Роль громадських організацій у формуванні та реалізації соціальної політики фармації та фармацевтичної освіти в Україні

Громадські фармацевтичні асоціації є добровільними некомерційними фаховими організаціями, що об’єднують спеціалістів фармацевтичної та інших галузей, а також громадян, які здійснюють діяльність у галузі фармації з метою сприяння її розвитку, науковим дослідженням у сфері фармації та суміжних галузях і захисту загальних інтересів своїх членів в економічній, соціально-трудовій та інших сферах.

Такі організації створюються й функціонують відповідно до Закону України від 22.03.2012 р. № 4572-VI «Про об’єднання громадян». Згідно з цим законом право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. А держава сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об’єднань.

Фармацевтичні асоціації можуть утворюватися і діяти з міжнародним, всеукраїнським та місцевим статусом. Вони також мають право на добровільних засадах засновувати або вступати у спілки (союзи, асоціації тощо) та укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

До основних завдань фармацевтичних асоціацій належать:

  • сприяння розвитку фармацевтичної галузі та поліпшенню фармацевтичного забезпечення населення;
  • співробітництво з органами державної влади і місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями, іншими організаціями та забезпечення представництва і захисту законних прав й інтересів своїх членів у відносинах з цими органами;
  • участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики у фармацевтичній галузі;
  • координація діяльності з іншими громадськими об’єднаннями;
  • участь на безоплатній основі в роботі громадських рад, атестаційних комісій, органів ліцензування, вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фармацевтичних кадрів, поширення професійних знань і досвіду серед них та ін.

На сьогодні в Україні функціонує ціла низка фармацевтичних асоціацій, які беруть активну участь у налагодженні діалогу між суб’єктами ринку та регуляторними органами. Проведення нарад професійних фармацевтичних асоціацій із залученням представників усіх ланок профільної спільноти є підґрунтям для формування їх консолідованої позиції та проведення конструктивного діалогу підприємців з представниками органів влади.

Роль професійних громадських організацій у суспільному житті вітчизняної фармацевтичної галузі постійно підвищується.

Створені захищати інтереси своїх членів, вони все активніше включаються в процес законотворчості, беруть участь у діяльності громадських рад при органах виконавчої влади, беруть активну участь у громадських обговореннях нормативно-правових актів та можуть самостійно ініціювати зміни до них.

У період розбудови громадянського суспільства в Україні зросла активність громадських фармацевтичних організацій, громадська свідомість. Професійні спільноти об’єднуються для захисту своїх прав та інтересів, беруть активну участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сфері фармації та фармацевтичної освіти в Україні, удосконаленні фармацевтичної галузі.

Цьому також сприяли:

Закономірно, що активізація діяльності громадських організацій переросла в пропозицію про впровадження фармацевтичного самоврядування в Україні, про що ми писали у статті «Фармацевтичне самоврядування — панацея чи об’єктивна необхідність».

Приємно радує, що останній законопроєкт «Про самоврядування медичних професій в Україні» планується до чергового розгляду у Верховній Раді України до кінця поточного року, і в ньому знайшлося місце для фармацевта та фармацевтичної діяльності, саме завдяки пропозиціям громадських організацій. Тому що ми, представники фармацевтичної спільноти, чітко розуміємо, що впровадження фармацевтичного самоврядування — це перспектива розвитку фармацевтичної галузі, підвищення ролі, місця, значення професії фармацевта, престижу в суспільстві.

Ми переконані, що провідну роль тут повинні відігравати саме регіональні громадські організації, які знаходяться найближче до працівників медичних і фармацевтичних професій.

Це є логічним ще й тому, що в державі впроваджуються децентралізація, доб­ровільне об’єднання територіальних громад, які передбачають передачу деяких функцій і повноважень від держави на місця в регіони.

Разом з тим ми повин­ні усвідомлювати, що самоврядний професійний орган створює держава (не окрема громадська організація) через прийняття відповідного закону на засадах публічного права, коли поєднуються інтереси держави, суспільства, фахівців і громадянина. А керівництво, апарат, структурні підрозділи обираються на установчих конференціях усієї професійної спільноти, а не окремої громадської організації, яка може представляти тільки частину своїх фахівців (членів).

Крім того, у статті 2 пункті 3 проєкту Закону України «Про самоврядування медичних професій в Україні» вказано: «На діяльність організацій професійного самоврядування медичних професій не поширюються норми законів України, що регулюють діяльність громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, органів самоорганізації населення, благодійних організацій».

Таким чином, будь-яка громадська організація не може позиціонувати себе «як єдина і непов­торна», і не може претендувати на незамінного лідера й істину в останній інстанції в формуванні самоврядування медичних і фармацевтичних професій. Тому попереду у фармацевтичної спільноти багато справ і завдань із формування професійного самоврядування.

Уже сьогодні ми повинні думати і конкретно працювати, щоб рекомендувати кращих фахівців, моральних авторитетів, самовідданих фармації людей до складу в майбутні структури фармацевтичної палати.

На прикладі громадської організації «Він­ницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део» можна проаналізувати, що асоціація займає активну громадську позицію в регіоні, а також серед органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, фармацевтичної спільноти в Україні.

Протягом 7 років своєї діяльності асоціація бере активну участь у роботі громадської ради при Вінницькій обласній раді, Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Голова правління асоціації активно співпрацює з Комітетом Верховної Ради Украї­ни з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, обговорюючи нагальні питання, законопроєкти, вносить конструктивні пропозиції, відстоюючи інтереси професійної фармацевтичної спільноти.

На запрошення Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (НФаУ) я брала участь у міжвузівському семінарі-нараді з обговорення питань, що стосуються удосконалення навчання і проходження інтернатури.

Асоціація активно співпрацює з Вінницькою облдержадміністрацією, обласною радою, департаментом охорони здоров’я, спільно проводячи урочисті збори до Дня фармацевтичного працівника України. За самовіддану бездоганну працю і високий професіоналізм у нашому регіоні нагороджено більше 200 фармацевтичних працівників.

Позитивну роль відіграє започаткований проєкт «Вінниччина фармацевтична — від давнини до сучасності». У 2019 р. асоціація провела Перший форум фармацевтів Вінниччини з міжнародною участю.

У форумі взяли участь близько 500 осіб, представники органів влади, народні депутати, представники фармацевтичних закладів вищої освіти, аптечних мереж, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, гості із сусідніх областей, а також з Індії та Молдови.

Члени асоціації беруть участь у засіданнях конкурсних комісій Вінницької обласної ради з обрання керівників комунальних медичних закладів, в організації і проведенні конкурсів серед студентів Вінницького медичного коледжу імені академіка К.Е. Заболотного на тему «Чому я обрав професію фармацевта?».

Стало доброю традицією щорічно до Дня довкілля проводити екологічну акцію «Фармацевти — за чисте довкілля».

Позитивним моментом у діяльності асоціації є професійна співпраця з музеєм-аптекою, відкритою у м. Тульчин. Все це дає можливість привернути увагу органів влади, бізнесу, аптечних мереж, фармацевтів та провізорів до проб­лем фармацевтичної галузі, сприяти підняттю престижу професії фармацевта, його ролі, місця і значення в суспільстві, визначити активну громадянську позицію.

Одним із основних і важливих напрямків діяльності асоціації є впровадження регіонального проєкту «Навчання впродовж всього життя», мета якого — сприяння фахівцям фармації в підвищенні кваліфікації, підвищенні професійних компетенцій, вивченні передових технологій, обміні досвідом роботи, впровадженні належної аптечної практики, фармацевтичної опіки, кращих практик фармацевтичного забезпечення населення.

З цією метою асоціація практикувала організацію різних форм освітніх, науково-практичних заходів, тренінгів. Один із них — курси підвищення кваліфікації спеціалістів фармації в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. Велике практичне значення мало проведення науково-практичних семінарів, конференцій.

Так, у квітні 2021 р. асоціація організувала і провела в онлайн-режимі науково-практичну конференцію «Якість, право та етика у фармації», яка була зареєстрована в «Укрмедпатентінформ», що дало змогу видати відповідні сертифікати спікерам та учасникам.

Ефективним і корисним було проведення для фармацевтів та провізорів круглих столів на теми «Якість ліків — запорука здоров’я нації», «Про самоврядування медичних професій в Україні», «Актуальні питання соціально-правового захисту фармацевтів в Україні». Асоціацією підготовлений практичний посібник «Нормативно-законодавчі акти для практичної діяльності фармацевта».

Особливо слід звернути увагу на ефективну співпрацю з Національним фармацевтичним університетом України, комунікації з професорсько-викладацьким складом, колективами кафедр. Така співпраця збагачує взаємовідносини, дає можливість поєднувати досягнення науки і практики.

У складі делегації від Вінниччини члени асоціації брали участь у 8-му Національному з’їзді фармацевтів України, працювали в секції «Соціальна фармація».

Члени асоціації брали участь у 10-му Ювілейному форумі медичних виробників, 10-му Ювілейному міжнародному форумі «Аптеки світу». За період діяльності зусиллями членів асоціації підготовлено й опубліковано близько 20 фахових статей у виданнях «Щотижневик АПТЕКА», «Фармацевт-практик», «Фарм магазин», обласній газеті «Вінниччина» та 5 публікацій у наукових виданнях на актуальну тематику і проб­леми, що існують у фармацевтичній галузі. Серед них статті «Фармацевт — звучить гордо», «Якість, право та етика у фармації», «Людиноцентричність фармації — наша мета і завдання», «Навчання впродовж всього життя», «Фармацевтичне самоврядування — панацея чи об’єктивна необхідність», «Фармацевт — золотий фонд фармації».

Системна і цілеспрямована діяльність асоціації сприяла зростанню її авторитету не тільки в області, а й в Україні, приверненню уваги влади, бізнесу, виробників до соціальних питань, що мають місце у фармацевтичній галузі. Така діяльність об’єднує фармацевтів в єдину фармацевтичну родину з метою вирішення соціально-правових питань, захисту професійних прав та інтересів, підвищення професійних компетенцій, удосконалення нормативно-правової бази.

Робота асоціації високо оцінена органами влади та місцевого самоврядування, Національним фармацевтичним університетом України, іншими закладами вищої освіти з фармацевтичним спрямуванням, фармацевтичною спільнотою.

Активна робота асоціації сприяє взаємодії фармації, науки, виробництва, аптечних мереж, громадських організацій у подальшому розвитку соціальної фармації. Аналізуючи її стан проблеми та перспективи, виявляючи існуючі недоліки, асоціація окреслює пріоритети та шляхи їх вирішення з метою покращення фармацевтичного забезпечення населення, наближення до Європейських і світових стандартів у фармації.

Закликаємо всіх бажаючих долучатися до нашої активної позиції в розбудові освіченої, небайдужої, компетентної та свідомої фармацевтичної сім’ї України!
Лариса Просяник,
голова правління ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део»
Прим. ред.: думка редакції «Щотижневик АПТЕКА» може не співпадати з точкою зору автора публікації.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті