Розширене засідання Колегії МОЗ України: підбито підсумки 2013 р.

Раиса Богатырева23–24 січня 2014 р. відбулося розширене засідання Колегії МОЗ України, під час якого підбито підсумки діяльності системи охорони здоров’я у 2013 р. та розглянуто низку актуальних питань галузі. У рамках даної публікації пропонуємо читачам ознайомитися з інформацією, що була представлена учасникам засідання. Так, діяльність Міністерства охорони здоров’я України у 2013 р. була спрямована на реалізацію основних завдань Програми економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» у сфері охорони здоров’я — підвищення якості та доступності медичних послуг, поліпшення ефективності державного фінансування сфери охорони здоров’я, створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових умов праці.

Серед пріоритетних напрямів діяльності сфери охорони здоров’я минулого року:

 • продовження формування мережі первинної медичної допомоги на основі нових стандартів;
 • подальша робота над формуванням інституту сімейної медицини і підвищенням кваліфікації сімейних лікарів;
 • підвищення стандартів надання екстреної медичної допомоги;
 • реалізація Національного проекту «Нове життя — нова якість охорони материнства і дитинства»;
 • модернізація медичної допомоги вторинного рівня шляхом визначення закладів для створення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування з відділеннями екстреної медичної допомоги;
 • формування електронних реєстрів пацієнтів;
 • покращення якості медичної допомоги шляхом розробки та впровадження стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини (насамперед вразливим верствам населення — особам похилого віку, інвалідам, дітям);
 • посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи за всіма напрямками діяльності МОЗ України.

Сучасна медико-демографічна ситуація в Україні

Чисельність населення України продовжує зменшуватися. Протягом 2012 р. чисельність населення України скоротилася на 43,2 тис. осіб і на початок 2014 р. становила 45,4398 млн осіб.

Найбільші коефіцієнти природного зменшення населення зафіксовано у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській областях.

Зниження народжуваності і перехід до однодітності є характерною рисою новітніх демографічних процесів у нашій країні. Низька народжуваність та пов’язане з нею незабезпечення самовідтворення населення є феноменом і основним викликом для багатьох європейських країн. Проте в Україні це поєднується з різким погіршенням здоров’я населення, у тому числі репродуктивного, високим рівнем смертності, що для розвинених країн не характерне.

У 2013 р. кількість народжених дітей зменшилася на 19 тис. порівняно з 2012 р. і на 11,2 тис. порівняно з 2008 р. Надзвичайно низький рівень народжуваності виявлено на Чернігівщині, Луганщині, Сумщині, Черкащині та Донеччині.

Серед причин смерті населення нашої країни у 2012 р., як і в попередні роки, посідають хвороби системи кровообігу (66,3% від загалу померлих), новоутворення (13,9%), зовнішні причини смерті (5,9%), хвороби органів травлення (4,2%) і органів дихання (2,5%).

Помітно зросла тривалість життя українців. Так, у 2013 р. очікувана тривалість життя при народженні порівняно з 2007 р. збільшилася на 3 роки.

Кадрове забезпечення

В останні роки показник забезпеченості закладів охорони здоров’я лікарями залишається стабільним і становить 27,3 лікаря на 10 тис. населення. Однак усе ще актуальна проблема кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я у сільській місцевості, про що свідчить низька укомплектованість цих закладів лікарями та понад 7 тис. вакансій у сільській медицині. Також відзначаються суттєві проблеми щодо укомплектування лікарських посад у первинній ланці, фтизіатричній, патолого-анатомічній, рентгенологічній, лабораторній службах. Загалом показник укомплектованості штатних посад лікарів фізичними особами у 2013 р. становив 82,5%. За даними МОЗ України, залишаються вакантними понад 20,1 тис. посад лікарів.

Забезпеченість молодшими спеціалістами з медичною освітою в Україні становить 89 на 10 тис. населення.

Минулого року вжито низку системних заходів щодо поліпшення кадрового забезпечення галузі. Так, майже у 4 рази (до 1675 осіб) порівняно з 2010 р. збільшилася кількість випускників вищих медичних навчальних закладів, які направлені на роботу сімейними лікарями.

Працевлаштовано до закладів охорони здоров’я комунальної та державної форм власності 4,2 тис. лікарів (практично 100 % від загального випуску осіб за державним замовленням), і більше половини з них направлено до закладів охорони здоров’я у сільської місцевості.

З огляду на кадровий дефіцит, який має місце у галузі, МОЗ України зверталося до Президента України та Прем’єр-міністра України з клопотанням щодо збільшення обсягів державного замовлення на підготовку лікарів до 7,7 тис. осіб.

Оплата праці медичних працівників

Протягом останніх 3 років значну кількість проблемних питань в оплаті праці працівників галузі вирішено, зокрема:

 • встановлено надбавку за вислугу років;
 • підвищено рівень заробітної плати медичним працівникам спеціалізованих протитуберкульозних закладів;
 • надано право на одноразову адресну допомогу в розмірі 5 мінімальних заробітних плат випускникам, які взяли зобов’язання відпрацювати не менше 3 років у сільській місцевості;
 • медичним і фармацевтичним працівникам, які перебувають в установах післядипломної освіти або на курсах підвищення кваліфікації, збережено зарплату за сумісництвом;
 • медичним та фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів призначено допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки;
 • медпрацівникам первинної ланки в пілотних регіонах надано надбавку за обсяг та якість виконаної роботи.

Проте, незважаючи на вищезазначені заходи, рівень середньої заробітної плати в галузі нижчий за такий у працівників промисловості та освіти: станом на 1 грудня 2013 р. вона становила 2357 грн. (у тому числі лікарі — 3177 грн., середній медперсонал — 2186 грн., молодший медперсонал — 1474 грн.), а у промисловості — 3759 грн.

Якість фармацевтичної допомоги

З метою покращення доступності для пацієнтів знеболювальних препаратів, у тому числі опіоїдних анальгетиків, при наданні паліативної допомоги МОЗ України було реалізовано деякі кроки. У лютому 2013 р. вирішено питання стосовно реєстрації таблетованої форми морфіну та налагодження його виробництва ТОВ «ІнтерХім». Спрощено виписування рецептів та порядок відпуску їх з аптек, зокрема затверджено новий Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я відповідно до постанови КМУ від 13.05.2013 р. № 333. Наказом МОЗ України від 15.03.2013 р. № 203 внесено зміни до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 р. № 360, відповідно до яких збільшено термін дії спеціального рецептурного бланку ф-3 з 5 до 10 днів; виключено норму стосовно необхідності відпуску наркотичних (психотропних) лікарських засобів тільки з аптек та аптечних складів (баз), які розташовані в одній адміністративно-територіальній одиниці з лікувально-профілактичним закладом; лікарям дозволено виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для 15-денного курсу лікування.

У 2013 р. затверджено нову редакцію Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення (наказ МОЗ України від 4 січня 2014 р. № 3).

Значну увагу в зазначеному документі приділено саме удосконаленню процедури експертизи реєстраційних матеріалів різних груп препаратів, зокрема біосимілярів, до яких переважно належать інноваційні препарати для лікування онкологічних, орфанних захворювань. Відповідно до Директиви ЄС 2001/83 актуалізовано визначення багатьох термінів, кваліфікацію типів змін, що вносяться до реєстраційних матеріалів на зареєстровані лікарські засоби, запроваджено чітку схему документообігу та можливість відслідковування термінів проходження будь-якого етапу експертизи до моменту її завершення та підготовки наказу МОЗ України про затвердження реєстраційної процедури та видачі заявнику реєстраційного посвідчення.

З метою надання необхідної медичної допомоги населенню при лікуванні соціально небезпечних хвороб (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити) при реєстрації оригінальних лікарських засобів та лікарських засобів, що включені до переліку ВООЗ прекваліфікованих лікарських засобів, спрощено передреєстраційний контроль, експертиза матеріалів щодо вищезазначених лікарських засобів триває не більше 90 робочих днів, починаючи з дати офіційного надходження матеріалів, експертиза реєстраційних матеріалів здійснюється позачергово та без сплати вартості експертних робіт.

З метою удосконалення Правил виписування рецептів на лікарські засоби внесено зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360, відповідно до яких дозволено виписувати рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування за узгодженням зі структурними підрозділами охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Фельдшерам закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування виписувати рецепти хворим із затяжними і хронічними захворюваннями у разі продовження лікуючим лікарем курсу лікування із зазначенням своєї посади та завіренням цього рецепта власним підписом та печаткою закладу охорони здоров’я (наказ МОЗ України від 04.10.2013 р. № 858, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.10.2013 р. за № 1799/24331).

З метою забезпечення споживачів безпечними та ефективними виробами медичного призначення МОЗ України розроблено та Урядом затверджено технічні регламенти щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, положення яких відповідають законодавству ЄС. Впровадження та виконання вимог технічних регламентів визначить організаційні вимоги до розроблення, виробництва, обігу, безпеки та ефективності медичних виробів. Таким чином, з 1 липня 2014 р. застосовуватиметься нова процедура введення в обіг медичних виробів.

Протягом 2013 р. продовжувалася реалізація Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі — Пілотний проект).

У Державному бюджеті України на здійснення часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою було виділено 191,6 млн грн. 27 регіонів України використали 159,885 млн грн., що становить 83,43% загальної суми отриманих коштів. Минулого року було виписано більше 24,35 млн рецептів на лікарські засоби, задіяні в Пілотному проекті, а відшкодування вартості здійснено за 11,3 млн рецептів, що становить 46,41% їх загальної кількості. Отримали антигіпертензивні ліки більше 9 млн громадян. З початку року кількість аптечних закладів, задіяних у Пілотному проекті, збільшилася у 3,3 раза — з 3662 до 12 117.

Динаміка оптових (середньозважених) та роздрібних (середньозважених) цін на гіпотензивні лікарські засоби, на які поширюється дія Пілотного проекту, за період травень 2012 — листопад 2013 р. свідчить, що оптові ціни на такі лікарські засоби знизилися в середньому на 9,5 %, у тому числі за жовтень 2013 — листопад 2013 р. — на 0,8%; роздрібні ціни знизилися в середньому на 16%, у тому числі за жовтень 2013 — листопад 2013 р. — на 0,5 %.

Наказом МОЗ України від 15.08.2013 р. № 726 затверджено у новій редакції Порядок розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних) цін на такі засоби, а наказом МОЗ України від 10.09.2013 р. № 794 — Реєстр граничних рівнів оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 22.08.2013 р.

З моменту введення в дію оновлених реєстру граничного рівня оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та системи відшкодування їх вартості споживання антигіпертензивних препаратів, включених у Пілотний проект, які підпадають під відшкодування, істотно збільшилося.

Фармацевтичне виробництво

За попередніми даними Державної служби статистики України, обсяг реалізованої фармацевтичної продукції вітчизняними підприємствами за 11 міс 2013 р. у грошовому вираженні становив понад 10,4871 млрд грн., що на 19,4% більше, ніж за відповідний період 2012 р.

У січні–листопаді 2013 р. обсяг експорту фармацевтичної продукції порівняно з 11 міс 2012 р. збільшився на 2,3% та становив 1,758 млрд грн.

Індекс споживчих цін на лікарські засоби в листопаді 2013 р. становив 103,1%, тоді як індекс споживчих цін — 100,0%. Індекс цін виробників фармацевтичних препаратів і матеріалів становить 107,8% (до грудня 2012 р.), а індекс цін виробників промислової продукції — 101,0%.

Пропонуємо увазі проект рішення Колегії МОЗ України щодо забезпечення якості медичної допомоги.

Ганна Барміна,

фото надано прес-службою МОЗ України

Проект рішення

У напрямі забезпечення якості медичної та фармацевтичної допомоги Колегія МОЗ України вирішила:

Заступнику міністра — керівнику апарату Р. Богачеву, Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги (Т. Донченко), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей):

подовжити реалізацію Пілотного проекту з поетапним поширенням його дії на перелік лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні гіпертонічною хвороби та включені до медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, розроблених на засадах доказової медицини.

Термін виконання — лютий 2014 р.

Голові Державної служби України з лікарських засобів (О. Соловйов):

посилити контроль за рецептурним відпуском лікарських засобів;

забезпечити контроль за наявністю в аптечних закладах всього асортименту лікарських засобів, задіяних у Пілотному проекті, особливо вартість яких відшкодовується (пов­ний асортимент І та ІІ групи);

активізувати інформаційну роботу щодо впровадження Пілотного проекту з боку працівників територіальних органів Держлікслужби України.

Термін виконання — постійно

МОЗ АР Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

забезпечити наявність у закладах (підрозділах) первинної медико-санітарної допомоги, у профільних відділеннях стаціонарів інформаційних матеріалів щодо реалізації Пілотного проекту;

активізувати роз’яснювальну роботу серед населення через місцеві засоби масової інформації (радіо, телебачення, газети) з питань реформування, шляхів покращення надання послуг, реалізації Пілотного проекту;

створити в громадських місцях пункти для вимірювання артеріального тиску та інформування населення щодо реалізації Пілотного проекту та його переваг;

зобов’язати лікарів вести роз’яснювальну роботу серед пацієнтів щодо реалізації Пілотного проекту.

Термін виконання — постійно

Заступнику міністра — керівнику апарату Р. Богачеву, Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги (Т. Донченко):

затвердити зміни до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, з метою поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами;

термін виконання — березень 2014 р.

забезпечити удосконалення правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів;

термін виконання — вересень 2014 р.

розробити механізм введення в обіг та експлуатації медичних виробів, які пройшли процедуру державної реєстрації та внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення.

Термін виконання — червень 2014 р.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті