Профільний комітет звітує про роботу протягом грудня—березня

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (далі — Комітет) утворено постановою Верховної Ради України VIII скликання від 4 грудня 2014 р. № 22-VІІІ, згідно з якою до предметів відання і сфери його діяльності віднесено питання, що стосуються законодавства про охорону здоров’я, у тому числі про медичну допомогу, лікувальну діяльність, лікарські засоби, фармацію та фармацевтичну діяльність; державної політики у сфері боротьби із соціально небезпечними захворюваннями (СНІД, туберкульоз, наркоманія тощо); сучасних медичних технологій та медичної техніки; медичного страхування; санаторно-курортного оздоровлення; охорони материнства та дитинства, репродуктивного здоров’я населення та виконання відповідних контрольних функцій у цих галузях.

Відповідно до постанови Верховної Ради України VІІІ скликання від 4 грудня № 23-VІІІ до складу Комітету увійшло 12 народних депутатів України від усіх сформованих у Парламенті депутатських фракцій, обрано голову Комітету, першого заступника, 3 заступників та секретаря Комітету.

Його робота була спрямована на законодавче забезпечення вирішення проблемних питань у сфері охорони здоров’я, створення правових умов, необхідних для поліпшення доступності та якості медичної допомоги для населення, підвищення доступності лікарських засобів, медичного забезпечення учасників антитерористичної операції, що проводиться на Сході України, та подальшого розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я.

З грудня 2014 р. до березня 2015 р. було проведено 11 засідань Комітету, на яких розглянуто 34 законопроекти: 17 — з підготовки яких Комітет був визначений головним; 17 — до яких Комітетом за результатами розгляду надано пропозиції іншим комітетам Верховної Ради України.

9 з опрацьованих законопроектів, з підготовки яких Комітет визначено головним, рекомендовані Верховній Раді України для прийняття, зокрема:

– проект Закону України «Про внесення змін до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо акредитації аптечних закладів» (реєстраційний № 0927, ухвалено Парламентом 9 квітня), спрямований на усунення надмірного регулювання фармацевтичної діяльності та дублювання функцій контролюючих органів;

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги (реєстраційний № 1164, законопроект прийнято за основу 21 квітня Верховною Радою України), що передбачає забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги;

– проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо захисту лікарської таємниці (реєстраційний № 1193), яким запропоновано дати визначення поняття «лікарська таємниця», визначити основні юридичні засади її дотримання та відповідальності за розголошення;

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я (реєстраційний № 1332), спрямований на підвищення рівня оплати праці працівників державних і комунальних закладів, установ, організацій охорони здоров’я;

– проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення конституційних гарантій надання громадянам безоплатної медичної допомоги» (реєстраційний № 1483), яким запропоновано створення механізму розвитку нових відносин в галузі охорони здоров’я, спрямованих на мотивування територіальних громад та органів місцевого самоврядування до їх безпосередньої участі в забезпеченні надання населенню на відповідній території безоплатної медичної допомоги;

– проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації надання домедичної допомоги» (реєстраційний № 1516), метою якого є зниження рівня смертності населення України шляхом розширення встановленого законодавством кола спеціально підготовлених осіб, зобов’язаних надавати домедичну допомогу особам, які перебувають у невідкладному стані;

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від інфекційних хвороб» (реєстраційний № 1729, законопроект не підтримано Парламентом 8 квітня), спрямований на удосконалення правової бази у сфері імунопрофілактики;

проект Закону України «Про порядок продовження реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (реєстраційний № 2050), яким визначаються правові засади продовження реформування системи охорони здоров’я у цих регіонах;

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» (реєстраційний № 2150, прийнято Верховною Радою України 19 березня 2015 р. за основу і в цілому як закон), яким вперше запропоновано запровадити в національному законодавстві процедуру закупівлі через відповідні міжнародні спеціалізовані фонди, організації та механізми лікарських засобів, що придбаваються за рахунок коштів державного бюджету без застосування закупівельних процедур, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також спрощену та безкоштовну процедуру реєстрації препаратів, які будуть закуповуватися через міжнародні організації.

25

Окремо відзначається активна позиція Комітету під час опрацювання ініційованих КМУ проектів законів «Про Державний бюджет на 2015 рік» (реєстраційний № 1000) та «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (реєстраційний № 2147), а також інших законопроектів, безпосередньо пов’язаних з бюджетним процесом, завдяки якій було,зокрема:

  • збільшено видатки на виконання державних програм та комплексних заходів програмного характеру в галузі охорони здоров’я, у тому числі на закупівлю життєво необхідних лікарських засобів, на 1,1 млрд грн. та на 152 млн грн. на лікування громадян України за кордоном;
  • виділено додаткові кошти в сумі 500 млн грн. на завершення будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Також не допущено скасування положень чинного законодавства щодо:

  • забезпечення безоплатного харчування пацієнтів під час перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я державної і комунальної форм власності;
  • звільнення від обкладення податком на додану вартість постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, а також реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів;
  • необхідності обов’язкового ліцензування діяльності з переробки донорської крові та її компонентів.

Окрім законотворчої діяльності, Комітет приділяв увагу виконанню контрольної функції, визначеної Законом України «Про комітети Верховної Ради України». У лютому–березні в порядку контролю Комітетом розглянуто питання:

  • про стан декларування змін оптово-відпускних цін на лікарські засоби й вироби медичного призначення та необхідність внесення змін до постанови КМУ від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів»;
  • про заходи, що вживаються МОЗ України з метою нормалізації ситуації в Національному інституті раку;
  • про санітарно-протиепідемічні та карантинні заходи, що вживаються МОЗ України та Державною санітарно-епідеміологічною службою за місцем фактичного перебування внутрішньо переміщених осіб, передбачених Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
  • про ситуацію, що склалася довкола спеціалізованих медико-санітарних частин у зв’язку з прийняттям закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та переведенням їх на фінансування з місцевих бюджетів.

Також за результатами обговорення на засіданнях Комітету проблемних питань галузі охорони здоров’я відповідно до ухвалених рішень Комітетом порушувалися перед Прем’єр-міністром України питання про необхідність:

За цей час було проведено слухання в Комітеті з питань, що нині є вкрай актуальними як для суспільства в цілому, так і для галузі охорони здоров’я зокрема.

Так, 24 грудня2014 р. відбулися слухання на тему «Про військово-медичну доктрину» , до участі у яких були запрошені народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, КМУ, РНБО України, МОЗ України, Міністерства оборони України, МОН України, Міністерства соціальної політики України, МВС України, СБУ, Нацгвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної академії медичних наук України, Української Військово-медичної академії, Товариства Червоного Хреста України, а також інших зацікавлених міністерств і відомств, громадських і волонтерських організацій.

На цих слуханнях Ольгою Богомолець, головою Комітету, було представлено концепцію Військово-медичної доктрини України, за результатами обговорення якої учасниками слухань було одностайно підтримано необхідність розробки та затвердження цього важливого документа, а також доручено народним депутатам України — членам Комітету ініціювати проведення в період роботи другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання парламентських слухань на тему «Про Військово-медичну доктрину України». Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 квітня 2015 р.

16 січня 2015 р. у Комітеті відбулися слухання на тему «Про реформу охорони здоров’я в Україні», під час яких О. Богомолець презентувала своє бачення подальших кроків, необхідних для реформування системи охорони здоров’я в Україні, визначивши 25 основних кроків. Міністром охорони здоров’я України Олександром Квіташвілі було презентовано проект Національної Стратегії побудови нової системи охорони здоров’я України на період 2015–2020 рр.

Також згідно з затвердженим планом роботи Комітету було проведено 2 круглих столи на теми «Охорона здоров’я учасників АТО» (13 лютого 2015 р.); «Чим інфікує донорська кров?» (16 березня 2015 р.).

  • Комітет започаткував співпрацю з громадськістю з питань, що стосуються реформування галузі охорони здоров’я. З цією метою утворено відповідні робочі групи за напрямами, що були визначені під час проведення слухань про реформу охорони здоров’я в Україні.

З січня до березня2015 р. включно у Комітеті опрацьовано 829 звернень, що надійшли від підприємств, установ та організацій, з них 158 — звернення громадян.

За матеріалами, наданими Комітетом
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті