Аптечний продаж за підсумками 2021 р.: фармринок продовжує зростання, перевищуючи очікування експертів

У 2021 р. вплив пандемії COVID-19 на розвиток роздрібного фармринку був не таким значущим, як у 2020 р. Перш за все це зумовлено відсутністю карантинних обмежень та вакцинацією населення. А тому основ­ними факторами, які впливають на розвиток роздрібного фармацевтичного ринку, є економічна ситуація в країні та добробут населення. Щодо розвитку економіки, то, за даними Міністерства економіки України, у 2021 р. зафіксовано рекордний за всю історію країни обсяг ВВП у майже 200 млрд дол. США. Втім темпи його зростання нижчі, ніж прогнозувалося на початку року, зокрема, на початку року прогнозувалося зростання на 4,6–4,8%, однак вже у жовтні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз до 3,1%. Також погіршено і прогноз зростання ВВП у 2022 р. з 4 до 3,8%. Одним із основних факторів стримання розвитку економіки є високі ціни на енергоносії. Інфляція за підсумками 2021 р. становила 9,4%, що вище цільового показника НБУ у 5%. Однак НБУ прогнозує, що у 2022 р. інфляція знизиться до рівня цільового показника. Стосовно доходів населення, то, за даними Державної служби статистики України (ДССУ), за січень–листопад 2021 р. номінальна заробітна плата підвищилася на 20,7%, а реальна — на 10,3% порівняно з відповідним періодом 2020 р. Доходи населення також продовжують зростати, у ІІІ кв. 2021 р. номінальний дохід населення збільшився на 18%, реальний — на 6,8%. У даній публікації розглянемо ключові показники і тренди фармацевтичного ринку України* за підсумками 2021 р. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

За підсумками 2021 р. загальні обсяги продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» продемонстрували зростання на 20% у гривневому та 18,6% у доларовому вираженні порівняно з попереднім роком, а обсяги продажу у роздрібних цінах становили 136,8 млрд грн або 5 млрд дол. США. В упаковках обсяги продажу становили 1,75 млрд упаковок та збільшилися на 0,9% (рис. 1).

Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з попереднім роком

У структурі аптечного продажу товарів українського та зарубіжного виробництва продовжується тенденція щодо збільшення частки іноземних виробників для всіх категорій товарів «аптечного кошика» у натуральному вираженні та майже для всіх — у грошовому (рис. 2).

Рис. 2. Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2020–2021 рр.

Також слід відзначити продовження тенденції щодо збільшення частки дієтичних добавок в загальній структурі фармацевтичного ринку. За підсумками 2021 р., частка дієтичних добавок становить 8,4%, вона збільшилася за останні 5 років майже удвічі (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з 2017 до 2021 р. в грошовому вираженні

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 2021 р. становила 78,1 грн і зросла на 18,9% порівняно з 2020 р. (рис. 4). У досліджуваний період найдорожчою категорією стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 104 грн. Для лікарських засобів цей показник — 103,8 грн, косметики — 89,3 грн, медичних виробів — 19,3 грн.

Рис. 4. Середньозважена вартість 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2021 рр. із зазначенням темпів зростання порівняно із 2020 р.

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 2021 р., обсяги роздрібного продажу лікарських засобів становили 110,7 млрд грн, 1,1 млрд упаковок і 4,1 млрд дол. Темпи зростання в гривневому вираженні становлять 19,2%, в доларовому — 17,7% та у натуральному — 0,2%.

Слід відзначити, що ринок лікарських засобів у 2021 р. продемонстрував значне зростання в грошовому вираженні та відновився в упаковках. Помісячна динаміка розвитку ринку лікарських засобів свідчить, що у період квітень — червень 2021 р. обсяги продажу демонстрували суттєве збільшення, що у першу чергу пов’язано з низькою базою порівняння 2020 р., коли було впроваджено загальнонаціональний локдаун і цей показник був досить низьким. Однак вже з серпня база порівняння зросла і, відповідно, темпи зростання знизилися, і у грудні вже становили 7% в грошовому вираженні, а в упаковках і зовсім зафіксовано спад (рис. 5).

Рис. 5. Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті за 2021 р. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Індикатори динаміки розвитку ринку лікарських засобів в грошовому вираженні свідчать, що у 2020 р. ринок зростав за рахунок зміни ціни. У 2021 р. ринок розвивався переважно за рахунок перерозподілу споживання у бік більш дорогих препаратів, про що свідчить високий показник індексу заміщення. При цьому суттєвого зростання цін не відбулося, індекс інфляції становив 6,4% (рис. 6). ДССУ надає дані щодо інфляції у 2021 р. в сфері охорони здоров’я на рівні 6,6%, а для фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання — 5,7%. Для порівняння загальний індекс інфляції по країні за підсумками 2021 р. становить 9,4%, для продуктів харчування — 11,3%, комунальних послуг — 23,2%. Тобто ціни на ліки зростають нижчими темпами, ніж на більшість інших товарів.

Рис. 6. Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за 2020 та 2021 р. порівняно з попереднім роком

Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш також свідчить про продовження тенденції щодо перерозподілу споживання у бік більш дорогих препаратів. Частка високовартісних препаратів продовжує збільшуватися (рис. 7).

Рис. 7. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2017–2021 рр.

Тенденцією останніх років є й поступове збільшення частки рецептурних препаратів (рис. 8).

Рис. 8. Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2017–2021 рр.

Ще однією тенденцією є зростання частки зарубіжних ліків, яка у 2021 р. проявилася більш яскраво, особливо у натуральному вираженні (рис. 9).

Рис. 9. Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2017–2021 рр.

Щодо структури споживання ліків у розрізі груп АТС-класифікації 2-го рівня, то, за підсумками 2021 р., суттєве зростання фіксується для антитромботичних засобів та препаратів, які застосовуються при захворюваннях порожнини носа, застуді та кашлю (рис. 10).

Рис. 10. Топ-10 груп АТС-класифікаціїї 2-го рівня за підсумками 2021 р. в грошовому вираженні із зазначенням темпів зростання порівняно з 2020 р.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками 2021 р. лідерами за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок стали компанії «Фармак», «Дарниця» і «Sanofi» (табл. 1). При цьому збільшення обсягів продажу вище середньоринкових продемонстрували 8 компаній з топ-20, що дозволило їм збільшити свою частку на ринку. Про це свідчить показник Evolution index (Ei), що характеризує її зміну. Лідером за зростанням обсягів продажу у 2021 р. серед топ-20 маркетуючих організацій стала компанія «Bayer Pharmaceuticals», збільшивши обсяги продажу на 43%, що дозволило їй значно збільшити свою частку в загальній структурі ринку. Загалом топ-20 фармвиробників акумулюють майже половину усіх обсягів продажу.

Таблиця 1. Топ-20 маркетуючих організацій за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні за підсумками 2021 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за 2019–2020 рр., а також темпів зростання/зменшення обсягів продажу, Evolution index і частки на ринку
№ з/п, рік Маркетуюча організація Приріст продажу в гривневому вираженні, % Evolution index Частка на ринку, %
2019 2020 2021
1 1 1 Фармак (Україна) 25,0 103 5,76
4 2 2 Дарниця (Україна) 17,2 97 3,48
3 5 3 Sanofi (Франція) 17,6 97 3,35
5 4 4 Teva (Ізраїль) 11,9 92 3,28
6 6 5 Acino (Швейцарія) 26,6 104 3,22
2 3 6 Корпорація Артеріум (Україна) 6,9 88 3,14
7 7 7 Berlin-Chemie (Німеччина) 19,3 98 2,84
8 9 8 KRKA (Словенія) 21,3 100 2,76
9 8 9 Київський вітамінний завод (Україна) 16,4 96 2,65
12 12 10 Юрія-Фарм (Україна) 32,6 109 2,41
11 10 11 Кусум Фарм (Україна) 19,1 98 2,39
14 14 12 Дельта Медікел (Україна) 27,0 105 1,96
13 13 13 Sandoz (Швейцарія) 9,3 90 1,94
10 11 14 Група компаній Здоров’я (Україна) 4,2 86 1,92
19 16 15 Bayer Pharmaceuticals (Німеччина) 43,2 118 1,75
16 15 16 Servier (Франція) 24,3 103 1,65
20 17 17 Abbott Products (Німеччина) 31,4 108 1,40
18 18 18 Борщагівський ХФЗ (Україна) 12,4 93 1,20
21 19 19 Dr. Reddy’s (Індія) 10,8 92 1,15
23 20 20 Gedeon Richter (Угорщина) 9,9 91 1,12

Лідерами серед брендів лікарських засобів за обсягами роздрібного продажу у грошовому вираженні за підсумками 2021 р. стали препарати Ксарелто, Німесил і Нурофєн (табл. 2). Також суттєво покращили свої позиції такі бренди, як Гептрал, Ентерожерміна та Пульмікорт.

Таблиця 2. Топ-20 брендів лікарських засобів за обсягами аптечного продажу в грошовому вираженні за підсумками 2021 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за 2019–2020 рр.
№ з/п, рік Бренд
2019 2020 2021
1 1 1 КСАРЕЛТО
3 2 2 НІМЕСИЛ
2 4 3 НУРОФЄН
6 9 4 СИНУПРЕТ
4 3 5 СПАЗМАЛГОН
7 8 6 РЕОСОРБІЛАКТ
12 7 7 ДЕТРАЛЕКС
9 10 8 ТІВОРТІН
10 5 9 ЦИТРАМОН
26 23 10 ГЕПТРАЛ
33 6 11 НОВІРИН
16 14 12 БІФРЕН
28 20 13 КАРДІОМАГНІЛ
40 17 14 ТРИПЛІКСАМ
27 29 15 ЕНТЕРОЖЕРМІНА
8 12 16 НО-ШПА
19 44 17 ПУЛЬМІКОРТ
14 18 18 ЕВКАЗОЛІН
5 13 19 НАТРІЮ ХЛОРИД
25 19 20 МАГНЕ-B6

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

У сегменті дистрибуції трійка лідерів залишається незмінною, це компанії «БаДМ», «Оптіма-Фарм» і «Вента.ЛТД». За підсумками 2021 р., питома вага поставок цих дистриб’юторів становить 85,6%. Для порівняння за аналогічний період 2020 р. цей показник зафіксовано на рівні 83,9% (рис. 11). Також останнім часом відзначається жорстка конкурентна боротьба між двома лідерами сегменту, які продовжують нарощувати свою частку на ринку.

Рис. 11. Питома вага топ-3 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період 2019–2021 рр.

ПІДСУМКИ

У 2021 р. ринок продемонстрував суттєве зростання, перевищивши очікування експертів, які, за уточненим у вересні прогнозом, прогнозували зростання на рівні 14–19%. Основ­ними факторами цього стало поліпшення економічного стану та добробуту населення, що сприяло збільшенню споживання більш дорогих лікарських засобів. При цьому ціни на ліки суттєво не підвищувалися.

Крім того, продовжуються загальноринкові тенденції щодо збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі ринку, збільшення частки дороговартісних лікарських засобів, рецептурних ліків та препаратів зарубіжного виробництва.

У сегменті дистрибуції його лідери продовжують своє домінування та збільшують свою частку у загальних обсягах поставок товарів «аптечного кошика».

Денис Кірсанов
*Аптечний продаж без урахування АР Крим та зони проведення ООС.
**Граничні показники цінових ніш: низьковартісна ніша — до 22 грн/упаковка, средньовартісна ніша — 22–100 грн/упаковка, високовартісна ніша — вище 100 грн/упаковка.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті