Рахункова палата провела 3 аудити у сфері охорони здоров’я — Звіт за 2021 р.

Відповідно до законодавства Рахункова палата подала до Верховної Ради України Звіт за 2021 р., затверджений рішенням від 28.04.2022 р. № 10-2 (далі — Звіт). Документ містить основні результати контрольних заходів, здійснених у минулому році, інформацію про виявлені порушення, реагування об’єктів контролю на пропозиції і рекомендації установи, інформацію про участь у бюджетному процесі.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан підкреслив, що сьогодні кожний державний орган працює в нових реаліях, але мета в усіх одна — перемога України. «Україна самовіддано бореться з ворогом. І цю війну маємо вигравати не лише на полі бою: потрібно вести санкційну війну, інформаційну, і, безумовно, боротися на економічному фронті. Рахункова палата братиме участь у складному та тривалому процесі визначення втрат, завданих Україні внаслідок російської агресії. Цей процес — запорука стягнення репарацій у майбутньому. Агресор має сповна заплатити за всі свої злочини, за всю спричинену шкоду!», — наголосив очільник Рахункової палати.

У рамках державного зовнішнього фінансового контролю у сфері охорони здоров’я Рахункова палата провела у 2021 р. 3 аудити.

Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній службі здоров’я України (НСЗУ) на первинну медичну допомогу

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ВИЯВЛЕНО
Відсутня програма державних гарантій медичного обслуговування населення. 65,1 млн грн

використано з порушенням вимог чинного законодавства

 

 

Громадяни не мали інформації про перелік і обсяг медичних послуг первинної медичної допомоги, оплату за надання яких у повному обсязі держава гарантує за рахунок бюджетних коштів.
НСЗУ не забезпечила належного функціонування електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Центральна база даних ЕСОЗ не сумісна та не має електронної взаємодії з іншими інформаційними системами та державними інформаційними ресурсами, визначеними Урядом, за винятком Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та Державного реєстру актів цивільного стану громадян (з 01.10.2020 р.) у частині реєстрації народження.

Відомості, що містяться в реєстрах центральної бази даних ЕСОЗ, неповні та недостовірні. МОЗ розроблено порядки ведення лише 3 реєстрів із 9, включених до центральної бази даних.

276,8 млн грн

неефективне управління коштами

 

 

Електронні медичні інформаційні системи, які також є складовою ЕСОЗ, підключено до центральної бази даних ЕСОЗ без проведення тестувань на відповідність технічним вимогам, встановленим Національною службою здоров’я України.
Об’єкти контролю: МОЗ України, НСЗУ, 22 заклади охорони здоров’я та фізична особа — підприємець Період аудиту: 2018–2020 рр. Перевірені кошти: 38,7 млрд грн

Ключові знахідки

Реалізація державних гарантій медичного обслуговування для первинної медичної допомоги здійснювалася за відсутності програми державних гарантій медичного обслуговування населення, а громадяни не мали інформації про перелік і обсяг медичних послуг первинної ланки, оплату за надання яких у повному обсязі держава гарантує за рахунок бюджетних коштів.

Тарифи на медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, визначалися МОЗ і НСЗУ за відсутності затвердженої методики їх розрахунку. Також без належного обґрунтування та розрахунків визначено кількість осіб, яким лікар первинної медичної допомоги може надати якісну медичну допомогу.

НСЗУ належно не контролювала виконання надавачами первинної медичної допомоги умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Неналежною була і організація проведення НСЗУ верифікації даних, що містяться в реєстрах центральної бази даних ЕСОЗ.

Про встановлені порушення повідомлено Офіс Генерального прокурора.

Рекомендації

Міністерству охорони здоров’я України:

 • забезпечити підготовку проєкту програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
 • підготувати державний гарантований пакет первинної медичної допомоги;
 • розробити «дорожню карту» реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
 • провести обґрунтовані розрахунки тарифів на надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, та коригувальних коефіцієнтів;
 • забезпечити обґрунтування кількості осіб, яким лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-терапевт та лікар-педіатр може надати якісну медичну допомогу;
 • розробити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я.

НСЗУ:

 • підготувати та подати профільному міністерству пропозиції щодо внесення змін до вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медобслуговування населення, в частині наявності ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за місцем (місцями) її провадження та лікарськими спеціальностями, зазначеними в заяві про отримання ліцензії і в документах, що додавалися до неї, а також забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги;
 • забезпечити контроль за виконанням договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Реагування

Урядом затверджено План заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я.

МОЗ України затверджено Порядок ведення Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в ЕСОЗ. Крім того, МОЗ затверджено План заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати.

НСЗУ провела претензійно-позовну роботу з надавачами первинної медичної допомоги, за результатами якої до державного бюджету повернено 17,4 млн грн.

Аудит ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національним інститутом раку та зміцнення його матеріально-технічної бази

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ВИЯВЛЕНО
Смертність від раку в Україні посідає друге місце в загальній структурі смертності населення і поступається за цим показником лише серцево-судинним захворюванням 369,9 млн грн

використано з порушенням вимог чинного законодавства

9,8 млн грн —

втрати (збитки) внаслідок прийняття управлінських рішень з порушенням норм законодавства

45,4 млн грн —

неефективне використання коштів

340,1 млн грн —

втрати через порушення, допущені при плануванні використання коштів

43,7 млн грн —

неефективне управління коштами та державним майном

Щорічно рак вперше діагностують у близько

140 тис. дорослих, 1 тис. дітей

до 2030 р. цей показник може підвищитися

до 180 тис. осіб на рік, а за рівнем захворюваності (380 випадків на 100 тис. населення) Україна є лідером на Європейському континенті

У 2020 р. злоякісні новоутворення стали причиною смерті

77 175 громадян

Національний інститут раку (далі — Інститут) використав на свою діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази понад 985 млн грн бюджетних коштів, з яких понад 921 млн грн — для надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної та консультативної допомоги більш ніж 150 тис. пацієнтів. Але цього фінансування було недостатньо.
Об’єкти контролю: МОЗ України, Національний інститут раку, ДП «Укрмедпроектбуд» Період аудиту: 2018–2020 рр., І кв. 2021 р. Перевірені кошти: 1 млрд 789,3 млн грн

Ключові знахідки

Протягом 2018 — І кв. 2021 р. понад 81 тис. пацієнтів Інституту не отримали в повному обсязі передбачену державою безоплатну допомогу в стаціонарі, у тому числі післяопераційну. Головна причина неефективної роботи Інституту — нормативна неврегульованість питання участі наукових установ медичного спрямування в наданні пацієнтам медичних послуг за програмою державних гарантій. На роботу закладу також негативно вплинуло недостатнє фінансування та незадовільна організація медичної діяльності в самому Інституті.

Профільне міністерство належним чином не сформувало та не реалізувало державну політику для зниження рівня онкологічної захворюваності населення. Брак фінансування розвитку матеріальної бази Інституту не дозволив удосконалити молекулярно-генетичну діагностику для профілактики, раннього виявлення та своєчасного лікування онкохворих; покращити якість променевої терапії шляхом встановлення нового обладнання для забезпечення використання більш ефективних та сучасних методів лікування; завершити реконструкцію і розширити Інститут; запровадити єдину інформаційну систему в закладі.

Лікувально-профілактична спроможність Інституту також погіршується.

Про виявлені під час аудиту ознаки кримінальних правопорушень повідомлено Офіс Генерального прокурора.

Рекомендації

КМУ, МОЗ та Інституту надано 34 рекомендації, серед яких:

 • затвердження Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 р.;
 • вжиття заходів щодо фінансового забезпечення в Інституті розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень та посилення кадрового потенціалу, розширення участі в міжнародній співпраці;
 • посилення контролю за ефективним використанням коштів та збереженням майна Інституту;
 • забезпечення пацієнтів стаціонару лікарськими засобами та медичними виробами, закуп­леними за кошти держбюджету, у тому числі отриманими централізовано, в необхідних для лікувального процесу обсягах та безоплатно;
 • вжиття заходів щодо укомплектування стаціонарних відділень медичним персоналом;
 • забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю.

Реагування

МОЗ та Інститутом ухвалено плани заходів щодо врахування висновків і пропозицій Рахункової палати. Термін реагування на інші рекомендації не настав.

Аудит ефективності використання коштів Держбюджету–2020 МОЗ України для здійснення публічних закупівель за програмами «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями»

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ВИЯВЛЕНО
На здійснення публічних закупівель МОЗ використало

8,2 млрд грн (майже 87%)

8,3 млрд грн —

неефективне використання коштів

1,3 млрд грн —

неефективне управління коштами

1,3 млн грн —

викривлення бухгалтерської та бюджетної звітності

При цьому пацієнти не отримали своєчасного доступу до необхідних ліків, вакцин та медичних виробів через неналежну організацію їх закупівлі.

МОЗ не забезпечено належної організації закупівель ліків, вакцин і медичних виробів із залученням міжнародних спеціалізованих організацій. Наявна система формування номенклатури таких матеріальних цінностей і підготовки технічних завдань для здійснення їх закупівель не гарантувала оперативності і своєчасності надання міжнародним спеціалізованим організаціям необхідної інформації, що відтерміновувало закупівлю.

Неналежне планування використання коштів Держбюджету–2020 на відповідні закупівлі спричинило накопичення значних запасів препаратів і виробів та високі ризики їх невикористання до завершення терміну придатності.

Об’єкти контролю: МОЗ України, ДП «Медичні закупівлі України» Період аудиту: 2020 р. Перевірені кошти: 95 млрд грн

Ключові знахідки

У 2020 р. МОЗ здійснювало закупівлі лікарських засобів, вакцин і медичних виробів із залученням міжнародних спеціалізованих організацій, при цьому такі повноваження вперше надано ДП «Медичні закупівлі України». Однак через управлінські прорахунки МОЗ під час організації цих закупівель, як і в попередні роки, та невиконання рекомендацій Рахункової палати за результатами попереднього аудиту не забезпечено своєчасного доступу пацієнтів до необхідних медичних товарів.

МОЗ та ДУ «Центр громадського здоров’я» належним чином не моніторили забезпеченість потреби закладів охорони здоров’я в ліках, вакцинах і медичних виробах. Як наслідок, до закінчення терміну придатності не використано матеріальних цінностей на 160,3 млн грн, з яких на суму 54,6 млн грн вже передано на утилізацію та утилізовано. Крім того, існує ризик невикористання до закінчення терміну придатності лікарських засобів і медичних виробів ще на 74,7 млн грн.

Визначена МОЗ України система оцінювання відповідності міжнародних спеціалізованих організацій встановленим Урядом критеріям є недосконалою.

Про встановлені порушення повідомлено Офіс Генерального прокурора.

Рекомендації

З метою своєчасного забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами (вакцинами) і медичними виробами Уряду доручено МОЗ України внести зміни до постанови КМУ від 17.03.2011 р. № 298 щодо зменшення до 12 міс термінів попередньої оплати під час укладання договорів (угод) на 2022 р. Міністерству охорони здоров’я України:

 • визначити додаткові показники оцінки, які забезпечать підтвердження відповідності міжнародних спеціалізованих організацій критеріям відбору, встановленим Порядком здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі;
 • спільно з міжнародними спеціалізованими організаціями розробити механізм заміни МОЗ лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів з меншим терміном придатності за наявності гарантії їх заміни в разі невикористання до завершення терміну придатності;
 • вжити заходів щодо проведення моніторингу рівня забезпечення потреб закладів охорони здоров’я в лікарських засобах, імунобіологічних препаратах (вакцинах) і медичних виробах та за його результатами визначити обсяг коштів державного бюджету на 2022 р.

Реагування

МОЗ затвердило План заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати.

За матеріалами rp.gov.ua

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*