Профільний Комітет звітує про результати діяльності у вересні 2015 — січні 2016 р.

На сайті Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я (далі — Комітет) опубліковано звіт про результати роботи протягом 3-ї сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2015 — січень 2016 р.). Зокрема, за цей період проведено 9 засідань, на яких розглянуто 42 законопроекти: з підготовки 14 Комітет було визначено головним, до 28 за результатами розгляду надано пропозиції іншим комітетам Верховної Ради України.

7 з опрацьованих законопроектів, з підготовки яких Комітет визначено головним, рекомендовані Верховній Раді України для прийняття, зокрема:

2 законопроекти у другому читанні та в цілому:

5 за результатами розгляду у першому читанні за основу:

7 опрацьованих законопроектів рекомендовано Верховній Раді України відхилити та повернути на доопрацювання. Крім того, Комітетом ініційовано внесення на розгляд Парламенту проект Постанови Верховної Ради України про звільнення О. Квіташвілі з посади міністра охорони здоров’я України (реєстраційний № 3625).

У період роботи третьої сесії Верховною Радою України прийнято 2 підготовлені Комітетом Постанови Верховної Ради України, а саме:

 • «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про військово-медичну доктрину України» від 25 листопада 2015 року № 827-VIІІ;
 • «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні» від 24 листопада 2015 року № 810-VIІІ.

Також підготовлено пропозиції Комітету до проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік» (реєстраційний № 3000).

Виконання контрольної функції

З метою контролю за станом реформування системи охорони здоров’я за ініціативою Комітету 16 грудня 2015 р. було проведено парламентські слухання на тему «Про реформу охорони здоров’я в Україні». Нині Комітетом опрацьовуються надані учасниками цього заходу пропозиції до проекту Рекомендацій парламентських слухань та готується проект відповідної Постанови Верхов­ної Ради України щодо їх затвердження.

У порядку контролю на засіданнях Комітету було заслухано 20 питань, за результатами розгляду яких направлені звернення та матеріали для відповідного реагування органам державної влади, їх посадовим особам.

У тому числі за звітний період на засіданнях Комітету розглянуто такі питання:

 • про ситуацію, що склалася з проведенням ідентифікації загиблих у районі проведення антитерористичної операції. За результатами розгляду направлено звернення Комітету до Олександра Турчинова, секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України, з проханням розглянути найближчим часом питання про надання правового статусу волонтерським організаціям, що займаються пошуком, ексгумацією та поверненням для належного поховання тіл загиблих під час антитерористичної операції, їх фінансової підтримки з боку держави та найбільш прийнятних форм партнерських відносин держави і громадських організацій у цій сфері;
 • про ситуацію, що склалася у зв’язку з реєстра­цією в Україні випадків захворювання на поліоміє­літ серед дитячого населення  (за участю Доріт Ніцан Калускі, голови Бюро ВООЗ в Україні, та Руді Лухмана, заступника глави офісу представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні). За результатами розгляду направлено звернення Комітету до секретаря РНБО з проханням створити при РНБО робочу групу для оперативного реагування та вирішення ситуації зі спалахом поліомієліту в Україні, залучивши до участі в її роботі народних депутатів України, представників міністерств, Служби безпеки України та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, національних і міжнародних експертів з метою розробки та запровадження комплексу організаційних, протиепідемічних і профілактичних заходів, спрямованих на недопущення поширення інфекційної хвороби, що має міжнародне значення, а також формування інформаційної політики з питань імунопрофілактики для роз’яснення населенню важливості та необхідності щеплень;
 • про ситуацію, що склалася довкола будівництва нового корпусу НДСЛ «Охматдит». За результатами розгляду Комітетом направлено звернення щодо необхідності проведення відповідних перевірок, пов’язаних із будівництвом нового корпусу НДСЛ «Охматдит» до МОЗ, Міністерства фінансів України, Державної фінансової інспекції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України;
 • про стан організації та проведення додаткової (позапланової) вакцинації дитячого населення України проти поліомієліту , за результатами якого направлено звернення до Прем’єр-міністра України з проханням невідкладно вжити заходів щодо затвердження Плану заходів з проведення в Україні додаткової турової імунізації населення проти поліомієліту на 2015 р.; звернення до МОЗ України з проханням надати копію протоколу позачергового засідання науково-технічної ради Державного експертного цент­ру МОЗ України від 11 вересня 2015 р., під час якого розглядалося питання про застосування вакцини проти поліомієліту ОПВЕРО виробництва «Санофі Пастер» (Франція), отриманої як гуманітарна допомога;
 • про організацію здійснення МОЗ України у 2015 р. державних закупівель лікарських засобів, імунобіо­логічних препаратів, виробів медичного призначення та лікувально-діагностичного обладнання  (за участю Яна Томаса Хімстра, регіонального директора ПРООН в Україні, Джованни Барберіс, голови представництва ЮНІСЕФ в Україні, Дункана Томсона, директора зі стратегічного розвитку компанії «Crown Agents», Крістін Джексон, старшого експерта із закупівель компанії «Crown Agents». За результатами розгляду направлено звернення Комітету до спеціалізованих міжнародних організацій, що співпрацюють з Україною у сфері державних закупівель, з проханням надати Комітету інформаційні матеріали для ознайомлення з міжнародним досвідом з питань створення незалежного національного агентства із закупівель лікарських засобів, формування реєстрів референтних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, переліку референтних країн для можливості порівняння закупівельних цін на ці товари; звернення до представництва ЮНІСЕФ в Україні з проханням поінформувати Комітет щодо переліку вакцин, що потребують реєстрації в Україні, з метою їх подальшої закупівлі для потреб населення України; звернення до МОЗ з проханням надати інформацію щодо критеріїв, за якими формувалися переліки лікарських засобів для закупівлі через міжнародні спеціалізовані організації, та склад експертної групи МОЗ України, що ухвалювала відповідні рішення (з наданням копії протоколу засідання, на якому приймалося рішення);
 • про стан організації та надання необхідної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам і забезпечення їх лікарськими засобами у 2015 р. та заходи, що вживаються МОЗ України з метою його поліпшення, за результатами якого направлено звернення до Прем’єр-міністра України з проханням про введення посади заступника міністра охорони здоров’я України, відповідального за організацію медичного забезпечення населення, яке постійно проживає на підконт­рольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції; голів Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій з проханням поінформувати Комітет про запланований обсяг видатків на охорону здоров’я на 2016 р. в цілому для населення цих областей та на медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб зокрема; звернення до МОЗ з проханням при підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2016 р. та розподілі медичної субвенції для Луганської обл. врахувати кількість внутрішньо переміщених осіб та віднайти можливість збільшити обсяги медичної субвенції на 2016 р. і встановити коефіцієнт до нормативу видатків на рівні 2,5%; при розрахунку медичної субвенції на наступний рік та її розподілі між регіонами України врахувати потребу у коштах для медичного забезпечення внутрішньо переміщених осіб по кожному окремо взятому регіо­ну з урахуванням кількості таких осіб; при підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2016 р. та розрахунку медичної субвенції передбачити відповідні кошти для забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які мають право на забезпечення лікарськими засобами на пільгових умовах;
 • про хід кампанії з вакцинації проти поліомієліту в Україні, за результатами розгляду якого направлено звернення до МОЗ України з проханням поінформувати Комітет про результати першого туру додаткової імунізації дитячого населення проти поліомієліту в Україні у цілому та по регіонах зокрема, а також доручити прес-центру Міністерства здійснити аналіз негативного висвітлення ЗМІ інформації, пов’язаної зі спалахом поліомієліту та проведенням вакцинації, та вжити заходів для забезпечення формування належної інформаційної політики з питань імунопрофілактики у ЗМІ у зв’язку з непоодинокими випадками суб’єктивного та упередженого висвітлення питань щодо ризику виникнення в Україні епідемії поліомієліту та необхідності вакцинопрофілактики;
 • про стан здійснення МОЗ України державних закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення та лікувально-діагностичного обладнання у 2015 р. За результатами розгляду Комітет визнав незадовільною роботу МОЗ по здійсненню державних закупівель у 2015 р. Направлено звернення до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити своєчасність поставок лікарських засобів та імунобіологічних препаратів, централізовано закуплених у 2014 р., та використання МОЗ України передбаченого законодавством права на застосування санкцій за порушення умов договорів. Також Комітетом рекомендовано Міністерству звернутися до переможців процедури закупівлі (постачальників) з проханням віднайти можливість максимально скоротити терміни поставок лікарських засобів та імунобіологічних препаратів за укладеними з МОЗ України договорами (до 90 днів);
 • про звернення департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України стосовно запровадження заходів контролю за комбінованими лікарськими засобами , після чого було надіслано звернення Комітету до МОЗ з проханням розглянути питання щодо можливості запровадження предметно-кількісного обліку до комбінованих лікарських засобів, що містять кодеїн;
 • про результати розслідування причин смерті серед дітей Київської області, щеплених проти поліомієліту в період проведення першого туру кампанії додаткової імунізації дитячого населення проти поліомієліту в Україні. Направлено звернення до МОЗ з проханням призупинити імунізацію дітей проти поліомієліту серією вакцини, що використовувалася для проведення щеплень дітей, смерті яких у часі пов’язані з проведенням вакцинації, до кінця розслідування цих випадків; до Міністерства внутрішніх справ з проханням поінформувати Комітет про результати розслідування кримінальних справ по факту випадків смерті дітей;
 • про звернення Міжнародного благодійного фонду «Таблеточки» стосовно порушення прав дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні в дитячих медичних закладах України, членів їх родин, опікунів та піклувальників (за пропозицією народного депутата України О. Корчинської). У результаті направлено звернення до МОЗ з проханням вжити заходів щодо недопущення порушення законних прав дітей, членів їх сімей, опікунів і піклувальників на сумісне перебування під час знаходження дитини на стаціонарному лікуванні.

Також було розглянуто ситуацію із захворюваністю на вірусний гепатит А у Києві; стан забезпечення закладів охорони здоров’я імунобіологічними препаратами, рівні охоплення населення вакцинацією відповідно до Календаря профілактичних щеплень та потребу в імунобіологічних препаратах на 2016 р.; результати діяльності робочої групи для здійснення аналізу стану системи реабілітації осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції, та напрацювання законодавчих пропозицій у цій сфері; стан захворюваності населення на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції та прогнози щодо подальшого розвитку епідемічної ситуації з цих захворювань у 2016 р., результати аналізу летальних випадків серед населення, готовність системи охорони здоров’я до забезпечення належного медичного обслуговування населення у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності і смертності від грипу в Україні та заходи, що вживаються МОЗ України з метою недопущення епідемічних ускладнень; результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання заходів з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів (за період 2013 р. — 9 міс 2015 р.; можливість передачі функції МОЗ України щодо державних закупівель до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України тощо.

У звітний період Комітет провів 7 засідань круг­лих столів:

Також було розглянуто 1320 листів і звернень (відповідно до вимог статей 21, 22 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»). Крім того, Комітетом спільно з Міжнародною діабетичною асоціацією України вперше ініційовано проведення в українському парламенті «Дня профілактики діабету», присвяченого Всесвітньому дню діабету (13 листопада 2015 р.).

Підготовлено та видано збірку матеріалів за результатами проведених 20 травня 2015 р. парламентських слухань на тему «Про військово-медичну доктрину України».

За матеріалами komzdrav.rada.gov.ua,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті