Звільнення від оподаткування ПДВ ліків та медичних виробів: нове роз’яснення ДПС

Державна податкова служба України оприлюднила нове роз’яснення положень Закону Украї­ни від 30.03.2020 р. № 540-IX, яким внесено зміни до пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Цими змінами передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), за переліком, визначеним постановою КМУ від 20.03.2020 р. № 224.

У листі уточнюється, що викладена в ньому інформація носить виключно інформаційний характер та не є індивідуальною податковою консультацією, оскільки не базується на особливостях фактичних обставин операцій конкретного платника податку. Тому кожен платник податку в порядку ст. 52–53 ПКУ може звернутися до контролюючого органу із наведенням фактичних обставин операцій та наданням відповідних матеріалів для отримання індивідуальної податкової консультації.

Законом № 540 визначено, що норми пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ застосовуються до операцій, здійс­нених у період, починаючи з 17 березня 2020 р., і до останнього числа місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого Урядом.

Тому в ДПС зазначають, що операції з постачання на митній території України після 17 березня 2020 р. раніше ввезених товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання) за Переліком постанови № 224 звільняються від оподаткування незалежно від того, коли відбулося їх ввезення на митну територію України, — до 17 березня 2020 р. чи після такої дати.

Стосовно того, чи можна не застосовувати пільгу з оподаткування ПДВ, у ДПС зазначають, що згідно з нормами ПКУ податкові пільги надаються не окремим платникам податків, а застосовуються при здійсненні операцій з постачання тих чи інших товарів чи надання тих чи інших послуг. Тому платники ПДВ не мають права ні відмовитися, ні зупинити використання режиму звільнення від оподаткування на один чи декілька звітних періодів, якщо дію пільги прямо не зупинено чи не обмежено відповідними нормами ПКУ.

Таким чином, вартість товарів, що включені до Переліку № 224, повинна визначатися без ПДВ з настання дати запровадження цієї пільги. Відповідно до Закону № 540 з 17 березня 2020 р. ця вимога законодавства застосовується незалежно від того, чи містять договори та первинні документи, складені на постачання таких товарів, положення щодо необхідності нарахування ПДВ чи ні, а також незалежно від дати укладення таких договорів.

КОРИГУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

У ДПС наголошують, що платникам податку слід забезпечити проведення коригування податкових зобовязань з ПДВ щодо операцій, які були здійснені (відбулася «перша подія») з дати запровадження пільги з оподаткування (з 17 березня 2020 р.) до дати набрання чинності Законом № 540 (до 2 квітня 2020 р.).

При цьому платники податку мають провести перерахунки, згідно з якими сума ПДВ, сплачена (нарахована) у складі вартості придбаних товарів та відображена в податкових накладних, складених щодо операцій із такими товарами, які відбулися в період з 17.03.2020 до 1.04.2020 р. (включно), має бути або повернута покупцям, або зарахована в рахунок оплати вартості наступних поставок.

При проведенні такого коригування:

  • платник податку — постачальник повинен скласти розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена з нарахуванням ПДВ, у якому вказати зі знаком «мінус» показники щодо поставлених товарів із Переліку постанови № 224. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) отримувачем (покупцем) товарів;
  • платник податку — постачальник повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну на операцію з постачання товарів з Переліку постанови № 224, яка звільняється від оподаткування, без нарахування ПДВ.

У випадку, якщо постачання товарів, що включені до Переліку постанови № 224, здійснювалося з нарахуванням ПДВ кінцевому споживачу (неплатнику ПДВ), у зв’язку з чим повернення сплаченого податку покупцям неможливе, коригування нарахованих сум податкових зобов’язань безпосереднім продавцем не здійснюється. Відповідна сума ПДВ, одержаного від кінцевих споживачів — неплатників податку у складі ціни товарів, враховується таким продавцем при визначенні податкових зобов’язань з ПДВ за відповідний звітний період у загальному порядку.

Розрахунки коригування до податкових накладних складаються на дату повернення сум податку покупцям, а у разі зарахування таких сум податку в рахунок майбутніх поставок — на дату такого зарахування. При цьому у разі зарахування сум податку, нарахованих (сплачених) при постачанні товарів з Переліку постанови № 224 в період з 17.03.2020 до 1.04.2020 р. (включно), у рахунок майбутніх постачань — на дату такого зарахування складається податкова накладна на операцію з постачання товарів за номенклатурою, визначеною договором щодо обсягу таких майбутніх постачань.

Податкова накладна, яка складається разом з розрахунком коригування на заміну податкової накладної, що була складена з 17 березня 2020 р. на операцію з постачання товарів з Переліку постанови № 224, складається на дату здійснення першої події. Тобто дати створення податкової накладної, складеної з 17 березня 2020 р. на операцію з постачання товарів з Переліку постанови № 224 з нарахуванням суми ПДВ, та податкової накладної, складеної на цю ж операцію із зазначенням пільги з оподаткування, не повин­ні відрізнятися.

При складанні податкової накладної за операціями з постачання товарів, які включені до Переліку постанови № 224:

  • у верхній лівій частині податкової накладної у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» робиться помітка «Без ПДВ»;
  • у графі 8 розділу Б (таблична частина) податкової накладної вказується код ставки податку «903»;
  • у графі 9 зазначається код пільги, визначений Довідником пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів (далі — Довідник). Згідно із Довідником № 98/2, складеним станом на 2 квітня 2020 р. (який розміщено за посиланням), для операцій з постачання товарів, включених до Переліку постанови № 224, застосовується код пільги 14060544.

У разі якщо у платника відсутня можливість зареєструвати в ЄРПН податкову накладну із зазначенням у графі 9 такої накладної коду пільги 14060544, то платник податку у графі 9 має можливість проставити умовний код «99999999».

У разі одночасного постачання товарів, включених до Переліку постанови № 224 (операції з постачання яких звільняються від оподаткування), та будь-яких інших товарів та послуг, операції з постачання яких підлягають оподаткуванню за ставкою ПДВ 7 або 20%, платник податку має складати окремі податкові накладні для постачання товарів у межах оподатковуваних та звільнених від оподаткування ПДВ операцій, адже одночасного відображення в одній податковій накладній цих двох типів операцій не передбачено.

При складанні розрахунку коригування до податкових накладних, складених з 17 березня 2020 р. на операції з постачання товарів з Переліку постанови № 224 з нарахуванням суми ПДВ, у графі 2.1 розділу Б «Код причини коригування» слід вказувати одну з причин коригування, яка дає можливість привести показники податкової накладної, для якої складається такий розрахунок коригування, до значення «нуль» (тобто «обнулити» податкову накладну). Наприклад, застосовувати код 103 «Повернення товару або авансових платежів».

Роз’яснення щодо особливостей складання розрахунків коригування до податкових накладних, у тому числі із застосуванням кодів коригування, надано листом ДФС від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на вебпорталі ДПС за посиланням.

Стосовно того, як платнику податку відоб­разити в податковій звітності розрахунки коригування до податкових накладних, складених з 17.03.2020 р., у ДПС зазначають, що у податковій звітності операція з постачання товарів з Переліку постанови № 224, яка звільняється від оподаткування ПДВ, відображається операцією, за якою має бути складена податкова накладна без нарахування ПДВ.

Тож податкові накладні, складені з 17 березня на операції з постачання товарів з Переліку постанови № 224 з нарахуванням суми ПДВ, та розрахунки коригування до таких податкових накладних у податковій декларації з ПДВ за березень та будьякі наступні звітні періоди не відображаються.

Тобто в декларації за березень операція з постачання товарів з Переліку постанови № 224 відоб­ражається виключно як звільнена від оподаткування ПДВ.

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Платник податку, який уже подав податкову звітність з ПДВ за березень 2020 р. і включив у таку податкову звітність податкові накладні, складені з 17 березня 2020 р. на операції з постачання товарів з Переліку постанови № 224 з нарахуванням суми ПДВ, до 21 квітня 2020 р. (включно) має право подати «Звітну нову» податкову декларацію з ПДВ з виправленими показниками.

Якщо ж платник податку, який при складанні податкової звітності з ПДВ за березень 2020 р. включив податкові накладні, складені з 17 березня 2020 р. на операції з постачання товарів з Переліку постанови № 224 з нарахуванням суми ПДВ і не подав «Звітну нову» податкову декларацію з ПДВ у термін до 21 квітня 2020 р. (включно) з виправленими показниками — такий платник податку має право подати до податкової звітності з ПДВ за березень 2020 р. уточнювальний розрахунок, на підставі якого зменшити податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані за операцією з постачання товарів з Переліку постанови № 224.

Такий самий підхід застосовується у разі проведення коригування податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих у період з 17 березня до 1 квітня 2020 р. (включно), у періоди після 21 квітня 2020 р. Подання зазначеного уточнювального розрахунку не призводить до нарахування штрафних санкцій, оскільки відсутній факт заниження податкових зобов’язань з ПДВ.

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

У ДПС звертають увагу, що оскільки податкові накладні, які були складені в період з 17 березня до 1 квітня 2020 р. (включно) із застосуванням ставки 7 або 20% вважаються такими, що складені з порушенням (не відповідають вимогам) положення пункту 71 підрозділу 2 Розділу ХХ ПКУ, а тому суми ПДВ, зазначені у таких податкових накладних, не можуть бути включені до складу податкового кредиту будьякого звітного періоду.

У випадку якщо платник податку — покупець уже подав податкову звітність з ПДВ за березень 2020 р. і включив суми «вхідного» ПДВ, зазначені у таких податкових накладних, до складу податкового кредиту, то такому платнику необхідно подати «Звітну нову» податкову декларацію з ПДВ, у якій виключити такі суми ПДВ зі складу податкового кредиту, або подати відповідний уточнювальний розрахунок, якщо до 21 квітня 2020 р. (включно) «Звітна нова» податкова декларація з ПДВ за березень 2020 р. не буде подана.

Також у ДПС підкреслюють, що згідно із Законом України від 17.03.2020 р. № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійс­нення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», протягом періоду з 1 березня до 31 травня 2020 р. не застосовуються санкції за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН. 

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»,
фото facebook.com/TaxUkraine
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті