Аптечний продаж за підсумками I півріччя 2021 р.

Пандемія COVID-19 продовжує впливати на розвиток економіки, однак цей вплив значно менший, ніж у 2020 р. У І кв. 2021 р. все ще фіксується спад валового внутрішнього продукту (ВВП). За даними Державної служби статистики України (ДССУ), зменшення ВВП за І кв. 2021 р. становило 2,2% порівняно з відповідним періодом минулого року. Наразі Україна стає на шлях економічного зростання, втім більшою мірою це пов’язано з низькою базою порівняння у 2020 р. За розрахунками Міністерства економіки, зростання у ІІ кв. 2021 р. становитиме близько 6% порівняно з ІІ кв. 2020 р. Також Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2021 р. на 4,1%. За даними ДССУ, у 2020 р. зафіксовано досить низький рівень інфляції — 2,7%. У 2021 р. темпи інфляції підвищилися та за підсумками січня–червня становили 8,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. На фоні низької бази порівняння минулого року фармацевтичний ринок також продемонстрував значне зростання у ІІ кв. 2021 р. Також продовжується позитивна тенденція до зростання заробітної плати та доходів населення. За даними Національного банку України (НБУ), у травні середня заробітна плата зросла на 21%, що також позитивно впливає на розвиток фармринку. У даній публікації розглянуто ключові показники і тренди фармацевтичного ринку України* за підсумками I півріччя 2021 р. Під час підготовки матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

За підсумками І півріччя 2021 р. загальний обсяг аптечного продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» становив 64,7 млрд грн. що еквівалентно 2,3 млрд у доларовому вираженні. В упаковках обсяги продажу становлять 858,4 млн упаковок. Зростання продажу в гривневому вираженні становить 22,6%, у доларовому еквіваленті — 13,7% та в упаковках — 1,1% (рис. 1).

+22,6% зростання фармринку в національній валюті за підсумками І півріччя 2021 р.

Щодо внеску окремих категорій товарів «аптечного кошика» в розвиток ринку, то зростання в грошовому вираженні фіксується для всіх категорій. Втім в упаковках зафіксовано зменшення обсягів продажу лікарських засобів. Значні темпи зростання продовжує демонструвати сегмент дієтичних добавок (табл. 1).

Рис. 1
Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками І півріччя 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з попереднім роком
Таблиця 1. Роздрібний продаж різних категорій товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2019–2021 рр.
I півріччя Лікарські засоби Медичні вироби Косметика Дієтичні добавки Ринок в цілому
Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, %
Грошове вираження, млн грн
2019 40 613,9 15,5 83,0 3 685,3 16,8 7,5 1 741,2 16,2 3,6 2 880,8 36,9 5,9 48 921,3 16,7
2020 42 889,1 5,6 81,3 4 573,1 24,1 8,7 1 923,0 10,4 3,6 3 396,6 17,9 6,4 52 781,8 7,9
2021 52 525,6 22,5 81,2 4 745,4 3,8 7,3 2 164,8 12,6 3,3 5 277,2 55,4 8,2 64 713,0 22,6
Натуральне вираження, млн упаковок
2019 542,2 –3,3 64,3 239,2 –0,5 28,4 23,7 1,3 2,8 38,4 12,3 4,5 843,4 –1,8
2020 525,0 –3,2 61,8 260,9 9,1 30,7 24,5 3,5 2,9 38,7 0,8 4,6 849,1 0,7
2021 518,0 –1,3 60,3 262,4 0,6 30,6 24,6 0,4 2,9 53,4 37,9 6,2 858,4 1,1

В розрізі товарів українського та зарубіжного виробництва у I півріччі 2021 р. продовжується тренд щодо посилення позицій зарубіжних виробників для всіх категорій, окрім дієтичних добавок, у якій, навпаки, українські виробники нарощують свою частку. Загалом же на ринку в натуральному вираженні домінують вітчизняні компанії, а в грошовому — зарубіжні (рис. 2).

Рис. 2
Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2020–2021 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками І півріччя 2021 р. становила 75,4 грн і зросла на 21,3% порівняно з аналогічним періодом 2020 р. (рис. 3). У досліджуваний період найдорожчою категорією стали лікарські засоби, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 101,4 грн. Для дієтичних добавок цей показник становить 98,9 грн, косметики — 88,1 грн, медичних виробів — 18,1 грн.

Рис. 3
Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками І півріччя 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

Як уже зазначалося, сегмент дієтичних добавок демонструє високі темпи зростання, значно перевищуючи середньоринкові. Така тенденція сприяє продовженню тренду щодо збільшення їх частки в загальній структурі фармацевтичного ринку. Цей тренд спостерігається вже декілька років. За підсумками I півріччя 2021 р. частка дієтичних добавок становить 7,9% та збільшилася за останні 5 років більш ніж у 2 рази (рис. 4).

Рис. 4
Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2016 р. до II кв. 2021 р. в грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Лікарські засоби є найбільшим сегментом фармацевтичного ринку, а тому варто розглянути його більш детально. У досліджуваний період обсяг аптечного продажу лікарських засобів становив 52,5 млрд грн, 518 млн упаковок і 1,9 млрд дол. США. Зростання в гривневому вираженні становить 22,5%, у доларовому — 13,7%. У натуральному ж вираженні зафіксовано незначний спад на рівні 1%.

У ІІ кв. 2021 р. обсяги продажу ліків зросли на 60% у гривневому вираженні, на 56% — у доларовому та на 28% в упаковках

Нагадаємо, що у І кв. 2021 р. обсяги продажу в гривневому вираженні майже не змінилися порівняно з аналогічним періодом 2020 р. А у доларовому та натуральному вираженні фіксувався спад на рівні 10 та 19% відповідно. Аналіз помісячної динаміки роздрібного продажу лікарських засобів чітко демонструє, що значне зростання ринок лікарських засобів продемонстрував саме у ІІ кв. 2021 р. (рис. 5). Це пов’язано більшою мірою з низькою базою порівняння, оскільки у минулому році в цей період в Україні було запроваджено загальнонаціональний локдаун, внаслідок чого обсяги продажу лікарських засобів суттєво зменшилися.

Рис. 5
Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також у доларовому еквіваленті за період з січня 2019 р. до червня 2021 р. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

Слід зауважити, що у І кв. 2021 р. ринок розвивався переважно за рахунок зростання цін, про що свідчить високий показник інфляційної складової. Втім у ІІ кв. вплив інфляції значно зменшився і ринок розвивався переважно за рахунок зростання обсягів проданих упаковок та перерозподілу споживання в бік більш дорогих препаратів, про що свідчить високий показник індексу заміщення (рис. 6).

Рис. 6
Індикатори зміни обсягу аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період з січня 2019 р. до червня 2021 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Також варто відзначити, що інфляція в охороні здоров’я та на фармринку нижча, ніж по країні в цілому. Так, за даними ДССУ, загальний рівень інфляції за підсумками січня–червня 2021 р. становить 8,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У цей же період інфляція в системі охорони здоров’я становила 7,2%, а для сегменту «фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання» — 6,8%.

Серед основних трендів фармацевтичного ринку в останні роки простежується зростання частки дороговартісних препаратів, рецептурних ліків та засобів зарубіжного виробництва. Ці тенденції продовжуються і в досліджуваний період (рис. 7, 8 і 9).

Рис. 7
Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2012–2021 рр.
Рис. 8
Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2012–2021 рр.
Рис. 9
Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2012–2021 рр.

Щодо структури споживання лікарських засобів, то у I півріччі 2021 р. фіксується суттєве зростання споживання антитромботичних засобів (рис. 10). Також продовжується тенденція до збільшення споживання антибіотиків, які широко використовуються для терапії при COVID-19, а також лікування пневмонії.

Рис. 10
Топ-10 груп АТС-класифікації 2-го рівня за підсумками І півріччя 2021 р. в грошовому вираженні із зазначенням темпів зростання у порівнянні з 2020 р.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

У I півріччі 2021 р. топ-3 за обсягами продажу лікарських засобів та дієтичних добавок склали компанії «Фармак», «Дарниця» і «Sanofi» (табл. 2). При цьому зростання обсягів продажу вище середньоринкових продемонстрували 7 компаній з топ-20, що дозволило їм збільшити свою частку на ринку, про що свідчить показник Evolution index (Ei), що характеризує її зміну. Ще 2 компанії зберегли свою частку на ринку.

Таблиця 2. Топ-20 маркетуючих організацій за обсягом аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні за підсумками І півріччя 2021 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за 2019–2020 рр., а також темпів зростання/зниження продажу, Evolution index і частки на ринку
I півріччя Маркетуюча організація Зростання продажу в гривневому вираженні, % Evolution index Частка на ринку, %
2019 2020 2021
1 1 1 Фармак (Україна) 29,3 104 5,87
3 3 2 Дарниця (Україна) 16,4 93 3,44
4 4 3 Sanofi (Франція) 19,7 96 3,38
5 5 4 Teva (Ізраїль) 17,5 94 3,31
6 6 5 Acino (Швейцарія) 35,5 108 3,24
2 2 6 Корпорація Артеріум (Україна) 7,4 86 3,18
7 7 7 Berlin-Chemie (Німеччина) 32,8 106 2,99
8 9 8 KRKA (Словенія) 35,5 108 2,91
9 8 9 Київський вітамінний завод (Україна) 18,3 95 2,64
11 10 10 Кусум Фарм (Україна) 25,5 100 2,43
12 12 11 Юрія-Фарм (Україна) 38,1 111 2,36
10 11 12 Група компаній Здоров’я (Україна) 6,3 85 1,98
13 13 13 Sandoz (Швейцарія) 10,9 89 1,88
14 14 14 Дельта Медікел (Україна) 25,0 100 1,86
21 16 15 Bayer Pharmaceuticals (Німеччина) 52,7 122 1,76
16 15 16 Servier (Франція) 24,4 100 1,68
19 19 17 Abbott Products (Німеччина) 40,7 113 1,44
17 18 18 Борщагівський ХФЗ (Україна) 13,6 91 1,21
23 20 19 Dr. Reddy’s (Індія) 16,7 93 1,18
22 22 20 Gedeon Richter (Угорщина) 19,1 95 1,17

Для збільшення обсягів продажу важливим фактором є активна промоція. Рейтинг компаній за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами лікарських засобів та дієтичних добавок на телебаченні очолюють «Фармак», «Sanofi» та «Acino» (табл. 3). При цьому майже всі компанії з топ-10 збільшили свою присутність на телебаченні, а більшість із них досить суттєво. Стосовно промоції через візити медичних представників (МП), то для більшості компаній характерне зростання візитної активності. Лідерами за кількістю спогадів фахівців охорони здоров’я про промоції за допомогою візитів МП виступають компанії «Acino», «Berlin-Chemie» і «Teva» (табл. 4).

Таблиця 3. Топ-10 маркетуючих організацій за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами лікарських засобів та дієтичних добавок на ТБ*** за підсумками І півріччя 2021 р. із зазначенням темпів зростання/зниження
Маркетуюча організація EqGRP, % Зростання/зниження, %
Фармак (Україна) 48 642,5 102
Sanofi (Франція) 17 033,9 50
Acino (Швейцарія) 13 265,7 74
Київський вітамінний завод (Україна) 10 968,4 16
Кусум Фарм (Україна) 10 881,1 6
Organosyn Life Sciences (Індія) 10 119,4 162
Дарниця (Україна) 9977,4 47
Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобританія) 9758,8 4
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобританія) 9668,5 -2
Sopharma (Болгарія) 9471,8 5
Таблиця 4. Топ-10 маркетуючих організацій за кількістю спогадів фахівців охорони здоров’я про промоції реклами лікарських засобів та дієтичних добавок за допомогою візитів МП**** за підсумками І півріччя 2021 р. із зазначенням темпів зростання/зниження
Маркетуюча організація Кількість згадувань про візити МП, тис. Зростання/зниження, %
Acino (Швейцарія) 71,1 69
Berlin-Chemie (Німеччина) 69,4 21
Teva (Ізраїль) 67,8 27
Фармак (Україна) 54,6 5
KRKA (Словенія) 48,3 16
Кусум Фарм (Україна) 48,1 48
Дарниця (Україна) 45,6 28
Київський вітамінний завод (Україна) 36,2 14
Sanofi (Франція) 27,5 -7
Корпорація Артеріум (Україна) 26,9 25

Топ-3 брендів лікарських засобів та дієтичних добавок за обсягом роздрібного продажу у грошовому вираженні за підсумками I півріччя 2021 р. склали препарати Ксарелто, Німесил і Нурофєн (табл. 5).

Таблиця 5. Топ-20 брендів лікарських засобів за обсягом аптечного продажу в грошовому вираженні за підсумками І півріччя 2010 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за 2019–2020 рр.
I півріччя Бренд
2019 2020 2021
2 1 1 КСАРЕЛТО
3 4 2 НІМЕСИЛ
1 2 3 НУРОФЄН
5 3 4 СПАЗМАЛГОН
6 14 5 СИНУПРЕТ
10 10 6 ТІВОРТІН
12 8 7 ДЕТРАЛЕКС
7 9 8 РЕОСОРБІЛАКТ
17 13 9 БІФРЕН
11 6 10 ЦИТРАМОН
29 32 11 КАРДІОМАГНІЛ
27 28 12 ГЕПТРАЛ
52 11 13 ТРИПЛІКСАМ
9 7 14 НО-ШПА
15 20 15 ЕВКАЗОЛІН
35 12 16 НОВІРИН
25 15 17 КАНЕФРОН
23 27 18 КРЕОН
32 19 19 МАГНЕ-B6
4 5 20 НАТРІЮ ХЛОРИД

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

Трійка лідерів у сегменті дистрибуції залишається незмінною, це компанії «БаДМ», «Оптима-Фарм» і «Вента.ЛТД». Вони продовжують нарощувати свою частку в сегменті поставок. За підсумками I півріччя 2021 р. питома вага поставок цих дистриб’юторів становить 85,7%. Для порівняння: у I півріччі 2020 р. цей показник становив 83,4% (рис. 11). При цьому 2 лідери сегменту, між якими точиться жорстка конкурентна боротьба, акумулюють 74,6% поставок.

Рис. 11
Питома вага топ-3 дистриб’юторів за обсягом поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період з січня 2019 р. до червня 2021 р.

ПІДСУМКИ

Динаміка ВВП відповідає раніше прогнозованим тенденціям. У ІІ кв. 2021 р. фіксується поліпшення економічної ситуації з урахуванням низької бази порівняння минулого року. І хоча економіка продовжує знаходитися під впливом пандемії, проте цього року не було жорстких загальнонаціональних карантинних обмежень, в окремих регіонах впроваджувалися локдауни, однак вони не суттєво вплинули на загальний розвиток економіки.

Також на фоні низького базису порівняння фармацевтичний ринок у ІІ кв. 2021 р. продемонстрував суттєве зростання, як у грошовому, так і в натуральному вираженні. Однак слід розуміти, що після спаду у ІІ кв. 2020 р. з серпня ринок відновився, тобто у ІІІ кв. 2021 р. темпи зростання знизяться.

Також слід відзначити продовження тенденцій ринку останніх років. Це збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі ринку, дороговартісних лікарських засобів, рецептурних ліків та препаратів зарубіжного виробництва. Також у сегменті дистрибуції топ-3 постачальники продовжують нарощувати свою частку.

Денис Кірсанов
*Аптечний продаж без урахування АР Крим та зони проведення ООС.
**Граничні показники цінових ніш: низьковартісна ніша — до 22 грн/упаковка, средньовартісна ніша — 22–100 грн/ упаковка, високовартісна ніша — вище 100 грн/упаковка.
***Дані дослідження телевізійної аудиторії належать і надані Індустріальним телевізійним комітетом (ІТК). Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс.
****Моніторинг промоційної активності здійснюється в 25 найбільших містах України серед лікарів 17 спеціальностей і фармацевтів.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті