаці другому пункту 8 цього Порядку, вносить відповідні зміни до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

10. Відомості про оптово-відпускну ціну на лікарський засіб, або виріб медичного призначення є чинними протягом строку дії реєстраційного посвідчення на такий засіб, або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення.

11. Передекларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення здійснюється в порядку, встановленому для її декларування, не частіше ніж один раз у поточному кварталі за умови зміни ціни на сировину, матеріали, розміру накладних видатків, зміни більш як на 5 відсотків встановленого Національним банком України середньомісячного значення курсу іноземної валюти.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Питання референтного ціноутворення на лікарські засоби»

1. Опис проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання референтного ціноутворення на лікарські засоби» (далі – проект Постанови КМУ) розроблено з метою стабілізації цін на фармацевтичну продукцію, а саме на: лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та ті, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття проекту Постанови КМУ є мінімізація потенційних ризиків, які можуть виникнути при доступі населення до лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та виробів медичного призначення, які закуповуються за державні кошти, у зв’язку з відсутністю механізму референтного ціноутворення.

Шляхами досягнення мети є ухвалення проекту Постанови КМУ.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Запропонованим проектом Постанови КМУ передбачається:

впровадити декларування зміни оптово-відпускних цін на: лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та тих, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, із застосування референтного ціноутворення;

встановити, що закупівля за кошти державного та місцевих бюджетів виробів медичного призначення, лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, здійснюється на території України за наявності декларування зміни оптово-відпускної ціни на них, за оптово-відпускними цінами, які не перевищують рівень задекларованих змін оптово-відпускних цін без урахування мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, встановлених постановою КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008, № 84, ст. 2825).

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям проекту Постанови КМУ будуть мінімізовані потенційні ризики, які можуть виникнути при доступі населення до лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та тих, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; виробів медичного призначення, які закуповуються за державні кошти, у зв’язку з відсутністю механізму референтного ціноутворення.

6. Очікувані результати

Витрати Вигоди
Держава Не передбачається 1. Стабілізація цін на визначену фармацевтичну продукцію за умови запровадження референтного ціноутворення на неї
Суб’єкт господарювання Не передбачається 1. Мінімізація ризиків участі виробників у процедурах державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення, які закуповуються за державні кошти
Населення Не передбачається 1. Збереження доступності лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та тих, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; виробів медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, для населення

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії проекту Постанови КМУ – необмежений, але до того моменту, поки не будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

8. Показники результативності акта

Надходження до державного та місцевих бюджетів від дії регуляторного акта не передбачаються;

1) не передбачається додаткових коштів і часу, що витрачатимуть суб’єкти господарювання та/або фізичні особи, пов’язані з виконанням вимог акта;

2) рівень поінформованості з нормами проекту Постанови КМУ оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України – www.moz.gov.ua.

Після прийняття проекту Постанови КМУ буде забезпечене його офіційне оприлюднення на сторінках веб-сайту Кабінету Міністрів України – www.kmu.gov.ua., на сайті Верховної Ради України, в Офіційному віснику України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження здійснюється до набуття чинності цією постановою КМУ шляхом опрацювання зауважень та пропозицій, висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу показників результативності акта.

Міністр О. Мусій

Громадська рада при Державній службі України з лікарських засобів

Прем’єр-міністру України
Арсенію Петровичу Яценюку

Шановний Арсенію Петровичу!

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступного питання.

У зв’язку з тим, що з боку МОЗ України поступила ініціатива запровадити норму про обов’язковість реєстрації оптово-відпускної ціни на лікарські засоби, що відпускаються за рецептом лікаря, і які реалізуються за бюджетні кошти та у роздрібному сегменті, Громадська рада при Державній службі України з лікарських засобів висловлює свої застереження та пропозиції:

1. Багаторічні численні намагання адміністративно регулювати ціни на ліки завжди закінчувалися їх підвищенням. Єдиний вихід — це інтервенції з боку держави в формі реімбурсації, довготривалих контрактів тощо. Не є виключенням запропонована МОЗ України умова щодо обігу, у тому числі закупівлі лікарських засобів лише після реєстрації оптово-відпускної ціни на них, за цінами, які не перевищують рівень зареєстрованих оптово-відпускних цін, що суперечить Закону України «Про лікарські засоби», яким передбачено, що умовою для допуску лікарського засобу на ринок України є наявність його реєстрації. Відповідне положення міститься у ст. 20 зазначеного закону. Будь-які обмеження щодо реалізації лікарських засобів встановлюються виключно законами, а не підзаконними нормативно-правовими актами.

2. Розповсюдження реєстрації цін на основі референтних для рецептурних лікарських засобів, що реалізуються за бюджетні кошти та у роздрібному сегменті, охоплюватиме 54% фармацевтичного ринку у грошовому вираженні. Оскільки роздрібний сегмент має обмежену націнку на ліки, які підлягають державному регулюванню, підхід, запропонований МОЗ України, несе ризик зникнення окремих препаратів із аптек. Такий підхід спричинить «вимивання» з ринку ліків, які фактично мають вищу вартість, ніж ціна, яка буде встановлена як гранична (референтна). Причиною такого «вимивання» буде об’єктивна неготовність виробників, дистриб’юторів чи аптек здійснювати продаж препаратів у рамках пропонованого регулювання через збитковість. Відповідно, виникне ризик зростання соціального напруження у суспільстві. Обмеження доступу пацієнтів до окремих препаратів при запропонованому проектом постанови КМУ «Питання референтного ціноутворення на лікарські засоби» (див. с. 21–22, а також на СD-диску, що додається) регулюванні цін, може спричинити низку негативних соціальних наслідків: незадоволення громадян та пацієнтських організацій, негативний вплив на якість та тривалість життя.

Як альтернативу пропозиції МОЗ України пропонуємо затвердити єдиний регульований перелік на заміну існуючого нині Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (постанова КМУ від 25.03.2009 р. № 333), обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів (наказ МОЗ України від 29.12.2011 р. № 1000) та переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (постанова КМУ від 05.09.1996 р. № 1071). Цей новостворений єдиний національний перелік має відповідати концепції ВООЗ щодо функціонування Національного переліку лікарських засобів.

З метою стабілізації цін на лікарські засоби пропонуємо наступне:

1. Винести на розгляд Уряду проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою передбачено: викладення у новій редакції Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2009 р. № 333, який базується на останній актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів; затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, виключення з-під дії державного регулювання цін обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів.

2. Скасувати постанову КМУ від 05.09.1996 р. № 1071. За бюджетні кошти мають закуповуватися лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення. Це відповідає концепції ВООЗ.

3. Внести зміни до постанови КМУ від 17.10.2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», передбачивши замість диференційованих націнок (від 10% до 25%) єдиний розмір роздрібної націнки на рівні 25%, адже диференційовані надбавки не мали позитивного впливу на економічну доступність ліків для населення, але ускладнили господарську діяльність аптечних закладів.

4. Винести на розгляд Уряду проект постанови КМУ «Про заходи щодо забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення» щодо надання права замовникам у договорах з учасниками процедури закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення визначати грошовий еквівалент вартості лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються за державні кошти, в іноземній валюті, що підлягає сплаті у гривні за курсом Національного банку України до відповідної валюти на день здійснення поставки, або можливості здійснення попередньої оплати у розмірі вартості предмету закупівлі.

Сподіваємося на плідну співпрацю та своєчасне реагування на наші пропозиції.

З повагою
Тетяна Котляр,
голова Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Про заходи щодо забезпечення населення лікарськими засобами та медичними виробами

З метою забезпечення населення лікарськими засобами та медичними виробами, що закуповуються за державні кошти, та у зв’язку із коливанням курсів іноземних валют відносно національної валюти України, відповідно до пункту 8 частини п’ятої статті 40, частини другої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Надати право замовникам у договорах з учасниками процедури закупівлі лікарських засобів та медичних виробів визначати грошовий еквівалент вартості лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються за державні кошти, в іноземній валюті, що підлягає сплаті у гривні за курсом Національного банку України до відповідної валюти на день здійснення поставки, або передбачати здійснення попередньої оплати у розмірі вартості предмету закупівлі.

2. Ця постанова набуває чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

провизорр 27.04.2014 2:04
а что же не видно никого из мелкого и среднего бизнеса. И что означает - "Натомість членами робочої групи розроблено альтернативний проект.." А где же все члены робочей группы согласно приказа. Или МОЗ собирает лишь тех кто против Министра и кто хочет его подставить!!!!!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті