Аптечний продаж за підсумками 9 міс 2021 р.

Основними факторами, які впливають на розвиток роздрібного фармацевтичного ринку, є економічна ситуація в країні та добробут населення. Також вже другий рік чималий вплив на економіку та фармринок чинить пандемія COVID-19, зумовлюючи не тільки зміни обсягів продажу ліків, а й його структури. Щодо економічної ситуації в країні, то, за даними Міністерства економіки, у І кв. 2021 р. фіксувалося зниження ВВП на 2,2% порівняно з відповідним періодом минулого року. Однак вже у ІІ кв. зростання ВВП становило 5,7%, а загалом за підсумками І півріччя ВВП підвищився на 1,8%. Міністр економіки наголосив, що наразі зростання демонструють всі види економічної діяльності, окрім сільського господарства, ці фактори дозволять утримати позитивний тренд зростання ВВП та вийти на показник +4% за підсумками року. Також у ІІ кв. 2021 р. фіксується зростання номінального доходу населення на 15,2% та реального на 5,6%. Продовжує зростати і середньомісячна заробітна плата. Так, за даними Національного банку України (НБУ), реальна заробітна плата за 8 міс 2021 р. зросла на 12%. На фоні поліпшення економіки фармацевтичний ринок також демонструє зростання у гривневому вираженні за підсумками 9 міс 2021 р. на 22%. У даній публікації представлено ключові показники і тренди фармацевтичного ринку України* за підсумками 9 міс 2021 р. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

У 2021 р. фармацевтичний ринок продовжує активно розвиватися. За підсумками 9 міс 2021 р., загальні обсяги аптечного продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» збільшилися на 22,3% у гривневому та 17,2% у доларовому вираженні порівняно з аналогічним періодом минулого року, а обсяги продажу лікарських засобів становили 96,7 млрд грн та 3,5 млрд дол. США. В натуральному вираженні обсяги продажу становили 1,3 млрд упаковок, збільшившись на 2,1% (рис. 1).

Рис. 1
Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 9 міс 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з поперед­нім роком

У розрізі категорій товарів «аптечного кошика» зростання аптечного продажу у грошовому вираженні фіксується для всіх категорій. У натуральному вираженні також майже всі категорії продемонстрували зростання, за винятком медичних виробів, для яких зафіксовано незначне зниження (табл. 1). При цьому слід відзначити значні темпи зростання сегменту дієтичних добавок як у грошовому, так і в натуральному вираженні. Така тенденція сприяє продовженню тренду щодо збільшення їх частки в загальній структурі фармринку. За підсумками III кв. 2021 р. частка дієтичних добавок становить 7,9%, збільшившись за останні 5 років більш ніж у 2 рази (рис. 2).

Таблиця 1 Роздрібний продаж різних категорій товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2019–2021 рр.
9 міс, рік Лікарські засоби Медичні вироби Косметика Дієтичні добавки Ринок в цілому
Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, %
Грошове вираження, млн грн
2019 60 919,8 14,8 82,9 5582,5 15,3 7,6 2638,8 15,4 3,6 4335,0 34,9 5,9 73 476,1 15,9
2020 64 465,1 5,8 81,5 6769,1 21,3 8,5 2825,2 7,1 3,6 5053,3 16,6 6,4 79 112,6 7,7
2021 78 447,3 21,7 81,1 7142,1 5,5 7,4 3330,3 17,9 3,4 7800,9 54,4 8,1 96 720,6 22,3
Натуральне вираження, млн упаковок
2019 805,5 –3,8 64,6 348,1 –4,1 27,9 35,5 0,4 2,9 57,3 11,6 4,6 1246,3 –3,1
2020 768,7 –4,6 61,2 393,9 13,2 31,4 35,7 0,6 2,8 57,4 0,2 4,6 1255,7 0,8
2021 776,2 1,0 60,6 388,8 –1,3 30,3 38,1 6,7 3,0 78,5 36,8 6,1 1281,6 2,1
Рис. 2
Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2016 до III кв. 2021 рр. в грошовому вираженні

Щодо структури аптечного продажу товарів українського та зарубіжного виробництва, то за підсумками 9 міс 2021 р. продовжується тенденція щодо збільшення частки зарубіжних виробників майже для всіх категорій товарів «аптечного кошика» (рис. 3).

Рис. 3
Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2020–2021 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2021 р. становила 75,5 грн і зросла на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2020 р. (рис. 4). У досліджуваний період найдорожчою катего­рією стали лікарські засоби, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 101,1 грн. Для дієтичних добавок цей показник — 99,4 грн, косметики — 87,5 грн, медичних виробів — 18,4 грн.

Рис. 4
Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 9 міс 2021 р. обсяги роздрібного продажу лікарських засобів становили 78,5 млрд грн, 776 млн упаковок і 2,9 млрд дол. Темпи зростання в гривневому вираженні становлять 21,7%, в доларовому — 16,7% та у натуральному — 1%.

Помісячна динаміка розвитку ринку лікарських засобів свідчить, що у період квітень–червень 2021 р. обсяги продажу демонстрували суттєве зростання, що у першу чергу пов’язано з низькою базою порівняння минулого року. Нагадаємо, що саме у цей період у 2020 р. впроваджено загальнонаціональний локдаун, і обсяги продажу ліків були досить низькими. Однак вже з серпня база порівняння зросла і, відповідно, темпи зростання знизилися (рис. 5). Втім ринок демонструє досить високі показники зростання.

Рис. 5
Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також у доларовому еквіваленті за період з січня 2019 до вересня 2021 р. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Якщо детально розглянути, за рахунок чого зростає ринок, то можна відзначити, що з ІІ кв. 2021 р. основним фактором цього процесу є збільшення обсягів проданих упаковок та перерозподіл споживання в бік більш дорогих препаратів, про що свідчить високий показник індексу заміщення (рис. 6). При цьому інфляційна складова продовжує залишатися на низькому рівні, близько 7% за підсумками 9 міс 2021 р. Приблизно такі ж дані надає Державна служба статистики України, фіксуючи інфляцію в сфері охорони здоров’я на рівні 6,7%, а для фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання — 6,1%. Для порівняння загальний індекс інфляції по країні за підсумками 9 міс 2021 р. становить 9%, для продуктів харчування — 10,5%. Тобто ціни на ліки зростають нижчими темпами, ніж на інші товари.

Рис. 6
Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів в грошовому вираженні за період з січня 2019 до вересня 2021 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Тенденція щодо перерозподілу споживання у бік більш дорогих препаратів підтверджується і структурою споживання у розрізі цінових ніш, де відзначається тенденція до збільшення частки дороговартісних препаратів (рис. 7).

Рис. 7
Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2012–2021 рр.

Тенденціями останніх років є й поступове збільшення частки рецептурних та зарубіжних препаратів. Ці тенденції відмічаються і в досліджуваний період (рис. 8 і 9).

Рис. 8
Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2012–2021 рр.
Рис. 9
Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2012–2021 рр.

Пандемія COVID-19 впливає не лише на зміну обсягів аптечного продажу ліків, а й на його структуру, зокрема обсяги продажу ліків, які застосовуються при терапії коронавірусної хвороби, зростають більшими темпами, зокрема фіксується суттєве підвищення споживання антитромботичних засобів (рис. 10).

Рис. 10
Топ-10 груп АТС-класифікаціїї 2-го рівня за підсумками 9 міс 2021 р. в грошовому вираженні із зазначенням темпів зростання порівняно з 2020 р.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками 9 міс 2021 р. лідерами за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок стали компанії «Фармак», «Дарниця» і «Sanofi» (табл. 2). При цьому збільшення обсягів продажу вище середньоринкових продемонстрували 9 компаній з топ-20, що дозволило їм збільшити свою частку на ринку, про що свідчить показник Evolution index (Ei), який характеризує її зміну. Загалом топ-20 фармвиробників акумулюють майже половину усіх обсягів продажу.

Таблиця 2 Топ-20 маркетуючих організацій за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок в грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2021 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за 2019–2020 рр., а також темпів збільшення/зменшення обсягів продажу, Evolution index і частки на ринку
9 міс Маркетуюча організація Збільшення продажу в гривневому вираженні, % Evolution index Частка на ринку, %
2019 2020 2021
1 1 1 Фармак (Україна) 26,1 102 5,81
3 2 2 Дарниця (Україна) 17,9 95 3,51
5 5 3 Sanofi (Франція) 21,1 98 3,39
4 3 4 Teva (Ізраїль) 14,7 92 3,34
6 6 5 Acino (Швейцарія) 32,0 106 3,30
2 4 6 Корпорація Артеріум (Україна) 7,7 87 3,13
7 7 7 Berlin-Chemie (Німеччина) 27,0 102 3,00
8 9 8 KRKA (Словенія) 28,3 103 2,80
9 8 9 Київський вітамінний завод (Україна) 19,7 96 2,63
11 10 10 Кусум Фарм (Україна) 23,3 99 2,44
12 12 11 Юрія-Фарм (Україна) 34,1 108 2,34
10 11 12 Група компаній Здоров’я (Україна) 5,7 85 1,95
14 14 13 Дельта Медікел (Україна) 29,6 104 1,91
13 13 14 Sandoz (Швейцарія) 11,1 90 1,88
16 15 15 Servier (Франція) 24,9 101 1,72
19 16 16 Bayer Pharmaceuticals (Німеччина) 46,6 118 1,68
20 17 17 Abbott Products (Німеччина) 35,8 109 1,43
21 20 18 Dr. Reddy’s (Індія) 14,8 93 1,19
18 19 19 Борщагівський ХФЗ (Україна) 13,1 91 1,18
23 21 20 Gedeon Richter (Угорщина) 15,7 93 1,16

Компанії продовжують активно інвестувати у промоцію своєї продукції. Рейтинг компаній за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами лікарських засобів та дієтичних добавок на телебаченні очолюють «Фармак», «Acino» та «Sanofi» (табл. 3). Більшість компаній з топ-10 збільшили свою присутність на телебаченні, а деякі досить суттєво. Стосовно промоції через візити медичних представників (МП), то для всіх компаній з топ-10 характерне зростання візитної активності. Лідерами за кількістю згадувань фахівців охорони здоров’я про промоцію за допомогою візитів МП виступають компанії «Teva», «Berlin-Chemie» і «Acino» (табл. 4).

Таблиця 3 Топ-10 маркетуючих організацій за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами лікарських засобів та дієтичних добавок на ТБ*** за підсумками 9 міс 2021 р. із зазначенням темпів зростання/зниження
Маркетуюча організація EqGRP, % Зростання/зниження, %
Фармак (Україна) 63 593,5 88
Acino (Швейцарія) 25 257,6 153
Sanofi (Франція) 24 944,0 68
Organosyn Life Sciences (Індія) 16 467,1 158
Кусум Фарм (Україна) 16 056,3 –16
Київський вітамінний завод (Україна) 14 758,5 12
Дарниця (Україна) 14 329,7 32
Sandoz (Швейцарія) 14 040,4 –17
Sopharma (Болгарія) 12 791,9 –22
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобританія) 12 654,9 5
Таблиця 4 Топ-10 маркетуючих організацій за кількістю згадувань фахівців охорони здоров’я про промоцію реклами лікарських засобів та дієтичних добавок за допомогою візитів МП**** за підсумками 9 міс 2021 р. із зазначенням темпів зростання/зниження
Маркетуюча організація Кількість згадувань про візити МП, тис. Зростання/зниження, %
Teva (Ізраїль) 126,2 38
Berlin-Chemie (Німеччина) 110,5 19
Acino (Швейцарія) 106,4 45
Фармак (Україна) 83,9 3
Дельта Медікел (Україна) 83,0 11
KRKA (Словенія) 71,4 5
Кусум Фарм (Україна) 70,4 28
Дарниця (Україна) 66,2 22
Київський вітамінний завод (Україна) 53,9 5
Sandoz (Швейцарія) 52,7 0

Лідерами серед брендів лікарських засобів за обсягами роздрібного продажу у грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2021 р. стали препарати Ксарелто, Німесил і Нурофєн (табл. 5).

Таблиця 5 Топ-20 брендів лікарських засобів за обсягами аптечного продажу в грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2010 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за 2019–2020 рр.
9 міс Бренд
2019 2020 2021
1 1 1 КСАРЕЛТО
3 3 2 НІМЕСИЛ
4 4 3 НУРОФЄН
5 5 4 ДЕТРАЛЕКС
2 2 5 СПАЗМАЛГОН
12 12 6 СИНУПРЕТ
6 6 7 ЦИТРАМОН
9 9 8 РЕОСОРБІЛАКТ
10 10 9 ТІВОРТІН
24 24 10 ГЕПТРАЛ
11 11 11 БІФРЕН
29 29 12 КАРДІОМАГНІЛ
13 13 13 ТРИПЛІКСАМ
8 8 14 НО-ШПА
17 17 15 МАГНЕ-B6
15 15 16 КАНЕФРОН
19 19 17 ЕВКАЗОЛІН
14 14 18 НОВІРИН
31 31 19 ЕНТЕРОЖЕРМІНА
22 22 20 КРЕОН

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

У сегменті дистрибуції трійка лідерів залишається незмінною. Це компанії «БаДМ», «Оптіма-Фарм» і «Вента.ЛТД». За підсумками 9 міс 2021 р. питома вага поставок цих дистриб’юторів становить 85,7%. Для порівняння за аналогічний період 2020 р. даний показник становив 83,9% (рис. 11). Також останнім часом відзначається жорстка конкурентна боротьба між двома лідерами сегменту, які у досліджуваний період акумулюють 75,7%.

Рис. 11
Питома вага топ-3 дистриб’юторів за обсягом поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні установи в грошовому вираженні за період з січня 2019 до вересня 2021 р.

ПІДСУМКИ

На фоні поліпшення економічного стану в країні та позитивної динаміки зміни доходів населення фармацевтичний ринок продовжує активно розвиватися. Також вплив на розвиток фармринку чинить епідеміологічна ситуація. Наразі епідеміологічна ситуація в Україні погіршується, і країна перебуває на стадії чергової хвилі захворюваності на коронавірусну хворобу. На фоні такої тенденції темпи зростання обсягів продажу можуть прискоритися. Потижнева та поденна динаміка свідчать, що у жовтні темпи зростання можуть сягнути 30% у гривневому вираженні.

Нагадаємо, що експерти прогнозували загальне зростання фармацевтичного ринку за підсумками 2021 р. на рівні 14–19%. Втім, ці цифри можуть збільшитися, враховуючи поточний стан епідеміологічної ситуації.

Тенденції ринку останніх років продовжуються і у досліджуваний період. Серед них збільшення частки дієтичних добавок в загальній структурі ринку, збільшення частки дороговартісних лікарських засобів, рецептурних ліків та препаратів зарубіжного виробництва.

У сегменті дистрибуції трійка лідерів продовжує збільшувати свою частку у загальних обсягах поставок.

Денис Кірсанов
*Аптечний продаж без урахування АР Крим та зони проведення ООС.
**Граничні показники цінових ніш: низьковартісна ніша — до 22 грн/упаковка, середньовартісна ніша — 22–100 грн/упаковка, високовартісна ніша — вище 100 грн/упаковка.
***Дані дослідження телевізійної аудиторії належать і надані Індустріальним телевізійним комітетом (ІТК). Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс.
****Моніторинг промоційної активності здійснюється в 25 найбільших містах України серед лікарів 17 спеціальностей і фармацевтів.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Олена Пруднікова 28.10.2021 2:27
На 20% зросли ціни на ліки!
Аналитик 04.11.2021 10:41
На 20% зросла середньозважена вартість 1 упаковки, а не ціна. Середньозважена вартість, окрім зміни ціни відображає зміну структури споживання у бік більш дорогих препаратів. Інфляційна складова продовжує залишатися на низькому рівні, близько 7% за підсумками 9 міс 2021 р. при уровне инфляции по стране 9%.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті