Аптечний продаж за підсумками 9 міс 2022 р.

Вже понад 8 міс Україна героїчно протистоїть повномасштабному вторгненню військ рф. Війна чинить суттєвий вплив на економіку країни, втім, економічна активність у ІІ–ІІІ кв. 2022 р. поволі відновлювалася завдяки подальшому звільненню українських земель, адаптації бізнесу до нових умов та роботі «зернового коридору». Крім того, значну роль у підтримці економіки відіграє міжнародна підтримка. На початку повномасштабного вторгнення Світовий банк прогнозував зниження ВВП України на 45%, однак наразі цей показник покращено до 35%. Приблизно такий самий прогноз і Національного банку Україну (НБУ), який очікує падіння ВВП на рівні 31,5%. У той же час посилюється інфляційний тиск. За даними НБУ, у вересні споживча інфляція в Україні становила 24,6%, а, за попередніми оцінками, прискорення інфляції триває й у жовтні. Загалом за підсумками року очікується, що інфляція сягне близько 30%. Фармацевтичний ринок України також зазнав суттєвого впливу війни. У цій публікації розглянемо ключові показники і тренди фармацевтичного ринку України протягом 2022 р. Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» компанії «Proxima Research».

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РИНКУ

Загалом за 9 міс 2022 р. загальні обсяги аптечного продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» становили 90,5 млрд грн та зменшилися на 6,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У натуральному вираженні обсяги продажу скоротилися на 26,8% та становили 939 млн упаковок. Динаміка аптечного продажу в доларовому еквіваленті також демонструє зниження на 15,6%, а обсяги продажу становлять близько 3 млрд дол. США (рис. 1).

Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 9 міс 2020–2022 рр.

За підсумками 9 міс 2022 р., зменшення обсягів аптечного продажу як у грошовому, так і в натуральному вираженні фіксується для всіх категорій товарів «аптечного кошика» (табл. 1). При цьому для лікарських засобів темпи спаду є нижчими порівняно з іншими категоріями, а найбільших втрат зазнав сегмент медичних виробів.

Таблиця 1. Роздрібний продаж різних категорій товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2020–2022 рр.
9 міс, рік Лікарські засоби Дієтичні добавки Медичні вироби Косметика Ринок у цілому
Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, %
Грошове вираження, млн грн
2020 64 444,8 5,8 81,4 5 070,6 16,8 6,4 6 773,4 21,3 8,6 2 839,2 7,6 3,6 79 128,0 7,7
2021 78 415,9 21,7 81,1 7 838,0 54,6 8,1 7 145,1 5,5 7,4 3 328,4 17,2 3,4 96 727,3 22,2
2022 74 262,0 –5,3 82,1 7 170,8 –8,5 7,9 5 986,8 –16,2 6,6 3 084,0 –7,3 3,4 90 503,6 –6,4
Натуральне вираження, млн упаковок
2020 768,6 –4,6 61,2 57,4 0,3 4,6 394,0 13,2 31,4 36,0 1,5 2,8 1 256,0 0,8
2021 777,0 1,1 60,6 78,6 36,9 6,1 388,8 –1,3 30,3 37,9 5,3 3,0 1 282,4 2,1
2022 634,8 –18,3 67,6 54,5 –30,7 5,8 221,1 –43,1 23,5 28,9 –23,8 3,1 939,3 –26,8

Загалом на ринку у структурі аптечного продажу товарів українського та зарубіжного виробництва за підсумками 9 міс 2022 р. відзначається незначний зсув у бік вітчизняних препаратів порівняно з аналогічним періодом минулого року (рис. 2). Однак у розрізі категорій зміна часткового співвідношення не однозначна.

Рис. 2. Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2021–2022 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2022 р. становила 96,4 грн і зросла на 27,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 р. (рис. 3). У досліджуваний період найдорожчою категорією стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 131,5 грн. Для лікарських засобів цей показник становить 117,0 грн, косметики — 106,9 грн, медичних виробів — 27,1 грн.

Рис. 3. Середньозважена вартість 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2022 р. із зазначенням темпів зростання порівняно з аналогічним періодом 2021 р.

Щодо структури аптечного продажу в розрізі категорій товарів «аптечного кошика», то на початку війни фіксувалося суттєве збільшення в загальній структурі аптечного продажу частки лікарських засобів та зменшення частки дієтичних добавок. Однак з плином часу структура ринку поступово повертається до довоєнних показників (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 1–42-го тижня 2022 р. в грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 9 міс 2022 р. обсяги роздрібного продажу лікарських засобів становили 74,3 млрд грн та 634,8 млн упаковок. Темпи зниження в гривневому вираженні становлять 5,3%, а у натуральному — 18,3%.

До початку війни ринок активно розвивався, демонструючи значні темпи зростання у гривневому вираженні, які становили 31% у січні та 45% — у лютому. Однак вже з березня обсяги продажу почали демонструвати від’ємну динаміку порівняно з минулорічними показниками. А з травня відмічається збільшення обсягів продажу, а темпи зниження почали сповільнюватися (рис. 5). Втім, потижнева динаміка свідчить, що в останні тижні темпи спаду знов прискорилися, а отже, у жовтні слід очікувати на вищі темпи зниження, ніж вересневі показники (рис. 6). Це, у першу чергу, пов’язано з високою базою порівняння, оскільки минулого року в цей період фіксувалася чергова хвиля захворюваності на COVID-19 і, відповідно, обсяги продажу ліків значно збільшувалися.

Рис. 5. Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні за січень–вересень 2022 р.
Рис. 6. Потижнева динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні за 1–42-й тиждень 2022 р.

Окрім макроекономічної складової, основним чинником, який впливає на розвиток роздрібного фармацевтичного ринку, є війна, зокрема, експерти виділяють 3 основ­ні зумовлені нею фактори:

  • населення (міграція, та втрата доходів);
  • аптеки (руйнування, нестача персоналу та проблеми дистрибуції);
  • території (тимчасова окупація та бойові дії).

Стосовно зростання цін на ліки слід зауважити, що інфляція на фармринку зазвичай була нижчою, ніж по країні в цілому. З початку війни темпи інфляції пришвидшилися і продовжують зростати. За період січень–вересень 2022 р., за даними Державної служби статистики України, інфляція становить 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому, за даними інфляційного звіту НБУ, інфляційний тиск посилюватиметься й у подальшому. Цього року інфляція сягне близько 30%, але в наступні роки вона має сповільнитися за умови зниження безпекових ризиків і злагодженої монетарної та фіскальної політики. У той же час, за даними компанії «Proxima Research» за період січень–вересень 2022 р., рівень інфляції на ринку лікарських засобів становив 16%, що нижче за рівень інфляції у краї­ні в цілому. При цьому варто відзначити, що з початку повномасштабного вторг­нення інфляція на фармринку зросла до 20% і залишалася відносно стабільною, тобто подальшого зростання цін не відбувалося. Однак з 21 липня 2022 р. НБУ скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% — з 29,25 до 36,57 грн/дол., що призвело до зростання цін переважно на товари з великою часткою імпортної складової, до яких належать і ліки. Варто зауважити, що лікарські засоби, навіть українського виробництва, здебільшого мають значну імпортну складову. Після девальваційних процесів інфляція прискорилася до 27–28% та наразі залишається на цьому ж рівні, що в цілому відповідає загальному рівню інфляції в країні (рис. 7).

Рис. 7. Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за 1–42-й тиждень 2022 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ

Війна вплинула і на структуру споживання ліків. На початку війни фіксувалося зростання частки рецептурних препаратів, але згодом вона дещо скоротилася, що пов’язано із сезонністю. Однак в цілому можна відзначити, що тренд до збільшення частки рецептурних препаратів продовжується попри війну (рис. 8).

Рис. 8. Структура аптечного продажу лікарських засобів в розрізі рецептурного статусу в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 1–42-го тижня 2022 р.

У розрізі препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва відзначалося зростання частки вітчизняних препаратів на початку війни, але з плином часу іноземні ліки відвойовують свої позиції, а часткове співвідношення поступово повертається до довоєнних показників (рис. 9).

Рис. 9. Структура аптечного продажу лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 1–42-го тижня 2022 р.

Зазнала змін і структура споживання ліків у розрізі АТС-класифікації 2-го рівня (рис. 10).

Рис. 10. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі топ-10 груп АТС класифікації 2-го рівня в грошовому вираженні за підсумками 1–42-го тижня 2022 р.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками січня–вересня 2022 р. лідерами за обсягами аптечного продажу лікарських засобів стали компанії «Фармак», «Дарниця» і «Acino» (табл. 2). При цьому війна по-різному вплинула на розвиток компаній: одні демонструють зростання, а інші, навпаки, спад. Наразі недоречно говорити про чиїсь успіхи, адже значною мірою на розвиток компаній впливає воєнний фактор.

Таблиця 2. Топ-20 маркетуючих організацій за обсягами аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за підсумками січня–вересня 2022 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за січень–вересень 2021 р., а також темпів збільшення/зменшення обсягів продажу, Evolution index і частки на ринку
№ з/п Маркетуюча організація Приріст продажу в гривневому вираженні, % Evolution index Частка на ринку, %
Січень–
вересень 2021 р.
Січень–
вересень 2022 р.
1 1 Фармак (Україна) –15,5 89 5,34
2 2 Дарниця (Україна) 16,2 123 4,73
5 3 Acino (Швейцарія) 7,1 113 3,87
4 4 Teva (Ізраїль) –1,1 104 3,83
3 5 Sanofi (Франція) –11,4 94 3,48
8 6 KRKA (Словенія) 7,7 114 3,48
6 7 Корпорація Артеріум (Україна) –4,5 101 3,42
7 8 Berlin-Chemie (Німеччина) –5,7 100 3,29
9 9 Київський вітамінний завод (Україна) 8,5 115 3,14
10 10 Кусум Фарм (Україна) –0,3 105 2,82
14 11 Servier (Франція) 12,4 119 2,24
13 12 Sandoz (Швейцарія) –12,3 93 1,99
12 13 Група компаній «Здоров’я» (Україна) –13,4 91 1,97
11 14 Юрія-Фарм (Україна) –27,5 77 1,78
15 15 Bayer Pharmaceuticals (Німеччина) –11,1 94 1,74
16 16 Abbott Products (Німеччина) –1,4 104 1,64
17 17 Дельта Медікел (Україна) 6,7 113 1,50
28 18 ІнтерХім (Україна) 26,5 134 1,35
18 19 Борщагівський ХФЗ (Україна) –0,9 105 1,35
19 20 Gedeon Richter (Угорщина) –2,6 103 1,29

Серед брендів лікарських засобів лідерами за обсягами продажу за період січень–вересень 2022 р. є КСАРЕЛТО, НІМЕСИЛ та НУРОФЄН (табл. 3).

Таблиця 3. Топ-20 брендів лікарських засобів за обсягами аптечного продажу у грошовому вираженні за підсумками січня–вересня 2022 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за січень–вересень 2021 р.
№ з/п, рік Бренд
2021 2022
1 1 КСАРЕЛТО
2 2 НІМЕСИЛ
3 3 НУРОФЄН
5 4 СПАЗМАЛГОН
7 5 ЦИТРАМОН
4 6 ДЕТРАЛЕКС
13 7 ТРИПЛІКСАМ
24 8 ГІДАЗЕПАМ
11 9 БІФРЕН
14 10 НО-ШПА
15 11 МАГНЕ-B6
18 12 НОВІРИН
17 13 ЕВКАЗОЛІН
22 14 ВАЛЬСАКОР
20 15 КРЕОН
10 16 ГЕПТРАЛ
9 17 ТІВОРТІН
6 18 СИНУПРЕТ
28 19 АМІКСИН
33 20 КАПТОПРЕС

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

По-різному війна вплинула і на учасників сегменту дистрибуції. Втім, трійка лідерів залишається незмінною, це компанії «Оптіма-Фарм», «БаДМ» і «Вента.ЛТД» (рис. 11). Станом на вересень 2022 р. топ-3 дистриб’юторів акумулює понад 90% обсягів поставок ліків в аптечні заклади.

Рис. 11. Питома вага топ-3 дистриб’юторів за обсягами поставок лікарських засобів в аптечні заклади в грошовому вираженні за січень–вересень 2022 р.

ПРОГНОЗИ

Наразі ми вже понад 8 міс живемо і працюємо в умовах воєнного стану. На початку війни всі учасники ринку були шоковані та перебували у стані невизначеності щодо подальшої роботи. Однак усі учасники ринку швидко підлаш­тувалися під нові умови і, незважаючи на складні обставини, ринок продовжував функціонувати та забезпечувати населення ліками.

Як вже зазначалося, економічні прогнози з плином часу покращуються. Також поліпшуються і прогнози щодо розвитку фармацевтичного ринку. Якщо на початку війни прогнозувалося зменшення обсягів продажу ліків за підсумками року на 17–29%, то згідно з уточненим у вересні прогнозом базовий показник зменшення обсягів продажу становить 4,3%, а за оптимістичним сценарієм ринок може вийти навіть на позитивні показники за підсумками року.

Денис Кірсанов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті