Регулювання фармринку: погляд у майбутнє

Передноворічна пора традиційно характеризується підбиттям підсумків діяльності фармацевтичного ринку України за рік, який минає, а також окресленням тенденцій розвитку та реформування регуляторної політики на наступний. 24 грудня у столичному готелі «Русь» відбулася Всеукраїнська конференція за участю представників Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України (далі — Держлікінспекція МОЗ) «Регулювання фармацевтичного ринку України: минуле, сьогодення та майбутнє». Організатором заходу виступив Державний навчальний центр з належної виробничої/дистриб’юторської практики.

Олексій СоловйовВідкрив конференцію Олексій Соловйов, голова Держлікінспекції МОЗ. Він нагадав, що у фармацевтичному житті країни цього року відбулася визначна подія — з 1 січня 2011 р. Держлікінспекція МОЗ стане повноправним членом Міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme — PIC/S).

Мета діяльності PIC/S — охорона громадського здоров’я шляхом постійного вдосконалення, гармонізації з нормами національного законодавства та ефективного застосування стандартів належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice —GMP) в процесі виробництва лікарських засобів, а також технічних стандартів та процедур, в частині перевірок виробництв лікарських засобів і їх випробувань атестованими лабораторіями.

Відповідно до постанови КМУ від 28.10.2004 р. №1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів» з 1 січня 2009 р. в Україні обіг лікарських засобів повинен відбуватися виключно згідно з вимогами GMP, належної практики дистрибуції тощо. Незважаючи на те що цей процес дещо розтягнувся у часі, приєднання Держлікінспекції МОЗ до PIC/S стало каталізатором ряду кроків, спрямованих на посилення контролю якості лікарських засобів на всіх етапах їх обігу.

По-перше, це стосується виробництва ліків в Україні. З весни 2009 р. у Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — Ліцензійні умови) було імплементовано вимоги GMР. Вже цього року в результаті контролю за дотриманням Ліцензійних умов, Держлікінспекція МОЗ 36 разів призупиняла виробництво на вітчизняних підприємства­х у зв’язку з наявністю критичних порушень, а в 10 випадках ліцензії анульовано.

Вступ до PIC/S позначиться і на контролі якості імпортованих ліків. Так, на виконання наказу МОЗ від 20.10.2010 р. № 896 «Про забезпечення якості лікарських засобів, які ввозяться на територію України», розпочата робота стосовно інформування виробників або власників реєстраційних посвідчень на препарати, що ввозяться на територію України, про необхідність подання до Держлікінспекції МОЗ документів, які підтверджують відповідність виробництва вимогам GMP.

З цією метою наказ розміщено в електронних та друкованих ЗМІ (на офіційних сайтах МОЗ, Держлікінспекції МОЗ та «Щотижневика АПТЕКА»); сформовано реєстр, до якого включено 352 виробники та 305 власників реєстраційних посвідчень на лікарські засоби з країн, які не входять до складу PIC/S, а також США та Японії; підготовлено тексти відповідних звернень англійською та українською мовами і розпочато їх розсилку.

Враховуючи важливість своєчасного інформування зарубіжних виробників або власників посвідчень, до цієї роботи нещодавно підключено Міністерство закордонних справ України та його представництва у відповідних країнах. Доповідач висловив сподівання, що у майбутньому ця робота проводитиметься швидше, а також поінформував присутніх про те, що якщо ці заходи виробниками або власниками реєстраційних посвідчень на ліки зарубіжного виробництва у встановлений термін не буде проведено, то з метою запобігання невиконанню положень цього наказу МОЗ планує вжити заходів згідно з діючим законодавством.

За останній місяць від імпортерів Держлікінспекцією МОЗ прийнято 25 комплектів документів щодо відповідності виробничих дільниць вимогам GMP, зареєстровано 11 заяв на проведення сертифікації, 5 інспектувань вже проведено.

Серед інших нововведень — посилення контролю за належним обліком отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку, а також виготовленням ліків в аптечних умовах.

На виконання доручень Президента України та міністра охорони здоров’я щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також забезпечення відпуску рецептурних препаратів аптечними закладами Держлікінспекція МОЗ у межа­х своє­ї компетенції розробила зміни до Ліцензійних умов, а також посилила контроль за дотриманням положень цього документа в частині, яка стосується обігу отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку.

Так, наприклад, якщо раніше порушення вимог наказів МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Порядку відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» та від 17.08.2007 р. № 490 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», які регламентують правила відпуску рецептурних ліків та сам перелік отруйних та сильнодіючих препаратів, призводило до видачі органом контролю тільки розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, то нині, у разі затвердження проекту наказу МОЗ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами», порушення вимог цих наказів унеможливить виконання Ліцензійних умов. А це — підстава для анулювання ліцензії.

З іншого боку, пропонується внести зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, в яких визначено поняття «неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов».Зокрема, це:

 • відсутність матеріально-тех­нічної бази (приміщень, обладнання) для здійснення виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі ними за місцями провадження господарської діяльності, що зазначені в документах, доданих до заяви про одержання ліцензії;
 • відсутність фахівців, які повин­ні мати певну спеціальну освіту і відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам;
 • незабезпечення належного обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я згідно з переліком, визначеним законодавством;
 • порушення порядку відпуску рецептурних препаратів з аптек та аптечних пунктів;
 • порушення порядку зберігання рецептів;
 • факт відпуску або факт наявності в аптечному кіоску одного та більше рецептурних препаратів, або документальне підтвердження відвантаження (поставки) рецептурних лікарських засобів у аптечний кіоск.

Доповідач висловив впевненість у тому, що прийняття цих проектів наказів дозволить посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог наказів № 360 та № 490, що дозволить привести обіг цих препаратів у відповідність до норм чинного законодавства.

Держлікінспекцією МОЗ запропоновано ряд заходів, які сприятимуть розвитку виробництва лікарських засобів в умовах аптеки та оптимізації внутрішнього аптечного контролю якості таких препаратів. Зокрема, це стосується:

 • спрощення вимог до контролю якості води очищеної (в частині відсутності перевірки показника електропровідності);
 • запровадження елементів належної аптечної практики (в частині конкретизації поняття «технологічна інструкція» та її вимог);
 • доповнення діючого наказу МОЗ від 15.12.2004 р. № 626 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки» новими додатками 10 та 11, що визначають норми відхилень для лікарських засобів, виготовлених в умовах аптеки та встановлюють перелік, умови зберігання та режим стерилізації таких ліків.

Ці заходи сприятимуть не лише збільшенню кількості нових аптечних закладів, які виготовляють лікарські засоби, спрощенню вимог до діяльності вже існуючих, а й розвитку індивідуалізації такого процесу.

Завершуючи доповідь, О. Соловйов пояснив ситуацію із вдосконаленням законодавства у сфері відповідальності за незаконний обіг лікарських засобів та запобігання їх фальсифікації. Держлікінспекцією МОЗ опрацьовано 2 законопроекти, якими передбачено встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за обіг фальсифікованих препаратів. Перший із них, розроблений народними депутатами України Юрієм Гайдаєвим та Віктором Коржем, відхилено та знято з розгляду, другий, автором якого є Валерій Коновалюк — знаходиться на до­опрацюванні суб’єктом законодавчої ініціативи.

Олександр КропивнийСтан сучасного виробництва лікарських засобів в Україні проаналізував Олександр Кропивний, заступник голови Держлікінспекції МОЗ, зазначивши, що одним з основних елементів забезпечення якості виробництва препаратів є надійна система ліцензування.

Стрімкий розвиток фармацевтичної промисловості зобов’язує державу постійно знаходити нові підходи та вдосконалювати відповідні методи регулювання, щоб забезпечити належну якість лікарських засобів при їх розробці, дослідженні, виробництві та реалізації. Це можливо завдяки створенню надійної системи ліцензування.

Підставою для видачі ліцензії на виробництво ліків є наявність відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також умов для проведення контролю якості виготовленої продукції.

В Україні органом ліцензування за видом господарської діяльності «виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами» є Держлікінспекція МОЗ, яка від початку створення взяла курс на розбудову системи контролю якості лікарських засобів з урахуванням досвіду європейських країн.

Першим кроком у цьому напрямку стало затвердження нормативних документів, якими запроваджено європейські стандарти щодо виробництва лікарських засобів, контролю їх якості та безпеки. Так, наказом МОЗ від 16.02.2009 р. № 95 затверджено Настанови з належної виробничої практики, належної практики дистрибуції, належної лабораторної практики та належної клінічної практики.

З метою забезпечення відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP наказом Держлікінспекції МОЗ від 21.09.2010 р. № 340 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25.10.2010 р. за № 968/18263) затверджені Ліцензійні умови, якими встановлені кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів. У цьому документі зазначено, що промислове виробництво препаратів здійснюється з додержанням вимог чинної настанови з належної виробничої практики, гармонізованої із законодавством ЄС. Нині чинною є Настанова 42–4.0:2008. Лікарські засоби. Належна виробнича практика.

Доповідач звернув увагу присутніх на те, що Держлікінспекція МОЗ наділена деякими спеціальними повноваженнями щодо застосування адміністративно-господарських санкцій до виробників ліків, наприклад, прийняття в установленому порядку рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів за результатами виявлених порушень законодавства України під час проведення перевірок.

Станом на 1 грудня 2010 р. кількість ліцензіатів становить 136 суб’єктів господарювання, що на 15 менше порівняно з початком року. Це пов’язано, в основному, з невідповідністю виробництва лікарських засобів вимогам GMP. До кінця 1 півріччя 2011 р. Держлікінспекція МОЗ планує закінчити перевірку всіх ліцензіатів стосовно дотримання ними вимог Ліцензійних умов та GMP.

Промислове виробництво в Україні охоплює майже всі лікарські форми.

Аналіз виробників лікарських засобів у регіонах свідчить, що найбільша їх кількість знаходиться в Києві (30), Харківській (16), Донецькій (11), та Львівській (11) областях. Практично відсутнє виробництво препаратів у Севастополі (0), Волинській (0), Чернівецькій (0), Рівненській (0), Херсонській (0), Закарпатській (1), Тернопільській (1) та Чернігівській (1) областях.

За 11 міс 2010 р. Держлікінспекцією МОЗ видано 27 ліцензій на здійснення виробництва лікарських засобів; анульовано 9 ліцензій за заявою виробника, 10 — за результатами перевірок. У 2009 р. видано 19 та анульовано 8 ліцензій за заявою і 2 — за результатами перевірок. Більшість ліцензій видана у 2010 р. у зв’язку із закінченням терміну дії попередніх.

За 11 міс 2010 р. Держлікінспекціє­ю МОЗ проведено 88 перевірок, за результатами яких стосовно виробників — порушників Ліцензійних умов було вжито таких заходів:

 • надання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;
 • призупинено діяльність з виробництва лікарських засобів у зв’язку з наявністю критичних порушень, які можуть завдати шкоди здоров’ю та життю людей;
 • анульовано ліцензії на виробництво лікарських засобів.

О. Кропивний перерахував основні порушення, які виявляють під час проведення перевірок виробників ліків:

 • контроль якості продукції проводиться не за всіма показниками;
 • відсутній відділ контролю якості або договори на проведення контролю якості продукції з атестованими лабораторіями;
 • при виробництві використовуються незареєстровані субстанції;
 • не проведена кваліфікація обладнання, валідація процесів та методик контролю;
 • не запроваджена система забезпечення якості (відсутні система відкликання продукції з обігу та система рекламацій, не визначена уповноважена особа з якості).

У разі отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов виробник лікарських засобів зобов’язаний:

 • підготувати план коригувальних/запобіжних дій;
 • усунути виявлені порушення Ліцензійних умов;
 • надати документальне підтвердження усунення порушень;
 • у разі внесення будь-яких змін — надати відповідне повідомлення до Держлікінспекції МОЗ.

Сертифікація виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам GMP запроваджена з метою створення умов для експорту вітчизняних препаратів, підвищення та забезпечення їх якості відповідно до визнаних світових норм, недопущення до обігу в Україні неякісних ліків шляхом підтвердження відповідності виробництва вимогам GMP. Сертифікація здійснюється відповідно до Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ від 30.10.2002 р. № 391 на добровільних засадах з метою отримання виробником лікарських засобів сертифіката відповідності вимогам GMP, насамперед, для забезпечення експортних можливостей вітчизняного виробника.

В Україні сертифіковано на відповідність вимогам GMP 30 виробничих дільниць: ВАТ «Фармак» — 9, ЗАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» — 6, ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» — 4, АТ «Галичфарм» — 2, та по одній дільниці на ЗАТ з виробництва інсулінів «Індар», ТОВ «Фармастарт», ВАТ «Київмедпрепарат», ВАТ «Інтерхім», ТОВ «Агрофарм», ТОВ «Фарма Лайф», ТОВ «Фармацевтична фабрика «Здоров’я», ТОВ «НАТУР+» та ТОВ «Сінбіас Фарма».

Віктор ЧумакВіктор Чумак, перший заступник генерального директора Державного експертного центру МОЗ України, виступив з доповіддю «Від якості ліків до якості фармакотерапії». Він визначив основні, на його погляд, напрямки подальшого розвитку фармацевтичної галузі України:

1. Налагодження розробки та виробництва лікарських засобів другого та третього поколінь, тобто пролонгованої та комбінованої дії, коли за допомогою технологій виробництва підвищується безпека препарату;

2. Створення прозорої системи додаткових випробувань лікарських засобів при державній реєстрації та перереєстрації. Наказом МОЗ від 17.04.2007 р. № 190 «Про затвердження Порядку направлення на додаткові випробування лікарських засобів при проведенні експертизи реєстраційних матеріалів» визначено термін «взаємозамінний лікарський засіб» — це препарат, терапевтично еквівалентний до референтного, який може замінювати його у клінічній практиці.

Для оцінки еквівалентності застосовуються такі методи:

1) порівняльні фармакокінетичні дослідження за участю людини, під час яких вимірюється концентрація дію­чої речовини та/або її метаболіту (-ів) у доступній біологічній рідині, а саме: крові, плазмі і сироватці крові або сечі для отримання фармакокінетичних показників, що відображають системну дію;

2) порівняльні фармакодинамічні дослідження за участю людини;

3) порівняльні клінічні дослідження;

4) порівняльні дослідження in vitro.

Вищезазначеним наказом затверджена біофармацевтична система класифікації діючих речовин на основі їх розчинності у водних розчинах та ступеня проникнення.

Для препаратів, до складу яких входить діюча речовина, що відноситься до першого, другого або третього класів біофармацевтичної системи класифікації, рішення про регістрацію може бути прийнято на підставі досліджень in vitro за умови відповідності критеріям, що визначено в наказі МОЗ України № 190. Це значно спрощує підготовку реєстраційного досьє, технічної документації та забезпечення якості препарату при його виробництві;

3. Впровадження стандартів лікування (відповідають на питання «що робити?»), клінічних протоколів (відповідають на питання «як робити?») та формулярів («чим лікувати?»);

4. Боротьба з самолікуванням шляхом запровадження протоколів провізора (фармацевта).

Андрій ЗахарашОсновні напрями реформування системи державного контролю якості лікарських засобів в Україні та її досягнення у 2010 р. висвітлив Андрій Захараш, заступник голови Держлікінспекції МОЗ. Він зазначив, що донедавна в Україні діяла система державного контролю обігу лікарських засобів, при якій відбувалося дублювання функцій різними державними органами, які відповідали за ліцензування, контроль якості та реєстрацію ліків. Проте нині відбувається реформування як кожного з цих органів, так і системи в цілому.

Ці зміни — лише перший етап реформування системи державного контролю якості лікарських засобів, яка в кінцевому результаті повин­на трансформуватися у європейську, а не базуватися на принципах посерійного лабораторного контролю якості лікарських засобів.

Протягом 2010 р. робота Держлікінспекції МОЗ була спрямована, насамперед, на вдосконалення ефективної регуляторної діяльності у сфері обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення. З цією метою проведено такі заходи:

 • впровадження системи якості Держлікінспекції МОЗ;
 • формування штату інспекторату дотримання вимог GMP та навчання інспекторів;
 • повноправне членство Держлікінспекції МОЗ в PIC/S з 01.01.2011 р.;
 • співробітництво з регуляторними органами країн — членів PIC/S;
 • навчання вимогам GMP інспекторів під егідою PIC/S.

Вищеперераховані заходи спрямовані на:

 • забезпечення якості, ефективності та безпеки лікарських засобів;
 • створення умов, що гарантують надходження на ринок України тільки якісних, ефективних та безпечних ліків;
 • подолання технічних бар’єрів у сфері міжнародної торгівлі;
 • вихід вітчизняних виробників на світові фармацевтичні ринки і збільшення їх експортного потенціалу;
 • розвиток та наближення до світового рівня технічного стану підприємств фармацевтичної галузі України: науково-дослідних та експертних організацій, виробників, дистриб’юторів.

Сьогодні в Держлікінспекції МОЗ впроваджена та функціонує система якості, розроблена згідно з вимогами PIC/S, ВООЗ та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 (міжнародного стандарту ISO 9001:2008).

Згідно із настановою з якості керівництво Держлікінспекції МОЗ разом з уповноваженою особою із забезпечення якості відповідають за належне та ефективне функціонування всіх процесів.

Внутрішні аудити здійснюються регулярно згідно із затвердженим планом-графіком призначеними внутрішніми аудиторами, які пройшли відповідну підготовку. Такі заходи сприяли створенню в Україні регуляторного органу державного контролю якості лікарських засобів європейського рівня.

Так, за результатами останнього аудиту європейські інспектори РIC/S визнали законодавство України в сфері обігу лікарських засобів та систему якості Держлікінспекції МОЗ такими, що відповідають вимогам РIC/S, а отже, — європейським та міжнародним вимогам.

Партнерами РIC/S є такі міжнародні організації, як ВОЗ, ЮНІСЕФ, Європейська агенція лікарських засобів та Європейський директорат з якості лікарських засобів.

А. Захараш зазначив, що Держлік­інспекцією МОЗ заплановано по­етапне впровадження системи якості, розробленої відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 (міжнародного стандарту ISO 9001:2008), у всіх територіальних підрозділах.

Головними завданнями фармацевтичної галузі нині є:

 • створення конкурентного середовища; забезпечення знаходження в обігу на території України лікарських засобів, виготовлених виключно на виробництвах з дотриманням умов GMP;
 • усунення торгових бар’єрів для українських фармацевтичних виробників на зовнішніх ринках;
 • покращення якості лікарських засобів, що знаходяться на українському ринку.

З метою забезпечення обігу на території України ліків, виготовлених виключно на виробництвах з дотриманням умов GMP, заплановано внесення змін в низку нормативно-правових актів, зокрема в постанову КМУ від 26.05.2005 р. № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» щодо надання в пакеті реєстраційних документів офіційного документа, що підтверджує відповідність виробництва лікарського засобу вимогам GMP; та до постанови КМУ від 14.09.2005 р. № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, що ввозяться в Україну».

Крім того, Держлікінспекцією МОЗ розроблено проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України», який пройшов обговорення у профільному урядовому комітеті, але у зв’язку зі зміною керівного складу центральних органів виконавчої влади його повернуто для приведення у відповідність до регламентних вимог. У цьому проекті постанови невідповідності лікарських засобів поділені на 3 класи, залежно від яких Держлікінспекція МОЗ буде вживати відповідних заходів.

Планується також внести зміни до наказу МОЗ від 30.10.2001 р. № 436 «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі», та наказу МОЗ від 08.07.2010 р. № 349 «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів».

З метою недопущення на фармацевтичний ринок України неякісних, фальсифікованих лікарських засобів та виробів медичного призначення у листопаді 2010 р. у Москві підписано Меморандум про взаєморозуміння між Федеральною службою з нагляду у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку (Російська Федерація) та Держлікінспекцією МОЗ, яким передбачено обмін інформацією щодо:

 • вимог чинного законодавства держав у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів і виробів медичного призначення, які знаходяться в обігу на території держав;
 • виявлення недоброякісних і фальсифікованих лікарських засобів і виробів медичного призначення;
 • участі у наукових нарадах, симпозіумах, семінарах і форумах, які проводяться в Російській Федерації та Україні;
 • обміну фахівцями, передовим досвідом, практиками і методиками, дослідними та іншими матеріалами.

Сергія СураТакож Держлікінспекція МОЗ планує підписання меморандумів про взаєморозуміння з регуляторними органами у сфері обігу лікарських засобів Китаю та Індії, що надасть можливість отримувати інформацію стосовно субстанцій, які будуть ввезені на територію України із зазначених країн.

З метою оперативного виявлення фальсифікованих лікарських засобів планується закупити інфрачервоні спектрофотометри ближньої дії, а також створити та постійно поновлювати бібліотеку даних інфрачервоних спектрів.

У.П.Р. МенонаЗавершили конференцію доповіді Сергія Сура, директора з досліджень та розробки Корпорації «Артеріум»,який розглянув питання взаємодії українських фармацевтичних підприємств з Держлікінспекцією МОЗ з точки зору виробника, та У.П.Р. Менона, голови Асоціації індійських фармацевтичних виробників (Indian Pharmaceutical Manufacturers' Association— IPMA), який проаналізував розвиток ринку генеричних препаратів та його вплив на Україну.

Після кожного виступу, озвученого під час конференції, слухачі ставили доповідачам численні питання, і така зацікавленість невипадкова — проблеми здійснення державного нагляду в сфері обігу лікарських засобів залишаються дуже актуальними в умовах вітчизняного законодавства. Проте, в Новому 2011 році хочеться побажати всім представникам фармацевтичної галузі продовжити активну і плідну роботу над забезпеченням українців якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами.

Ганна Барміна,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті